Pytać (to ask) conjugation

Polish
103 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Present tense
pytam
I ask
pytasz
you ask
pyta
he/she/it asks
pytamy
we ask
pytacie
you all ask
pytają
they ask
Imperfective future tense
będę pytać
I will ask
będziesz pytać
you will ask
będzie pytać
he/she/it will ask
będziemy pytać
we will ask
będziecie pytać
you all will ask
będą pytać
they will ask
Imperative
-
pytaj
you ask!
niech pyta
let him/her/it ask
pytajmy
let's ask
pytajcie
you all ask
niech pytają
let them ask
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
pytałam
I asked
pytałaś
you asked
pytała
she asked
pytałyśmy
we asked
pytałyście
you all asked
pytały
they asked
Future feminine tense
będę pytała
I will ask
będziesz pytała
you will ask
będzie pytała
she will ask
będziemy pytały
we will ask
będziecie pytały
you all will ask
będą pytały
they will ask
Conditional feminine tense
pytałabym
I would ask
pytałabyś
you would ask
pytałaby
she would ask
pytałybyśmy
we would ask
pytałybyście
you all would ask
pytałyby
they would ask
Conditional perfective feminine tense
pytałabym była
I would have asked
pytałabyś była
you would have asked
pytałaby była
she would have asked
pytałybyśmy były
we would have asked
pytałybyście były
you all would have asked
pytałyby były
they would have asked
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
pytałem
I asked
pytałeś
you asked
pytał
he asked
pytaliśmy
we asked
pytaliście
you all asked
pytali
they asked
Future masculine tense
będę pytał
I will ask
będziesz pytał
you will ask
będzie pytał
he will ask
będziemy pytali
we will ask
będziecie pytali
you all will ask
będą pytali
they will ask
Conditional masculine tense
pytałbym
I would ask
pytałbyś
you would ask
pytałby
he would ask
pytalibyśmy
we would ask
pytalibyście
you all would ask
pytaliby
they would ask
Conditional perfective masculine tense
pytałbym był
I would have asked
pytałbyś był
you would have asked
pytałby był
he would have asked
pytalibyśmy byli
we would have asked
pytalibyście byli
you all would have asked
pytaliby byli
they would have asked
Impersonal
pytano by
there would be asked
pytano by
there would be asked

Examples of pytać

Example in PolishTranslation in English
! Och, jakbym potrzebował pytać!Uh, duh, like I need to ask.
"... w końcu nie pytać, dla kogo dzwon bije..."Sounds, not to ask for whom the bell tolls.
"Jedno mądre, drugie niegodziwe, trzecie ograniczone, i ostatnie które nie wie jak pytać"."One is wise, one is wicked, one is simple, and one does not know how to ask."
"Jeżeli musisz pytać, to nie zasługujesz, żeby wiedzieć".If you have to ask, you'll never know.
"Zwykłaś pytać"♪ You used to ask me ♪
"Co" że jesteś zdziwiony że pytam, czy "co" że nie usłyszałeś?"What" as in you're surprised I asked, or "what" as in you didn't hear me?
"Jeśli nie wiesz, pytaj",.. - Dlatego pytam.- So this is me asking.
"Mam dziewczynę." A ja tylko pytam, czy to miejsce jest wolne."l have a girlfriend." l just asked if that seat was taken.
"Nie mówią wiele; poprostu pytam -To not say much; and just ask -
"Ostatni raz pytam:"For the last time I ask:
! - Kogo pytasz? !Who are you asking?
! Mnie się pytasz!Why're you asking me?
"A co z tobą" pytasz?You asked what about me?
"I czym się zajmuje?" pytasz."And what does he do?" you ask.
"Jak poszło?" pytasz."How did it go?" you ask.
"Co to ma wspólnego z rozmnażaniem kurczaków?" pyta on."What's that got to do with chicken farming?" He asks.
"Co zrobiłeś?", pyta go."What did you do?" she asks.
"Czemu," pyta oskarżony, "wysyłamy autobusy z dziećmi by gapiły się na te kolekcje hołdu dla usankcjonowanego morderstwa?""Why", the Defendant asks, "do we send bus-loads of children to gawk at that collection of tributes to authorised murder?"
"Czy to samica, której szukam?" pyta."Is this the female I seek?" he asks.
"Dlaczego?" pyta on, "Nie wasz wazonu?""Why?" He asks "don't you have a vase?"
- A ja w środku. - Panowie, o co dokładnie pytamy?Sirs, what exactly are we asking?
- Dlaczego pytasz, dlaczego pytamy?Why do you ask why do I ask?
- Dlatego nie pytamy.And that's why we don't ask him.
- Hej, możemy, pytamy, zero problemu.- Look, we call, we ask.
- Kochanie , my nie pytamy się ciebie.- Um. honey. we're not asking you, - We're telling you,
- A czemu pytacie?Why do you ask?
- Czemu pytacie nas?Why are you asking us about him?
- Dlaczego pytacie mnie?- Why are you asking me?
- Dlaczego pytacie?Why ask me?
"Dlaczego nas nienawidzą?" O to wszyscy pytają.'Why do they hate us? ' That's the question everybody's asking.
"Ludzie się gapią i pytają kim jestem?""The people, they stare and they ask who I am
"Nie pytają, to nie mów"."don't ask, don't tell."
# I zawsze oni pytają mnie dlaczego # # tylko uśmiecham się i mówię ## And every time they ask me why # # I just smile and say #
#Wszyscy o to pytają.#It asked me all.
! - Nie pytaj.- Don't ask me who I am.
! - Takim tonem o to nie pytaj.That may not be the tone you want when you're asking me that question.
"Droga Tiffany, nigdy nie chcę już z tobą rozmawiać, jeżeli zapytasz mnie o ten liścik, będę zaprzeczał, że go napisałem, ale to zrobiłem, więc nawet nie pytaj."Dear Tiffany, I never want to talk to you again. "If you ask me about this note, I will say I never wrote it, "but I did, so don't even ask me.
"Jeśli czegoś nie rozumiesz, pytaj!""If you don't understand something, ask!"
"Jeśli nie wiesz, pytaj",.. - Dlatego pytam.- So this is me asking.
"Ale proszę nie pytajcie dlaczego, nikt nie zna tego przyczyn."Now, please don't ask why, no one quite knows the reason.
"I dlatego Amerykanie... " "nie pytajcie, co kraj może zrobić dla was. " "Spytajcie co wy możecie dla niego zrobić. "And so, my fellow Americans, ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country.
"Nie pytajcie skąd pochodzi.Don't ask her where she comes from.
"Nigdy więcej mnie nie pytajcie, jak smakują kobiety Tutsi.""Don't ever ask me any more how a Tutsi woman tastes."
- E tam, nie pytajcie.- Do not ask.
"Kiedy w niedzielę pytałam Boga, "jak postąpić, powiedział mi, żebym zrobiła to, co właśnie robię."Last Sunday in church, my dear one, when I asked the Lord what to do about it, I was told to act as I am acting now."
- I po co w ogóle pytałam?I don't even know why I asked you.
- Już pytałam.- I already asked.
- Na parkingu pytałam cię 2 razy.- In the parking lot, I asked you twice.
- Nie dlatego pytałam.Why I asked.
- 30 sekund temu pytałaś, mamo.You asked me that 30 seconds ago, Mom.
- A pytałaś?- You asked and he didn't give?
- Ale sama pytałaś...- But you asked.
- Bo nie o to pytałaś!But that's not the question you asked!
- Jesteś pewna, że pytałaś go o to? - Tak.Are you sure you asked him for it?
- A pani nie pytała?- And you never asked?
- Ale ona pytała...Oh, she asked... Thank you, Amy.
- Ale pytała o mnie?-But she asked for me?
- Dr Hahn pytała mnie wcześniej o nauczanie.DR. Hahn asked me about teaching before.
- Hej, Amelia pytała, czy nie poszłabym z nią do kina.Hey, Amelia just asked if I could go to the movies with her tonight.
Nie pytałyśmy ich.We haven't asked them.
Nie, wiesz co - same pytałyście o moje zdanie.You asked for my opinion.
Bo nie pytały.I wasn't asked.
Dzieci o niego pytały.The kids asked about him. Good.
Dzieciaki z kościoła pytały mnie o niego.Yeah, why? Kids at church asked me about him.
Dziewczynki pytały mnie znowu jak wyglądał nasz ślub.The girls asked me again what our wedding was like. Yeah?
Dziewczyny pytały mnie czy idę do kina. Nie jestem już uziemiona.The girls have asked me to go to the cinema and as I'm not grounded any more I can go, can't I?
Sprawy, o które pytałaby kobieta.The kinds of things a woman would ask.
"Nie wiem". Powiedziałaś to, gdy pytałem, czy coś ją łączy z Harveyem. Teraz znowu to mówisz."I don't know" is exactly what you said when I asked you if you thought there was anything going on between Harvey and Esther, and now you're saying it again.
- Broń została zakupiona legalnie... - Nie o to pytałem.The weapon was legally purchased, registered-- that's not what I asked.
- Chcę. Po to pytałem.Yeah, I do. why I asked.
- Czy kiedyś pytałem o pracę?Oh, come on, man, have I ever asked you about work?
- Dlatego pytałem.- That's why I asked.
- A co pytałeś go czy jak?-What, you asked him or something?
- A pytałeś ją?Have you asked her?
- Bo nie pytałeś.- You never asked.
- Bo pytałeś.So why are you? - Cos you asked.
- Dopiero pytałeś.- You just asked me.
"Bez przerwy pytał czemu nie przyjechała..."He repeatedly asked us what was wrong with her...
"Ty zrobić fickie fickie?" pytał."You have done fickie fickle?" he asked.
"kiedy pytał swego Nauczyciela:""when he asked his Teacher:"
- A ciebie kto pytał, palancie?- Who asked you, twerp?
- A ciebie kto pytał?- Who asked you?
- Nie pytaliśmy ich.- We haven't asked them.
- Nie pytaliśmy.- Yeah, we never asked. - We should do that.
- Nie, ciągle pytaliśmy.. -No, I asked a lot.
- O to juź pytaliśmy.We've already asked that question, Mr. Crenna.
- O to już pytaliśmy.We've already asked that question.
- Nie pytaliście.You never asked me.
- Ojca pewno nie pytaliście?I don't suppose you've asked my father that question.
Apartament, o który pytaliście to ten w rogu na 3 piętrze.The apartment you asked us to case is the corner one, third floor.
Człowiek o którego pytaliście...The man you asked about...
I dlatego zawsze mnie bolało, gdy pytaliście o ojców bo ja zawsze bardzo się starałam, żeby być obydwoma rodzicami.I think that's why it always hurt whenever you asked about your dads, because I was always trying so hard to be both parents for you.
"Chcę TO zrobić z Niną". Cóż, pytali czy jest jakiś niedokończony interes.Well, they asked if there was any unfinished business.
#Przynajmniej to wszystkim mówiłam, gdy pytali. # Ale okłamywałam się.At least that's what I told everybody when they asked.
- Jacyś ludzie na zewnątrz pytali o pana.- Some men outside asked for you.
- Potem pytali o pańską żonę... - Wiem.Then they asked us about your wife...
Że pytałbym psa czy jesteście dobrzy czy źli ?Do you think I would ask a dog... whether or not you're good or evil?
Nie pytałbyś, gdybyś widział, co zrobił z psem.You would ask if you had seen what he did to the dog.
- A ilu pytało?- How many asked?
- Nie wiem co słyszałaś Kalinda, - ale trzech ludzi Bishopa pytało mnie - a ja odpowiedziałem dokładnie,And I don't know what you heard, Kalinda, but I was asked questions by three crew members in Bishop's crew, and I made it very clear that I couldn't advise them on anything.
- Skoro o tym mowa, tak wielu ludzi pytało mnie o to, gdzie byłem, kiedy zastrzelono Martina Luthera Kinga.Speaking of that, I don't know how many people have asked me today where I was when Martin Luther King was shot.
...pytało... Gdzie....have asked... where.
Abby, wiesz ilu ludzi pytało mnie o ten przepis na kraby?Abby, you know how many people have asked me for this crab roll recipe?

More Polish verbs

Other Polish verbs with the meaning similar to 'ask':

None found.
Learning languages?