Przypieczętować (to seal) conjugation

Polish
41 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Perfective future tense
przypieczętuję
I will seal
przypieczętujesz
you will seal
przypieczętuje
he will seal
przypieczętujemy
we will seal
przypieczętujecie
you all will seal
przypieczętują
they will seal
Imperative
-
przypieczętuj
you seal!
niech przypieczętuje
let him/her/it seal
przypieczętujmy
let's seal
przypieczętujcie
you all seal
niech przypieczętują
let them seal
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
przypieczętowałam
I sealed
przypieczętowałaś
you sealed
przypieczętowała
she sealed
przypieczętowałyśmy
we sealed
przypieczętowałyście
you all sealed
przypieczętowały
they sealed
Future feminine tense
przypieczętuję
I will seal
przypieczętujesz
you will seal
przypieczętuje
she will seal
przypieczętujemy
we will seal
przypieczętujecie
you all will seal
przypieczętują
they will seal
Conditional feminine tense
przypieczętowałabym
I would seal
przypieczętowałabyś
you would seal
przypieczętowałaby
she would seal
przypieczętowałybyśmy
we would seal
przypieczętowałybyście
you all would seal
przypieczętowałyby
they would seal
Conditional perfective feminine tense
przypieczętowałabym była
I would have sealed
przypieczętowałabyś była
you would have sealed
przypieczętowałaby była
she would have sealed
przypieczętowałybyśmy były
we would have sealed
przypieczętowałybyście były
you all would have sealed
przypieczętowałyby były
they would have sealed
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
przypieczętowałem
I sealed
przypieczętowałeś
you sealed
przypieczętował
he sealed
przypieczętowaliśmy
we sealed
przypieczętowaliście
you all sealed
przypieczętowali
they sealed
Future masculine tense
przypieczętuję
I will seal
przypieczętujesz
you will seal
przypieczętuje
he will seal
przypieczętujemy
we will seal
przypieczętujecie
you all will seal
przypieczętują
they will seal
Conditional masculine tense
przypieczętowałbym
I would seal
przypieczętowałbyś
you would seal
przypieczętowałby
he would seal
przypieczętowalibyśmy
we would seal
przypieczętowalibyście
you all would seal
przypieczętowaliby
they would seal
Conditional perfective masculine tense
przypieczętowałbym był
I would have sealed
przypieczętowałbyś był
you would have sealed
przypieczętowałby był
he would have sealed
przypieczętowalibyśmy byli
we would have sealed
przypieczętowalibyście byli
you all would have sealed
przypieczętowaliby byli
they would have sealed
Impersonal
przypieczętowano by
there would be sealed
przypieczętowano by
there would be sealed

Examples of przypieczętować

Example in PolishTranslation in English
- "Zakończyć i przypieczętować""So closed as to seal".
Aby przypieczętować umowę, dwie panie muszą się pocałować.And now, to seal this sacred vow... the two ladies will kiss. - Barney- - The two ladies will kiss.
Ale antena i krew, naprawdę Udało się przypieczętować wyłom w moim garniturze, który trzymał mnie przy życiu, Chociaż załoga musi pomyślał, że nie żyję.But the antenna and the blood, really managed to seal the breach in my suit which kept me alive, even though the crew must have thought I was dead.
Ale uwierz mi. Nie tak chciał przypieczętować umowę.But believe me, that is not how he wanted to seal the deal.
Chcę przypieczętować więzy między rodami Ashfordów i Mansfieldów.I have a wish to seal the bond between the Ashford and Mansfield names.
Uratuj ją i ostatecznie przypieczętuj to fiasko.Rescue her and put your seal on the fiasco.
Zatem przypieczętuj to, panie.Then seal it, my lord.
- Którą najwyraźniej przypieczętowałam.- That I apparently sealed?
Jedząc, przypieczętowałam mój los?I ate the seeds, I sealed my fate.
Sama przypieczętowałaś swój los.You sealed off your destiny.
/a kiedy oświadczyła, że będzie rozmawiać /z policją z Nowego Jorku, /przypieczętowała swój los.I think when she made the statement that the New York detectives were gonna go talk to her, that sealed her fate.
Nikita przypieczętowała swój los w dniu, kiedy cię poznała.Nikita sealed her own fate the day she met you.
Później, gdy miał 30 lat, miał wizję, która przypieczętowała jego los.And then, when he was 30, he had the vision that sealed his fate.
Ta prosta decyzja przypieczętowała moje przeznaczenie.That simple decision has sealed my fate.
Ta sama osoba, która napisała kod chroniący to konto bankowe, przypieczętowała los twojego ojca.Whoever wrote the code protecting this bank account is the same person that sealed your father's fate.
/Ale mój los przypieczętowały /kłamstwa innych ludzi.But my fate is sealed because other people have lied.
Jak tylko to powiedziałem, wiedziałem, że przypieczętowałem swój los.VICTOR: As soon as I said it, I knew I'd sealed my fate.
Najwyraźniej przypieczętowałem los świata tak samo, jak mój.Apparently, I've sealed my own fate, as well as the fate of the world.
Taa, ale to ja przypieczętowałem umowę.Yeah, but I sealed the deal.
/Gdy ta chwila nadejdzie /i będziesz błagać o litość, pamiętaj ten moment, bo właśnie przypieczętowałeś swój los.And when that time comes, and you're begging me for mercy, I want you to remember this moment because this is the moment you've sealed your fate.
Tym właśnie, przypieczętowałeś swój los.Not with this, sealed his own fate.
/List, który napisałem na pewno /przypieczętował mój wyrok.The letters I have written have undoubtedly sealed my doom.
Bóg przypieczętował nasz los.God had sealed us in with our fate.
Genialny detektyw, który przypieczętował mój los.It's the brilliant detective who sealed my brutish fate.
Jacob Moore już przypieczętował swój los, cokolwiek zrobimy.Jacob Moore sealed his fate whatever we do.
Judasz dał sygnał Rzymianom i przypieczętował los Chrystusa pocałunkiem.You see, Judas signaled the Romans and sealed Christ's fate with a kiss.
Twój... twoi przyjaciele przypieczętowali twój los... i nasz.Your...your friends have sealed your fate and ours.
W złocistych promieniach słońca nasi bohaterowie przypieczętowali ponowne spotkanie pocałunkiem o ponadczasowej namiętności."Bathed in rays of golden sunlight, "our heroes sealed their reunion with a kiss of timeless passion,
i ludzie w mieście zadrżeli z lękiem. Mnisi przypieczętowali Muoi do obrazu pieczętowanie było podnoszone i wtedy przekleństwo zaczęło się.Monks had sealed her spirit in a portrait.
Pokręć się trochę, a ja przypieczętuję umowy.You reel them in, and I will seal the deals, all right?
Skrzywdź ją, a przypieczętujesz swój los.Harm her, and you will seal your fate.
Niesława śmierci Dejah Thoris podczas ślubu, przypieczętuje jego rządy.And the infamy of Dejah Thoris's wedding death will seal his reign.
Poślubienie naszych córek przypieczętuje nasz losy na zawszeMarrying each others' daughters will seal our destinies for ever
Oto nasz traktat i porozumienie, które przypieczętujemy krwiąHere's to our treaty and the union which will seal our bond.
Te girlandy przypieczętują dziś wasze przeznaczenie.These garlands will seal your fate today. They will become flowers for your bier.
alkohol i narkotuki przypieczętują sprawę.An assortment of alcohol and drugs will seal the deal.
- Ja też cię kochałam. Złamałeś słowo. To przypieczętowało nasz los.And I loved you, too, but you broke your vow, and that sealed our destiny.
- To by tylko przypieczętowało. - Co masz na myśli?- That would have sealed it.
Lecz to co zrobił później.. Tylko go przypieczętowało.But what he did next only sealed it.
Tell ich, że chcę to wejście przypieczętowało, wszystkie główne linie był człowiekiem sukcesu do tego wyłączonego, sam udogodnienie ewakuowało.Tell them I want this entrance sealed, all main lines connected to it turned off, the facility itself evacuated.
Twoje zdjęcie w roczniku collegu przypieczętowało podejrzenia.Your college yearbook photo sealed the deal.

More Polish verbs

Other Polish verbs with the meaning similar to 'seal':

None found.
Learning languages?