Użytkować (to use) conjugation

Polish
7 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Present tense
użytkuję
I use
użytkujesz
you use
użytkuje
he/she/it uses
użytkujemy
we use
użytkujecie
you all use
użytkują
they use
Imperfective future tense
będę użytkować
I will use
będziesz użytkować
you will use
będzie użytkować
he/she/it will use
będziemy użytkować
we will use
będziecie użytkować
you all will use
będą użytkować
they will use
Imperative
-
użytkuj
you use!
niech użytkuje
let him/her/it use
użytkujmy
let's use
użytkujcie
you all use
niech użytkują
let them use
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
użytkowałam
I used
użytkowałaś
you used
użytkowała
she used
użytkowałyśmy
we used
użytkowałyście
you all used
użytkowały
they used
Future feminine tense
będę użytkowała
I will use
będziesz użytkowała
you will use
będzie użytkowała
she will use
będziemy użytkowały
we will use
będziecie użytkowały
you all will use
będą użytkowały
they will use
Conditional feminine tense
użytkowałabym
I would use
użytkowałabyś
you would use
użytkowałaby
she would use
użytkowałybyśmy
we would use
użytkowałybyście
you all would use
użytkowałyby
they would use
Conditional perfective feminine tense
użytkowałabym była
I would have used
użytkowałabyś była
you would have used
użytkowałaby była
she would have used
użytkowałybyśmy były
we would have used
użytkowałybyście były
you all would have used
użytkowałyby były
they would have used
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
użytkowałem
I used
użytkowałeś
you used
użytkował
he used
użytkowaliśmy
we used
użytkowaliście
you all used
użytkowali
they used
Future masculine tense
będę użytkował
I will use
będziesz użytkował
you will use
będzie użytkował
he will use
będziemy użytkowali
we will use
będziecie użytkowali
you all will use
będą użytkowali
they will use
Conditional masculine tense
użytkowałbym
I would use
użytkowałbyś
you would use
użytkowałby
he would use
użytkowalibyśmy
we would use
użytkowalibyście
you all would use
użytkowaliby
they would use
Conditional perfective masculine tense
użytkowałbym był
I would have used
użytkowałbyś był
you would have used
użytkowałby był
he would have used
użytkowalibyśmy byli
we would have used
użytkowalibyście byli
you all would have used
użytkowaliby byli
they would have used
Impersonal
użytkowano by
there would be used
użytkowano by
there would be used

Examples of użytkować

Example in PolishTranslation in English
Dobro kultury musi być własnością bądź znajdować się w prawnym posiadaniu konkretnej osoby lub organizacji, która użytkuje lub wystawia to dobro kultury.The cultural good must be owned by, or be in the legitimate possession of, the particular person or organisation that uses and/or exhibits the good.
Dostawa gazu i energii elektrycznej w końcowym etapie, czyli od pośredników i dystrybutorów do konsumenta końcowego, powinna być opodatkowana w miejscu, w którym nabywca faktycznie użytkuje i konsumuje te towary.The supply of electricity and gas at the final stage, that is to say, from traders and distributors to the final consumer, should be taxed at the place where the customer actually uses and consumes the goods.
Jednocześnie LNE użytkuje budynki i wyposażenie w celu realizacji zadań powierzonych mu przez państwo i świadczenia usług dla stron trzecich.The LNE uses its premises and equipment both to perform the tasks assigned to it by the State and to provide services to third parties.
Montaż finansowy wybrany do tego celu jest bardzo popularnym „outsourcingowym” montażem stosowanym w ramach „odpodatkowanych” inwestycji zamorskich [21], zgodnie z którym spółka zamierzająca nabyć dobro inwestycyjne, lecz nie mogąca – z braku zasobów – zrealizować tej inwestycji z własnych środków, angażuje inwestorów zewnętrznych, którzy nabywają dobro i oddają je do dyspozycji podmiotu, który dobro użytkuje i po zakończeniu ustawowo nakazanego okresu eksploatacji staje się jego właścicielem.The financial package selected for this purpose is one that is very common in the case of tax-free overseas investments [21], i.e. an ‘outsourced’ package, where a company that wishes to acquire an asset but which cannot make that investment from its own funds because of a lack of resources brings in outside investors who purchase the asset and put it at the disposal of the operator, who then uses it, and at the end of the period of operation laid down by law, becomes its owner.
Energia to siła napędowa naszego społeczeństwa. Palące problemy, takie jak zmiana klimatu, coraz większazależność od ropy i innych paliw kopalnych oraz rosnącekoszty energii sprawiają, że musimy na nowo przemyślećsposób, w jaki ją produkujemy i użytkujemy.Energy production has a key impact on climate change –using renewables for heating and cooling and in othersectors means lower greenhouse gas emissions andreduced air pollution.
Użytkownicy użytkują jedynie ciśnieniowe urządzenia transportowe, które są zgodne z wymaganiami określonymi w załącznikach do dyrektywy 2008/68/WE i w niniejszej dyrektywie.Operators shall only use transportable pressure equipment which is in conformity with the requirements set out in the Annexes to Directive 2008/68/EC and in this Directive.
Właściwe organy państwa członkowskiego i Komisja użytkują europejską bazę danych na warunkach jej użytkowania do następujących celów:The competent authorities of the Member States and the Commission shall use the European database under the conditions for its use for the following functions:

More Polish verbs

Other Polish verbs with the meaning similar to 'use':

None found.
Learning languages?