Przytulać (to hug) conjugation

Polish
64 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Present tense
przytulam
I hug
przytulasz
you hug
przytula
he/she/it hugs
przytulamy
we hug
przytulacie
you all hug
przytulają
they hug
Imperfective future tense
będę przytulać
I will hug
będziesz przytulać
you will hug
będzie przytulać
he/she/it will hug
będziemy przytulać
we will hug
będziecie przytulać
you all will hug
będą przytulać
they will hug
Imperative
-
przytulaj
you hug!
niech przytula
let him/her/it hug
przytulajmy
let's hug
przytulajcie
you all hug
niech przytulają
let them hug
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
przytulałam
I hugged
przytulałaś
you hugged
przytulała
she hugged
przytulałyśmy
we hugged
przytulałyście
you all hugged
przytulały
they hugged
Future feminine tense
będę przytulała
I will hug
będziesz przytulała
you will hug
będzie przytulała
she will hug
będziemy przytulały
we will hug
będziecie przytulały
you all will hug
będą przytulały
they will hug
Conditional feminine tense
przytulałabym
I would hug
przytulałabyś
you would hug
przytulałaby
she would hug
przytulałybyśmy
we would hug
przytulałybyście
you all would hug
przytulałyby
they would hug
Conditional perfective feminine tense
przytulałabym była
I would have hugged
przytulałabyś była
you would have hugged
przytulałaby była
she would have hugged
przytulałybyśmy były
we would have hugged
przytulałybyście były
you all would have hugged
przytulałyby były
they would have hugged
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
przytulałem
I hugged
przytulałeś
you hugged
przytulał
he hugged
przytulaliśmy
we hugged
przytulaliście
you all hugged
przytulali
they hugged
Future masculine tense
będę przytulał
I will hug
będziesz przytulał
you will hug
będzie przytulał
he will hug
będziemy przytulali
we will hug
będziecie przytulali
you all will hug
będą przytulali
they will hug
Conditional masculine tense
przytulałbym
I would hug
przytulałbyś
you would hug
przytulałby
he would hug
przytulalibyśmy
we would hug
przytulalibyście
you all would hug
przytulaliby
they would hug
Conditional perfective masculine tense
przytulałbym był
I would have hugged
przytulałbyś był
you would have hugged
przytulałby był
he would have hugged
przytulalibyśmy byli
we would have hugged
przytulalibyście byli
you all would have hugged
przytulaliby byli
they would have hugged
Impersonal
przytulano by
there would be hugged
przytulano by
there would be hugged

Examples of przytulać

Example in PolishTranslation in English
"Co bym chciał, to cię przytulać i całować"'What I'd like is I'd like to hug and kiss you'? Wow!
- Chcesz ją przytulać, całować i ściskać.You want to hug her and kiss her... Right. I'm walking away.
- Czemu ty zawsze musisz się przytulać?- Why do you always have to hug?
- Hector Black lubił się przytulać.Thank you. Hector Black sure liked to hug.
- Musiałam. /Uwielbiam przytulać swoją kicię.l love to hug my kitty.
- Nie przytulam cię.- I'm not hugging you.
- Nie, ja po prostu nie przytulam nieznajomych, szczególnie mężczyzn, których nie znam.- No, I just don't hug strangers, most particularly, men I don't know.
- Nie, zawsze przytulam...Oh, no, I always hug...
- Przecież Cię przytulam ?- I'm hugging you, aren't I?
- Tak, nie przytulam cię.~ Yeah. Not hugging you.
- Czemu mnie przytulasz?- What you hugging me for?
- I to jak. Ale przytulasz za mocno.But your hugs are too intense.
- Nie boję się, gdy mnie przytulaszI am not afraid, you would hug me
Barb, tak mocno przytulasz.- Oh, Barb, oh, you are such a good hugger.
Chyba źle przytulasz.I think you're hugging wrong.
- Widzisz, on wciąż przytula swoich rodziców.He still hugs his parents.
A gdy układam Lily do snu, ona przytula powietrze i całuje mamę na dobranoc.And then when I tuck Lily in, she hugs the air and kisses her mom good night.
A po dwóch minutach pojawia sie ta laska z nowego swiata i przytula mnie tak, ze nie moge sie jej oprzec.Two minutes later, strafiga comes out of the new world... and hugs me... and was clinging to me!
Dobra matka dba, przytula i całuje swoje dzieci.A good mother comforts, hugs and kisses her children.
Gdy tylko misio mnie przytula świat się wycisza i nic nie ma znaczenia...Whenever my polar bear leans over and hugs me all becomes quiet and nothing matters...
- A teraz się przytulamy, przestaję nadążać.OK. And we're doing hugging now, too... I can't keep up.
Bo go przytulamy?We hug our son?
Czemu się przytulamy?And- Why are we hugging?
Cóż, jeśli się przytulamy.Well, if we're giving out hugs. - [Giggles] - Oh.
Dalej się przytulamy.Oh. We're still hugging.
A wy co się tak mocno przytulacie.I see you two hugging real tight.
Czemu się przytulacie?Why are people hugging?
Dobra to jest ta część w której przytulacie mnie i mi dziękujecie.Okay, so this is the part where you're supposed to be hugging me and thanking me.
Oprócz tego, że się nie przytulacie, nie całujecie... i ona jest tego całkowicie nieświadoma.Except without the hugging or kissing or her knowing about it.
Wy przytulacie - my przytulamy.You hug we hug.
- Czemu dziś wszyscy się przytulają? Zawstydzona panna młoda.- Why is everyone hugging today?
/Niektórzy ściskają dłonie... /Niektórzy machają... /A niektórzy przytulają się.Some people shake hands... others offer a gentle wave. A few like to give big hugs.
A kiedy nadejdzie koniec, dziękują ci, przytulają, płaczą, i myślisz sobie, "Właśnie opłaciliście mi dom w Keystone Island".And when it's over, half the time they thank you and they're hugging you, crying, and you're thinking, "you just paid for my house in Keystone Island. "
A teraz oni mnie przytulają.And now they're hugging me back.
Czy twoi przyjaciele się przytulają?Do your friends hug?
- Nie przytulaj mnie bez spodni.Do not hug me with no pants on.
- Nie przytulaj mnie.- Don't hug me.
- Nie przytulaj.- We don't hug.
Dobra, więc przytulajcie.All right, girls, hugs!
Nie przytulajcie mnie wszyscy jednocześnie, dobra?Don't everybody rush to hug me at one time.
A ty, ubrałeś go w twarz Nathana, a ja go przytulałam.And you, You dressed him up in nathan's face, And I hugged him.
Jego przytulałam.The last time you hugged someone? I hugged him.
Kiedy przytulałam Ben'a musiałam wetrzeć w niego mój zapach.Oh no, when I hugged Ben I think I might have rubbed some pheromones off on him.
Wielokrotnie zwalniałam i przytulałam.I have fired and hugged before, just fine.
Widziałam, jak go przytulałaś, jak pocieszał cię na wyjeździe.I saw the way that you hugged him, The way that he comforted you on the road trip.
Obudziła mnie, żeby powiedzieć dobranoc i długo mnie przytulała.she woke me up to say good night, and, uh, she hugged me for a long time.
Ojciec się nim nie przejmował, ale gdy go widziałem po raz ostatni, to moja matka go przytulała i trwało to troszkę zbyt długo.My father didn't seem to care for him too much. I remember the last time i saw him, my mom hugged him, and it lasted just a little bit too long.
Widzisz, mama dziecka nie liczyła organów, kiedy go przytulała.You see, the kid's mom wasn't going to count organs when she hugged him.
Chyba nigdy się nie przytulałyśmy.I don't think we ever hugged.
I kiedy przytulałem mamę jak było mi smutno niepokoiło go to i mówił, że zachowuje się jak maminsynek.And whenever I hugged my mother he said that it disturbed him to see me acting like a mama's boy.
Nie, przytulałem O'Malleya, bo ma świetne wieści, które na pewno ci przekaże. Ale tak, przypuszczam, że...I hugged O'Malley because he's got great news which I will let him tell you.
Jak przytulałeś matkę, to zawsze to były wspaniałe, mocne uściski.What? When you hugged your mother, you always gave her these great, tight, squeezy hugs.
Kiedy znalazłem chłopca... spojrzał na mnie... i długo mnie przytulał.When I found the little boy... he looked up at me... and he just hugged me for a long time.
Mój Boże, gdybyś wiedział, jak ją przytulał...My God, if you saw the way he hugged her.
Nikt cię nie przytulał?Haven't you ever been hugged?
Ale my się już z Hoytem przytulaliśmy, więc możesz kontynuować, Ojcze.But Hoyt and me, we already hugged it out, so you carry on, Father.
Nigdy nie łowiliśmy razem ryb, nie bawiliśmy się w chowanego, nie przytulaliśmy.Never went fishing, played catch or hugged.
Pamiętacie, jak się przytulaliśmy i skakaliśmy w barze? - Tak.Look, do you guys remember when we hugged and jumped up and down in the cafeteria?
Tato, nigdy się nie przytulaliśmy.Pop, we've never hugged.
Za dużo cię przytulaliśmy.Boy, we hugged you way too much.
Chciałabym znowu zobaczyc jak na nią patrzałeś, sposób w jaki sie przytulaliście.I would watch the way you'd look at her, the way you'd light up when the two of you hugged.
Kate ją wzięła kiedy się przytulaliście.Kate took it when she hugged you.
Wy dwoje chociaż ją przytulaliście, a ja jej nawet nie dotknąłem.You two hugged her, I didn't even touch her.
Oni mnie przytulali.They hugged me.
Learning languages?