Werbować (to recruit) conjugation

Polish
21 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Present tense
werbuję
I recruit
werbujesz
you recruit
werbuje
he/she/it recruits
werbujemy
we recruit
werbujecie
you all recruit
werbują
they recruit
Imperfective future tense
będę werbować
I will recruit
będziesz werbować
you will recruit
będzie werbować
he/she/it will recruit
będziemy werbować
we will recruit
będziecie werbować
you all will recruit
będą werbować
they will recruit
Imperative
-
werbuj
you recruit!
niech werbuje
let him/her/it recruit
werbujmy
let's recruit
werbujcie
you all recruit
niech werbują
let them recruit
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
werbowałam
I recruited
werbowałaś
you recruited
werbowała
she recruited
werbowałyśmy
we recruited
werbowałyście
you all recruited
werbowały
they recruited
Future feminine tense
będę werbowała
I will recruit
będziesz werbowała
you will recruit
będzie werbowała
she will recruit
będziemy werbowały
we will recruit
będziecie werbowały
you all will recruit
będą werbowały
they will recruit
Conditional feminine tense
werbowałabym
I would recruit
werbowałabyś
you would recruit
werbowałaby
she would recruit
werbowałybyśmy
we would recruit
werbowałybyście
you all would recruit
werbowałyby
they would recruit
Conditional perfective feminine tense
werbowałabym była
I would have recruited
werbowałabyś była
you would have recruited
werbowałaby była
she would have recruited
werbowałybyśmy były
we would have recruited
werbowałybyście były
you all would have recruited
werbowałyby były
they would have recruited
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
werbowałem
I recruited
werbowałeś
you recruited
werbował
he recruited
werbowaliśmy
we recruited
werbowaliście
you all recruited
werbowali
they recruited
Future masculine tense
będę werbował
I will recruit
będziesz werbował
you will recruit
będzie werbował
he will recruit
będziemy werbowali
we will recruit
będziecie werbowali
you all will recruit
będą werbowali
they will recruit
Conditional masculine tense
werbowałbym
I would recruit
werbowałbyś
you would recruit
werbowałby
he would recruit
werbowalibyśmy
we would recruit
werbowalibyście
you all would recruit
werbowaliby
they would recruit
Conditional perfective masculine tense
werbowałbym był
I would have recruited
werbowałbyś był
you would have recruited
werbowałby był
he would have recruited
werbowalibyśmy byli
we would have recruited
werbowalibyście byli
you all would have recruited
werbowaliby byli
they would have recruited
Impersonal
werbowano by
there would be recruited
werbowano by
there would be recruited

Examples of werbować

Example in PolishTranslation in English
- Nie chcemy werbować.–We don't want to recruit.
- Nie mamy czasu i możliwości werbować gdzieś indziej.We don't have the time or resources - to recruit from anywhere else.
A teraz werbuję Ciebie, Panie Clayton.l am recruiting you , Mr. Clayton .
Właściwie to jestem trochę znudzona i dlatego werbuję przystojniaków, aby przyszli dzisiaj na imprezę do Whitmore'a.I'm actually a little bored, Which is why i'm recruiting cute boys To come to whitmore's warehouse party tonight.
W końcu werbujesz mężczyznę.I mean, you recruit men.
Gdy jeden As umiera, werbuje on następnego z równoległego wymiaru;As one Ace dies, he recruits his replacement from a parallel dimension.
On werbuje dzieci, konstruuje bomby.This man recruits children. He builds bombs
Tak werbujemy wszystkie nabytki.That is how we recruit all of our assets.
Jeśli werbujecie, składacie oferty, pogadalibyście z kimś, kogo znam?If you're recruiting people, making offers, could you talk to somebody I know?
Dlatego cię nie werbują- Stupid! That's why you ain't getting recruited. Who said I'm not getting recruited?
I chociaż lud Jerozolimy oddał mu sprawiedliwość i go ukamienował, oni dalej werbują łatwowiernych i słabych na umyśle do swej sprawy.And although the people of Jerusalem delivered their justice and they stoned him to death, they continue recruiting the gullible and the weak-minded to their cause.
Oscar ćpa, jest słaby, werbują go, biorą na odwyk.Oscar's on drugs, he's vulnerable, they recruit him, sober him up.
Uważa się, że ugrupowania rebelianckie takie jak al-Shabaab wyłudzają pieniądze od prywatnych firm i werbują młodych ludzi, w tym dzieci, do walki z rządem w Mogadiszu.Insurgent groups, such as al-Shabaab, are alleged to be extorting money from private companies and recruiting young people to join the fight against the Government in Mogadishu, including child soldiers.
Wiesz, jak werbują do wydziału?- All right. You know how they recruit at I.A.D.?
A nie werbuj mojego chłopaka, do prowadzenia jakiegoś tajnego dochodzenia.Ask. Don't go recruiting my boyfriend... to conduct some covert investigation.
Gdy ich werbowałam, Victora przydzielono do tego domu.Seeing them through. When I've recruited them. Victor was assigned to this house.
James, werbowałem i trenowałem i pracowałem... z najlepszymi, jakich nasz kraj miał do zaoferowania. przez ponad ćwierć stulecia.James, l have recruited and trained and served with the best our country has to offer for over a quarter of a century.
Gdy mnie werbowałeś, mówiłeś inne kłamstwa!That's not the lie you told me when you recruited me.
Zgodnie z tym "Szept umysłu" werbował byłe lalki.On the california/nevada border. According to this, Mind whisper has recruited dozens of ex-actives.
Muszę powiedzieć, że... Kiedy mnie werbowali, myślałam, że jestem przygotowana na wszystko.I have to say that... when they recruited me, I thought I was prepared for just about anything.
Udali się więc na Bałkany i werbowali dzieci głównie chrześcijan.And so they went into the Balkans and they recruited primarily Christian children.

More Polish verbs

Other Polish verbs with the meaning similar to 'recruit':

None found.
Learning languages?