Skupować (to buy) conjugation

Polish
21 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Present tense
skupuję
I buy
skupujesz
you buy
skupuje
he/she/it buys
skupujemy
we buy
skupujecie
you all buy
skupują
they buy
Imperfective future tense
będę skupować
I will buy
będziesz skupować
you will buy
będzie skupować
he/she/it will buy
będziemy skupować
we will buy
będziecie skupować
you all will buy
będą skupować
they will buy
Imperative
-
skupuj
you buy!
niech skupuje
let him/her/it buy
skupujmy
let's buy
skupujcie
you all buy
niech skupują
let them buy
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
skupowałam
I bought
skupowałaś
you bought
skupowała
she bought
skupowałyśmy
we bought
skupowałyście
you all bought
skupowały
they bought
Future feminine tense
będę skupowała
I will buy
będziesz skupowała
you will buy
będzie skupowała
she will buy
będziemy skupowały
we will buy
będziecie skupowały
you all will buy
będą skupowały
they will buy
Conditional feminine tense
skupowałabym
I would buy
skupowałabyś
you would buy
skupowałaby
she would buy
skupowałybyśmy
we would buy
skupowałybyście
you all would buy
skupowałyby
they would buy
Conditional perfective feminine tense
skupowałabym była
I would have bought
skupowałabyś była
you would have bought
skupowałaby była
she would have bought
skupowałybyśmy były
we would have bought
skupowałybyście były
you all would have bought
skupowałyby były
they would have bought
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
skupowałem
I bought
skupowałeś
you bought
skupował
he bought
skupowaliśmy
we bought
skupowaliście
you all bought
skupowali
they bought
Future masculine tense
będę skupował
I will buy
będziesz skupował
you will buy
będzie skupował
he will buy
będziemy skupowali
we will buy
będziecie skupowali
you all will buy
będą skupowali
they will buy
Conditional masculine tense
skupowałbym
I would buy
skupowałbyś
you would buy
skupowałby
he would buy
skupowalibyśmy
we would buy
skupowalibyście
you all would buy
skupowaliby
they would buy
Conditional perfective masculine tense
skupowałbym był
I would have bought
skupowałbyś był
you would have bought
skupowałby był
he would have bought
skupowalibyśmy byli
we would have bought
skupowalibyście byli
you all would have bought
skupowaliby byli
they would have bought
Impersonal
skupowano by
there would be bought
skupowano by
there would be bought

Examples of skupować

Example in PolishTranslation in English
Więc rząd zaczął po kryjomu je skupować.The government started to buy them secretly.
- Mówiłem: skupuję śmieci.- I told you, I buy trash.
Mówię na ulicy, że skupuję jednorazówki. Płace po 2 dolce.I put the word out on the street that I'm buying tossed-off burners... paying $2 a pop.
Przez ostatnich parę tygodni skupuję wszystkie wasze akcjeFor the last few weeks, I've been buying out all the available shares of the W Group.
BfB skupuje alkohol po cenach gwarantowanych ustawowo, przeprowadza jego rektyfikację [12] i sprzedaje go po cenach rynkowych.The BfB buys the alcohol at statutorily guaranteed prices, rectifies it [12] and sells it at market prices.
Do celów niniejszego artykułu i art. 148 „pierwszy podmiot skupujący” oznacza przedsiębiorstwo lub grupę, która skupuje mleko od producentów, w celu:For the purposes of this Article and Article 148, a "first purchaser" means an undertaking or group which buys milk from producers in order to:
Mój tata skupuje majtki, które goryle mają na sobie podczas małpich pokazów.My dad buys the underpants gorillas wear during monkey shows.
Prawdopodobnie skupuje przejęte nieruchomości, w celu przeprowadzenia opłacalnych operacji.He probably buys up seized property just to make a killing.
Przyszedł taki jeden, kto skupuje rzeczy po nieboszczykach.Someone came who buys up estates of the deceased.
Przykro mi, ale w tej chwili nie skupujemy książek.Uh, I'm sorry. I'm afraid we can't buy any books right now.
Tym się zajmujemy w sklepie z gitarami Runyon'a, skupujemy, sprzedajemy, i naprawiamy.That's what we do here at runyon's guitar shop-- we buy 'em,sell 'em, and repair 'em.
Wiesz, bo my nie skupujemy gorących płyt.You know we don't buy hot CDs.
Wszystko skupujemy.We're gonna buy everything...
Ponoć skupujecie wszystko.It says out there "We buy anything."
- Nie, oni je skupują!- No, they're buying it.
Agencje interwencyjne skupują cukier za 80 % ceny referencyjnej ustalonej w art. 3 dla roku gospodarczego następującego po roku gospodarczym, w którym złożono ofertę sprzedaży.Intervention agencies shall buy in at 80 % of the reference price fixed in Article 3 for the marketing year following the marketing year during which the offer is lodged.
Agencje interwencyjne skupują wyłącznie odtłuszczone mleko w proszku spełniające wymogi wymienione w art. 10 ust. 1 lit. f) rozporządzenia (WE) nr 1234/2007 oraz pkt 2-5 niniejszego załącznika i art. 28 ust. 2.”,The intervention agency shall buy-in only skimmed milk powder which complies with Article 10(1)(f) of Regulation (EC) No 1234/2007 with points 2 to 5 of this Annex and with Article 28(2).’,
Agencje interwencyjne skupują wyłącznie odtłuszczone mleko w proszku spełniające wymogi wymienione w art. 10 ust. 1 lit. f) rozporządzenia (WE) nr 1234/2007 oraz pkt 3–6 niniejszej części i art. 28 ust. 2 niniejszego rozporządzenia.”.The intervention agency shall buy-in only skimmed milk powder which complies with Article 10(1)(f) of Regulation (EC) No 1234/2007, and with points 3 to 6 of this Part and Article 28(2) of this Regulation.’,
Ci z kolei żelaznej jeżdżą i skupują ziemię.Railroad men come in offering to buy land. N obody sells.
"Gdy krew zalewa ulice, skupuj dobra.""When there's blood on the streets, buy property."
I skupowaliście takie przedmioty na czarnym rynku?And you've bought some of these items from the black market in the past, correct?

More Polish verbs

Other Polish verbs with the meaning similar to 'buy':

None found.
Learning languages?