Propagować (to do) conjugation

Polish
7 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Present tense
propaguję
I do
propagujesz
you do
propaguje
he/she/it does
propagujemy
we do
propagujecie
you all do
propagują
they do
Imperfective future tense
będę propagować
I will do
będziesz propagować
you will do
będzie propagować
he/she/it will do
będziemy propagować
we will do
będziecie propagować
you all will do
będą propagować
they will do
Imperative
-
propaguj
you do!
niech propaguje
let him/her/it do
propagujmy
let's do
propagujcie
you all do
niech propagują
let them do
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
propagowałam
I did
propagowałaś
you did
propagowała
she did
propagowałyśmy
we did
propagowałyście
you all did
propagowały
they did
Future feminine tense
będę propagowała
I will do
będziesz propagowała
you will do
będzie propagowała
she will do
będziemy propagowały
we will do
będziecie propagowały
you all will do
będą propagowały
they will do
Conditional feminine tense
propagowałabym
I would do
propagowałabyś
you would do
propagowałaby
she would do
propagowałybyśmy
we would do
propagowałybyście
you all would do
propagowałyby
they would do
Conditional perfective feminine tense
propagowałabym była
I would have done
propagowałabyś była
you would have done
propagowałaby była
she would have done
propagowałybyśmy były
we would have done
propagowałybyście były
you all would have done
propagowałyby były
they would have done
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
propagowałem
I did
propagowałeś
you did
propagował
he did
propagowaliśmy
we did
propagowaliście
you all did
propagowali
they did
Future masculine tense
będę propagował
I will do
będziesz propagował
you will do
będzie propagował
he will do
będziemy propagowali
we will do
będziecie propagowali
you all will do
będą propagowali
they will do
Conditional masculine tense
propagowałbym
I would do
propagowałbyś
you would do
propagowałby
he would do
propagowalibyśmy
we would do
propagowalibyście
you all would do
propagowaliby
they would do
Conditional perfective masculine tense
propagowałbym był
I would have done
propagowałbyś był
you would have done
propagowałby był
he would have done
propagowalibyśmy byli
we would have done
propagowalibyście byli
you all would have done
propagowaliby byli
they would have done
Impersonal
propagowano by
there would be done
propagowano by
there would be done

Examples of propagować

Example in PolishTranslation in English
Prawdziwy Islam nie propaguje terroryzmu.True Islam does not preach terrorism.
Państwa członkowskie propagują w stosownych przypadkach wykorzystanie EFSI w kontekście strategii makroregionalnych, do celów utworzenia europejskich korytarzy transportowych, w tym wspierania modernizacji urzędów celnych, zapobiegania klęskom żywiołowym, zapewnienia gotowości i reagowania na nie, gospodarki wodnej na poziomie dorzeczy, zielonej infrastruktury, zintegrowanej współpracy morskiej między krajami i sektorami, badań i innowacji oraz sieci w zakresie TIK, a także gospodarowania wspólnymi zasobami morskimi w basenach morskich i ochrony morskiej różnorodności biologicznej.Member States shall promote, where appropriate, the use of ESI Funds in the context of macro-regional strategies, for the creation of European transport corridors, including supporting modernisation of customs, the prevention, preparedness and response to natural disasters, water management at river basin level, green infrastructure, integrated maritime cooperation across borders and sectors, R&I and ICT networks and management of shared marine resources in the sea basin and protection of marine biodiversity.
Unia i państwa członkowskie dążą do regularnej i częstej wymiany informacji, także z innymi darczyńcami, oraz propagują lepszą koordynację i komplementarność działań darczyńców poprzez pracę na rzecz wspólnego wieloletniego programowania na podstawie strategii ograniczania ubóstwa krajów partnerskich lub równoważnych strategii na rzecz rozwoju.The Union and the Member States shall seek regular and frequent exchanges of information, including with other donors, and shall promote better donor coordination and complementarity by working towards joint multiannual programming based on partner countries' poverty reduction or equivalent development strategies.
W ramach krajowego planu działania, o którym mowa w art. 103, państwa członkowskie propagują działania mające na celu zidentyfikowanie budynków mieszkalnych, w których stężenie radonu (jako średnia roczna) przekracza poziom referencyjny, i zachęcają, w stosownych przypadkach za pomocą środków technicznych lub finansowych, do wprowadzania w tych budynkach środków służących ograniczeniu stężenia radonu.Under the national action plan referred to in Article 103, Member States shall promote action to identify dwellings, with radon concentrations (as an annual average) exceeding the reference level and encourage, where appropriate by technical or other means, radon concentration-reducing measures in these dwellings.
Byłabym najgorszą hipokrytką gdybym propagowała te wartości a później sama ich nie przestrzegała. Ok, rozumiem.I would be the worst kind of hypoite if I preached these values and then didn't follow them myself.
Szkoła mocno propagowała abstynencję.The school board decided that Trojans didn't send a strong message of abstinence.
—służby Komisji nie propagowały w spo-sóbaktywny wykorzystaniaróżnych źródeł finansowaniainfrastruktury badawczej w Europie, pomimo popiera-niatakiej opcji wróżnych oficjalnych wystąpieniach.—the Commission’sservices did not ac-tivelypromotetheuseofdifferent funding sources availablefor research infrastructures in Europe despitead-vocatingsuchuseinvariousofficial pronouncements.

More Polish verbs

Other Polish verbs with the meaning similar to 'do':

None found.
Learning languages?