Tolerować (to tolerate) conjugation

Polish
61 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Present tense
toleruję
I tolerate
tolerujesz
you tolerate
toleruje
he/she/it tolerates
tolerujemy
we tolerate
tolerujecie
you all tolerate
tolerują
they tolerate
Imperfective future tense
będę tolerować
I will tolerate
będziesz tolerować
you will tolerate
będzie tolerować
he/she/it will tolerate
będziemy tolerować
we will tolerate
będziecie tolerować
you all will tolerate
będą tolerować
they will tolerate
Imperative
-
toleruj
you tolerate!
niech toleruje
let him/her/it tolerate
tolerujmy
let's tolerate
tolerujcie
you all tolerate
niech tolerują
let them tolerate
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
tolerowałam
I tolerated
tolerowałaś
you tolerated
tolerowała
she tolerated
tolerowałyśmy
we tolerated
tolerowałyście
you all tolerated
tolerowały
they tolerated
Future feminine tense
będę tolerowała
I will tolerate
będziesz tolerowała
you will tolerate
będzie tolerowała
she will tolerate
będziemy tolerowały
we will tolerate
będziecie tolerowały
you all will tolerate
będą tolerowały
they will tolerate
Conditional feminine tense
tolerowałabym
I would tolerate
tolerowałabyś
you would tolerate
tolerowałaby
she would tolerate
tolerowałybyśmy
we would tolerate
tolerowałybyście
you all would tolerate
tolerowałyby
they would tolerate
Conditional perfective feminine tense
tolerowałabym była
I would have tolerated
tolerowałabyś była
you would have tolerated
tolerowałaby była
she would have tolerated
tolerowałybyśmy były
we would have tolerated
tolerowałybyście były
you all would have tolerated
tolerowałyby były
they would have tolerated
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
tolerowałem
I tolerated
tolerowałeś
you tolerated
tolerował
he tolerated
tolerowaliśmy
we tolerated
tolerowaliście
you all tolerated
tolerowali
they tolerated
Future masculine tense
będę tolerował
I will tolerate
będziesz tolerował
you will tolerate
będzie tolerował
he will tolerate
będziemy tolerowali
we will tolerate
będziecie tolerowali
you all will tolerate
będą tolerowali
they will tolerate
Conditional masculine tense
tolerowałbym
I would tolerate
tolerowałbyś
you would tolerate
tolerowałby
he would tolerate
tolerowalibyśmy
we would tolerate
tolerowalibyście
you all would tolerate
tolerowaliby
they would tolerate
Conditional perfective masculine tense
tolerowałbym był
I would have tolerated
tolerowałbyś był
you would have tolerated
tolerowałby był
he would have tolerated
tolerowalibyśmy byli
we would have tolerated
tolerowalibyście byli
you all would have tolerated
tolerowaliby byli
they would have tolerated
Impersonal
tolerowano by
there would be tolerated
tolerowano by
there would be tolerated

Examples of tolerować

Example in PolishTranslation in English
"Będziesz musiał tolerować wiele rzeczy".'You will have to tolerate many things.'
- Coraz trudniej tolerować mi twoją paranoję.I'm finding it more and more difficult to tolerate your paranoia.
- Nie będę tego tolerować!I'm not going to tolerate your nonsense any more.
- Nie muszę tolerować pana sarkazmu.I no longer have to tolerate your sarcasm.
- Ledwie cie toleruję. - więc dlaczego trzymasz mnie za rekę?- I barely tolerate you. - Then why are you holding my hand?
- Nie toleruję luzu, doktorze.I don't tolerate loose ends, doctor.
- Nie toleruję tego.She can't tolerate it.
- To przydomek, który ledwo toleruję.- lt's a nickname that l barely tolerate.
- ale nie toleruję kłamstwa. - Dobrze.But l do not tolerate lying.
"Chociaż wspomnienia przebijają me serce, ty to tolerujesz.""Though memories pierce the heart, tolerate them as love."
Czemu to tolerujesz?Why do you tolerate this?
Jak go tolerujesz?How do you tolerate him? Devi!
Jedyny powód dla, którego ją tolerujesz to dlatego, że wynalazłem feromony neutralizujące zapach formaldehydu.The only reason you can tolerate her presence is because I invented a pheromone that neutralizes the formaldehyde emissions.
Jestem bezradny bo ja nie mam nikogo porócz ciebie ale nigdy nie zrozumiem, czemu tolerujesz te wszystkie rzeczy.I'm helpless. I don't have anyone except you but I don't understand why do you tolerate all these things.
#MissString istnieje nie dlatego, że brakuje prawa zakazującego tego, ale dlatego, że nasz społeczna świadomość toleruje i pozwala na to. (@DanielSamperO)Little Miss Thong doesn't exist because there aren't laws to prohibit it, but because our social conscience tolerates and approves it.
- Dziwne, że ona to toleruje.- I'm amazed she tolerates it.
/Ona mnie toleruje!She tolerates me!
A jakaż to istota ludzka toleruje bycie osądzanym?And what sort of human being tolerates being judged?
"nie tolerujemy tego typu buntowania się w Norwegii. ""we do not tolerate this type of rebellion in Norway."
- Myślałam, że kobietom nie wolno. Nie mieliśmy tu żadnych do tej pory. Ale każdego tolerujemy.We've never had any before, but we tolerate anybody... even the intolerable.
- Nie tolerujemy gniewu ani przemocy.- Anger, as violence, is not tolerated.
- Nie tolerujemy oszukiwania, tak?We don't tolerate cheating. Now do we?
- Nie tolerujemy tu wyzwisk.We don't tolerate name-calling.
Amerykanie kochają zwycięzców. I nie tolerują przegranych.Americans love a winner and will not tolerate a loser.
Azjaci go tolerują.Asians tolerate him.
Biada tym, którzy tolerują grzech. Ponieważ stają się współwinni. Powinni palić się z grzesznikami w wiecznym ogniu.Woe be unto him who tolerates a sinner... for he becomes an accomplice in his sin... and will burn with him in eternal flames.
Biochemiczne łącza pomiędzy gospodarzem i symbiontem nie tolerują...The biochemical connections between the host and symbiont can't tolerate...
Ci ludzie... Nie tolerują plotek, a byłbym przeklęty, jeżeli dałbym się zastrzelić za bycie posłańcem.These people... they don't tolerate a buzz kill, and I'll be damned if I'm going to be shot for being the messenger.
Cierpko nie tolerujThe wraith do not tolerate
Po prostu je mocno tolerujcie.Just tolerate it an awful lot.
Wy go tolerujcie.You guys tolerate him.
Do tej pory tolerowałam twoje nieusprawiedliwione nieobecności niekończące się nagłe wypadki w rodzinie ale tego już za wiele.Now, I have tolerated your unexplained absences and the endless family emergencies, but no more.
Ja nigdy nie tolerowałam twojego zachowania.I've never tolerated the things that you've done.
Może ci nie wybaczyłam, ale tolerowałam je wszystkie.I may not have forgiven you, but I have tolerated them all.
Nigdy nie tolerowałam rzeczy, które robiłaś.I never tolerated the things that you did.
Przez lata tolerowałam różne zachowania z twojej strony, ale nic nie uzasadnia upokorzenia, jakie zafundowałeś mi w walentynki.But let me explain. I've tolerated a lot from you over the years, but nothing Could justify the humiliation that you put me through
Czego nie mogę zrozumieć, to jak ktoś taki jak ty, pochodzi z tak niskiego i nieuczciwego roju, i jak tolerowałaś ich kłamstwa i złe traktowanie przez te wszystkie lata.What I cannot understand is how such a one as you came from so low and dishonest a hive and how you tolerated their lies and their mistreatment for all these years.
- Raczej go tolerowała.She... tolerated him.
Bardziej tolerowała niż zabawiała.More tolerated than entertained.
Kiedy Patty była w moim wieku, myśli pan, że tolerowała szefów takich jak ona?When patty was my age,do you think she would have tolerated a boss like her?
Nie będę tolerowała upokarzania mnie ani rodziny.Embarrassing me or your family is the one thing that will not be tolerated.
Do teraz, tolerowałem cię.Up until now, I've tolerated you.
Jak mówiłem, byłem samotny i zagubiony, przesiadywałem więc ze Spiderem i tolerowałem te wszystkie jego gadki.Like I said, I was lonely and lost, so I hung out with Spider and tolerated all that talk.
Kiedy obsługiwałem promy, nie tolerowałem podobnego traktowania pasażerów.I tell you, when I used to run shuttles I never would've tolerated that kind of behavior towards my passengers.
O wielkoduszności wielkiej jak jezioro tolerowałem to do teraz. Odpycham morały na bok i napinam swoje mięśnie.I, JANG Ryang, with generosity as wide as a lake, have tolerated it till now
Wystarczająco dużo tolerowałem każdego z was.I've tolerated plenty from every one of you.
- Ty... tolerowałeś mnie.You... tolerated me.
Wiem, tolerowałeś mojego męża od lat... i teraz zastanawiasz się kim do cholery jest ta gadułaI know, you've tolerated my husband for years... and you're now wondering who the hell is this new chatterbox
dlaczego tolerowałeś romans swojej żony.I never understood why you tolerated your wife's affair.
Aż do chwili uznania za kapitał własny do dnia 1 stycznia 1997 r. BAKred tolerował korzystanie z niej w zakresie, w jakim było to konieczne do spełnienia obowiązujących w danym momencie przepisów dotyczących wypłacalności.Until it was recognised as capital on 1 January 1997, its use was tolerated by BAKred only in so far as this was necessary to meet the relevant solvency rules.
Aż do momentu tymczasowego uznania za kapitał własny w dniu 26 lipca 1993 r. BAKred tolerował wykorzystanie majątku funduszu celowego wyłącznie w celu spełnienia obowiązujących przepisów dotyczących wypłacalności.Until the amount was provisionally recognised on 26 July 1993, the use of the promotion-related assets was tolerated by BAKred only in so far as was necessary in order to comply the solvency rules in force at the time.
Dotychczas Toshi tolerował twoje gburowate żarty.Until now, Toshi has stoicly tolerated your boorish jokes.
Jedyny powód, dla którego tak długo cię tolerowaliśmy, to dlatego, że jesteś dobrym naukowcem.The only reason you've been tolerated for so long is because you were a good scientist.
Po prostu cię tolerowaliśmy.We just tolerated you.
Przez cały czas tolerowaliśmy twoje oskarżenia, obwinianie nas za stratę 2 bomb.All this time we've tolerated your condescension, berating us for losing the other bombs.
- Logan, wiesz, że... - Wiesz, zawsze mówiła, że jej... jej rodzice uwielbiali Duncan'a, a ją ledwo tolerowali.- You know, she used to say that her... her parents worshipped Duncan and tolerated her.
Rodzice Gwen mnie tolerowali.Gwen's parents tolerated me.
Tommy chyba najbardziej przyjaźnił się z Hankiem, a kumple Hanka ledwo tolerowali Tommy'ego.I think... Tommy was mostly friends with Hank, and Hank's friends just kinda tolerated Tommy.
Zrozum, żaden facet nie tolerowałby tego, co on ci zrobił.Look,no guy would tolerate what he did to you.
Myślę, że wiele osób tolerowało ją, bo była żoną Franka.I think a lot of people tolerated her because she was Frankie's wife.
Sądzę, że Kolegium Połączonych tolerowało moje obawy...I think the Joint Chiefs have tolerated my concerns...

More Polish verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

polerować
polish
taperować
do

Similar but longer

Not found
We have none.

Other Polish verbs with the meaning similar to 'tolerate':

None found.
Learning languages?