Rezerwować (to book) conjugation

Polish
34 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Present tense
rezerwuję
I book
rezerwujesz
you book
rezerwuje
he/she/it books
rezerwujemy
we book
rezerwujecie
you all book
rezerwują
they book
Imperfective future tense
będę rezerwować
I will book
będziesz rezerwować
you will book
będzie rezerwować
he/she/it will book
będziemy rezerwować
we will book
będziecie rezerwować
you all will book
będą rezerwować
they will book
Imperative
-
rezerwuj
you book!
niech rezerwuje
let him/her/it book
rezerwujmy
let's book
rezerwujcie
you all book
niech rezerwują
let them book
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
rezerwowałam
I booked
rezerwowałaś
you booked
rezerwowała
she booked
rezerwowałyśmy
we booked
rezerwowałyście
you all booked
rezerwowały
they booked
Future feminine tense
będę rezerwowała
I will book
będziesz rezerwowała
you will book
będzie rezerwowała
she will book
będziemy rezerwowały
we will book
będziecie rezerwowały
you all will book
będą rezerwowały
they will book
Conditional feminine tense
rezerwowałabym
I would book
rezerwowałabyś
you would book
rezerwowałaby
she would book
rezerwowałybyśmy
we would book
rezerwowałybyście
you all would book
rezerwowałyby
they would book
Conditional perfective feminine tense
rezerwowałabym była
I would have booked
rezerwowałabyś była
you would have booked
rezerwowałaby była
she would have booked
rezerwowałybyśmy były
we would have booked
rezerwowałybyście były
you all would have booked
rezerwowałyby były
they would have booked
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
rezerwowałem
I booked
rezerwowałeś
you booked
rezerwował
he booked
rezerwowaliśmy
we booked
rezerwowaliście
you all booked
rezerwowali
they booked
Future masculine tense
będę rezerwował
I will book
będziesz rezerwował
you will book
będzie rezerwował
he will book
będziemy rezerwowali
we will book
będziecie rezerwowali
you all will book
będą rezerwowali
they will book
Conditional masculine tense
rezerwowałbym
I would book
rezerwowałbyś
you would book
rezerwowałby
he would book
rezerwowalibyśmy
we would book
rezerwowalibyście
you all would book
rezerwowaliby
they would book
Conditional perfective masculine tense
rezerwowałbym był
I would have booked
rezerwowałbyś był
you would have booked
rezerwowałby był
he would have booked
rezerwowalibyśmy byli
we would have booked
rezerwowalibyście byli
you all would have booked
rezerwowaliby byli
they would have booked
Impersonal
rezerwowano by
there would be booked
rezerwowano by
there would be booked

Examples of rezerwować

Example in PolishTranslation in English
Musiałam je rezerwować tygodnie temu.I had to book them weeks in advance.
Musieliśmy rezerwować miejsca na szybko, dzieciaku, więc nie mieli już królewskiego apartamentu...Well, we had to book this place on such short notice, kiddo, and they didn't have any king bs left, so...
Przepraszam, panie Kidd, czy mamy rezerwować dla pana spotkania?Excuse me, Mr Kidd, is it in order for us to book your appointments?
To moja praca, rezerwować wszystkie apartamenty korporacyjne dla firmy.Well,it's my job to book all the corporate apartments for the firm.
- Zwykle rezerwuję mu hotel.He usually asks me to book his accommodation.
Dobra, rezerwuję Miami.Fine, I'll book Miami.
No bo, ja... rezerwuję nam miejsca do "Aquatic Dolphin Park."Well, l'm... l'm just booking us into the Aquatic Dolphin Park in erm...
- Kiedy to zrobiło, rezerwujesz w tył dookoła i podnosisz nas.- When it's done,you book back around and pick us up,
Co ty robisz, rezerwujesz wakacje?- What are you, booking a vacation?
Dzwonisz po taksówkę, rezerwujesz pokój, zatrudniasz ludzi do pomocy i powtarzasz za mną:Call a cab, book a room, hire some movers and repeat after me:
Kiedy rezerwujesz podwójny pokój z dwoma oddzielnymi lóżkami...When you book a double room with two single beds...
Trudno być czystym, kiedy jedziesz stopem do miasta, kradniesz kartę kredytową i rezerwujesz bilet na Ibizę. Nie widziałaś, gdzie mnie wysłali.it's hard to get clean when you hitchhike into town, steal a credit card and book a ticket to ibiza. you didn't see where they sent me.
Biuro organizuje transport i obsługę oraz rezerwuje zakwaterowanie przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.The agency coordinates transport and assistance and books accommodation with accessible and flexible facilities.
Justin nie rezerwuje, tylko wchodzi.No, Justin doesn't do books. He comes in under the wire.
Kiedy pierwszy raz tu wejdziesz, prosto z limuzyny... z imprezy, rezerwują ci miejsce... robią ci darmowy test na trzeźwość, robią zdjęcie... i kończą, pobierając odciski palców.When you first come in from the limo ride... from the pub-crawling before you get here, they book you... they give you a free Breathalyzer test, and a mug shot... complete with your fingerprinting.
- Oczywiście, rezerwuj.- Of course book it. It's full noW.
Ale już rezerwuj mi miejsce w programach telewizyjnych w przyszłym tygodniu.But you be ready to book a couple of shows next week because if one bomb goes off tomorrow...
Więc rezerwuj salę i odpalaj piłę do kości.Okay, so book an O.R. and fire up the bone saw.
- Dziękuję. Ja też rezerwowałam pierwszą klasę.-l had also booked first class.
Kiedy rezerwowałam ci bilet na samolot, szukałam wiadomości o zabójstwach.Every time l booked plane tickets for you l would look for news about assassins.
Mówiłam o psie, gdy rezerwowałam spotkanie.Well, I said it was for a dog when I booked the appointment.
Tak, ale rezerwowałam kabinę w pierwszej klasie, a nie koję w zbiorowej kajucie.Yes, but l booked a first class cabin not a bunk in a dormitoy.
Nie rezerwowała hotelu pod pseudonimem.No hotels booked under her alias.
Odwiedź też firmę, która rezerwowała wycieczkę.Let's get a tap ordered for the travel company, the one that booked the tour.
Przychodziła wieczorem, przed kolacją, zwykle z mężem, rezerwowała czas regularnie, ale nigdy nie przychodziła grać.In fact, she came down at night before dinner, usually with her husband, booked her time religiously, but she never once showed up to play.
Więc rezerwowała kort, dla innych czynności na statku?So she booked time on the court as a cover for some other shipboard activity? Yeah.
Ja rezerwowałem to 3 lata temu.Well, I have been booked for three years.
Już trzy razy rezerwowałem bilet Raviemu i potem zmieniałem... Nie wydaje się, żeby Ravi zamierzał opuścić to miejsceI've booked Ravi's ticket thrice and cancelled them too Ravi doesn't seem to intend leaving the place.
Nie rezerwowałem.I haven't booked.
Nie, rezerwowałem je miesiące temu!No, I booked this seat months ago!
Odczasu jak nalegałem by przyjechać do Włoch, rezerwowałem hoteland since I'd insisted on coming to Italy, I'd booked the hotel.
A jak jechał, to rezerwował odległy hotel w górach, nazywający się Salina Cruz."But when he did, he usually booked a remote hotel "But when he did, he usually booked a remote hotel "in the Juchitán mountains called the Salina Cruz."
Nasz ważny klient - Thomas Loze przyjeżdża do miasta, rezerwowaliście mu podróż.We got a big client coming to town -- thomas loze. You booked his travel.
Nie, panstwo Mitchell zawsze rezerwowali penthouse.No, the Mitchells always booked the penthouse.

More Polish verbs

Other Polish verbs with the meaning similar to 'book':

None found.
Learning languages?