Podburzać (to incite) conjugation

Polish
11 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Present tense
podburzam
I incite
podburzasz
you incite
podburza
he/she/it incites
podburzamy
we incite
podburzacie
you all incite
podburzają
they incite
Imperfective future tense
będę podburzać
I will incite
będziesz podburzać
you will incite
będzie podburzać
he/she/it will incite
będziemy podburzać
we will incite
będziecie podburzać
you all will incite
będą podburzać
they will incite
Imperative
-
podburzaj
you incite!
niech podburza
let him/her/it incite
podburzajmy
let's incite
podburzajcie
you all incite
niech podburzają
let them incite
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
podburzałam
I incited
podburzałaś
you incited
podburzała
she incited
podburzałyśmy
we incited
podburzałyście
you all incited
podburzały
they incited
Future feminine tense
będę podburzała
I will incite
będziesz podburzała
you will incite
będzie podburzała
she will incite
będziemy podburzały
we will incite
będziecie podburzały
you all will incite
będą podburzały
they will incite
Conditional feminine tense
podburzałabym
I would incite
podburzałabyś
you would incite
podburzałaby
she would incite
podburzałybyśmy
we would incite
podburzałybyście
you all would incite
podburzałyby
they would incite
Conditional perfective feminine tense
podburzałabym była
I would have incited
podburzałabyś była
you would have incited
podburzałaby była
she would have incited
podburzałybyśmy były
we would have incited
podburzałybyście były
you all would have incited
podburzałyby były
they would have incited
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
podburzałem
I incited
podburzałeś
you incited
podburzał
he incited
podburzaliśmy
we incited
podburzaliście
you all incited
podburzali
they incited
Future masculine tense
będę podburzał
I will incite
będziesz podburzał
you will incite
będzie podburzał
he will incite
będziemy podburzali
we will incite
będziecie podburzali
you all will incite
będą podburzali
they will incite
Conditional masculine tense
podburzałbym
I would incite
podburzałbyś
you would incite
podburzałby
he would incite
podburzalibyśmy
we would incite
podburzalibyście
you all would incite
podburzaliby
they would incite
Conditional perfective masculine tense
podburzałbym był
I would have incited
podburzałbyś był
you would have incited
podburzałby był
he would have incited
podburzalibyśmy byli
we would have incited
podburzalibyście byli
you all would have incited
podburzaliby byli
they would have incited
Impersonal
podburzano by
there would be incited
podburzano by
there would be incited

Examples of podburzać

Example in PolishTranslation in English
Jesteś tu by podburzać do anarchii. Do wojny.You're here to incite anarchy...
Jeśli protestanccy radykałowie chcą podburzać chaos zabiciem katolików, dlaczego po prostu nie wywołamy wybuchu?If the Protestant radicals want to incite mayhem by killing Catholics, why not just set off the explosion?
publiczne aprobowanie, negowanie lub rażące pomniejszanie zbrodni ludobójstwa, zbrodni przeciwko ludzkości oraz zbrodni wojennych w rozumieniu art. 6, 7 i 8 statutu Międzynarodowego Trybunału Karnego skierowanych przeciwko grupie osób, którą definiuje się według rasy, koloru skóry, wyznawanej religii, pochodzenia albo przynależności narodowej lub etnicznej, lub przeciwko członkowi takiej grupy, jeśli czyny takie mogą podburzać do przemocy lub wzbudzać nienawiść skierowaną przeciwko tej grupie lub jej członkowi;publicly condoning, denying or grossly trivialising crimes of genocide, crimes against humanity and war crimes as defined in Articles 6, 7 and 8 of the Statute of the International Criminal Court, directed against a group of persons or a member of such a group defined by reference to race, colour, religion, descent or national or ethnic origin when the conduct is carried out in a manner likely to incite to violence or hatred against such a group or a member of such a group;
publiczne aprobowanie, negowanie lub rażące pomniejszanie zbrodni określonych w art. 6 Karty Międzynarodowego Trybunału Wojskowego załączonej do porozumienia londyńskiego z dnia 8 sierpnia 1945 r., a skierowanych przeciwko grupie osób, którą definiuje się według rasy, koloru skóry, wyznawanej religii, pochodzenia albo przynależności narodowej lub etnicznej, lub przeciwko członkowi takiej grupy, jeśli czyny takie mogą podburzać do przemocy lub wzbudzać nienawiść skierowaną przeciwko tej grupie lub jej członkowi.publicly condoning, denying or grossly trivialising the crimes defined in Article 6 of the Charter of the International Military Tribunal appended to the London Agreement of 8 August 1945, directed against a group of persons or a member of such a group defined by reference to race, colour, religion, descent or national or ethnic origin when the conduct is carried out in a manner likely to incite to violence or hatred against such a group or a member of such a group.
Im bardziej nas afiszujesz, tym bardziej ich podburzasz.The more "out" you make us, the more you incite them.
W środku koncertu... .. podburzasz tłum, i podpalamy Reichstag.At the peak of the gig... ..you incite the masses, and we burn the Reichstag.
On podburza do przemocy.He incites violence.
Twoje przepowiednie zagłady tylko mnie bardziej podburzają.Your prophesies of doom only incite me more. I'm just being realistic.
Nie podburzaj ich!Do not incite them!
Addounia TV podburzała do stosowania przemocy wobec ludności cywilnej w Syrii.Addounia TV has incited violence against the civilian population in Syria.
/Ale do niczego nie podburzałem.But I've incited nothing.

More Polish verbs

Other Polish verbs with the meaning similar to 'incite':

None found.
Learning languages?