Uwydatnić (to highlight) conjugation

Polish
14 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Perfective future tense
uwydatnię
I will highlight
uwydatnisz
you will highlight
uwydatni
he will highlight
uwydatnimy
we will highlight
uwydatnicie
you all will highlight
uwydatnią
they will highlight
Imperative
-
uwydatnij
you highlight!
niech uwydatni
let him/her/it highlight
uwydatnijmy
let's highlight
uwydatnijcie
you all highlight
niech uwydatnią
let them highlight
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
uwydatniłam
I highlighted
uwydatniłaś
you highlighted
uwydatniła
she highlighted
uwydatniłyśmy
we highlighted
uwydatniłyście
you all highlighted
uwydatniły
they highlighted
Future feminine tense
uwydatnię
I will highlight
uwydatnisz
you will highlight
uwydatni
she will highlight
uwydatnimy
we will highlight
uwydatnicie
you all will highlight
uwydatnią
they will highlight
Conditional feminine tense
uwydatniłabym
I would highlight
uwydatniłabyś
you would highlight
uwydatniłaby
she would highlight
uwydatniłybyśmy
we would highlight
uwydatniłybyście
you all would highlight
uwydatniłyby
they would highlight
Conditional perfective feminine tense
uwydatniłabym była
I would have highlighted
uwydatniłabyś była
you would have highlighted
uwydatniłaby była
she would have highlighted
uwydatniłybyśmy były
we would have highlighted
uwydatniłybyście były
you all would have highlighted
uwydatniłyby były
they would have highlighted
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
uwydatniłem
I highlighted
uwydatniłeś
you highlighted
uwydatnił
he highlighted
uwydatniliśmy
we highlighted
uwydatniliście
you all highlighted
uwydatnili
they highlighted
Future masculine tense
uwydatnię
I will highlight
uwydatnisz
you will highlight
uwydatni
he will highlight
uwydatnimy
we will highlight
uwydatnicie
you all will highlight
uwydatnią
they will highlight
Conditional masculine tense
uwydatniłbym
I would highlight
uwydatniłbyś
you would highlight
uwydatniłby
he would highlight
uwydatnilibyśmy
we would highlight
uwydatnilibyście
you all would highlight
uwydatniliby
they would highlight
Conditional perfective masculine tense
uwydatniłbym był
I would have highlighted
uwydatniłbyś był
you would have highlighted
uwydatniłby był
he would have highlighted
uwydatnilibyśmy byli
we would have highlighted
uwydatnilibyście byli
you all would have highlighted
uwydatniliby byli
they would have highlighted
Impersonal
uwydatniono by
there would be highlighted
uwydatniono by
there would be highlighted

Examples of uwydatnić

Example in PolishTranslation in English
Badania tradycyjnej, lokalnej i sezonowej żywności oraz sposobów odżywiania mogą w istotny sposób uwydatnić wpływ niektórych rodzajów żywności na zdrowie oraz przyczynić się do rozwoju zintegrowanego poradnictwa żywieniowego.The investigation of traditional, local, and seasonal foods and diets will also be important to highlight the impact of certain foods and diets on health, and to develop integrated food guidance.
Metoda ta wymaga dysponowania w punkcie kontrolnym odpowiednim oprogramowaniem, umożliwiającym generowanie czytelnych wskazań zmian prędkości w czasie, pozwalających określić nietypowe wahania przyspieszenia i uwydatnić, czy ogólnie rzecz biorąc automatycznie zasygnalizować:At the checkpoint, this method requires appropriate software, able to generate a readable display of the time profile of the speed in order to pin-point unusual variations in acceleration or decelerations of speed to highlight, and more generally to automatically signal:
Teraz mogę zrozumieć dlaczego chciałaś uwydatnić cały trud którego doznałam,Now, i can understand why you wanted to highlight the hardships i've endured,
uwydatnić różne rodzaje ryzyka,to highlight the different risks,
Była marną aktorką, która nie rozumiała roli. Jej konwencjonalność uwydatniła twoją rolę.She was a lousy actress who didn't understand a thing about the role, and her conventional style of acting highlighted the modernity of your performance.
Działania podejmowane przez prezydencj UE i Osobistego Przedstawiciela SG/WP ds. Nieproliferacji uwydatniły wsparcie, jakiego UE udziela działalnoci OPCW.The support given by the EU to the OPCW activities was highlighted in the interventions made by the EU Presidency and by the SG/HR's Personal Representative on nonproliferation.
Kryzys i napięcia na rynkach finansowych uwydatniły potrzebę wzmocnienia zarządzania gospodarczego w Unii.The crisis and the tensions in the financial markets have highlighted the need to strengthen the economic governance of the Union.
Rozdarta Wielka Brytania próbuje teraz zrozumieć jak doszło do wydarzeń, które uwydatniły silne napięcie w kontaktach między przywódcami politycznymi oraz policją a społecznościami, którym mają służyć.In between the two extremes of discord and morale, the country now finds itself trying to make sense of the events, which have highlighted deep tensions in the relationship between political leaders, the police and the communities they aim to serve.
Społeczne, gospodarcze i inne skutki kryzysu finansowego, wzrost przepływów transgranicznych i rozdrobnienie procesów produkcyjnych uwydatniły potrzebę bardziej spójnych ram i lepszego pomiaru globalnej produkcji.The social, economic and other effects of the financial crisis, the increase in cross-border flows and the fragmentation of production processes have highlighted the need for a more coherent framework and enhanced measurement of globalised production.
Nagrodę przyznano w czasie kiedy prawa społeczne osiągnięte przez Europejczyków w czasie stabilizacji politycznej zostały poważnie naruszoneze względu na kryzys ekonomiczny, który uwydatnił różnice pomiędzy krajami członkowskimi.The prize comes at a time when social rights achieved by Europeans in years of political stability are suffering a major setback because of the economic crisis that has highlighted the discord among member states.
Wsparcie w ramach PROW może pomóc poprawić powyższe aspekty świadczenia usług doradczych na obszarach wiejskich. Jak twierdzi Claire Venot z projektu badawczego RECA: „Wiemy, że realizacja rozwiązań gwarantujących sukces, które uwydatniliśmy w naszym badaniu, jest uwarunkowana wieloma czynnikami, ale jesteśmy przekonani, że wyniki RECA zawierają wykonalne i właściwe dla całej UE zalecenia dotyczące skutecznych usług doradczych na obszarach wiejskich”.Support from the RDPs is available to help reinforce these aspects of rural advisory service provision and, as Claire Venotfromthe RECAstudy project notes, “We know that there are many issues involved in implementing the success factors that our study has highlighted but we are confident that the RECA results provide workable recommendations for successful rural advisory services, which are applicable throughout the EU”.
Doświadczenie zdobyte w trakcie realizacji poprzednich programów LIFE uwydatniło także znaczenie zapewnienia skutecznego upowszechniania wyników projektów i działań związanych z tworzeniem sieci w celu zwiększenia efektu dźwigni i unijnej wartości dodanej programu LIFE, w szczególności poprzez organizację seminariów, warsztatów i podejmowanie innych działań mających na celu wymianę doświadczeń, wiedzy i dobrych praktyk w Unii.The experience of past LIFE programmes has also highlighted the importance of ensuring the effective dissemination of project results and networking activities to increase the leverage effect and Union added value of the LIFE Programme, in particular through the organisation of seminars, workshops and other activities aiming at the exchange of experience, knowledge and good practices within the Union.
Doświadczenie zdobyte w trakcie realizacji poprzednich programów LIFE uwydatniło znaczenie krajowych punktów kontaktowych LIFE, które przyczyniły się do skutecznej realizacji programów w szczególności poprzez świadczenie pomocy wnioskodawcom i beneficjentom.The experience of past LIFE programmes has highlighted the importance of LIFE national contact points, in particular in providing support to applicants and beneficiaries and thereby contributing to the successful implementation of the programmes.
Pozyskanie mocy nie zmieniło tego, kim jesteś, a uwydatniło tylko twoje najgorsze cechy.Getting those powers didn't change who you are. They only highlighted the worst parts of who you already were.

More Polish verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

uwydatniać
enhance

Similar but longer

uwydatniać
enhance

Other Polish verbs with the meaning similar to 'highlight':

None found.
Learning languages?