Pozabijać (to kill) conjugation

Polish
71 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Perfective future tense
pozabijam
I will kill
pozabijasz
you will kill
pozabija
he will kill
pozabijamy
we will kill
pozabijacie
you all will kill
pozabijają
they will kill
Imperative
-
pozabijaj
you kill!
niech pozabija
let him/her/it kill
pozabijajmy
let's kill
pozabijajcie
you all kill
niech pozabijają
let them kill
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
pozabijałam
I killed
pozabijałaś
you killed
pozabijała
she killed
pozabijałyśmy
we killed
pozabijałyście
you all killed
pozabijały
they killed
Future feminine tense
pozabijam
I will kill
pozabijasz
you will kill
pozabija
she will kill
pozabijamy
we will kill
pozabijacie
you all will kill
pozabijają
they will kill
Conditional feminine tense
pozabijałabym
I would kill
pozabijałabyś
you would kill
pozabijałaby
she would kill
pozabijałybyśmy
we would kill
pozabijałybyście
you all would kill
pozabijałyby
they would kill
Conditional perfective feminine tense
pozabijałabym była
I would have killed
pozabijałabyś była
you would have killed
pozabijałaby była
she would have killed
pozabijałybyśmy były
we would have killed
pozabijałybyście były
you all would have killed
pozabijałyby były
they would have killed
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
pozabijałem
I killed
pozabijałeś
you killed
pozabijał
he killed
pozabijaliśmy
we killed
pozabijaliście
you all killed
pozabijali
they killed
Future masculine tense
pozabijam
I will kill
pozabijasz
you will kill
pozabija
he will kill
pozabijamy
we will kill
pozabijacie
you all will kill
pozabijają
they will kill
Conditional masculine tense
pozabijałbym
I would kill
pozabijałbyś
you would kill
pozabijałby
he would kill
pozabijalibyśmy
we would kill
pozabijalibyście
you all would kill
pozabijaliby
they would kill
Conditional perfective masculine tense
pozabijałbym był
I would have killed
pozabijałbyś był
you would have killed
pozabijałby był
he would have killed
pozabijalibyśmy byli
we would have killed
pozabijalibyście byli
you all would have killed
pozabijaliby byli
they would have killed
Impersonal
pozabijano by
there would be killed
pozabijano by
there would be killed

Examples of pozabijać

Example in PolishTranslation in English
"A" - zostajemy tu i próbujemy się pozabijać... i wtedy nikt nie dostanie pieniędzy i ktoś zginie. /Albo "B" - wydostajemy się stąd, /jedziemy na spotkanie i zgarniamy pieniądze."A," we stand here and try to kill each other- and then no one gets paid and someone gets dead- or "B," we get out of the swamp, make our drop and collect our dough.
"Cześć, wiem, że chcieliśmy się pozabijać, ale potrzebuję przysługi?"."Hi, I know we tried to kill each other, but I need a favor?"
*Nic dziwnego, że chcą nas pozabijać.* W tym biznesie to się nazywa chwytliwy tekst."No wonder they want to kill us." That, in the business, is what we call a sound bite.
*Nic dziwnego, że chcą nas pozabijać."No wonder those guys want to kill us.
Idź ich pozabijaj!Go in there and kill 'em!
Wiedziałem, że urodziłeś się by zwyciężać, pozabijaj ichl knew it, you were born to hit, hit them and kill them
Więc sam nas pozabijaj.Then kill all of us, right now.
Zabierz mnie do toalety, migiem! - Tylko nas nie pozabijaj!- Just don't get us killed!
Znajdź ich i pozabijaj.Come on. You find them and you kill them.
- No dalej, pozabijajcie się.Go ahead, kill each other.
Albo ignorujcie się nawzajem albo się pozabijajcie tylko przestańcie ciągle się kłócić.Or ignore each other, or kill each other, but just stop fighting all the time.
Cóż dobrze, pozabijajcie się.Fine, kill each other. Just do it together.
Nie pozabijajcie się zanim nie wrócę.Don't kill each other until I get back.
Nie pozabijajcie się, jak mnie nie będzie.Well, try not to kill each other while I'm gone.
Masz na myśli, że martwiłyście się o tych wokół mnie, czy ich nie pozabijałam.You mean, you were worried about those around me, Like if i killed them.
Nasi wysłannicy, zanim ich pozabijałaś, nie zgłaszali, że byłaś brzemienna, nie mówiąc o tym, że ojcem jest Ragnar.Our nobles... Before you killed them... Never reported that you were with child, still less that the father was Ragnar Lothbrok.
To nie ty pozabijałaś tych mężczyzn.It wasn't you who killed those young men.
To ty pozabijałaś tych wszystkich ludzi.Mark: It was you who killed all those people.
"Wszystkich pozabijała, więc musiałem ją zabić"?"She killed them all, so I had to kill her"?
A potem, potem wszystkich pozabijała i powypalała oczy tym którzy przyszli popatrzećAnd then...she killed them all And she burnt their eyes because they came to watch
Ona ich pozabijała!And she killed them!
Prawie nas pozabijała.She almost got us killed.
- Niech pan da spokój poruczniku, myśli pan że to kogoś interesuje, że te śmieci się na wzajem pozabijały.Come on, does anybody care if they killed each other?
- Prawie się nawzajem pozabijały.- They nearly killed each other.
Cóż... Chyba się pozabijały.Well, looks like they killed each other.
Dzięki Bogu, że je rozdzieliłeś. Inaczej by się pozabijały.Hey, if you hadn't interfered... then these two girls might well have killed each other.
Gdyby nie moja siostrzenica, pewnie byśmy się pozabijały.If it wasn't for my niece, we'd have killed each other by now.
- Niemal ich pozabijałem.-Nearly got them killed.
Chyba pozabijałem obie.I think I killed both of them.
Ja ich pozabijałem.I killed them.
Może oszalałem i wszystkich pozabijałem.Maybe I went crazy, and maybe I killed everyone.
Omal was nie pozabijałem!almost got us killed.
Brak zawahania, z jakim pozabijałeś tych strażników.The way you killed those guards, no hesitation at all.
Dzięki, że nas nie pozabijałeś.Thanks for not getting us killed.
Jak zamierzasz odzyskać pieniądze... jeśli ich wszystkich pozabijałeś?How you gonna get your money... if you've killed them all?
Musimy porozmawiać o tym, dlaczego pozabijałeś swoich kolegów z klasy, Stephen.We need to talk about why you killed your classmates, Stephen.
Myślałem, że wszystkie je pozabijałeś.l thought you killed all those things.
- Gdybyś nie przeciął tego forsztagu, możliwe, że Vane od razu by wypłynął i prawdopodobnie pozabijał nas wszystkich.If you hadn't have cut that forestay, there's an argument to be made that Vane would have set sail right away and probably killed us all.
- Jest dobra... jak ona to wykombinowała, jest jeden jest trzech, jest pięciu... cały gang przyjechał tutaj gang i pozabijał wszystkich.- Jódete, dad... - It is good... she solved it, with one, with three, with five... all that of the band came here and it killed all.
- Nie mówiłem, żebyś nas pozabijał.- I didn't tell you to get us killed.
Charlie ich pozabijał, Burt. Rose, Natalie, Boba Urqharta i panią Baird, sąsiadkę.Charlie killed them all, Burt.
Harry Warden wszystkich pozabijał?When Harry Warden killed everyone?
Ale już ich pozabijaliśmy. Durniu!Lord Gemma, all three have been killed.
Aż dziwne że się nie pozabijaliśmyYeah, i guess. You know, it's kind of amazing We haven't killed each other by now.
Cholera, prawie ich pozabijaliśmy !We damn near killed them both!
Cieszę się, że o mało się nie pozabijaliśmy o taką super miejscówkę.Exactly. Almost got killed for being here and now we see nothing.
Na początku nie wierzyłem, ale pływaliśmy w tym... i o mało się nie pozabijaliśmy.l didn't believe it either... but we went for a swim in it and almost killed each other.
Ostatnim razem ty i Reynolds prawie się pozabijaliście.You and Reynolds almost killed each other the last time.
Przybyliście tu, pozabijaliście ich i zabraliście ich ziemię.You came in, killed them and took their land.
"Według rozkazu jaki otrzymał Mojżesz, od Pana wyruszyli przeciw Madianitom, spalili miasta i pozabijali mężczyzn.They burnt the cities and they killed the men. They brought their captives to Moses. He said, 'Have you left alive all the women?
- A potem się pozabijali.- And then killed each other.
- Chcesz, żeby nas pozabijali?Do you wanna get us all killed?
- Ci dwaj się pozabijali.- These two killed each other.
- Przez niego mało nas nie pozabijali.This guy, he almost got us all killed.
Chciałbym ci obiecać przed ludźmi tu zgromadzonymi że znajdę winnych i pozabijam.I want to promise you, in front of this people, that I will find the murderers, and that I will kill them.
Inaczej pozabijam was wszystkichElse, l will kill you all
- Nie przychodź z płaczem gdy nas wszystkich pozabijasz!- Do not It come with crying when you will kill us all!
- On ich pozabija.He will kill it.
Chce, żebym puścił to na cały kraj, na żywo, w ciągu godziny, albo wszystkich pozabija.Ok, he wants me to air this nation wide, live within an hour, or he will kill everyone in there.
Duch nas wszystkich pozabija!The ghost will kill us all!
Fifi was wszystkich pozabija.The Fifi will kill you all.
Dopiero potem ich pozabijamy.And then we will kill them all.
Kiedyś pozabijacie się na tych szczudłach.You boys will kill yourselves on those stilts.
Teraz pozabijacie się nawzajem.And now you will kill each other.
Ty i Jess pozabijacie sie, jesli tam zostaniecie.You and Jess will kill each other in your place.
Gdybym miał spluwę, pozabijałbym was na miejscu!If I had a gun, I would kill you all.
- To, co pozabijało pasażerów?You mean whatever killed the people on that plane?
Ale bydło pozabijało je.But the cattle killed them.
I wszystkich pozabijało.Then it killed everybody.
Napisaliście w raportach, że 10 wyszkolonych marines, pozabijało się nawzajem bez wyraźnych powodów. Mieli powód.Each of you wrote in your report that 10 trained marines... killed each other for no apparent reason.
To stworzenie, /cokolwiek to było, omal nas nie pozabijało!That creature, whatever the hell it was, almost killed every one of us!

More Polish verbs

Other Polish verbs with the meaning similar to 'kill':

None found.
Learning languages?