Przymykać (to turn) conjugation

Polish
24 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Present tense
przymykam
I turn
przymykasz
you turn
przymyka
he/she/it turns
przymykamy
we turn
przymykacie
you all turn
przymykają
they turn
Imperfective future tense
będę przymykać
I will turn
będziesz przymykać
you will turn
będzie przymykać
he/she/it will turn
będziemy przymykać
we will turn
będziecie przymykać
you all will turn
będą przymykać
they will turn
Imperative
-
przymykaj
you turn!
niech przymyka
let him/her/it turn
przymykajmy
let's turn
przymykajcie
you all turn
niech przymykają
let them turn
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
przymykałam
I turned
przymykałaś
you turned
przymykała
she turned
przymykałyśmy
we turned
przymykałyście
you all turned
przymykały
they turned
Future feminine tense
będę przymykała
I will turn
będziesz przymykała
you will turn
będzie przymykała
she will turn
będziemy przymykały
we will turn
będziecie przymykały
you all will turn
będą przymykały
they will turn
Conditional feminine tense
przymykałabym
I would turn
przymykałabyś
you would turn
przymykałaby
she would turn
przymykałybyśmy
we would turn
przymykałybyście
you all would turn
przymykałyby
they would turn
Conditional perfective feminine tense
przymykałabym była
I would have turned
przymykałabyś była
you would have turned
przymykałaby była
she would have turned
przymykałybyśmy były
we would have turned
przymykałybyście były
you all would have turned
przymykałyby były
they would have turned
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
przymykałem
I turned
przymykałeś
you turned
przymykał
he turned
przymykaliśmy
we turned
przymykaliście
you all turned
przymykali
they turned
Future masculine tense
będę przymykał
I will turn
będziesz przymykał
you will turn
będzie przymykał
he will turn
będziemy przymykali
we will turn
będziecie przymykali
you all will turn
będą przymykali
they will turn
Conditional masculine tense
przymykałbym
I would turn
przymykałbyś
you would turn
przymykałby
he would turn
przymykalibyśmy
we would turn
przymykalibyście
you all would turn
przymykaliby
they would turn
Conditional perfective masculine tense
przymykałbym był
I would have turned
przymykałbyś był
you would have turned
przymykałby był
he would have turned
przymykalibyśmy byli
we would have turned
przymykalibyście byli
you all would have turned
przymykaliby byli
they would have turned
Impersonal
przymykano by
there would be turned
przymykano by
there would be turned

Examples of przymykać

Example in PolishTranslation in English
Wie pan, co mnie wkurza? Wszyscy wiedzą, że Yamamoto przekupuje urzędników, ale my musimy przymykać na to oko.Everybody knows that Yamamoto bribes officials, but we have to turn a blind eye.
Gdy swe oczy przymykasz z rozkoszy, lekkie światło powieki ruch płoszy, pocałunki oddajesz mi hojnie, ale błagam cię, Molly, spokojnie."By thy eyes when half-closed with delight "That so languishing turn from the light "With my kisses I'll hide 'em, I will
Bóg ci wybaczy, przed bitwą przymyka na to oko.Go on, Snow. The Lord won't mind, he turns a blind eye before a battle.
I do współpracy wybraliście tę samą agencję wywiadowczą, która przymyka oko na jego działalność.And, yet, you choose to involve the very same intelligence agency... That turns a blind eye to Latif's activities.
Każdego roku ta liga powiększa się, podczas gdy naród przymyka na to oko.Every year, this league grows while the nation turns a blind eye.
Miejski prokurator, wujek Wasia, przymyka na wszystko oczy, a przestępca pozostaje na wolności!Uncle Vasya the city prosecutor turns a blind eye. And the criminal remains at large!
Technicznie to legalne, a izba handlowa przymyka oko.It's technically legal,and,uh,Commerce turns a blind eye.
Nie zwracaj uwagi jesli my czasami przymykamy na to oczy...Never mind why we occasionally turn a blind eye on...
Jeśli nie zostaną przyłapani albo nie wpadną, przymykacie oko.And, if they don't get caught or busted, you turn a blind eye.
Uważam, że ty i Peter, przymykacie na to oko. Jeśli będę dalej kopał, to kto wie, co znajdę?But if I keep digging who knows what will turn up?
Wszyscy doskonale rozumiecie, co się dzieje, więc dlaczego przymykacie na to oczy?You all know perfectly well what's going on, but for some reason you prefer to turn a blind eye to it.
/Szkoły przymykają na to oko.This is where schools turn a blind eye.
Na pewno od wykładowców, którzy przymykają oko na niedoskonałości studentów-sportowców.Clearly from teachers who turn a blind eye to the shortcomings of a "student-athlete".
Niemniej jednak, władze często przymykają oko na tego typu handel, ponieważ nielegalne produkty z drewna czy też alternatywne wykorzystanie terenów po wycince na potrzeby uprawy soi lub oleju palmowego generują ogromne przychody i miejsca pracy.However, they often turn a blind eye to this trade because illegal timber products – or alternative land use such as the cultivation of soya or palm oil – generate huge profits and employment.
Przekupują straże, straże przymykają oczy, i działa przemyt.They bribe the guards, the guards turn a blind eye.
Więc, dopóki jestem ostrożny, przymykają oczySo they turn a blind eye, as long as I'm careful.
Nie przymykajcie oka na postęp.How can you turn a blind eye to progress?
/Policja od tygodni przymykała oko...Police officers for weeks have turned a blind eye...
Niektórzy z was uważają, że przymykała oko na moje zachowanie i ryzyko, jakie podejmowałem, ale usunięcie jej ze stanowiska byłoby największym zagrożeniem.Now, I know some of you think that she's turned a blind eye to my behavior and--and the risks I've taken, but for you to remove her would be the greatest risk of all.
Nigdy nie przymykałem oka na ofiary.I've never turned a blind eye to a victim;
Wiem, że wysłałeś najemników, by nastraszyć drugiego ciebie i wiem, że przymykałeś oko na to, co właściwe, żeby rozpowszechnić masowo Halo.I know you sent mercenaries to scare the other you and I know you turned a blind eye to what's right to get Halo out to the masses.
Przez lata rząd przymykał oko na zatrudnianie nielegalnych imigrantów przez branżę mięsną.For years the government turned a blind eye to the recruitment of immigrants by the meat-packing industry.
Rząd przymykał oko.The government has turned a blind eye before.
Aż dotąd, zawartość była skierowana na uczniów, uczniowie nie narzekali, więc przymykaliśmy oko.Up until now, the content has focused on the students. The students haven't complained, so we've turned a blind eye.

More Polish verbs

Other Polish verbs with the meaning similar to 'turn':

None found.
Learning languages?