Poślubić (to marry) conjugation

Polish
81 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Perfective future tense
poślubię
I will marry
poślubisz
you will marry
poślubi
he will marry
poślubimy
we will marry
poślubicie
you all will marry
poślubią
they will marry
Imperative
-
poślub
you marry!
niech poślubi
let him/her/it marry
poślubmy
let's marry
poślubcie
you all marry
niech poślubią
let them marry
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
poślubiłam
I married
poślubiłaś
you married
poślubiła
she married
poślubiłyśmy
we married
poślubiłyście
you all married
poślubiły
they married
Future feminine tense
poślubię
I will marry
poślubisz
you will marry
poślubi
she will marry
poślubimy
we will marry
poślubicie
you all will marry
poślubią
they will marry
Conditional feminine tense
poślubiłabym
I would marry
poślubiłabyś
you would marry
poślubiłaby
she would marry
poślubiłybyśmy
we would marry
poślubiłybyście
you all would marry
poślubiłyby
they would marry
Conditional perfective feminine tense
poślubiłabym była
I would have married
poślubiłabyś była
you would have married
poślubiłaby była
she would have married
poślubiłybyśmy były
we would have married
poślubiłybyście były
you all would have married
poślubiłyby były
they would have married
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
poślubiłem
I married
poślubiłeś
you married
poślubił
he married
poślubiliśmy
we married
poślubiliście
you all married
poślubili
they married
Future masculine tense
poślubię
I will marry
poślubisz
you will marry
poślubi
he will marry
poślubimy
we will marry
poślubicie
you all will marry
poślubią
they will marry
Conditional masculine tense
poślubiłbym
I would marry
poślubiłbyś
you would marry
poślubiłby
he would marry
poślubilibyśmy
we would marry
poślubilibyście
you all would marry
poślubiliby
they would marry
Conditional perfective masculine tense
poślubiłbym był
I would have married
poślubiłbyś był
you would have married
poślubiłby był
he would have married
poślubilibyśmy byli
we would have married
poślubilibyście byli
you all would have married
poślubiliby byli
they would have married
Impersonal
poślubiono by
there would be married
poślubiono by
there would be married

Examples of poślubić

Example in PolishTranslation in English
"..ale Vincenzo zapłodnił Ginettę i musiał ją poślubić.""..but Vincenzo got Ginetta pregnant and had to marry her."
"Chcesz poślubić jego zamiast mnie?"'Do you want to marry him instead of me? '
"Chcę cię poślubić.""I'd like to marry you. "
"Jak ci powiem, że jestem chora, będziesz chciał mnie poślubić jeszcze bardziej," "będę słaba, i się zgodzę"If I tell you I'm sick, you're just gonna want to marry me even more, and I'll be weak and say yes.
"Nasze małżeństwo jest fałszywe, i zamierzam poślubić kobietę którą na prawdę kocham..."Our marriage is fake, "and I'm going to marry the woman I really love...
- Odejdź i poślub kogoś w swoim wiekuYou can easily find a young man So? - Go and marry someone your age
- Tak poślub ją.- So marry her.
A jeśli masz do siebie wielką urazę, poślub wdowę.And if you have a deep grudge against yourself, marry a widow.
Albo poślub dziedziczkę i tak kup sobie godność!Or marry an heiress and buy a peerage for yourself!
Albo poślub ją albo zostaw ja w spokoju.You marry heror you leave her alone.
"Hej, my tu w Abu Zabi, a ja poślubiłam człowieka, którego nienawidziłeś.""Hey. we're here in Abu Dhabi and I married that man you hated." [LAUGHING]
"Nazywam się Violet Turner i poślubiłam twojego brata Peta."Uh, "my name is violet turner, And I am married to your brother pete."
"Właśnie poślubiłam tego gościa"."I just married that man."
'Bo poślubiłam to miejsce'.'Cause I'm too married to this place.
- Dlatego cię poślubiłam.- Oh, that's why I married you.
"Mężczyzna, którego poślubiłaś ma serce z kamienia."The man you have married has a withered heart."
- Jeśli taka osoba jest tą, którą poślubiłaś, to co ty w ogóle tu robisz?- If that's the person who you think you married, then what are you even doing here?
- Odkąd poślubiłaś mojego ojca.Since you married my father.
- Skoro poślubiłaś dziwaka...- If you married a freak...
Ale poślubiłaś taką ofiarę losu, Frenchy!But you're married to a loser, Frenchy.
"Absolwenta jakiego Liceum w Ridgemont poślubiła Madonna?""Madonna was married to this Ridgemont High alum."
"Moja Kiran... dla której żyłem do dziś... poślubiła kogoś innegoMy Kiran...for whom l was living till today she married somebody else.
"Moja siostra poślubiła mężczyznę." To wszystko co mogłam powiedzieć..."My sister has married a man." That was all I could tell...
*Pobierała nauki we Francji, *poślubiła Sir John Elliotta, *następnie opuściła go, *by zostać kochanką *księcia Walii, *przyszłego króla Jerzego IV, *któremu urodziła córkę.She studied in France, married SirJohn Elliott, then left him to become the mistress of the Prince of Wales, the future George IV, to whom she bore a daughter.
- Chyba nie poślubiła Andy'ego?Oh, my God, you guys don't think that Haley married Andy, do you?
/Nie mogłam uwierzyć /że to był ten mężczyzna którego poślubiłyśmy.I could not believe that this was the man we married.
Chodziły na ziemię i poślubiły ludzi.Came to earth and married humans.
Jak tylko nasze żony odniosły sukces, rzuciły swoich starych grubasów i poślubiły nas.As soon as our wives hit it big, they dumped the fat old guys they were with and married us. - Yes!
Jednakże Aung San Suu Kyi została zdyskwalifikowana jako kandydatka na podstawie starego prawa, które uniemożliwia ubieganie się o prezydenturę osobom, które poślubiły obcokrajowca.However, Aung San Suu Kyi has been disqualified as an electoral candidate, on the basis of an obscure law prohibiting anyone married to a foreigner from becoming president.
McNeil jest autorem kolumny Black Eye dla japońskiego tygodnika Times, a ostatnio napisał serię artykułów o czarnoskórych kobietach, które poślubiły Japończyków (black women who have married Japanese men in Japan).McNeil writes the Black Eye column for the Japan Times, and recently wrote a series profiling black women who have married Japanese men in Japan.
Obie są o kobietach, które poślubiły mężczyzn starszych od nich.Both of them about women that married men years younger than themselves.
Boże czy ty naprawdę myślisz, że poślubiłabym kogoś kogo wcale nie znam?God, do you really think that I would marry someone I don't even know?
Gdybym chciała wiedzieć dokładnie, jak poukładane będzie moje życie od tej chwili. To poślubiłabym kogoś takiego jak Peter.If l wanted to know exactly what my life would be from hereon out, l would marry a guy like Peter.
Nie mogę uwierzyć, że poślubiłabym Rahla i urodziła jego dziecko.I can't believe I would marry Rahl, bear his child.
Prawda jest taka... że wiedząc to, co teraz wiem, poślubiłabym cię ponownie choćby jutro, kochany.The fact... of it is knowing everything I now know I would marry you again tomorrow, my love.
Czy taka kobieta poślubiłaby farmaceutę?Does this look like a woman who would marry a pharmacist?
Kogoś, kogo poślubiłaby nastoletnia antropolog.Someone a teenage anthropologist would marry.
We Francji, jedynym cywilizowanym kraju na świecie Isabel poślubiłaby Gray'a, bez zastanowienia.In France, which, after all, is the only civilized country in the world Isabel would marry Gray without thinking about it twice.
- które z chęcią poślubiłyby Luca...- that would marry Luc in a heartbeat... - God knows, I'm available.
Jakie zwłoki poślubiłyby naszego Victora?What corpse would marry our Victor?
- Bo kobieta, którą poślubiłem nigdy by o to nie poprosiłaBecause the woman I married never would have asked.
- Co gorsze, poślubiłem ciebie.- Worst of all, I'm married to you.
- Ja dziś cię poślubiłem.- I married you today.
- Jeśli to sprawi, że poczujesz się lepiej, jesteś jedyną, którą poślubiłem na trzeźwo.- If it makes you feel any better, you're the only one I married sober.
- Judyta... miałam, 16 lat temu, kiedy poślubiłem Ciebie.- Judith... I was, 16 years ago, when I married you.
"Hej, Marshall, poślubiłeś panią Uczciwą.Like, "Hey, Marshall, you married Miss Right.
- Coś wspomniała... - Jest całkowicie szurnięta,... ale poślubiłeś ją, więc musisz już to wiedzieć.Mind you, she is absolutely nuts, but you married her, so you must know, right?
- Kogo poślubiłeś?Oh, who are you married to?
- Spójrz, poślubiłeś ją.What? - Look, you married her.
- W jakim wieku poślubiłeś mamę?How old were you when you married Mama? Going on 26.
# Odkąd spotkał i poślubił Lydię# For he went and married Lydia
- Aha! Stary van Garrett w sekrecie poślubił wdowę.Old Van Garrett secretly married the widow.
- Czy on nie poślubił striptizerki?- Isn't he married to a stripper?
- I dlatego poślubił ciebie.That's why he married you.
- Kobieta, którą poślubił.- The woman you married.
Jeśli nie macie stadnin lub nie poślubiliście owoców mych lędźwi, wynocha z tego domu!If you haven't sprung from her or aren't married to my loins, get the hell out of this house!
Musi być coś więcej, w końcu obydwaj ją poślubiliścieBoth you and Marshall married her. It was an error on Marshall's part.
Tak długo jak ty znałes Reese zanim się poślubiliście.About as long as you knew Reese before you got married.
Ty i Ned poślubiliście dwie flądry?We're married! You and Ned married a couple of floozies?
Wybaczcie, czy Wy poślubiliście Jay-Z? Czy może to ja poślubiłam Jay-Z?I'm sorry, are you guys married to Jay-Z, or am I married to Jay-Z?
/Taka dobra dziewczyna! Gdyby tylko wszyscy moi wnukowie/ /poślubili taką jak ona!If only all my grandsons... married one like her!
Chwila. Mówiłeś, że bliźniacy poślubili taki sam typ kobiety?You said that these twins married the same kind of woman?
Ludzie przyprowadzili ich tutaj i się nimi opiekowali a oni potem poślubili kobiety z plemienia.Their people brought them here, and they married women from the tribe.
Moi bracia poślubili kobiety, które nigdy wcześniej nie były z innym mężczyzną.My brothers married women that had never been with another man.
Nie chcę, żebyśmy siebie poślubili.She doesn't want us getting married.
"Tak, poślubię cię".Yes, I will marry you.
- Kocham Harry'ego i poślubię go.- I love Harry Percy and will marry him.
- Ty poślubisz Jerzego.You will marry George.
- I tak mnie pani poślubi.- You will marry me in any case. No.
- Jeden z nich poślubi córkę króla.One of them will marry the daughter of a king.
- Moja siostra poślubi go.- My sister will marry him.
Wasza Ekscelencja i mój brat Biskup poślubicie moje córkiYour Excellency and my brother the Bishop will marry my daughters
Przykładowo można wpływać na autonomię członków grupy religijnej (np. w kwestii tego, kogo poślubić lub gdzie żyć), jeżeli wiedzą oni, że osoba, którą poślubią, prawdopodobnie będzie dyskryminowana z uwagi na przynależność religijną małżonka.For instance, the autonomy of members of a religious group may be affected (for example, as to whom to marry or where to live) if they know that the person they will marry is likely to suffer discrimination because of the religious affiliation of his spouse.
Dokładnie, to ta, którą poślubiłbym następną.Exactly, that's who I would marry next.
Myślisz że ktokolwiek poślubiłby kogokolwiek gdyby znał prawdę?You think anyone would marry anyone if they knew the truth?
Oczywiście! Nikt nie poślubiłby Earla Doncaster.No one would marry the Earl of Doncaster.
z drugiej strony kto poślubiłby 50 latka? !Otherwise who would marry a fifty-year-old?
Jak można tak mówić o kimś, kogo się poślubiło?How can you talk like that about someone you're married to?
Nie dość, że nasze dziecko poślubiło osiłka, to teraz jest jeszcze zabójcą.It's bad enough our baby married a gimp, now he's a killer too.
Przepraszam, ale ilu ludzi może powiedzieć, że poślubiło najlepszego przyjaciela?And I'm sorry, but just, you know, how many people can say that they are married to their best friend?
Wiesz ilu moich znajomych poślubiło swoje miłości z koledżu?Do you know how many of my friends married their college sweethearts?

More Polish verbs

Other Polish verbs with the meaning similar to 'marry':

None found.
Learning languages?