Pogrzebać (to bury) conjugation

Polish
72 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Perfective future tense
pogrzebię
I will bury
pogrzebiesz
you will bury
pogrzebie
he will bury
pogrzebiemy
we will bury
pogrzebiecie
you all will bury
pogrzebią
they will bury
Imperative
-
pogrzeb
you bury!
niech pogrzebie
let him/her/it bury
pogrzebmy
let's bury
pogrzebcie
you all bury
niech pogrzebią
let them bury
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
pogrzebałam
I buried
pogrzebałaś
you buried
pogrzebała
she buried
pogrzebałyśmy
we buried
pogrzebałyście
you all buried
pogrzebały
they buried
Future feminine tense
pogrzebię
I will bury
pogrzebiesz
you will bury
pogrzebie
she will bury
pogrzebiemy
we will bury
pogrzebiecie
you all will bury
pogrzebią
they will bury
Conditional feminine tense
pogrzebałabym
I would bury
pogrzebałabyś
you would bury
pogrzebałaby
she would bury
pogrzebałybyśmy
we would bury
pogrzebałybyście
you all would bury
pogrzebałyby
they would bury
Conditional perfective feminine tense
pogrzebałabym była
I would have buried
pogrzebałabyś była
you would have buried
pogrzebałaby była
she would have buried
pogrzebałybyśmy były
we would have buried
pogrzebałybyście były
you all would have buried
pogrzebałyby były
they would have buried
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
pogrzebałem
I buried
pogrzebałeś
you buried
pogrzebał
he buried
pogrzebaliśmy
we buried
pogrzebaliście
you all buried
pogrzebali
they buried
Future masculine tense
pogrzebię
I will bury
pogrzebiesz
you will bury
pogrzebie
he will bury
pogrzebiemy
we will bury
pogrzebiecie
you all will bury
pogrzebią
they will bury
Conditional masculine tense
pogrzebałbym
I would bury
pogrzebałbyś
you would bury
pogrzebałby
he would bury
pogrzebalibyśmy
we would bury
pogrzebalibyście
you all would bury
pogrzebaliby
they would bury
Conditional perfective masculine tense
pogrzebałbym był
I would have buried
pogrzebałbyś był
you would have buried
pogrzebałby był
he would have buried
pogrzebalibyśmy byli
we would have buried
pogrzebalibyście byli
you all would have buried
pogrzebaliby byli
they would have buried
Impersonal
pogrzebano by
there would be buried
pogrzebano by
there would be buried

Examples of pogrzebać

Example in PolishTranslation in English
"Przybyłem pogrzebać Miky'ego, a nie wychwalać go". "Zło jakie ludzie wyrządzają, zawsze ich przeżywa".I come to bury Miky, not to praise him.
"Tylko ziemia, że ? Ameryka prosi o za granicą jest ziemia pogrzebać naszych zmarłych.""The only land that America asks for abroad is land to bury our dead."
- Chce nas pogrzebać.He means to bury us.
- Nie. Chcesz to pogrzebać?You want to bury this?
/ - Chce cię pogrzebać...Your son is trying to bury you, doris...
Jeśli umrę młodo, pogrzebcie mnie w satynie, połóżcie na łóżku różami usłanym, w rzece zatopcie o świcie i pożegnajcie miłosnej pieśni słowami.♪ If I die young, bury me in satin ♪ ♪ Lay me down on a bed of roses ♪ ♪ Sink me in the river at dawn ♪
Tylko nie pogrzebcie mnie w błocie.Don't bury me anywhere where there's mud.
Wtedy po prostu mnie tam pogrzebcie.Then just bury me there
Szczeliny utworzonej przez pożar którą pogrzebałam w 1944.A fissure created by the fire elemental I buried in 1944.
Szło się domyślić, dlatego też znalazłam stary sejf, w którym twój brat spędził lato tonąc i pogrzebałam go na tej posesji z waszym przyjacielem Mattem wewnątrz.I figured as much, which is why I found that old safe your brother spent his summer drowning in and buried it on this property with your friend Matt inside of it.
A może to było to najlepsze, co pogrzebałaś.Maybe, finally, it was the best of you that you buried.
Co pogrzebałaś w Nilu, pogrzebałaś też w swoim sercu.What you have buried in the Nile shall remain buried in your heart.
I co powiesz? Że pogrzebałaś swojego chłopaka, jak zabiło go twoje zwierzątko?And say you... you buried your boyfriend after your pet killed him?
Już mnie pogrzebałaś?Did you have me boxed up and buried?
Zamknęłaś mnie w sejfie i pogrzebałaś żywcem.You locked me in a safe and buried me alive.
- Śnieżyca pogrzebała Seul i idzie w naszą stronę.- Afraid not, Pierce. - Blizzard just buried Seoul, and it's heading this way.
/A szczególnie... /o tym, który pogrzebała.And especially... the ones she had buried.
A jeśli obecne morderstwa uwolniły to co pogrzebała w głowie?What if the recent murders triggered what had been buried in her mind?
Ale o to, co było wewnątrz... Kosmyk włosów Helen.. który sama ścięła i powiedziała, że muszę go zatrzymać, w tych dniach, gdy mówiła, że mnie kocha... zanim pogrzebała tę miłość... i poślubiła mojego brata".It was what lay inside it... the curl of Helen's hair... that she cut from her own head, and told me I must keep, in the days when she said she loved me... before she buried that love... and married my brother'.
Angie, Heather Taffet pogrzebała mnie żywcem.Angie, Heather Taffet buried me alive.
Więc ją pogrzebałyśmy... na zewnątrz w lesie.So we buried her... outside in the woods.
Ale to Johna Aldena dziecko tam pogrzebałyście.But that was John Alden's baby that you buried out there.
Mallory powiedziała, że ona i Hannah potrąciły starego człowieka i pogrzebały go w torfie.And Mallory said her and Hannah knocked into an old man and buried him in the turf.
To by znaczyło, że jesteśmy na Ziemi, tyle że w przyszłości, a władzę przejęły małpy i z jakiegoś powodu pogrzebały statuę.Because it would mean we were really on Earth, but in the future, and the apes had taken over and then buried the Statue of Liberty for some reason. Eli?
strategicznie rozmieszczonymi... które pogrzebały zbyt wiele żyć.strategically placed... were buried too many stories beneath the ground.
Śniłam wcześniej, że dwie góry runęły i pogrzebały cię!I dreamt further that two mountains collapsed and buried you!
I właśnie teraz wędruje gdzieś z mocą, którą wyrwał z każdej duszy, którą pogrzebałem w ogrodzie.And right now, he's wandering the corridor with the power he absorbed from every soul I had buried in the garden.
Nie zostawiłem tego za sobą, a bardziej pogrzebałem.I didn't put it behind me so much as I buried it.
Nie, pogrzebałem swoją przeszłość.No, I've buried my past.
Parę razy niemal pogrzebałem się żywcem, ale pamiętam, że okoliczny...I almost got buried alive a couple times, but I remember the local...
Po twoim odejściu... pogrzebałem ją.After you left, I buried her.
-Tak. -Właśnie się pogrzebałeś.You buried yourself.
Ale pogrzebałeś mnie jak wstydliwą tajemnicę.You buried me like a shameful secret. - Whoa.
Będziesz miał więcej roboty, wyjaśniając dlaczego zakopałeś człowieka, którego nie zabiłeś... niż w przypadku człowieka, którego przypadkowo zastrzeliłeś i pogrzebałeś, prawda, kapitanie?You'll have more of a job explaining a body that you didn't kill and bury, than a body that you accidentally killed and buried, right, Captain?
Do kurwy nędzy pogrzebałeś moje szanse.You goddamn buried me to the selection committee.
Dopuściłeś go do siebie, a on odgrzebał to, co ty pogrzebałeś.And you let him in, and he digs up the one thing you buried.
"Prawdopodbne jest, że Zymytryk poddał pewnego mężczyznę mesmeryzmowi... pod kątem śmierci i pogrzebał go żywcem... w dniu 2 września 1906."It is believed that Zymytryk mesmerized a man at the point of death and buried him alive on September 2nd, 1906.
- I pogrzebał ją!- And he buried her!
/Po tym, jak zginęła jego rodzina, /pogrzebał swój ból tak głęboko, /że nikt nie wiedział o jego istnieniu.After Michael's family was killed, he buried his pain so deep, no one even knew it was there.
Ale pomijając tę tragedię, wyszło na jaw, że Aldous pogrzebał istotną informację o pochodzeniu eksperymentu.But, despite this tragedy, it's come to light that Aldous buried crucial information about the origins of the experiment.
Clay pogrzebał tajemnicę.Clay buried the secret.
- Nie mogę uwierzyć, że pogrzebaliśmy konie.- I can't believe we buried horses.
25 lat temu złożyłeś obietnicę, że zadbasz, by to, co pogrzebaliśmy, zostało pogrzebane.- together? - You made a promise, 25 years ago, to make sure that what we buried stayed buried.
Jeśli Goa'uldowie tu przylecą... będziemy mogli im powiedzieć, że pogrzebaliśmy nasze Wrota na zawsze... i już nigdy ich nie otworzymy.If the Goa'uld do come we will be able to tell them we have buried our gate for ever and will never step through it again.
My ..pogrzebaliśmy jej syna w tym tygodniu.We-We buried her son this week.
Pobiliście go, a potem, żeby go jeszcze znieważyć, w starym stylu, pogrzebaliście go w betonie.You beat him down, And then to add insult to injury, You went old school and buried him in the concrete.
Więc mówisz, że z przyjaciółmi ukradliście samochód, przejechaliście faceta, pogrzebaliście go, a on się wygrzebał z grobu i zabił Kimber? - A potem odjechał skradzionym autem?So, you're telling me you and your friends stole a car, ran a man over, buried him, and then he climbed out of the grave, killed Kimber, and then drove away in the stolen car?
Wspomnienia tego wskaźnika pogrzebaliście głęboko.You've buried the memory of those beatings deep in your sub-conscious.
- Dlaczego pogrzebali go tutaj?Why would it be buried here?
/ale pogrzebali ją na odludziu.My men on their way, but they buried her in the middle of nowhere.
A jeśli pogrzebali Maryanne?What if they buried Maryanne?
Dlatego ja pogrzebali twarza w dol. -Jak to - twarza w dol?Mom often telling us that she was a witch and therefore buried her face down.
I pogrzebali swoich braci.I've buried your brothers.
- Tkniecie ją, to was pogrzebię.You touch her, and I will bury you.
I pogrzebię cię na środku tej plaży.l will bury you in the middle of this beach. Yes. Are you coming here or shall l come to you?
Jeszcze raz mnie tak ośmieszycie, to was pogrzebię.You... or that pal there embarrass me like that again, I will bury you.
Jeśli dalej będziesz się tak zachowywać, pogrzebię cię w grupie o której nawet szczury i ptaki nie wiedzą.If you keep acting like this, I will bury you into the ground so that even rats and birds don't know.
Jeśli jeszcze kiedyś się tu pojawisz, to cię pogrzebię.You show up here again, and I will bury you!
Idziemy. Luda, żywcem pogrzebiesz nas tutaj.Ludal will bury us alive here.
I pogrzebiemy cię z wszelkimi honorami, pod Ścianą Kremlowską, tuż obok mogiły Lenina.And we will bury you with all honors. In the Kremlin Wall... close to the tomb of Lenin.
I w końcu, pogrzebiemy was.And in the end, we will bury you.
I pogrzebiecie, kiedy zdechną.And if they die, you will bury them yourselves.
A Yankees pogrzebią tamtych żywcem.Anyway, the Yankees will bury them.
Ci ludzie na zewnątrz, czy oni pogrzebią twoje zbrodnie?These people sitting outside will bury your crime?
Mój brat i ja pogrzebią go.My brother and I will bury him.
Pieniądze cię pogrzebią, Vince.Money will bury you, Vince.
Te fotografie go pogrzebią.Those photographs will bury him.
Coś przez co, pogrzebało cię tak głęboko w poprzednim roku, że może to być ciężkie, żeby pogadać o tym.Something that... that you've buried so deeply during the past year that it might be hard to talk about.
Niemal mnie pogrzebało pod XIX-wieczną literaturą.Almost got buried in some 19th-century literature.
Uznano, że pogrzebało statek na dobre.- They think it buried the ship for good.
W sumie, większość z tego, co go pogrzebało i co znalazłem blisko szczątek, to kafelki:Most of what he was buried in- and what I found around the remains- was tile.
Zbyt wiele ich wylało zbyt wiele łez... pogrzebało zbyt wielu synów.Too many have cried too many tears... buried too many sons.

More Polish verbs

Similar

dogrzebać
do
odgrzebać
unearth
wygrzebać
unearth
zagrzebać
bury

Similar but longer

Not found
We have none.

Other Polish verbs with the meaning similar to 'bury':

None found.
Learning languages?