Potępiać (to condemn) conjugation

Polish
42 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Present tense
potępiam
I condemn
potępiasz
you condemn
potępia
he/she/it condemns
potępiamy
we condemn
potępiacie
you all condemn
potępiają
they condemn
Imperfective future tense
będę potępiać
I will condemn
będziesz potępiać
you will condemn
będzie potępiać
he/she/it will condemn
będziemy potępiać
we will condemn
będziecie potępiać
you all will condemn
będą potępiać
they will condemn
Imperative
-
potępiaj
you condemn!
niech potępia
let him/her/it condemn
potępiajmy
let's condemn
potępiajcie
you all condemn
niech potępiają
let them condemn
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
potępiałam
I condemned
potępiałaś
you condemned
potępiała
she condemned
potępiałyśmy
we condemned
potępiałyście
you all condemned
potępiały
they condemned
Future feminine tense
będę potępiała
I will condemn
będziesz potępiała
you will condemn
będzie potępiała
she will condemn
będziemy potępiały
we will condemn
będziecie potępiały
you all will condemn
będą potępiały
they will condemn
Conditional feminine tense
potępiałabym
I would condemn
potępiałabyś
you would condemn
potępiałaby
she would condemn
potępiałybyśmy
we would condemn
potępiałybyście
you all would condemn
potępiałyby
they would condemn
Conditional perfective feminine tense
potępiałabym była
I would have condemned
potępiałabyś była
you would have condemned
potępiałaby była
she would have condemned
potępiałybyśmy były
we would have condemned
potępiałybyście były
you all would have condemned
potępiałyby były
they would have condemned
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
potępiałem
I condemned
potępiałeś
you condemned
potępiał
he condemned
potępialiśmy
we condemned
potępialiście
you all condemned
potępiali
they condemned
Future masculine tense
będę potępiał
I will condemn
będziesz potępiał
you will condemn
będzie potępiał
he will condemn
będziemy potępiali
we will condemn
będziecie potępiali
you all will condemn
będą potępiali
they will condemn
Conditional masculine tense
potępiałbym
I would condemn
potępiałbyś
you would condemn
potępiałby
he would condemn
potępialibyśmy
we would condemn
potępialibyście
you all would condemn
potępialiby
they would condemn
Conditional perfective masculine tense
potępiałbym był
I would have condemned
potępiałbyś był
you would have condemned
potępiałby był
he would have condemned
potępialibyśmy byli
we would have condemned
potępialibyście byli
you all would have condemned
potępialiby byli
they would have condemned
Impersonal
potępiano by
there would be condemned
potępiano by
there would be condemned

Examples of potępiać

Example in PolishTranslation in English
Byłoby dużo łatwiej potępiać nasze zachowanie jeśli nie byłoby to tak skuteczne, ale poza zasięgiem wzroku naprawdę było szalone.It would be a lot easier to condemn our behaviour if it hadn't been so effective. But out of sight... ..really was out of mind.
I pytam, w tym świecie nietolerancji i uprzedzeń, jakie mamy prawo ich potępiać?I ask you, in this world of intolerance and prejudice, who are we to condemn them?
Jakie fatum nas zmusza żeby raczej potępiać niż wybaczać?What fate propels us to condemn rather than forgive?
Kim jesteś żeby mnie potępiać?Who are you to condemn me?
Kim jesteś, by nas potępiać?Who are you, to condemn us?
"I Ja ciebie nie potępiam."Neither do I condemn thee.
- Jeszcze na to za wcześnie, choć osobiście potępiam wszelką przemoc.I condemn all violence, but it's too early for that.
- Nie potępiam cię.- I'm not condemning you.
-Nie potępiam nikogo.–I don't condemn anyone.
/I chociaż szczerze potępiam /taki akt zemsty, /musimy wszyscy przyznać,While I unreservedly condemn this act of vengeance,
"Graciano, dlaczego potępiasz swą miłość?"Graciana, why do you condemn your love?
A teraz potępiasz mnie za próbę ocalenia chociaż garści z nich?And I now stand condemned, for trying to save but a handful from such cruelty?
A ty się tu przechadzasz i potępiasz używanie broni palnej.And you been walkin' around here actually condemning the use of firearms.
Czy czasami wybaczasz w imieniu Boga, ale potępiasz w duchu?Do you ever forgive on behalf of God, but condemn personally?
Czyją władzą mnie potępiasz?By whose authority do you condemn me?
- Rzeczach, które Kościół potępia.Things the Church condemns.
/Polityka, którą świat /zewnętrzny powszechnie potępia.Policies which the outside world universally condemns.
A potem potępia nas w wieczornych wiadomościach, gdy pojawia się jakaś afera.And then condemns us on the 5:00 news when it hits the fan.
Al-Jazeera potępia zamknięcie jej biura przez Egipt, tak jak każdy powinien to zrobićAl-Jazeera condemns Egypt closure of its office, as should everyone else
Dlatego, potępiamy go i skazujemy na śmierć przez powieszenie. Panie zlituj się nad jego duszą.Therefore, we condemn him to be hung by the neck until dead.
I chcę także powiedzieć, że potępiamy jakiekolwiek akty przemocy.And I wanna take the opportunity to say publicly that we categorically condemn any use of violence whatsoever, or intimidation.
Mamy kontakty i musimy dać oświadczenie do prasy, musimy powiedzieć, że my także potępiamy tego bydlaka.We have contacts, we have to make a statement to the press we have to tell them that we condemn the bastard too
My, Żydowscy ocaleńcy oraz potomkowie ocalałych i poległych w nazistowskim ludobójstwie, jednogłośnie potępiamy masakrę Palestyńczyków w Gazie oraz trwającą okupację i kolonizację historycznej Palestyny.As Jewish survivors and descendants of survivors and victims of the Nazi genocide we unequivocally condemn the massacre of Palestinians in Gaza and the ongoing occupation and colonization of historic Palestine.
Nie mamy nic przeciwko łykaniu pigułek, a potępiamy terapię behawioralną?We're okay with pushing pills, but we condemn behavioral treatment?
Najpierw potępiacie potem atakujecie!First you condemn and then attack.
Skoro wiecie o podstępie Aresa, czemu potępiacie Ewę?You know that Ares was behind the raid. Why do you condemn Eve?
Międzynarodowa Żydowska Sieć Antysyjonistyczna (IJAN) wystosowała list otwarty podpisany przez 327 żydowskich ocaleńców z nazistowskiego ludobójstwa i ich potomków, którzy jednogłośnie potępiają "masakrę Palestyńczyków w Gazie oraz trwającą okupację i kolonizację historycznej Palestyny".The International Jewish Anti-Zionist Network (IJAN) has released an open letter signed by 327 Jewish survivors and descendants of survivors and victims of the Nazi genocide "unequivocally" condemning the "massacre of Palestinians in Gaza and the ongoing occupation and colonization of historic Palestine."
Niektórzy zawsze potępiają prowincję.One's always condemned to the provinces.
Ponieważ wierzyli, że ofiary potępiają ich... i wrócą jako niewidzialne duchy w środku nocy.Because they believed that the victims, the condemned, would come back as vengeful spirits and hunt them in the middle of the night.
Pozwól mi sobie powiedzieć, Kasjuszu, samego ciebie potępiają za to, że dłoń cię świerzbi, że kupczysz, za złoto sprzedajesz ludziom niegodnym urzędy.In such a time as this it is not meet that every nice offense should bear its comment. Let me tell you, Cassius, you yourself are much condemned to have an itching palm, to sell and mart your offices for gold to undeservers.
Stany Zjednoczone poważnie potępiają... nielegalne ujawnienie tajnych informacji.The United States strongly condemns... the illegal disclosure of classified information.
Ach, ojcze, nie potępiaj, przecież ty rozumiesz biedną duszę katowanego ludu!Oh, Father, do not condemn me. You know the soul of the suffering serfs.
Nie potępiaj mnie za coś, czego jeszcze nie zrobiłem.Don't condemn me for something I haven't done yet.
Nie potępiajcie go, póki nie znajdziecie się w jego położeniu.Don't condemn him before you walk in his shoes.
Nie potępiajcie tego człowieka z powodu jego odmienności.Do not condemn this man because he is different.
nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni;Do not condemn and you will not be condemned.
Nigdy nie spodziewałem się takiego wsparcia od opinii publicznej, która niegdyś mnie potępiała oraz od rodziny, o której myślałem, że o mnie zapomniała.And I never imagined seeing this kind of support from a public who had condemned me and a family that I thought had forgotten about me.
Wasza Wysokość wie, że zawsze potępiałem występki kleru, kiedy wyszły na światło dzienne.Your Majesty knows... very well that I've always condemned the abuses of the clergy.
Aż do śmierci Las Casas potępiał skorumpowanych biskupów, kupców, urzędników królewskich...Until his dying breath, Las Casas condemned corrupt bishops, merchants, royal officials...
Parlament wielokrotnie potępiał przypadki naruszenia praw człowieka w ZSRR.As they had undertaken to uphold minority rights, Parliament strongly condemned Soviet military aggression.
Wracając do Pascala, on nie tylko potępiał dobre jedzenie, ale pod koniec swojego życia, on potępił nawet matematykę.Coming back to Pascal, not only did he condemn good food, but at the end of his life, he even condemned mathematics.
Wielu ją potępiało.Many condemned her.

More Polish verbs

Other Polish verbs with the meaning similar to 'condemn':

None found.
Learning languages?