Powstrzymać (to stop) conjugation

Polish
79 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Perfective future tense
powstrzymam
I will stop
powstrzymasz
you will stop
powstrzyma
he will stop
powstrzymamy
we will stop
powstrzymacie
you all will stop
powstrzymają
they will stop
Imperative
-
powstrzymaj
you stop!
niech powstrzyma
let him/her/it stop
powstrzymajmy
let's stop
powstrzymajcie
you all stop
niech powstrzymają
let them stop
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
powstrzymałam
I stopped
powstrzymałaś
you stopped
powstrzymała
she stopped
powstrzymałyśmy
we stopped
powstrzymałyście
you all stopped
powstrzymały
they stopped
Future feminine tense
powstrzymam
I will stop
powstrzymasz
you will stop
powstrzyma
she will stop
powstrzymamy
we will stop
powstrzymacie
you all will stop
powstrzymają
they will stop
Conditional feminine tense
powstrzymałabym
I would stop
powstrzymałabyś
you would stop
powstrzymałaby
she would stop
powstrzymałybyśmy
we would stop
powstrzymałybyście
you all would stop
powstrzymałyby
they would stop
Conditional perfective feminine tense
powstrzymałabym była
I would have stopped
powstrzymałabyś była
you would have stopped
powstrzymałaby była
she would have stopped
powstrzymałybyśmy były
we would have stopped
powstrzymałybyście były
you all would have stopped
powstrzymałyby były
they would have stopped
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
powstrzymałem
I stopped
powstrzymałeś
you stopped
powstrzymał
he stopped
powstrzymaliśmy
we stopped
powstrzymaliście
you all stopped
powstrzymali
they stopped
Future masculine tense
powstrzymam
I will stop
powstrzymasz
you will stop
powstrzyma
he will stop
powstrzymamy
we will stop
powstrzymacie
you all will stop
powstrzymają
they will stop
Conditional masculine tense
powstrzymałbym
I would stop
powstrzymałbyś
you would stop
powstrzymałby
he would stop
powstrzymalibyśmy
we would stop
powstrzymalibyście
you all would stop
powstrzymaliby
they would stop
Conditional perfective masculine tense
powstrzymałbym był
I would have stopped
powstrzymałbyś był
you would have stopped
powstrzymałby był
he would have stopped
powstrzymalibyśmy byli
we would have stopped
powstrzymalibyście byli
you all would have stopped
powstrzymaliby byli
they would have stopped
Impersonal
powstrzymano by
there would be stopped
powstrzymano by
there would be stopped

Examples of powstrzymać

Example in PolishTranslation in English
! Halfdan chciał cię powstrzymać, żebyś nie przebudził bogów, dlatego przebrałem się, by udaremnić jego plan!Halfdan wanted to stop you waking the Gods so I disguised myself to sabotage their plans.
"Londyńczyk został skazany na 20 miesięcy więzienia, za porwanie swojej żony, by powstrzymać ją przed operacją powiększenia piersi"."A London man has been sentenced to 20 months in jail "for reportedly kidnapping his wife "to stop her from having surgery to enlarge her breasts.
"Niniejszym zostaje podpisany układ o zawieszeniu broni, by powstrzymać dalszy rozlew krwi i przerwać działania wojenne, aż do osiągnięcia całkowitego pokoju na półwyspie.We, hereby, sign an armistice agreement to stop the bloodshed and suspend any open hostile activities until a complete peace is achieved on the peninsula.
"Obawiam się że opętanych przez opisane w księdze demony," "powstrzymać można jedynie ćwiartując ich ciała."I fear that the only way to stop those possessed by the spirits of the book is through the act of bodily dismemberment.
"Poszedłem powstrzymać Roarka."Gone to stop Roark.
"Och, och, powstrzymaj to".Oh, oh, make it stop."
"Siddaharth, powstrzymaj mnie."'Siddharth, stop me.' 'Stop!
- Angel, powstrzymaj ją.- Angel, make her stop.
- Clara, powstrzymaj go!Clara, stop him!
- David, powstrzymaj go!- David, stop him!
- Więc ich powstrzymajmy.So, let's stop them.
- Lepiej ich powstrzymajcie.You'd better stop them now.
- Proszę, powstrzymajcie kradzieże.- Please, stop the looting.
...powstrzymajcie masakry....stop the massacres.
- Już ich powstrzymałam.- I already stopped them.
- Lana, nie jestem pewny... - Clark. Kiedy powstrzymałam kulę i uratowałam doktora Grolla, to było najbardziej niesamowite uczucie, jakie czułam.Lana, i'm not so sure that ... when i stopped that bullet and saved dr. Groll's life, it was the most amazing feeling i have ever had.
-Bo cię powstrzymałam!- Because l stopped you!
Ale go powstrzymałam.But I stopped him.
- Ale ich powstrzymałaś.- But you stopped them.
- Nie powstrzymałaś jej, choć mogłaś.You could have stopped her, and you didn't.
Ale cokolwiek ci chłopcy planowali, powstrzymałaś ich. I dlatego muszę zrobić tę konferencję prasową.But whatever these boys were planning, you stopped them... which is why I need to do this press conference.
Ale powstrzymałaś go.But you stopped that.
Ale powstrzymałaś się..But you stopped...
! Kaina powstrzymała jedynie śmierć.The only thing that stopped Cain was death.
- Dobrze że Xena cię powstrzymała.If Xena hadn't stopped you.
- I tak bym go nie powstrzymała.I wouldn't have stopped him if I did.
- Jane go powstrzymała.- Mnh-mnh. Jane stopped him.
- Po co? Wierzysz, że byś ją powstrzymała?You really think you could've stopped her?
Bo go powstrzymałyśmy.Yeah, that's because we stopped him.
- Trudności nigdy mnie nie powstrzymały.- Difficult never stopped me.
A mimo tego nie powstrzymały nieuchwytnego łazienkowego włamywacza.And yet, it still hasn't stopped the elusive bathroom burglar.
Fazery powstrzymały ich zbliżanie.Mira. The phasers seem to have stopped their approach.
Jej poznawcze mechanizmy kontrolne powstrzymały ją przed oszustwem, ale część z was chciała to zrobić.Now, her cognitive control mechanisms stopped her from cheating, but some of you were about to go through with it.
Leki i działanie larwy powstrzymały proces przeobrażania.With the help of the drug,... ..it appears the symbiote has stopped the metamorphosis.
Jeśli myślałabym choć przez sekundę, że Anioł może kogoś zranić... powstrzymałabyś go.If I thought for a second Angel was gonna hurt anyone... You would stop him.
- Ciebie powstrzymałem, to ich też.I stopped you, I'll stop them.
- Co? To ja Ciebie powstrzymałem.- Why, it was I who stopped you.
- Przecież ją powstrzymałem. Jedź z nią.I stopped her, didn't I?
- ale powstrzymałem to - Powstrzymałeś to?- But I stopped it.
-Ale powstrzymałem to stworzenie? -Tak, powstrzymałeś -Ale powstrzymałem to stworzenie?- But I stopped that thing, didn't I?
- Ale go powstrzymałeś.- But you stopped him.
- Ale powstrzymałeś się.- But I wasn't. - But you stopped.
- Przeżyłeś cztery lata, które zostały wymazane, gdy mnie powstrzymałeś przed zrobieniem czegoś, co je stworzyło... uratowaniem Kim.- You lived through four years of a timeline that was erased because you stopped me from doing the thing that created it... saving Kim.
- To ty nas powstrzymałeś?- You stopped us from leaving?
- Właśnie powstrzymałeś krwawienie pod belką.I don't have the equipment for that. You just stopped bleeding under an "I" beam.
"Brutus wszedł do mojego umysłu i powstrzymał mnie przed działaniem, jak normalna osoba.""Brutus climbed into my mind and stopped me from functioning as a normal person."
"Gdyby to było złe, Anioł by mnie powstrzymał".If it had been wrong, had an angel stopped me. "
"Zrobiłem coś słusznego, inaczej powstrzymałby mnie Anioł". "Tak jak powstrzymał Abrahama w Biblii"."What I did should rightly have been otherwise had an angel stopped me, like the angel Abraham was against the Bible.
#Henry własnoręcznie powstrzymał strzelca nim mógł wystrzelić raz jeszcze. #Henry single-handedly stopped the gunman before he could fire his weapon again.
- ...kto ich powstrzymał?- who stopped them ?
- Dzięki Bogu, że w porę ich powstrzymaliśmy.Thank God we stopped him in time.
- I to całkiem udanych badań choć przykro to mówić, tym bardziej, że powstrzymaliśmy zamieszki nim przerodziły się w szał.- And a damn successful one, too... I'm sorry to say, in spite of the fact we stopped a riot from going berserk.
- Już to powstrzymaliśmy.- We already stopped it.
- Myśleliśmy, że go powstrzymaliśmy.We thought we stopped him with the Aurora Prism.
/Już go powstrzymaliśmy.- We've already stopped him.
Ale powstrzymaliście go.But you stopped him.
Ale... mimo, że powstrzymaliście Samhaina, pieczęć została złamana, i jesteśmy krok bliżej piekła na ziemi dla wszystkich stworzeń.And yet... Even though you stopped samhain, The seal was broken,
Dzięki Bogu, że powstrzymaliście mnie przed zrobieniem tego tatuażu.And thank God you and Kieran stopped me from getting a tattoo.
Mówiąc szczerze, jestem zadowolona, że nas powstrzymaliście.To be honest, l'm glad you stopped us.
Nic nie powstrzymaliście.You stopped nothing.
- Przynajmniej powstrzymali rozruchy.Funny the other way. - At least they stopped the riots.
- Żałujesz, że cię nie powstrzymali?You wish your friends had stopped you?
A ci, którzy ich powstrzymali, jeszcze bardziej!But those who stopped them? Oh... even more so!
A kiedy go powstrzymali...And when they stopped him,
A poza tym myślisz, że jeśli wyskoczenie ze samolotu bez treningu byłoby niebezpieczne to nie uwarzasz, że moi rodzice by mnie powstrzymali?And besides if jumping out of a plane with almost no training was dangerous don't you think my parents would have stopped me?
- Dlatego też cię powstrzymam.That is why I will stop you.
"Niektóre z nich zginą. I nic, co zrobię, tego nie powstrzyma.""Some will die, and there's nothing I can do that will stop it."
- Ale żołnierze... powstrzymają morderstwa.But the soldiers will stop the killers,
- Wtedy oni powstrzymają ciebie.- They will stop you.
Antybiotyki powstrzymają dalszą inwazję infekcji.The antibiotics will stop the infection from spreading further.
Nie powstrzymałby się przed niczym.He would stop at nothing.
Sulejman zwrócił się do tych (właczając egipskich chrześcijan), którzy zaniepokojeni są tym, iż Bracia Muzułmańscy dążą do pchnięcia kraju w stronę konserwatywnego ustroju islamskiego i zapewnia on o tym, iż powstrzymałby on Egipt od stania się "religijnym państwem".Suleiman has made an appeal to those (including Egypt's Christians) who are concerned that the Muslim Brotherhood is seeking to push through a conservative Islamic agenda in the country, and argues that he would stop Egypt becoming a "religious state".
'O.A.S. wciąż działa według swej absurdalnej logiki, 'kierując się aktami terrorystycznymi i zastraszeniami 'powstrzymało od pracy pracowników lotnisk i portów.The O.A.S. Is still acting out its absurd logic. Using terrorism and threats, it has stopped all airport and shipyard employees from working.
- A czy kiedykolwiek nas to powstrzymało?- Since when has that stopped us?
- A kiedy to cię powstrzymało?When has that ever stopped you?
- Aż to coś go powstrzymało.- Until that thing stopped him.
- Bo coś cię powstrzymało.Because something stopped you.
To powstrzymałoby... genetyczne oddziaływanie wirusa w stadium 1.That would stop... the genetic effects of the virus in Stage One.
Wniosek: zmarły wiedział coś o obrazie, coś co powstrzymałoby właściciela od otrzymania 30 mln funtów.Inference, the dead man knew something about it, something that would stop the owner getting paid £30 million.

More Polish verbs

Related

powstrzymywać
restrain
wstrzymać
stop

Similar

Not found
We have none.

Similar but longer

powstrzymywać
restrain

Other Polish verbs with the meaning similar to 'stop':

None found.
Learning languages?