Osiedlić (to settle) conjugation

Polish
35 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Perfective future tense
osiedlę
I will settle
osiedlisz
you will settle
osiedli
he will settle
osiedlimy
we will settle
osiedlicie
you all will settle
osiedlą
they will settle
Imperative
-
osiedl
you settle!
niech osiedli
let him/her/it settle
osiedlmy
let's settle
osiedlcie
you all settle
niech osiedlą
let them settle
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
osiedliłam
I settled
osiedliłaś
you settled
osiedliła
she settled
osiedliłyśmy
we settled
osiedliłyście
you all settled
osiedliły
they settled
Future feminine tense
osiedlę
I will settle
osiedlisz
you will settle
osiedli
she will settle
osiedlimy
we will settle
osiedlicie
you all will settle
osiedlą
they will settle
Conditional feminine tense
osiedliłabym
I would settle
osiedliłabyś
you would settle
osiedliłaby
she would settle
osiedliłybyśmy
we would settle
osiedliłybyście
you all would settle
osiedliłyby
they would settle
Conditional perfective feminine tense
osiedliłabym była
I would have settled
osiedliłabyś była
you would have settled
osiedliłaby była
she would have settled
osiedliłybyśmy były
we would have settled
osiedliłybyście były
you all would have settled
osiedliłyby były
they would have settled
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
osiedliłem
I settled
osiedliłeś
you settled
osiedlił
he settled
osiedliliśmy
we settled
osiedliliście
you all settled
osiedlili
they settled
Future masculine tense
osiedlę
I will settle
osiedlisz
you will settle
osiedli
he will settle
osiedlimy
we will settle
osiedlicie
you all will settle
osiedlą
they will settle
Conditional masculine tense
osiedliłbym
I would settle
osiedliłbyś
you would settle
osiedliłby
he would settle
osiedlilibyśmy
we would settle
osiedlilibyście
you all would settle
osiedliliby
they would settle
Conditional perfective masculine tense
osiedliłbym był
I would have settled
osiedliłbyś był
you would have settled
osiedliłby był
he would have settled
osiedlilibyśmy byli
we would have settled
osiedlilibyście byli
you all would have settled
osiedliliby byli
they would have settled
Impersonal
osiedlono by
there would be settled
osiedlono by
there would be settled

Examples of osiedlić

Example in PolishTranslation in English
2000 lat temu czarownice przeklęły nasze plemię, by natura obracała się przeciwko nam, gdy spróbujemy się razem osiedlić.Two thousand years ago... the witches put a curse on our tribe... so nature should turn against us should we ever attempt to settle as a people.
A co jeśli ona postanowi się tu osiedlić?What if she decides to settle here?
Admirał, sir... i rodowity mieszkaniec hrabstwa pragnie osiedlić się w tej oto części świata.An admiral, sir, recently retired and a native of this county desires to settle in this very part of the world.
Agdyja , Będę wracać do Nassau , aby osiedlić się resztą z moich rachunków,And once I do, I'll be returning to Nassau to settle the rest of my accounts.
Będziemy mogli się tu osiedlić.We'll finally have a place to settle.
"Zbudujcie domu I osiedlcie się."'Build houses, and settle down.
/Po wyzwoleniu osiedliła się /niedaleko Kopenhagi. /Samotnie mieszkały tam z córką /przez wiele lat.After the Liberation she settled down in a house near Copenhagen, where she and her daughters lived alone for many years.
Gdybym zaakceptowała realia sześć lat temu osiedliła bym się na pierwszej napotkanej planecie klasy M.If I'd accepted reality six years ago, I'd have settled on the first M-Class planet we came across.
Już się osiedliła w Randalls?Is she settled at Randalls?
Kiedy rodzina Dumore się tu osiedliła, ukradli go lndianom.When the Dumore family settled this region, they stole it from the Indians.
Po 180 tysiącach lat koczowania, dzięki łagodniejszemu klimatowi, ludzkość się osiedliła.After 180.000 nomadic years, and thanks to a more clement climate, humans settled down.
Niestety osiedliły się w pobliżu wioski żeglarskiej.Unfortunately, they settled near Salem.
Uciekając przed przemocą zakonnice od św. Teresy opuściły kolonie brytyjskie i osiedliły się tutaj w Springfield.Fleeing the violence, the nuns of St. Teresa's left the colonies, and settled here in Springfield.
Myślisz, że osiedliłabym się w mieście nie znając swoich wrogów?You think that I would settle into a town without knowing my enemies?
Po rozdaniu dyplomów, osiedliłem się w Louisianie więc mogłem być blisko dziadka.After graduation, I settled here in Louisiana so I could be near my grandfather.
Służyłem podczas Drugiej Wojny w Korei, zanim się osiedliłem na tej farmie.I served in World War ll, Korea, before I settled on this farm.
Nie, mówiłeś że, osiedliłeś się w Kerali dawno temuNo, you said that you got settled in Kerala long ago
"że nawet te kilka dusz, które pamiętają dlaczego zajęły się ochroną zdrowia, jest uciszane"- że pojechał do Meksyku, zajął się surfingiem, osiedlił w Baja, gdzie został zabity przez wysokie fale w 2012..."that even the few good souls who remember why they got into health care are silenced"... that he drove to Mexico, took up surfing, and settled in Baja, where he was killed by a rash of unseasonably rough waves in 2012... placing my degree of certainty
Dawno, dawno temu ród rycerzy-zbójników osiedlił się w tym Zamku.Long, long ago a tribe of robber knights settled at the Castle.
I po jakimś czasie... znalazł małe miasteczko na północy, gdzie się osiedlił.And after a time... he found a little town up north, settled there.
Kiedy mój pradziadek osiedlił się tutaj, były to małe rodzinne farmy, których granice ledwo można było objąć wzrokiem.When my father's father settled this land it was small family farms for as far as the eye could see
Mamy osiedlił się na randkę z panem Travis a teraz musimy zdecydować, gdzie trzymać odbiór,We've settled a date with Mr Travis and now we have to decide where to hold the reception,
Dlatego się tu z Heather osiedliliśmy.That's why Heather and me settled here.
Nawet jeśli to kłamstwo to prawda, osiedliliśmy się miliardy mil dalej.Even if this lie is true... we settled two billion miles away. How can you lay sole claim to the universe?
Może Renacie chodziło o to, że osiedliliście się tu, by wieść naturalne życie.Maybe Renata meant that you settled here for the natural life.
"Nie wiedząc nawet, osiedlili się we własnych życiach."Without even knowing it, they had settled into their lives."
'I osiedlili się w innym wyścigu z na świecie najbardziej spółdzielni skrzyni biegów. "'I settled in for another stint with the world's most cooperative gearbox.'
/Moi rodzice, Sabina i Bernad Stein, /wyemigrowali z Niemiec 15 lat temu... /i osiedlili się w Kalifornii.immigrated 15 years ago from Germany to America And settled in my California My father started a fast food restaurant.
/Stuart i Billie /osiedlili się właśnie w nowej kryjówce.Stuart and Billie had already settled into their new hiding place.
Ci którzy nigdy się nie osiedlili, nie mogą uczyć nas jak prowadzić nasze domy!Those who never settled down, can't teach us to run our homes!
Czy nie osiedliło się tu wielu różnych emigrantów?Wasn't this area settled by a lot of immigrants? / Yeah.
Głęboko w nieprzystępnej dolinie mieszka lud Dogonów, który jest potomkiem koczowniczego plemienia, które osiedliło się tu około 1 000 roku naszej ery.Deep in a remote valley live the Dogon people, who are the descendants of a nomadic tribe that settled here around 1000 AD.
Po zakończeniu wojny, wielu północnych Wietnamczyków osiedliło się na południu, i zaczęły się pojawiać restauracje z psim mięsem...After the war ended, a lot of Northern Vietnamese settled in the South, and one began to see dogmeat restaurants open up....
Tylu ocalałych z Dwunastu Kolonii osiedliło się na Nowej Caprice, z prezydentem Gaiusem Baltarem jako naszym przywódcą i obrońca.The sum total of survivors from the twelve Colonies who settled on New Caprica with President Gaius Baltar as their leader and protector.
Wielu naszych rodaków się tam osiedliło.Oh, many of our countrymen have settled there.

More Polish verbs

Other Polish verbs with the meaning similar to 'settle':

None found.
Learning languages?