Rozsiewać (to spread) conjugation

Polish
33 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Present tense
rozsiewam
I spread
rozsiewasz
you spread
rozsiewa
he/she/it spreads
rozsiewamy
we spread
rozsiewacie
you all spread
rozsiewają
they spread
Imperfective future tense
będę rozsiewać
I will spread
będziesz rozsiewać
you will spread
będzie rozsiewać
he/she/it will spread
będziemy rozsiewać
we will spread
będziecie rozsiewać
you all will spread
będą rozsiewać
they will spread
Imperative
-
rozsiewaj
you spread!
niech rozsiewa
let him/her/it spread
rozsiewajmy
let's spread
rozsiewajcie
you all spread
niech rozsiewają
let them spread
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
rozsiewałam
I spread
rozsiewałaś
you spread
rozsiewała
she spread
rozsiewałyśmy
we spread
rozsiewałyście
you all spread
rozsiewały
they spread
Future feminine tense
będę rozsiewała
I will spread
będziesz rozsiewała
you will spread
będzie rozsiewała
she will spread
będziemy rozsiewały
we will spread
będziecie rozsiewały
you all will spread
będą rozsiewały
they will spread
Conditional feminine tense
rozsiewałabym
I would spread
rozsiewałabyś
you would spread
rozsiewałaby
she would spread
rozsiewałybyśmy
we would spread
rozsiewałybyście
you all would spread
rozsiewałyby
they would spread
Conditional perfective feminine tense
rozsiewałabym była
I would have spread
rozsiewałabyś była
you would have spread
rozsiewałaby była
she would have spread
rozsiewałybyśmy były
we would have spread
rozsiewałybyście były
you all would have spread
rozsiewałyby były
they would have spread
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
rozsiewałem
I spread
rozsiewałeś
you spread
rozsiewał
he spread
rozsiewaliśmy
we spread
rozsiewaliście
you all spread
rozsiewali
they spread
Future masculine tense
będę rozsiewał
I will spread
będziesz rozsiewał
you will spread
będzie rozsiewał
he will spread
będziemy rozsiewali
we will spread
będziecie rozsiewali
you all will spread
będą rozsiewali
they will spread
Conditional masculine tense
rozsiewałbym
I would spread
rozsiewałbyś
you would spread
rozsiewałby
he would spread
rozsiewalibyśmy
we would spread
rozsiewalibyście
you all would spread
rozsiewaliby
they would spread
Conditional perfective masculine tense
rozsiewałbym był
I would have spread
rozsiewałbyś był
you would have spread
rozsiewałby był
he would have spread
rozsiewalibyśmy byli
we would have spread
rozsiewalibyście byli
you all would have spread
rozsiewaliby byli
they would have spread
Impersonal
rozsiewano by
there would be spread
rozsiewano by
there would be spread

Examples of rozsiewać

Example in PolishTranslation in English
-Laurila powiedział, żeby nie rozsiewać plotek.-Laurila told not to spread rumors.
Nie, to tyfusowaty Travis, usiłujący rozsiewać swoje zarazki dobrym ludziom stanu Iowa.No, that would be typhoid travis, Attempting to spread his plague to the good people of iowa.
Niektórzy myślą, że to wcale nie są lwy Ale duchy czarowników, którzy wrócili by rozsiewać szaleństwo.Some thought they were not lions at all but the spirits of dead medicine men come back to spread madness.
Domyśliłam się, że rozsiewam zmartwienia.I just figured I'd spread the worry around.
Nie rozsiewam nasienia, ono umiera razem ze mną.- If I don't spread my seed, it dies with me.
- Po co rozsiewasz tę głupotę, Bishop?- Why you spreading foolishness?
A potem ty rozsiewasz historie o nim.And then you turn around and spread stories about him.
Co to za plotki,które rozsiewasz?What are these rumours that you are spreading?
Czemu rozsiewasz plotki?Why would you spread lies to people?
Czujesz ból, ale tylko go rozsiewasz.You're feeling pain, but all you're doing is spreading it around.
- Kto rozsiewa te pogłoski?Who spreads this rumor?
/- ...ale zaraza, która rozsiewa się-/- ...but the disease that spreads-
/Tak, Tripp rozsiewa radość, /gdziekolwiek się pojawia.Yeah , Tripp spreads joy wherever he goes.
Ale nosi i rozsiewa chorobę.He's immune to it, as she was, but he carries the disease and spreads it to others.
Matka Łez rozsiewa wokół siebie zło.The Mother of Tears spreads evil wherever she can.
Broniąc się, rozsiewamy wirusa wszędzie.By defending ourselves, we ended up spreading the virus everywhere.
Co za plotki rozsiewacie?What rumors are you spreading?
I nie podoba mi się, że rozsiewacie plotki na mój temat... po to, by poprawić swój wizerunek.And I don't appreciate you spreading gossip and rumors about me... to make yourself look good.
/Podczas gdy Rada Jedi skupia się / na działaniach wojennych, / kryminaliści pozostają poza kontrolą / i rozsiewają strach i zepsucie.With the Jedi Council focused on the war effort, criminal minds are left unchecked to spread fear and corruption.
Będziesz przykładem dla wszystkich, którzy rozsiewają o mnie wrogie plotki.You will be an example to all those who have been spreading malicious rumours about me.
Ci głupcy, którzy rozsiewają chorobę zwaną komunizmem, do pustych głów marzycieli.These fols who spread a disease called C ommunism to empty-headed dreamers. - Look who's talking.
Dwa (dość szczególne) reportaże na Ukrainie przebijają się przez rosyjskojęzyczne serwisy: fotoblogi, takie jak należące do Rustema Adagamova (oraz bardziej zagadkowe, jak Ilyi Varlamov), sympatyzują z opozycją ukraińską, a z drugiej strony mamy do czynienia z komentarzami anty-opozycyjnymi, których autorzy rozsiewają teorie konspiracyjne o zamachach terrorystycznych i interwencji z Zachodu, które mają podważyć władze ukraińskie.Regularly topping LiveJournal’s Russian-language traffic are two distinct kinds of reportage on Ukraine: first, there are the largely opposition-sympathetic photo blogs by photographers like Rustem Adagamov (and slightly more ambiguous work by Ilya Varlamov), and, second, there are the deeply anti-opposition posts by bloggers spreading conspiracy theories about terrorist plots and Western interventions designed to undermine the Ukrainian authorities.
Gadają, rozsiewają okrutne plotki...People talk... and they spread cruel rumors.
Teraz wsiądźcie i dumnie rozsiewajcie wasze nasienie.Now go out there and proudly spread your seed.
Nie, to Tracy rozsiewała plotki, że chłopak Sophie ciągle kochał się w Mai.No, Tracy was spreading rumors that Sophie's boyfriend was still into Maya.
To ona rozsiewała o mnie plotki.I bet she's the one who's been spreading rumors about me.
A odpowiadając na twoje pytanie, nie, nie rozsiewałem żadnych plotek.And to answer your question, no, I haven't been spreading any rumors.
Zeszłego lata rozsiewałem trypra po całym Los Angeles.I was spreading gonorrhea all over LA last summer.
Będę rozsiewał moje dobro pośród tego zgromadzenia!I am going to spread my goodness All over this company!
Czyżbyś rozsiewał plotki?You been spreading rumors?
Krążył i rozsiewał kłamstwa na jej temat.He went around spreading lies about her.
Nie będę już rozsiewał twoich kłamstw.I'm through spreading your lies.
Nie chce, żebym rozsiewał swoje nasienie.He does not want me to spread my seed.
Learning languages?