Sklonować (to clone) conjugation

Polish
39 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Perfective future tense
sklonuję
I will clone
sklonujesz
you will clone
sklonuje
he will clone
sklonujemy
we will clone
sklonujecie
you all will clone
sklonują
they will clone
Imperative
-
sklonuj
you clone!
niech sklonuje
let him/her/it clone
sklonujmy
let's clone
sklonujcie
you all clone
niech sklonują
let them clone
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
sklonowałam
I cloned
sklonowałaś
you cloned
sklonowała
she cloned
sklonowałyśmy
we cloned
sklonowałyście
you all cloned
sklonowały
they cloned
Future feminine tense
sklonuję
I will clone
sklonujesz
you will clone
sklonuje
she will clone
sklonujemy
we will clone
sklonujecie
you all will clone
sklonują
they will clone
Conditional feminine tense
sklonowałabym
I would clone
sklonowałabyś
you would clone
sklonowałaby
she would clone
sklonowałybyśmy
we would clone
sklonowałybyście
you all would clone
sklonowałyby
they would clone
Conditional perfective feminine tense
sklonowałabym była
I would have cloned
sklonowałabyś była
you would have cloned
sklonowałaby była
she would have cloned
sklonowałybyśmy były
we would have cloned
sklonowałybyście były
you all would have cloned
sklonowałyby były
they would have cloned
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
sklonowałem
I cloned
sklonowałeś
you cloned
sklonował
he cloned
sklonowaliśmy
we cloned
sklonowaliście
you all cloned
sklonowali
they cloned
Future masculine tense
sklonuję
I will clone
sklonujesz
you will clone
sklonuje
he will clone
sklonujemy
we will clone
sklonujecie
you all will clone
sklonują
they will clone
Conditional masculine tense
sklonowałbym
I would clone
sklonowałbyś
you would clone
sklonowałby
he would clone
sklonowalibyśmy
we would clone
sklonowalibyście
you all would clone
sklonowaliby
they would clone
Conditional perfective masculine tense
sklonowałbym był
I would have cloned
sklonowałbyś był
you would have cloned
sklonowałby był
he would have cloned
sklonowalibyśmy byli
we would have cloned
sklonowalibyście byli
you all would have cloned
sklonowaliby byli
they would have cloned
Impersonal
sklonowano by
there would be cloned
sklonowano by
there would be cloned

Examples of sklonować

Example in PolishTranslation in English
- Chcieli sklonować Naomi, ale zasugerowałam by zaczęli od czegoś mniejszego.Their first idea was to clone Naomi, but l suggested they start with something smaller.
Będę się musiał sklonować.Yeah, that's great, but by 3:00? I'd have to clone myself.
Chce pan ją sklonować.You want to clone her.
Chcecie nas sklonować?You want to clone us?
Chcesz sklonować dinozaury? Nie.You want to clone dinosaurs?
Zwiń telefon Kellera i sklonuj go.I want you to lift, uh, Keller's cellphone and clone it.
Ściągnęłam firmware i sklonowałam kartę sim Patti Nyholm, aby przechwycić jej SMS-y.I downloaded firmware and cloned Patti Nyholm's phone, in order to intercept her text messages.
Ty sklonowałaś moją kartę i śledziłaś mnie do hotelu.And you cloned my phone and followed me to the hotel.
Więc... sklonowałaś te dzieci dla siebie samej.So you cloned those babies for yourself.
A więc sklonowała sygnał z jej nadajnika, sparowała go z tym tutaj, a potem wyłączyła ten prawdziwy.So she cloned the signal from her monitor, linked it to this one, and took hers off-line.
Kamila je sklonowała.Kamila cloned it.
Przez ostatnie 50 lat, umieściła człowieka na księżycu, sklonowała owcę, rozszyfrować ludzki genom.In the last 50 years, science has put man on the moon, cloned a sheep, decoded the human genome.
Dostałem się do Vanessy komóki, sklonowałem kartę SIM i voila.Got my hands on Vanessa's cell, cloned the SIM, voilã .
Dziesięć lat temu, sklonowałem dżdżownicę.And then, ten years ago, I cloned an earthworm.
Kate, sklonowałem cię przez przypadek.Kate, I cloned you by accident. I know it's not an excuse...
Nie, sklonowałem je za pomocą emulatora RFID.No. I cloned them using the RFID emulator.
Prywatny kurier zawiózł ten telefon do słonecznego stanu /wczoraj w nocy tuż po tym, /jak go wybebeszyłem, sklonowałem i zebrałem z niego wszystkie możliwe dane.The phone arrived in the sunshine state by private courier late last night after I'd excavated it, cloned it, and mined every piece of data from it I could.
Mieliśmy dodatkowe pięć lat odkąd mnie sklonowałeś.We've had 5 extra years since you cloned me.
Steve, wiem że sklonowałeś te dziewczyny!(chuckles) (beep) Steve, I know you cloned these girls!
- On jest człowiekiem, który sklonował mnie.- He's the man who cloned me.
A co jeśli się sklonował?What if Avery cloned himself?
Dr Weir sklonował Druckera.Dr. Weir cloned Drucker.
Dr Weir sklonował twojego kolegę.Dr. Weir cloned your friend.
Dwa tygodnie temu ktoś sklonował system Petera i zgrał na dysk zewnętrzny.Two weeks ago, someone cloned Peter's system, put it on an external drive.
Nie my go sklonowaliśmy.- No, we cloned an alien.
Nie znaleźliśmy obrazu, ale sklonowaliśmy telefon.We didn't find the art, but we cloned the phone.
PB3 jest tak na prawdę obcym, z którego sklonowaliśmy DNA mikroba.The PB3 is actually an alien. We cloned the microbe's DNA.
Wylądowaliśmy na Marsie, sklonowaliśmy owcę,We landed on Mars, cloned a sheep,
Zawiera oryginale DNA każdej istoty, którą sklonowaliśmy.It contains data on the original DNA of every being we have ever cloned.
- Co sklonowaliście?- You cloned a what?
Czy ten, kogo sklonowaliście, ma siostrzenicę albo nawet córkę?Whoever you cloned, do they have a niece or even a daughter?
Masz na myśli... Poza tą osobą od której mnie sklonowaliście?You mean... except for the person I was cloned from?
Osiągnęłam wiek dziewczyny od której mnie sklonowaliście i moje ciało się wyłącza.I've reached the age of the girl I was cloned from and my body's shutting down.
"A gdyby sklonowali Dianę?"Guy here asks, "What if they had cloned princess Di?"
48 godzin temu terroryści Al-Zuhariego zaatakowali ambasadę brytyjską w Budapeszcie i sklonowali twardy dysk NATO.48 hours ago, Al-Zuhari terrorists attacked the British Embassy in Budapest and cloned a NATO hard drive.
Doktor Briggs King sklonowali żabę w 1952 A doktor Bromhall królika w 1975Briggs King cloned a frog in 1952 and Dr. Bromhall cloned a rabbit in 1975.
Ludzie MacKenny sklonowali dysk w ambasadzie.MacKenna's people cloned a drive at the embassy.
Może go sklonowali?They must have cloned him or engineered him somehow.
NID sklonowało kiedyś symbionta Goa'ulda.The NID have cloned a Goa'uld symbiote before.

More Polish verbs

Other Polish verbs with the meaning similar to 'clone':

None found.
Learning languages?