Pomodlić (to pray) conjugation

Polish
40 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Perfective future tense
pomodlę
I will pray
pomodlisz
you will pray
pomodli
he will pray
pomodlimy
we will pray
pomodlicie
you all will pray
pomodlą
they will pray
Imperative
-
pomódl
you pray!
niech pomodli
let him/her/it pray
pomódlmy
let's pray
pomódlcie
you all pray
niech pomodlą
let them pray
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
pomodliłam
I prayed
pomodliłaś
you prayed
pomodliła
she prayed
pomodliłyśmy
we prayed
pomodliłyście
you all prayed
pomodliły
they prayed
Future feminine tense
pomodlę
I will pray
pomodlisz
you will pray
pomodli
she will pray
pomodlimy
we will pray
pomodlicie
you all will pray
pomodlą
they will pray
Conditional feminine tense
pomodliłabym
I would pray
pomodliłabyś
you would pray
pomodliłaby
she would pray
pomodliłybyśmy
we would pray
pomodliłybyście
you all would pray
pomodliłyby
they would pray
Conditional perfective feminine tense
pomodliłabym była
I would have prayed
pomodliłabyś była
you would have prayed
pomodliłaby była
she would have prayed
pomodliłybyśmy były
we would have prayed
pomodliłybyście były
you all would have prayed
pomodliłyby były
they would have prayed
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
pomodliłem
I prayed
pomodliłeś
you prayed
pomodlił
he prayed
pomodliliśmy
we prayed
pomodliliście
you all prayed
pomodlili
they prayed
Future masculine tense
pomodlę
I will pray
pomodlisz
you will pray
pomodli
he will pray
pomodlimy
we will pray
pomodlicie
you all will pray
pomodlą
they will pray
Conditional masculine tense
pomodliłbym
I would pray
pomodliłbyś
you would pray
pomodliłby
he would pray
pomodlilibyśmy
we would pray
pomodlilibyście
you all would pray
pomodliliby
they would pray
Conditional perfective masculine tense
pomodliłbym był
I would have prayed
pomodliłbyś był
you would have prayed
pomodliłby był
he would have prayed
pomodlilibyśmy byli
we would have prayed
pomodlilibyście byli
you all would have prayed
pomodliliby byli
they would have prayed
Impersonal
pomodlono by
there would be prayed
pomodlono by
there would be prayed

Examples of pomodlić

Example in PolishTranslation in English
# Nawet dostał się zawzięty na moje kolana, by pomodlić się # #' przyczyna, dziecko, chybiam ciebie # #' przyczyna, dziecko, chybiam ciebie ## Even got down on my knees to pray # # 'Cause, baby, I miss you # # 'Cause, baby, I miss you #
- A jeśli zechcą się pomodlić?What if they need to pray?
- Czy mam się za ciebie pomodlić?- Do you wish me to pray for you?
- Macie minutę, żeby się pomodlić. - Tu nie będzie żadnego wieszania.You've got one minute to pray.
- Mogę się za was pomodlić?Would you permit me to pray for you?
"Abym mogła zaznać spokoju..." "...proszę pomódl się za mnie."That I may gain some peace please offer a prayer.
- Lepiej się pomódl.-Better start praying to Jesus, then.
- Lepiej się za niego pomódl.- You better say a prayer for him.
- Tak, pomódl się o trzęsienie ziemi.Yeah, pray for an earthquake.
- Więc pomódl się teraz z tatą.- So, you pray with Daddy now.
- Tak, pomódlmy się o Raymonda.- Yes, let's pray for Raymond.
Ale najpierw... pomódlmy się.First, let's pray.
Chodź, pomódlmy się.Come, let's pray.
/pomódlcie się za dr Woods.If you're the praying type, say a prayer for Dr. Woods.
Pochylcie proszę głowy na chwilę i pomódlcie się za Ryanę Jaymes i jej córki.If we could all just bow our heads a moment, send some prayers towards Rayna Jaymes and her daughters.
Proszę, pomódlcie się za nich i z nimi.Please pray for them and with them.
Przeczytajcie Koran i pomódlcie się.If you feel weak, read the Koran and pray.
Teraz idzcie ustalić, kto dostanie wasze rzeczy i pomódlcie się do swojego Boga.Now, both of you, go and assign your belongings, and pray to whatever god is yours.
Tak więc spakowałam wszystko, pomodliłam się do patrona zamkniętych mieszkań,So I packed everything up, prayed to the patron Saint of locked apartments,
Wróciłam do kościoła i pomodliłam się o wszystko to raz jeszcze.I went back to church and I prayed about all of this all over again.
Powiedział mi, że owinęłaś jego ciało w biały całun dodałaś trochę perfumy i pomodliłaś się za jego duszę.Said told me that you wrapped Khan's body in a clean white cloth and then added perfume and prayed.
To znaczy, sama bym się za siebie pomodliła, ale nigdy życiu, tego nie robiłam. więc...I mean, I'd say one for myself, but I've never prayed in my life, so...
Ale wtedy... wtedy usłyszałem co się stało i pomodliłem się za ciebie.But then... then I heard what happened I prayed for you.
Aż pewnej nocy, gorączkując w odrze, zamknąłem oczy i pomodliłem się do diabła.Until one night, boiling with measles, ...I closed my eyes and prayed to the Devil.
Więc pomodliłem się szybko za jej ramię modliłem się, żeby Bóg pokazał jej jak bardzo ją kocha Zapytałem, jak się czuje ona odpiowiedziała, że nie ma różnicySo I prayed for her shoulder real quick and I prayed that God would show her how much He loved her and I asked her how she was doing and she said there wasn't any difference right then.
Nieprzyjemnie, spytałam, czy pomodliłeś się w intencji moich rąk. Ale nie przyszło ci do głowy aby tak zrobić.In a nasty tone I asked if you had prayed for my hands, but it hadn't occurred to you to do so.
- George się za niego pomodlił.- George prayed.
Czy byłoby to w porządku gdybym pomodlił się o pomoc?Would it be kosher if I prayed to You for a little help?
Jason pomodlił się za nią i odeszła z błogosławieństwemJason prayed for her and she walked away blessed.
Najpierw pomodlił się do mnie.First, he prayed to me.
Potem, pomodlił się za jego nogęThen, he prayed for his leg.
Przynieśliśmy jej obraz, pomodliliśmy się, i dziś rano, gdy opuszczaliśmy zamek...We brought her the image. We prayed. This morning when we left the chateau... -
/Ale najpierw pomodlę się do Boga /o siłę i odwagę, by dokonać /tej wielkiej i strasznej rzeczy.But first, I will pray to my God for the strength and the courage to do this great and terrible thing.
Ale pomodlę się w twojej intencji.But l will pray for you.
Ale pomodlę się, by Bóg wam wybaczył.But I will pray that God will forgive you.
- Ojcze Selbix, pomodlisz się ze mną.Father Selbix, you will pray with me. Yes, Lord.
Mam nadzieję, że pomodlisz się za mnie w tym kościele.When you go to church, I hope that you will pray for me.
Napisz jego imię na kartce papieru, a ksiądz się pomodli za jego zdrowie podczas nabożeństwa.Write his name on a slip of paper, and the priest will pray for his health during service.
Nikt nie będzie mnie opłakiwać, nikt nie pomodli się za moją duszę.Nobody will mourn for me, no one will pray for my soul.
kto się za mnie pomodli?who will pray for me?

More Polish verbs

Other Polish verbs with the meaning similar to 'pray':

None found.
Learning languages?