Umierać (to die) conjugation

Polish
93 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Present tense
umieram
I die
umierasz
you die
umiera
he/she/it dies
umieramy
we die
umieracie
you all die
umierają
they die
Imperfective future tense
będę umierać
I will die
będziesz umierać
you will die
będzie umierać
he/she/it will die
będziemy umierać
we will die
będziecie umierać
you all will die
będą umierać
they will die
Imperative
-
umieraj
you die!
niech umiera
let him/her/it die
umierajmy
let's die
umierajcie
you all die
niech umierają
let them die
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
umierałam
I died
umierałaś
you died
umierała
she died
umierałyśmy
we died
umierałyście
you all died
umierały
they died
Future feminine tense
będę umierała
I will die
będziesz umierała
you will die
będzie umierała
she will die
będziemy umierały
we will die
będziecie umierały
you all will die
będą umierały
they will die
Conditional feminine tense
umierałabym
I would die
umierałabyś
you would die
umierałaby
she would die
umierałybyśmy
we would die
umierałybyście
you all would die
umierałyby
they would die
Conditional perfective feminine tense
umierałabym była
I would have died
umierałabyś była
you would have died
umierałaby była
she would have died
umierałybyśmy były
we would have died
umierałybyście były
you all would have died
umierałyby były
they would have died
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
umierałem
I died
umierałeś
you died
umierał
he died
umieraliśmy
we died
umieraliście
you all died
umierali
they died
Future masculine tense
będę umierał
I will die
będziesz umierał
you will die
będzie umierał
he will die
będziemy umierali
we will die
będziecie umierali
you all will die
będą umierali
they will die
Conditional masculine tense
umierałbym
I would die
umierałbyś
you would die
umierałby
he would die
umieralibyśmy
we would die
umieralibyście
you all would die
umieraliby
they would die
Conditional perfective masculine tense
umierałbym był
I would have died
umierałbyś był
you would have died
umierałby był
he would have died
umieralibyśmy byli
we would have died
umieralibyście byli
you all would have died
umieraliby byli
they would have died
Impersonal
umierano by
there would be died
umierano by
there would be died

Examples of umierać

Example in PolishTranslation in English
! - Nie chcę tu umierać.I don't want to die here.
"Czas umierać"."lt's time to die."
"Czas umierać.""lt's time to die."
"Dlaczego przyszli umierać do mnie?"Why do they come to me to die?
"Każdy chce iść do nieba, ale nikt nie chce umierać."Everybody wants to go to heaven, but nobody wants to die.
"Nadal umieram dla ciebie z miłości, o ukochana ma!""I could still die for you, my love"
"Ojcze, śmiertelny , czy nieśmiertelny, oto umieram.""O Father... "mortal or immortal... "here I die.
"Piękna markizo, twoje cudowne oczy sprawiają że umieram z miłości""Fair Marquise, your lovely eyes make me die of love."
"Piękna markizo, twoje cudowne oczy sprawiają że umieram z miłości. ""Fair Marquise, your lovely eyes make me die of love."
"Ponieważ wiedziałbym,czy jest tam ktoś, kto nadal się troszczy o to,czy żyję czy umieram."as I would know that there's someone out there that still cares whether I live or die.
" Usuwasz ją, to umierasz'"You remove it out, it dies"
"Albo żyjesz, albo umierasz".Either we live or we die.
"Umarłeś wiedząc, że umierasz, ale nie bałeś się.""You died knowing you were dying, but you were not afraid.
"Wszystko, co chcę zrobić jest widzieć, jak umierasz."All I want to do is see you die.
"a potem umierasz.""and then you die."
" Sophie Layton umiera w tragicznym wypadku.Sophie Layton dies in a tragic accident.
""Gdy umiera wróbel w Central Parku, czuję się odpowiedzialny"" .""lf a sparrow dies in Central Park, l feel responsible. ""
"Calculon umiera po raz drugi"."Calculon dies for second time."
"Co zrobić ma człowiek, gdy nadzieja umiera?""What does one do when hope dies?
"Gdy jeden człowiek umiera, jeden rozdział jest wydarty z księgi,"When one man dies, one chapter is not torn out of the book...
"Cóż, umieramy wszelkie sprawy," mówię."Well, we die any case," I say.
"Jeśli nas trujecie, czyż nie umieramy?""If you poison us, do we not die?"
"Kiedy żyjemy... żyjemy w imię Pana Kiedy umieramy, umieramy w Jego imieniu.""When we live... we live in the name of the Lord. When we die, we die in His name.
"My nie umieramy"?"We don't die"?
"ale możemy wybrać, gdzie żyjemy i gdzie umieramy.""...but we can choose where we live, and where we die."
- Ale umieracie i stajcie się kolejną świecą.But die, and you're just one more candle
- To się dzieje, gdy umieracie?Is this what happens when your people die?
/My, w Fsociety, z uśmiechem zobaczymy, /jak wy i wasza mroczna dusza umieracie.We at fsociety will smile as we watch you and your dark soul die.
/Sami gdy umieracie... /Sami, gdy stajemy przed sądem ostatecznym.Alone when we die. Alone when we stand and face judgment.
Ale umieracie dokładnie tak jak my.You bastards die just like we do.
"A dobre rzeczy nigdy nie umierają."And no good thing ever dies.
"Ci, których kochamy nie umierają, bo miłość jest nieśmiertelna.""Unable are the loved to die, for love is immortality. "
"Czasami małpy umierają"."Sometimes monkeys die."
"Cóż, niektórzy ludzie umierają, ale nie wszyscy umierają"She says, "Well, some people die, but not everybody does."
"Hiszpanie umierają z miłości, Francuzi na marskość wątroby,"The Spanish die of heartbreak, the French die of cirrhosis...
"Bedstyle, rób lub umieraj""Bedstyle, do or die"
"Nie umieraj!"Don't die on me, Danny Boy!
"umieraj na kredyt".die now, pay later.
"Żyj lub umieraj, życie albo śmierć:"Live or die, Life or Death: Death through vote!"
"Żyj szybko, umieraj młodo"."Live fast, die young."
Jeśli mamy umierać, to umierajmy jak ludzie.If we must die, let's die like human beings.
/Nie umierajcie w samotności jak ja, /zbudujcie rodzinę.Don't die lonely like me. Raise a family, and do it now.
Chcecie to umierajcie.You guys can die, if you want to.
Jeśli trzeba bedzie umrzeć tego dnia, umierajcie z wiarą, że chroniliście swoich braci.If you should die this day, die with the faith that you have stood shield to shield with your brothers.
Lub umierajcie osobno.Or die as two.
Nie umierajcie tak po prostu! Musimy się szybko dostać tam, gdzie wylądowałam, Doktorze.You can't just die!
Gdy dowiedziałam się, że spadłeś z urwiska umierałam z troski o ciebie. I zdałam sobie sprawę, że jesteś jedynym mężczyzną, którego chcę całować.Took hearing that you'd fallen off that cliff and almost died for me to realize that... you're the only man I ever wanna kiss.
Gdy umierałam, słyszałam brzęczenie owada.- "I heard a fly buzz when I died.
I tak już umierałam dwa razy.Hey, I've died twice
Każdego dnia umierałam, na ciebie czekając...♪ I have died every day waiting for you ♪
Może powiesz tym ludziom gdzie byłeś i co robiłeś gdy umierałam.Why don't you tell these people where you were and what you were doing when I died, Robbie? I think your wife would be especially interested, - don't you?
Kiedy umierałaś, czułam twój ból.When you died, I shared your pain.
Obejmowałem cię kiedy umierałaś.I held you while you died.
W chwili kiedy umierałaś?When you died, in that moment?
! - Krzyczała twoje imię, gdy umierała.She screamed for you as she died.
"Morderca" mrugał na ofiarę i ta umierała. Nie żyję!The murderer was blinking to its victims and they died.
- Gdy umierała moja żona modliłem się do Wszechmogącego, ale on nic nie zrobił.- When my wide died, I prayed and the Almighty did nothing.
- Jakby umierała w moich ramionach. /- It was like she died right in my arms.
/Jedna piąta populacji planety /żyła i umierała pod brytyjską flagą.Fully 1/5 of the world's population lived and died under the British flag.
Dobrze, ty i Freya żyłyście i umierałyście.Okay, you and Freya have lived and died.
- Gdy je łapałem, umierały.Yes, and when I trapped them in my jar, they died.
A potem umierały, krzycząc.And then, you know, died... Screaming.
Akty agresji bywają bardzo brutalne. Zdarzało się, że w ich wyniku orki w niewoli umierały.Sometimes this aggression became very severe and, in fact, whales have died in captivity because of this aggression.
Ależ Annie, w 1871 roku kobiety często umierały przy porodzie.Annie, in 1871, women often died in childbirth.
Bo w czasach prymitywnych, kobiety umierały przy porodzie.Because in primitive time, women died of childbirth.
A kiedy ginęli twoi bracia, umierałem z nimi.Every time one of your brothers died, so did l.
Dziś już dwa razy umierałem.Today I've already died twice.
Gdy zobaczyłem cię pierwszy raz, umierałem ze strachu.The first time I saw you I almost died of fright.
Co widziałeś kiedy umierałeś?What did you see when you died?
Cóż... nigdy wcześniej nie umierałeś.Yeah, well... you've never almost died before.
Jeszcze nigdy nie umierałeś?Haven't you ever died before?
Jeśli wskazał na prawo - umierałeś.If he pointed to the right, you died.
Wiesz, cwaniakujesz teraz ale byłem przy tobie gdy umierałeś.You know, you talk a good game, but I was with you when you died and you were about to do it.
"Prosty lud żył i umierał dla swoich zbiorów"Primitive man lived and died by his harvest.
- Był mój, kiedy umierał!- He was mine when he died!
- Płakał, kiedy umierał.He cried when he died.
- Za taką Irlandię umieraliśmy.This is the Ireland men died for, is it?
Cierpieliśmy i umieraliśmy pod okupację. Co ty wycierpiałeś?We suffered and died during their occupation.
Dawno temu walczyliśmy i umieraliśmy razem.Long ago we fought and died together.
I tak umieraliśmy, jeden po drugim.But we died, one after another.
Kiedy przypomnę sobie, Walterze, jak nas zwerbowano podczas Wielkiej Wojny, jak walczyliśmy i umieraliśmy, jak cierpiały nasze biedne konie...Yes, Walter, when I remember us soldiers in the World War how we fought and died When I think what the horses suffered... it's unbelievable
Czy świat był dla was dobry gdy umieraliście?Did you have a good world when you died?
Towarzysze, walczyliście, odnośliście rany i umieraliście dla Rzymu.Comrades, you have fought and you have bled and you have died for Rome.
- Ludzie na to umierali, SARS...But people died, SARS was...
- Ludzie umierali.- People died.
- Po Powstaniu ludzie umierali, ale...After the Rising... Well, people have died, haven't they, but...
Ale faktem jest, że ludzie walczyli i umierali dla świętego prawa, które dziś praktykujemy.But the fact is men have fought and died for the sacred right we exercise today.
Gdyby Ziemia była zrobiona ze złota, ludzie umieraliby prawdopodobnie za garść brudnego pyłu.If the earth was made of gold, I guess men would die for a handful of dirt.
- Dziecko umierało.You mean the child died.
/W historii ludzkości, /jeszcze nigdy nie umierało tylu ludzi./ In the history of mankind, / have never died so many people.
A wszystko, co próbowało zjeść ropuchę od krokodyli po zwierzęta domowe, szybko umierało z powodu trucizny.And everything that tried to eat the toad, from crocodiles to household pets, quickly died from the poison they secreted.
Gdy dziecko umierało, zachowywano ulubioną zabawkę dziecka, którą zamykano w gablocie niedaleko jej prochów.Whenever a child died, Sometimes they'd preserve the kid's favorite toy In a glass case, put it next to the headstone in the crypt.
Każde dziecko które im się rodziło, umierało.Every time they had a child it died.

More Polish verbs

Other Polish verbs with the meaning similar to 'die':

None found.
Learning languages?