Pogłębiać (to deepen) conjugation

Polish
10 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Present tense
pogłębiam
I deepen
pogłębiasz
you deepen
pogłębia
he/she/it deepens
pogłębiamy
we deepen
pogłębiacie
you all deepen
pogłębiają
they deepen
Imperfective future tense
będę pogłębiać
I will deepen
będziesz pogłębiać
you will deepen
będzie pogłębiać
he/she/it will deepen
będziemy pogłębiać
we will deepen
będziecie pogłębiać
you all will deepen
będą pogłębiać
they will deepen
Imperative
-
pogłębiaj
you deepen!
niech pogłębia
let him/her/it deepen
pogłębiajmy
let's deepen
pogłębiajcie
you all deepen
niech pogłębiają
let them deepen
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
pogłębiałam
I deepened
pogłębiałaś
you deepened
pogłębiała
she deepened
pogłębiałyśmy
we deepened
pogłębiałyście
you all deepened
pogłębiały
they deepened
Future feminine tense
będę pogłębiała
I will deepen
będziesz pogłębiała
you will deepen
będzie pogłębiała
she will deepen
będziemy pogłębiały
we will deepen
będziecie pogłębiały
you all will deepen
będą pogłębiały
they will deepen
Conditional feminine tense
pogłębiałabym
I would deepen
pogłębiałabyś
you would deepen
pogłębiałaby
she would deepen
pogłębiałybyśmy
we would deepen
pogłębiałybyście
you all would deepen
pogłębiałyby
they would deepen
Conditional perfective feminine tense
pogłębiałabym była
I would have deepened
pogłębiałabyś była
you would have deepened
pogłębiałaby była
she would have deepened
pogłębiałybyśmy były
we would have deepened
pogłębiałybyście były
you all would have deepened
pogłębiałyby były
they would have deepened
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
pogłębiałem
I deepened
pogłębiałeś
you deepened
pogłębiał
he deepened
pogłębialiśmy
we deepened
pogłębialiście
you all deepened
pogłębiali
they deepened
Future masculine tense
będę pogłębiał
I will deepen
będziesz pogłębiał
you will deepen
będzie pogłębiał
he will deepen
będziemy pogłębiali
we will deepen
będziecie pogłębiali
you all will deepen
będą pogłębiali
they will deepen
Conditional masculine tense
pogłębiałbym
I would deepen
pogłębiałbyś
you would deepen
pogłębiałby
he would deepen
pogłębialibyśmy
we would deepen
pogłębialibyście
you all would deepen
pogłębialiby
they would deepen
Conditional perfective masculine tense
pogłębiałbym był
I would have deepened
pogłębiałbyś był
you would have deepened
pogłębiałby był
he would have deepened
pogłębialibyśmy byli
we would have deepened
pogłębialibyście byli
you all would have deepened
pogłębialiby byli
they would have deepened
Impersonal
pogłębiano by
there would be deepened
pogłębiano by
there would be deepened

Examples of pogłębiać

Example in PolishTranslation in English
Każdy odgłos tej przepięknej melodii zdawał się pogłębiać mękę królaEach note of that lovely melody seemed to deepen the king's anguish.
- Już dwa razy w ciągu tygodni, a jego psychoza się pogłębia, więc będzie mniej wrażliwy na dewiacje. Kolejna ofiara będzie miała mniejsze szanse.- He's already cycled twice in a matter of weeks, and as his psychosis deepens, he'll become less tolerant of deviations to his ideal, giving the next targets an even smaller margin for error.
/Mamy drugi dzień kryzysu w Paradise, /a zagadka się pogłębia.we're now in day two of crisis in paradise,as the mystery deepens.
Ale ja lubię wierzyć, że to tylko pogłębia miłość.But I Iike to believe it only deepens love
Drugi cios pogłębia do rdzenia kręgowego.And the second deepens all the way down to the spinal cord.
I pogłębia konieczność uczuciowości.and deepens in the necessities of the affectivity.
Jako choroba pogłębiają, pacjent poniesie klęskę uczucie w regionie ciałaAs the illness deepen, the patient will lose the sensation in a region of the body
Istniejące powiązania z czasem zacieśniały się i pogłębiały, co doprowadziło do ustanowienia Wspólnoty Europejskiej (WE), a następnie – po podpisaniu traktatu z Maastricht w 1993 r. – do powstania Unii Europejskiej (UE). Zwiększała się również liczba państw członkowskich.This network of relationships strengthened and deepened over the years, becoming the European Communities (EC) and then, with the adoption of the MaastrichtTreaty in 1993, the European Union (EU).The number of member countries increased too.
Ponadto trudności te pogłębiały się dodatkowo przez prawie cały okres badany z powodu dwóch czynników: załamania rynku podczas kryzysu gospodarczego w latach 2008–2009 i, choć w mniejszym stopniu, nagłego wzrostu cen surowca w ODP.In addition, these difficulties have been further deepened throughout almost the entire period considered by two factors: the downturn of the market during the economic crisis of 2008-09 and, even if to a minor extent, the sudden increase of raw material costs during the RIP.
/Jednak respekt, który sobie zapewniła /tylko pogłębiał tęsknoty w jej sercu... /żeby je otworzyć, żeby kogoś do niego wpuścić.Yet the compensatory respect she commanded only deepened the yearnings of her heart to let it open, to let someone in.

More Polish verbs

Other Polish verbs with the meaning similar to 'deepen':

None found.
Learning languages?