Utożsamiać (to identify) conjugation

Polish
25 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Present tense
utożsamiam
I identify
utożsamiasz
you identify
utożsamia
he/she/it identifies
utożsamiamy
we identify
utożsamiacie
you all identify
utożsamiają
they identify
Imperfective future tense
będę utożsamiać
I will identify
będziesz utożsamiać
you will identify
będzie utożsamiać
he/she/it will identify
będziemy utożsamiać
we will identify
będziecie utożsamiać
you all will identify
będą utożsamiać
they will identify
Imperative
-
utożsamiaj
you identify!
niech utożsamia
let him/her/it identify
utożsamiajmy
let's identify
utożsamiajcie
you all identify
niech utożsamiają
let them identify
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
utożsamiałam
I identified
utożsamiałaś
you identified
utożsamiała
she identified
utożsamiałyśmy
we identified
utożsamiałyście
you all identified
utożsamiały
they identified
Future feminine tense
będę utożsamiała
I will identify
będziesz utożsamiała
you will identify
będzie utożsamiała
she will identify
będziemy utożsamiały
we will identify
będziecie utożsamiały
you all will identify
będą utożsamiały
they will identify
Conditional feminine tense
utożsamiałabym
I would identify
utożsamiałabyś
you would identify
utożsamiałaby
she would identify
utożsamiałybyśmy
we would identify
utożsamiałybyście
you all would identify
utożsamiałyby
they would identify
Conditional perfective feminine tense
utożsamiałabym była
I would have identified
utożsamiałabyś była
you would have identified
utożsamiałaby była
she would have identified
utożsamiałybyśmy były
we would have identified
utożsamiałybyście były
you all would have identified
utożsamiałyby były
they would have identified
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
utożsamiałem
I identified
utożsamiałeś
you identified
utożsamiał
he identified
utożsamialiśmy
we identified
utożsamialiście
you all identified
utożsamiali
they identified
Future masculine tense
będę utożsamiał
I will identify
będziesz utożsamiał
you will identify
będzie utożsamiał
he will identify
będziemy utożsamiali
we will identify
będziecie utożsamiali
you all will identify
będą utożsamiali
they will identify
Conditional masculine tense
utożsamiałbym
I would identify
utożsamiałbyś
you would identify
utożsamiałby
he would identify
utożsamialibyśmy
we would identify
utożsamialibyście
you all would identify
utożsamialiby
they would identify
Conditional perfective masculine tense
utożsamiałbym był
I would have identified
utożsamiałbyś był
you would have identified
utożsamiałby był
he would have identified
utożsamialibyśmy byli
we would have identified
utożsamialibyście byli
you all would have identified
utożsamialiby byli
they would have identified
Impersonal
utożsamiano by
there would be identified
utożsamiano by
there would be identified

Examples of utożsamiać

Example in PolishTranslation in English
Ale chcę się utożsamiać z naszym ludem.But I do want to identify with our people.
Czy to nie ironia, Mickey, że kultura czarnych stała się tak wpływowa w tym kraju, że nawet makaroniarze próbują się z nią utożsamiać?Don't you find it ironic, Mickey, that the black culture has become so influential in this country that even the Italians are trying to identify with it?
Jeśli sytuacja ta ma ulec zmianie, obywatele muszą być skuteczniej informowani o strategiach unijnych; przede wszystkim muszą być w stanie utożsamiać się z europejskimi politykami.Fostering ownership and identification: a bottom-up approach have more knowledge about EU policies; above all they must be able to identify with European politicians.
Nie wiem z kim bardziej się utożsamiam... jestem drapieżcą, czy może ofiarą?I don't know who I identify with most... am I the predator, or am I the prey?
Pierwszy raz w życiu utożsamiam się z oponą.It's the first time in my life I identify with a tire. Stop that.
Tak, podoba mi się oddanie jakie Walter okazuje synowi i utożsamiam się z tym.Yeah, I loved the dedication that Walter shows to his son and I identify with that.
Wiesz, utożsamiam się z tym artykułem o tobie.You know, I identify with that article of yours.
A ty z kim się utożsamiasz?Who do you identify with?
A utożsamiasz się z tym.And you identify with that.
Myślę, że utożsamiasz się z Lucy Diamond. Myślę, że widzi twój patos.I think you identify with Lucy Diamond.
Myślę, że utożsamiasz się z Lucy Diamond.l think you identify with Lucy Diamond.
Wiem, że to boli, kiedy osoba, z którą się utożsamiasz jest przestępcą.I know it's painful When the person You identify with Is the bad guy.
Więc Owen utożsamia się z niezrozumianym przez świat samotnikiem.So owen identifies as being A misunderstood loner.
Dlaczego utożsamiamy się z nim?Why do we identify with him?
Ta dyskusja mnie przeraża, ponieważ zakłada przynależność do terytorium, z którym się utożsamiamy.This debate scares me since it supposes belonging to a territory to which we identify.
A jeśli macie wyrzuty sumienia, bo utożsamiacie się tylko ze mną... spokojna głowa.And in case you're feeling guilty about having no one to identify with but me, relax.
Ci z nas, którzy utożsamiają się z O.S.Those of us who identify ourselves with O.S.
Te reguły utożsamiają posądzanie klas.Those laws identify suspect classes.
To znaczy, są pewne wzorce, które utożsamiają ją ze sobą z przeszłości. Jednak nie mogę jej... wyleczyć.I mean, there are certain patterns that identify themselves from her past, but I cannot... shrink her.
Może to dziwne, ale utożsamiałem się z nim jako młody człowiek.Strangely, I'd identified with him before I started medical school.
Myślę, że trochę... Za bardzo sie z nim utożsamiałem. To był jedyny sposób, by przewidzieć jego kolejny krok.I think I kind of... overidentified with him. I...
Oh, Nigdy nie utożsamiałem się z Sojuszem Rebeliantów.Oh, I never identified with the rebel alliance.
Do tego stopnia utożsamiał się z opisywanym życiem, że trudno mu było nie pozostawać w masce, nie przestawać być aktorem, czego z resztą od niego żądano.He was so identified with the life he's describing, it was hard for him not to be in costume, not to be the actor that was required.
Hunter utożsamiał się z Fitzgeraldem, rzekłbym bardziej niż jakikolwiek inny pisarz.Hunter identified with Fitzgerald I'd say more than any other writer.
No bo... fakt, że nie zabrał ofierze biżuterii sugeruje, że się z nią utożsamiał.I mean, the fact that he didn't take the victim's jewelry suggests that he identified with her.

More Polish verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

Not found
We have none.

Similar but longer

Not found
We have none.

Other Polish verbs with the meaning similar to 'identify':

None found.
Learning languages?