Udowodnić (to prove) conjugation

Polish
86 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Perfective future tense
udowodnię
I will prove
udowodnisz
you will prove
udowodni
he will prove
udowodnimy
we will prove
udowodnicie
you all will prove
udowodnią
they will prove
Imperative
-
udowodnij
you prove!
niech udowodni
let him/her/it prove
udowodnijmy
let's prove
udowodnijcie
you all prove
niech udowodnią
let them prove
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
udowodniłam
I proved
udowodniłaś
you proved
udowodniła
she proved
udowodniłyśmy
we proved
udowodniłyście
you all proved
udowodniły
they proved
Future feminine tense
udowodnię
I will prove
udowodnisz
you will prove
udowodni
she will prove
udowodnimy
we will prove
udowodnicie
you all will prove
udowodnią
they will prove
Conditional feminine tense
udowodniłabym
I would prove
udowodniłabyś
you would prove
udowodniłaby
she would prove
udowodniłybyśmy
we would prove
udowodniłybyście
you all would prove
udowodniłyby
they would prove
Conditional perfective feminine tense
udowodniłabym była
I would have proved
udowodniłabyś była
you would have proved
udowodniłaby była
she would have proved
udowodniłybyśmy były
we would have proved
udowodniłybyście były
you all would have proved
udowodniłyby były
they would have proved
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
udowodniłem
I proved
udowodniłeś
you proved
udowodnił
he proved
udowodniliśmy
we proved
udowodniliście
you all proved
udowodnili
they proved
Future masculine tense
udowodnię
I will prove
udowodnisz
you will prove
udowodni
he will prove
udowodnimy
we will prove
udowodnicie
you all will prove
udowodnią
they will prove
Conditional masculine tense
udowodniłbym
I would prove
udowodniłbyś
you would prove
udowodniłby
he would prove
udowodnilibyśmy
we would prove
udowodnilibyście
you all would prove
udowodniliby
they would prove
Conditional perfective masculine tense
udowodniłbym był
I would have proved
udowodniłbyś był
you would have proved
udowodniłby był
he would have proved
udowodnilibyśmy byli
we would have proved
udowodnilibyście byli
you all would have proved
udowodniliby byli
they would have proved
Impersonal
udowodniono by
there would be proved
udowodniono by
there would be proved

Examples of udowodnić

Example in PolishTranslation in English
! Chcę wyskoczyć na tej rampie żeby udowodnić mojemu najlepszemu przyjacielowi że nie jestem tchórzem.I gotta jump this ramp to prove to my best friend that I'm not chicken.
" udowodnić do autokaru i do twój spogląda i twoich kolegów z klasą ... że oni zrobili pomyłkę.' '"to prove to the coach and to your peers and your classmates... that they made a mistake."
"Chciał udowodnić swojemu nowemu przyjacielowi,"He wanted to prove to his newfound friend
"Podły Król i Królowa musieli udowodnić, że mówią poważnie,""The wicked king and queen needed to prove that they were serious,"
"wysoko-opłacani obrońcy" pokonują prokuratorów, ponieważ łatwiej jest udowodnić rozsądną wątpliwość niż pewną winę."high-priced defense attorneys" beat prosecutors because it's easier to prove reasonable doubt than certain guilt.
*Trzymaj mnie za rękę i udowodnij to.Hold my hand to prove that"
- Ale udowodnij mi to.-But prove it.
- Cóż, udowodnij to.- Well, then prove it.
- Dobra, udowodnij.Okay, prove it.
- Jeśli mam udowodnić - Lepiej to udowodnij- # If I'm gonna prove - # You better prove
Dobrze, więc udowodnijmy mu to.Okay, let's prove to him I am.
Jeśli jest niewinna, udowodnijmy to.If she's innocent, let's prove it.
Jeśli tu naprawdę jest duch udowodnijmy to ok?If there's really a ghost in this town, then let's prove it, right?
Więc udowodnijmy że się myliła. Możemy?Well, let's prove her wrong, shall we?
- A wy, udowodnijcie mi, że nie popełniłam błędu zatrudniając was.- And the rest of you, prove I wasn't wrong to hire you.
- Jeśli jesteście rodziną, udowodnijcie to.- If you're really family, prove it.
- Tak więc, Boże albo diable. - Jeśli tam jesteście, udowodnijcie to.So, God or the devil, if you're out there, prove it.
- Więc to udowodnijcie.Then prove it.
- teraz udowodnijcie, - że jesteście za wolną Ukrainą!So prove... that you are for free Ukraine.
- Powtarzam, udowodniłam swoją rację.Well, as I was say, I think I've proved my point. Agreed.
Ale nie udowodniłam, że to on zabił Symchaya.But I haven't proved that he is the one who killed Symchay.
Ale przynajmniej udowodniłam, że nie jest Pani za młoda, żeby być redaktorem.But I have at least proved you're old enough to be an editor.
Chyba udowodniłam, że mam rację.Well,I think I've proved my point.
Czy nie udowodniłam panu, jak jest potężna?Haven't I already proved to you just how powerful she is?
A dzisiaj udowodniłaś jacy oni sa głupi!And today you proved how foolish they are!
Byłem gotów zaakceptować, że to najlepsze, co dostanę, ale udowodniłaś, że się mylę.I was ready to give up and accept that this was the best I was ever gonna have, but you proved me wrong.
Cokolwiek oni znajdą,... ..udowodniłaś zbyt dużo skłonności, jak na tą szkołę.Whatever they find... ..you've proved too much of a liability for this school.
Cóż , muszę przyznać, że miałem swoje wątpliwości, ale udowodniłaś, że się myliłem.Well, I must say, I had my doubts, but you proved me wrong.
Cóż, dzisiaj to udowodniłaś.Well, today you proved it.
- Niczego mi nie udowodniła!- She never proved a thing!
-Pani King udowodniła, że...-You see, Miss King proved that-- -l know.
/I policja to udowodniła?And LAPD proved that?
/W ten sposób historia /udowodniła, że miłość jest wieczna.And thus, as history has proved, love is eternal.
A dzisiaj Amanda udowodniła, że potrafi.And, tonight, Amanda proved that she can.
- Chyba udowodniłyśmy, że można ich pokonać.Well, I think we've just proved that they can be beaten.
udowodniłyście mu że miłość istnieje.You just proved to him that love exists.
/Nagrania te udowodniły, /że ABN mogła podsłuchiwać przez... /telefony komórkowe, nawet wtedy, kiedy były wyłączone.These recordings proved that N.S.A was able to listen thru cellphones... Even when their do not apper to be in use.
/Tyle udowodniły nasze doświadczenia /z Lustrem Kwantowym.Our own experience with the quantum mirror proved as much.
Ale ostatnie miesiące udowodniły mi, że się myliłem.But these last months have proved me wrong.
Badania udowodniły, że przenosiła tyfus.- Why? The tests proved she was a carrier for typhoid.
Gdy udowodniły, że nie dadzą rady, to dałem Hayley zabawić się.When they proved unable to do so, I let Hayley have her fun.
Jakby teraz trwała dyskusja, to udowodniłabym Piotrowi Aleksandrowiczowi...If there were a discussion now I would prove to this Pyotr Alexandrovitch...
Jeślibyście sprawdzili, to tak jak należy, wasze własne akta udowodniłyby moją niewinność.If you had checked properly, your own records would prove me innocent.
Testy udowodniłyby w jednej chwili, że w ogóle nie byłam jej córką.The test would prove in an instant that I wasn't really her daughter.
- Uważam, że udowodniłem swoją wierność.I trust I've proved my loyalty, sire.
Ale udowodniłem już, że nie jestem zbyt mądry.But l guess l've already proved l'm not too smart.
Bo chyba to udowodniłem.I mean, I think I proved that.
Byłem nikim w oczach mojego ojca, aż udowodniłem, że jestem sobie panem.I was nobody in my father's eyes until I proved I was my own man.
Chwalił się w prasie, a ja udowodniłem, że złapał nie tego co trzeba.He bragged to the papers. I proved he had the wrong guy.
- Albo udowodniłeś, że ma cię za geja.Or, you proved that he thinks your gay.
- Julian, to było niebezpieczne, już chyba udowodniłeś...Julian, that was extremely dangerous... I think you proved your point.
- a ty nie udowodniłeś, że jest inaczej!- and you haven't proved they're not!
A dzisiaj udowodniłeś, że twoja inteligencja jest tak samo świetna jak siła!And today you have proved that you have intelligence as well as power!
A ty, panie, udowodniłeś, że wszystko, co kiedykolwiek zrobiłeś, to porażka.And you, sir, you've proved yourself a failure in everything you've done.
"Crystal" nie ma nic wspólnego z AIDS, nie ma tu żadnego związku, nikt niczego nie udowodnił.Crystal has nothing to do with AIDS, okay, there's no connection, nobody's proved anything.
"i po raz kolejny udowodnił, że miał rację.""and once again he has proved sound.
"który ponownie udowodnił, że nie ma rzeczy niemożliwych.""who has proved again that there is nothing impossible in this world."
- Mnie? To jeden z najlepszych strzelców w kraju, nie raz to udowodnił. - Strzela celniej od ciebie.He's one of the best shots in the country as he's proved a number of times against steadier hands and cooler heads than yours.
- Nic nie udowodnił.- He proved nothing.
- Ale może to co udowodniliśmy najbardziej, to, to że niewygodną prawdą jest, iż wygląda na to że nawet jej nie zarysował.Perhaps, then, that's what we'd proved most of all, really - the inconvenient truth is it doesn't appear to have even scratched the surface.
- Właśnie to udowodniliśmy.She couldn't have done it. We just proved it. Right!
A zresztą, cokolwiek można było udowodnić krwią to już chyba udowodniliśmy?At all rates, whatever may be proven by blood and sacrifice must have been proved by now.
Było ciężko, ale udowodniliśmy że nie ma rzeczy niemożliwych.The road was long, but working hard, we proved that nothing is impossible.
Chwileczkę, może i udowodniliśmy, że jestem niewinny, ale to nie koniec, nie definitywny.- Hang on a second. We may have proved that I didn't kill her but we're not finished, not by a long shot.
Ale nie udowodniliście morderstwa.But you haven't proved murder.
Nie udowodniliście niewinności woźnego.You haven't proved the janitor is innocent.
Tak czy inaczej... udowodniliście moje twierdzenie.Anyway... you guys just proved my point, okay You lied to me to protect my feelings.
W ten sposób udowodniliście komu naprawdę służycie.Now O'Neill has proved to me not only where his loyalties lie but yours as well.
Wy już macie finezję, udowodniliście to robotą z Hamishem.The bottom line is, you have finesse... you proved that with the Hamish job.
- Niczego nie udowodnili!They never proved a thing!
/Niemcy udowodnili, tak samo Duńczycy, /że jest to możliwe, /w temperaturach odrobinę innych /niż te.'The Germans have proved it's possible, so have the Danes, 'in temperatures very little different to this.
A teraz nie, ponieważ oni udowodnili nam że nie możemy zrozumieć świata.And now we don't, because they proved to us that we don't understand the world.
Amerykańscy dyplomaci udowodnili, między innymi, że Irak winien był Francji i Rosji za zakup rakiet Exocet oraz samolotów myśliwskich Mirage F1 i MiG.Among other things, American diplomats proved that Iraq owed billions of dollars to France and Russia, for the purchase of Exocet missiles and fighter aircraft such as Mirage F1 and MiG.
Bo chciałem pokazać, że wszyscy myśleli, że są nieudacznikami dopóki nie udowodnili ludziom, że się mylą.Because my point is that everyone Thought they were losers Until they proved people wrong,
- John pod koniec tygodnia, przyjdę i spędzę noc w twoim domu, i udowodnię wam, że ktoś usiłuje was jedynie nastraszyć.- John when the school week is over, I will come and spend the night at your house and I will prove to you that this is nothing more than someone trying to frighten you.
- Więc udowodnią, że jesteś niewinny.- DNA will prove you innocent.
Biegli z prokuratury znaleźli drobne rozbieżności, dzięki którym udowodnią, że je sfałszowałaś, a ich koronnym argumentem będzie to, że nie odniosłabyś połowy swoich sukcesów, gdybyś jako Emily Thorne nie posiadła sztuki fałszowania dokumentów.D.A.'s experts found small discrepancies which will prove it's a fake, and their argument will be that you couldn't have accomplished half of what you did as "Emily Thorne" without doing plenty of forging.
Będę prowadził śledztwo, więc dowody, udowodnią to co mają udowodnić.I'll be running the investigation, so the evidence will prove whatever you want proven.
Dla Twojego spokoju. Czy nie powiedziałaś że Lucky, Micky, Licky czy Chicky udowodnią że są bladzi w porównaniu z Twoim tatą?Didn't you say that all these Icky, Micky, Licky or Chicky will prove to be pale in comparison to your dad?
Gdyby Aziz ją zabił, udowodniłby lojalność wobec Ibrahima.If he killed her, Aziz would prove his loyalty to Ibrahim.
Test DNA udowodniłby, że to nie Wolcott.A DNA mismatch would prove he isn't a Wolcott.
Czy pamiętasz co udowodniło, że jestem wybrany przez Boga?Do you remember what proved I was chosen by God?
Około 350 polskich małychprzedsiębiorstw udowodniło, żeusprawnienia na rzecz ochrony środowiska niekoniecznie wiążą sięz wysokimi kosztami i biurokracją.Wszyscy członkowie programu Czysty Biznes, wspieranego przez Fundację Partnerstwo dla Środowiska (FPŚ), dzielą się doświadczeniami i dobrymi praktykami dotyczącymi rozwiązywania problemówekologicznych, jednocześnie monitorując swoje wyniki w dziedzinie ochronyśrodowiska przy pomocy internetowego narzędzia o nazwie Menadżer Środowiska.Some 350 Polish small firms have proved that environmental improvements do not necessarily mean higher costs and bureaucracy.
Przedsiębiorstwo będące beneficjentem pomocy nie udowodniło zresztą takiego faktu.Furthermore, the recipient undertaking has not proved that that is the case.
To niesamowite. Adam: Volvo udowodniło że ma niebywale mocny tył, i to wprawiło właściciela w ekscytacje.The monty-mobile proved to have an incredible firm rear end, and that made daddy very excited.
To udowodniło mi, że cuda się zdarzają.That was the miracle that proved to me miracles do exist.

More Polish verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

udogodnić
facilitate
udowodniać
do

Similar but longer

udowodniać
do

Other Polish verbs with the meaning similar to 'prove':

None found.
Learning languages?