Potrzebować (to need) conjugation

Polish
120 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Present tense
potrzebuję
I need
potrzebujesz
you need
potrzebuje
he/she/it needs
potrzebujemy
we need
potrzebujecie
you all need
potrzebują
they need
Imperfective future tense
będę potrzebować
I will need
będziesz potrzebować
you will need
będzie potrzebować
he/she/it will need
będziemy potrzebować
we will need
będziecie potrzebować
you all will need
będą potrzebować
they will need
Imperative
-
potrzebuj
you need!
niech potrzebuje
let him/her/it need
potrzebujmy
let's need
potrzebujcie
you all need
niech potrzebują
let them need
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
potrzebowałam
I needed
potrzebowałaś
you needed
potrzebowała
she needed
potrzebowałyśmy
we needed
potrzebowałyście
you all needed
potrzebowały
they needed
Future feminine tense
będę potrzebowała
I will need
będziesz potrzebowała
you will need
będzie potrzebowała
she will need
będziemy potrzebowały
we will need
będziecie potrzebowały
you all will need
będą potrzebowały
they will need
Conditional feminine tense
potrzebowałabym
I would need
potrzebowałabyś
you would need
potrzebowałaby
she would need
potrzebowałybyśmy
we would need
potrzebowałybyście
you all would need
potrzebowałyby
they would need
Conditional perfective feminine tense
potrzebowałabym była
I would have needed
potrzebowałabyś była
you would have needed
potrzebowałaby była
she would have needed
potrzebowałybyśmy były
we would have needed
potrzebowałybyście były
you all would have needed
potrzebowałyby były
they would have needed
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
potrzebowałem
I needed
potrzebowałeś
you needed
potrzebował
he needed
potrzebowaliśmy
we needed
potrzebowaliście
you all needed
potrzebowali
they needed
Future masculine tense
będę potrzebował
I will need
będziesz potrzebował
you will need
będzie potrzebował
he will need
będziemy potrzebowali
we will need
będziecie potrzebowali
you all will need
będą potrzebowali
they will need
Conditional masculine tense
potrzebowałbym
I would need
potrzebowałbyś
you would need
potrzebowałby
he would need
potrzebowalibyśmy
we would need
potrzebowalibyście
you all would need
potrzebowaliby
they would need
Conditional perfective masculine tense
potrzebowałbym był
I would have needed
potrzebowałbyś był
you would have needed
potrzebowałby był
he would have needed
potrzebowalibyśmy byli
we would have needed
potrzebowalibyście byli
you all would have needed
potrzebowaliby byli
they would have needed
Impersonal
potrzebowano by
there would be needed
potrzebowano by
there would be needed

Examples of potrzebować

Example in PolishTranslation in English
"Pan Turner wydaje się też go potrzebować!""M.Turner seems more to need some !"
- Betty zaprosiła mnie na lunch, ale będziemy potrzebować jeszcze jednego nakrycia.- Betty invited me for lunch, but we're going to need another place setting.
" w porządku", inteligentny głupi sposób "to jest," {y: i} ale potrzebuję małą pomoc.All right, Smart in a Stupid Way it is, but I need a little help.
"... kiedy potrzebuję stempla na szukanie pracy?""when I need a stamp on my pass to seek work?
"... potrzebuję psychologa..." "... idż zobaczyć psychologa... idź zobaczyć mistrza...!"I need a counselor."
"Ale ja cię potrzebuję, potrzebuję cię""But I need you. But I need you."
"Arizona, mam problem i potrzebuję pomocy"."Arizona, I'm in trouble, and I need help."
! Jeśli potrzebujesz pomocy przy przeprowadzce, to daj znać.If-if you need, uh, help moving, let us know.
" By wierzyć, że potrzebujesz tego czego nie masz, jest definicją szaleństwa."to believe that you need what you have is the definition of insanity.
"850is jeśli potrzebujesz podwózki."850is if you need a lift.
"A tam, potrzebujesz białej kobiety, wydaje ci się, że potrzebujesz."Oh, you need a white girl? You think you need a white girl?
"Ciągle potrzebujesz tacy""You'll still need a tray."
! Fran potrzebuje pobudki, zanim zniszczy wasze życie.Frank needs a wake-up call, before he wrecks all your lives.
! Prawdopodobnie Lewiatan będzie porozumiewać się szyfrem. Zespół potrzebuje mnie, bo potrafię ten szyfr złamać.Chances are Leviathan will continue to communicate in code, which means that the team needs my skills as a code breaker, assuming that it is Leviathan.
" ma pokazać jej, że don 'oznacza chcę być częścią tego, I kiedy potrzebuje pomocy, Jesteś dla niej. ""is show her you don't want to be a part of it, and when she needs help, you're there for her."
"# David potrzebuje wielkiego tygla..." Lee!# What david needs is a great big melting pot... # lee!
"Aaron potrzebuje mnie w domu.""Aaron needs me at home. "
" i potrzebujemy was do.. potrzebujemy kogoś, by go ścigać - jakiś F-16 albo coś.. "" and we need you guys to, we need someone to scramble some F-16s or something up there, help us out. "
"... nie potrzebujemy w kraju trzeciego frontu!"[Radio] Congressmen and senators, we don 't need a third front. [Man] Read all about it! Get your paper.
"A my potrzebujemy, aby uzyskać wszystkie kopie i oderwać je,"And we need you to get all the copies and tear them up,
"Być może potrzebujemy wziąć przerwę."Maybe we need to take a break.
"CIA jest po prostu bandą tłustych, starych, białasów... którzy zasypiają, gdy ich najbardziej potrzebujemy.""cia is just a bunch of fat, old white guys who fell asleep when we needed them most."
"Głęboko w środku chcecie mnie przy tym murze, potrzebujecie mnie!"."'Cause deep down in places you don't "talk about at parties, you want me "on that wall, you need me on that wall--"
"Macie już wszystko czego potrzebujecie".You have everything you need.
#Nie potrzebujecie tego auta ...You don't need that car...
- A co potrzebujecie czegoś?Why, you need something? Yeah, we could use some clothes.
- A ile potrzebujecie? - No, niedużo.- How much do you need?
"Aby wszystkie dzieci dorastały bez strachu, otoczone miłością, której potrzebują, by wykorzystać swój potencjał"."When all children grow up without fear and experience the love they need to reach their full potential."
"Ale teraz wygląda na to, że już ich nie potrzebują."But now it seems, we don't need them anymore.
"Bart, Linda i ta druga potrzebują taty."Bart, Linda and the other one there need a dad."
"Ciastka potrzebują miłości, jak wszystko inne.""Cookies need love like everything does. "
"Czerwone Skrzydła" potrzebują nowej maskotki?The Red Wings need a new goon?
# W godzinie mojego najgłębiej potrzebuj ## In the hour of my deepest need #
- Nie czasz na to... potrzebuj tej identyfikacji.- Not the time... I need that ID now.
- Nie potrzebujˆ dentysty.I don't need a dentist.
- Proszˆ mu powiedzie‘, ¨e nie potrzebujˆ biletu.Tell the major I won't need it.
- Proszę, nie potrzebuj mnie.Please don't need me.
Dzięki. Będę w biurze. /Ale nie potrzebujcie mnie,/Ok, I'll be at the office if you need me, but please don't need me, because I really think I'm onto something here.
Nie potrzebujcie mnie.You don't need me for that.
'A do tego, co chciałam zrobić potrzebowałam prywatności.And for what I was doing, I needed privacy.
'Bo teraz, gdy naprawdę jej potrzebowałam, jej nie było.'Because now, when I really needed her, she was gone.'
'Wszystko, czego potrzebowałam to pomoc starego przyjaciela - Pana BMX Special. 62 00:04:57,317 -- 00:05:01,317 'Czasami drobne rzeczy w życiu sprawiają, że czuję się lepiej,All I needed was the help of an old friend, Mr BMX Special.'
* raz w życiu * * miałam kogoś, kto mnie potrzebował * * kogoś, kogo potrzebowałam od tak dawna ** for once in my life * * I have someone who needs me * * someone I've needed so long *
- A Skye? - Dostałam wszystko czego potrzebowałam.- I got everything I needed.
- Coś co potrzebowałaś od jakiegoś czasu.- Something you've needed for some time.
- Dostałaś, czego potrzebowałaś?Here you go, Roger. You get what you needed?
- Masz, czego potrzebowałaś, Tess? - Tak.Did you get what you needed, Tess?
- Nigdy nikogo nie potrzebowałaś, Rae.- You never needed nobody, Rae.
- Rany, ale mam szczęście, że potrzebowałaś współlokatorki[Pinky] Boy, it sure was lucky for me you needed a roommate.
"Daliśmy jej z matką wszystko, czego potrzebowała.""Her mother and I gave her everything she needed..."
"Moda" potrzebowała więcej facetów, więc się zgłosiłem."Mode" needed more guys on the team, so i volunteered.
"Układ był prosty: miasto kupuje płynny propan, którego potrzebowała,"The deal was simple: the town bought "the liquid propane she needed
'Ile razy zawiodłam Chloe, gdy potrzebowała wsparcia?'How many times had I let Chloe down when she needed some support?
- A jedyne, czego potrzebowała to głupia biopsja.And all she needed was a stupid biopsy.
, Który buk przygotowany wiedział to co potrzebowałyśmy.Whoever packed this certainly knew what we needed.
- I potrzebowałyśmy trochę ruchu.- And we needed exercise.
/To, że wyczuły, /jak bardzo ich potrzebowałyśmy.That they sensed in that moment how much we needed them.
Ale Drinka miała rację, potrzebowałyśmy wsparcia.But you know, Drinka was right. We needed that backup, you know?
Deportowaliby go, a my potrzebowałyśmy kasy.He was being deported and we needed the money.
Ale musicie znienawidzić mnie po tym meczu... Bo nigdy mnie nie potrzebowałyście, żeby wygrywać... I nie potrzebujecie teraz.But you're gonna have to hate me after the game... because you guys never needed me to win this... and you don't need me now.
Powiedziałem mu, że potrzebowałyście pomocy.I told him you needed help.
"Wszystko czego te kobiety potrzebowały to odrobina wsparcia ..."All these women needed was a little support...
- Dzieci potrzebowały kilku rzeczy.The kids needed a few things.
- Po Knox. - I szesnastki potrzebowały treningu.Plus, the sweet 16s needed some real combat experi...
/* Moje zimne dłonie potrzebowały /bardzo ciepłego dotyku *♪ My cold hands needed a warm, warm touch
/Ale bliskie mi osoby potrzebowały /mojej pomocy,But the people I cared about needed me,
Nie, ale potrzebowałaby pani alibi.No, but u would need an alibi
Więc całkowicie rozumiem, dlaczego Naomi potrzebowałaby czegoś takiego w swoim życiu.So, I totally understand why Naomi would need something like that in her life.
Może chciała uciec z Lori, potrzebowałyby pieniędzy, a to jest coś, co mogłyby sprzedać, albo może to Crash.Maybe she was planning to run away with Lori, and they would need money, and this would be something they could pawn or maybe it's Crash.
Ponadto osoby pracujące na zasadzie samozatrudnienia nie są objęte przepisami wspólnotowymi z zakresu ochrony pracowników i potrzebowałyby odpowiedniego przeszkolenia przed rozpoczęciem usuwania farby za pomocą produktów do usuwania farb zawierających DCM.Moreover, self-employed workers are not covered by Community worker protection legislation and they would need adequate training before removing paint with paint strippers containing DCM.
"Twoja miłość to wszystko, czego potrzebowałem; wszystko, czego kiedykolwiek potrzebowałem"♪ Your love is all that I needed ♪ ♪ lt's all l ever needed ♪♪
# Dałaś mi miłość # # Której potrzebowałem ## You gave all the love that I needed #
'Późno zacząłem z dziewczynami,' 'wtedy to jakbym chciał nadrobić cały utracony czas,' 'potrzebowałem stałej otuchy:'"I started late with girls. "Then it was as if I wanted to make up for lost time. "I needed constant reassurance.
'To czego potrzebowałem to droga bez zakrętów.'What I really needed was a road with no corners.
) Wszystko czego potrzebowałem to kolejna zagadka.) Just what I needed - another riddle.
- Ale jeśli potrzebowałeś pieniędzy... - Nie potrzebowałem.- But if you needed money...
- Ale potrzebowałeś pomocy.- But you needed help.
- Bo potrzebowałeś przyjaciela.-Because you needed a friend.
- Chyba potrzebowałeś pomocy.- Looks like you needed rescuing.
- Dałem ci pieniądze, kiedy potrzebowałeś je.- I gave you money when you needed it.
"Dzieciak potrzebował przytulenia." "A ja zrobiłem złe wrażenie w stylu Hemingwaya."The kid needed a hug, and I did the bad Hemingway impression.
"Farmer potrzebował piaszczystej ziemi, a Appalachian Piedmont taką miał"."The farmer needed sandy soil and the Appalachian Piedmont has it."
"O trzmielu, który potrzebował okularów"."The bumblebee that needed glasses."
"Regiment potrzebował czasu żeby ograniczyć szkody."I}but we still had a job to do. {y: I}The Regiment needed time {y:
"Wszystkim, czego potrzebował były nasze krzyki."Our screams Were all he needed."
- A potrzebowaliśmy ubranie ponieważ...?- And we needed clothes because...?
- Dlatego potrzebowaliśmy eksperta.- That's why I thought we needed an expert.
- Dlatego potrzebowaliśmy zgody sądu.Which is exactly why we needed a court order.
- Dziękuję, Dee Dee, dokładnie tego potrzebowaliśmy.- Thanks, Dee Dee, just what we needed. - Would it kill her?
- Nie potrzebowaliśmy nikogo tylko siebie nawzajem.-We needed no one but one another.
- Przecież byłem z wami jak mnie potrzebowaliście, prawda?- I was there when I needed you, did I?
/potrzebowaliście tylko 45 godzin.you only needed 45 hours.
A do tego, oboje potrzebowaliście żelaznych alibi.And for that, you both needed iron-clad alibis.
A wy potrzebowaliście siebie.And you needed each other, even if you couldn't see it.
Ale nie to nie powód, aby nie dopuścic kogoś do siebie kiedy potrzebowaliście siebie najmocniej.But still, that's no reason for her to shut you out just when you needed each other the most.
), zamierzałem dostarczyć wodę ludziom którzy najbardziej jej potrzebowali.To the people who needed it most.
Aby na nią wejść, potrzebowałbym hasło.In order to access the website, I would need a password.
Ale potrzebowałbym wtedy 10 milowej liny i 10 tygodni... aby przesunąć statek o tyle.But I would need ten miles of rope and it would take me ten weeks... ...topullthe shipteninches. Unfortunately, we haven't got that much time.
By zdobyć więcej informacji, potrzebowałbym nakazu sądowego.I would need a court order for that.
Do tego, co nazywamy miłością potrzebowałbym Klingonki.- Even Klingons need love. For love, sir, I would need a Klingon woman.
Czyli dokładnie tych trzech ludzi potrzebowałbyś do zbudowania bomby. - Grushkov powiedział...The exact three men you would need if you wanted to build a bomb.
Ale choćby przesuwał się wyjątkowo szybko, to potrzebowałby 36 godzin, aby dotrzeć do wybrzeża Normandii.A nasty low. But even at top speed it would need 36 hours to reach the Normandy coast.
Ale w końcu ktoś z jej rodziny potrzebowałby ratunku.But someone in that family would need saving down the line.
Co za nałogowiec potrzebowałby tych wszystkich łupin od orzechów i zniszczonych spadzi ?What kind of addict would need all these coconut husks and honeydew rinds?
Gdyby West chciał się do nich dostać, potrzebowałby trzech kluczy.If Cadogan West was to enter the office after hours, he would need three keys, would he not, before he could reach these papers.
I potrzebowałby niezwykle mocnego pola siłowego.And I imagine he would need an incredibly powerful force field.
- Gdyby wszyscy żyli w taki sposób, jak mieszkańcy Merlinowa, mojego miasta, potrzebowalibyśmy kilku planet…“If everyone bought as much stuff as the people in Merlin City, where I live, we would need more than one planet Earth!” !”
I daleko nam jeszcze do poziomu technologicznego, jakiego potrzebowalibyśmy, w przypadku jakiegokolwiek większego konfliktu.And we haven't anywhere near the level of technology... we would need in the event of another major conflict.
Na misję weźmiecie zwyczajną broń. Pomyślcie, co jeszcze potrzebowalibyście, biorąc pod uwagę to zadanie.Forthe mission, you'll take your regularweapons, think about what else you would need based on the details of this assignment.
- Jeśli nie ma ciała potrzebowaliby czegoś, co było w jej posiadaniu.If there's no body, they would need something intimately connected to her.
Jeśli jacyś zwykli podwórkowi wysysacze za tym stali, to zgodnie z logiką, potrzebowaliby wampirów, z których możnaby spuścić krew, wskutek czego zaczęłyby ginąć wampiry. Duże ilości wampirów.If your average run-of-the-mill drainers were behind this, it would stand to reason said drainers would need vampires to drain, which means there would be missing vampires and plenty of them.
Należy również uściślić, że w takiej sytuacji istotne zmiany należy rozumieć jako obejmujące zmiany, w szczególności w specyfikacjach technicznych, w odniesieniu do których wykonawcy potrzebowaliby dodatkowego czasu na ich zrozumienie i odpowiednią reakcję.It should also be specified that, in that case, significant changes should be understood as covering changes, in particular to the technical specifications, in respect of which economic operators would need additional time in order to understand and respond appropriately.
Więc by potomkowie mogli to znaleźć, potrzebowaliby mapy.So in order for the descendants to find it, they would need a map.
Więc potrzebowaliby zmiennika.- Then they would need a replacement.
"Bystry umysł i mocne ciało, które nie przybierało na wadze i potrzebowało mało snu."'A brilliant mind and a solid body that did not gain weight... 'and needed little sleep.'
- Tego właśnie to miejsce potrzebowało.-That's just what this place needed.
/Gdy mówiłam, /że możemy być razem, /gdy Gotham nie będzie potrzebowało Batmana, /mówiłam poważnie.When I told you that if Gotham no longer... needed Batman, we could be together I meant it.
15 lat temu Edison potrzebowało brutalnych sił, by przetrwać, ...a teraz potrzebuje trochę finezji.Fifteen years ago, Edison needed brute force to survive. Now, it needs finesse, hardly your strong suit!
A gdyby to twoje dziecko za 17 lat miało kłopoty i potrzebowało pomocy?Look, what if your kid in 17 years was in trouble and needed help?
Co tam może być, co potrzebowałoby szybu wentylacyjnego?What could be down there that would need a ventilation shaft?

More Polish verbs

Other Polish verbs with the meaning similar to 'need':

None found.
Learning languages?