Powiększać (to increase) conjugation

Polish
12 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Present tense
powiększam
I increase
powiększasz
you increase
powiększa
he/she/it increases
powiększamy
we increase
powiększacie
you all increase
powiększają
they increase
Imperfective future tense
będę powiększać
I will increase
będziesz powiększać
you will increase
będzie powiększać
he/she/it will increase
będziemy powiększać
we will increase
będziecie powiększać
you all will increase
będą powiększać
they will increase
Imperative
-
powiększaj
you increase!
niech powiększa
let him/her/it increase
powiększajmy
let's increase
powiększajcie
you all increase
niech powiększają
let them increase
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
powiększałam
I increased
powiększałaś
you increased
powiększała
she increased
powiększałyśmy
we increased
powiększałyście
you all increased
powiększały
they increased
Future feminine tense
będę powiększała
I will increase
będziesz powiększała
you will increase
będzie powiększała
she will increase
będziemy powiększały
we will increase
będziecie powiększały
you all will increase
będą powiększały
they will increase
Conditional feminine tense
powiększałabym
I would increase
powiększałabyś
you would increase
powiększałaby
she would increase
powiększałybyśmy
we would increase
powiększałybyście
you all would increase
powiększałyby
they would increase
Conditional perfective feminine tense
powiększałabym była
I would have increased
powiększałabyś była
you would have increased
powiększałaby była
she would have increased
powiększałybyśmy były
we would have increased
powiększałybyście były
you all would have increased
powiększałyby były
they would have increased
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
powiększałem
I increased
powiększałeś
you increased
powiększał
he increased
powiększaliśmy
we increased
powiększaliście
you all increased
powiększali
they increased
Future masculine tense
będę powiększał
I will increase
będziesz powiększał
you will increase
będzie powiększał
he will increase
będziemy powiększali
we will increase
będziecie powiększali
you all will increase
będą powiększali
they will increase
Conditional masculine tense
powiększałbym
I would increase
powiększałbyś
you would increase
powiększałby
he would increase
powiększalibyśmy
we would increase
powiększalibyście
you all would increase
powiększaliby
they would increase
Conditional perfective masculine tense
powiększałbym był
I would have increased
powiększałbyś był
you would have increased
powiększałby był
he would have increased
powiększalibyśmy byli
we would have increased
powiększalibyście byli
you all would have increased
powiększaliby byli
they would have increased
Impersonal
powiększano by
there would be increased
powiększano by
there would be increased

Examples of powiększać

Example in PolishTranslation in English
Jednakże na podstawie prognoz, o których mowa w motywie 54, ustalono, że wspominane inwestycje nie wywrą istotnego wpływu na podaż i popyt w ujęciu globalnym, ponieważ przewiduje się, że globalny popyt będzie powiększać się wraz ze wzrostem globalnych mocy produkcyjnych.It was, however, established on the basis of the forecasts referred to in recital 54 that these investments will not have a significant impact on the global supply/demand balance, as global demand is predicted to increase in line with global capacity.
Jednakże na podstawie prognoz, o których mowa w powyższym motywie 54, ustalono, że wspominane inwestycje nie wywrą istotnego wpływu na podaż i popyt w ujęciu globalnym, ponieważ przewiduje się, że globalny popyt będzie powiększać się wraz ze wzrostem globalnych mocy produkcyjnych.In this respect, it was established on the basis of the forecasts referred to in recital 54 that these investments will not have a significant impact on the worldwide supply/demand balance, as global demand is predicted to increase in line with global capacity.
Gdy inni cierpią powiększam majątek.While others suffer, I increase my holdings.
"Im więcej wiedzy, tym więcej cierpienia, a ten, który poszerza wiedzę, powiększa też swoje cierpienie".There's sadness in wisdom. The one who increases his knowledge... also increases his suffering.
- To tylko powiększa moje poczucie zagrożenia.- It only increases my sense of danger.
Niszczymy mniej wartościowe jednostki i powiększamy liczbę użytecznych.We exterminate what is inferior and increase what is useful.
Na przykład Niderlandy powiększają zmierzony wynik o współczynnik 1,33.The Netherlands, for example, increases the measured result by a factor of 1.33.
I podczas jego popularność powiększała między swoimi kibicami...And while their popularity increased among their followers...
Mimo optymalizacji produkcji przez przemysł wspólnotowy w celu zapewnienia konkurencyjności dla produktów przywożonych z Chin oraz dostosowania wszystkich możliwych parametrów technicznych produktu objętego postępowaniem, strata ta powiększała się stale w badanym okresie.Even though the Community Industry optimised its production in order to compete with the Chinese imports and adjusted all the technical parameters possible of the product concerned, the loss continuously increased during the period considered.
W odniesieniu do cen – powiększały się one regularnie w badanym okresie i były stale wyższe od cen objętego próbą przemysłu wspólnotowego w 2004 r. i w ODP.As regards the prices, they have increased steadily throughout the period considered and were consistently higher than the sampled Community industry’s prices in 2004 and the RIP.
Równocześnie przywóz z ChRL stale powiększał swój udział w rynku w okresie badanym.In parallel, PRC imports continuously increased their market share during the period considered.
Zweryfikowane dane na temat udziału w rynku wskazują, że chiński przywóz stale powiększał swoje udziały w rynku wspólnotowym podczas okresu badanego: o 7 punktów procentowych w 2002 r., o 4 punkty procentowe w 2003 r. i znowu o 4 punkty procentowe w OD.The revised data on market share indicates that Chinese imports consistently increased their presence on the Community market during the period considered: by 7 percentage points in 2002, by 4 percentage points in 2003 and again by 4 percentage points during the IP.

More Polish verbs

Other Polish verbs with the meaning similar to 'increase':

None found.
Learning languages?