Opuścić (to leave) conjugation

Polish
87 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Perfective future tense
opuszczę
I will leave
opuścisz
you will leave
opuści
he will leave
opuścimy
we will leave
opuścicie
you all will leave
opuszczą
they will leave
Imperative
-
opuść
you leave!
niech opuści
let him/her/it leave
opuśćmy
let's leave
opuśćcie
you all leave
niech opuszczą
let them leave
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
opuściłam
I left
opuściłaś
you left
opuściła
she left
opuściłyśmy
we left
opuściłyście
you all left
opuściły
they left
Future feminine tense
opuszczę
I will leave
opuścisz
you will leave
opuści
she will leave
opuścimy
we will leave
opuścicie
you all will leave
opuszczą
they will leave
Conditional feminine tense
opuściłabym
I would leave
opuściłabyś
you would leave
opuściłaby
she would leave
opuściłybyśmy
we would leave
opuściłybyście
you all would leave
opuściłyby
they would leave
Conditional perfective feminine tense
opuściłabym była
I would have left
opuściłabyś była
you would have left
opuściłaby była
she would have left
opuściłybyśmy były
we would have left
opuściłybyście były
you all would have left
opuściłyby były
they would have left
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
opuściłem
I left
opuściłeś
you left
opuścił
he left
opuściliśmy
we left
opuściliście
you all left
opuścili
they left
Future masculine tense
opuszczę
I will leave
opuścisz
you will leave
opuści
he will leave
opuścimy
we will leave
opuścicie
you all will leave
opuszczą
they will leave
Conditional masculine tense
opuściłbym
I would leave
opuściłbyś
you would leave
opuściłby
he would leave
opuścilibyśmy
we would leave
opuścilibyście
you all would leave
opuściliby
they would leave
Conditional perfective masculine tense
opuściłbym był
I would have left
opuściłbyś był
you would have left
opuściłby był
he would have left
opuścilibyśmy byli
we would have left
opuścilibyście byli
you all would have left
opuściliby byli
they would have left
Impersonal
opuszczono by
there would be left
opuszczono by
there would be left

Examples of opuścić

Example in PolishTranslation in English
! Kiedy pogodzisz się z tym, że postanowiła cię opuścić?When will you accept she chose to leave you?
" O 10:30 próbowałam opuścić z budynek." At 10:30 I tried to leave the building.
"... I kazali nam opuścić."..and ordered us to leave.
"Były kanclerz nie chce opuścić willi rzadowej!"."Former chancellor refuses to leave government residence!"
"Daj mi 30 minut, I nigdy nie zechcesz mnie opuścić.""Give me 30 minutes, and you will never want to leave me again."
"Kiedy widzisz pistolet, nie dotykaj go, opuść pomieszczenie, zawołaj kogoś dorosłego."to five and six-year-olds, we say, "If you see a gun, don't touch it, leave the room, call an adult."
* Taki tyran, * opuść dom tego tyrana, Billo* Such a tyrant, * leave such a tyrant's home Billo
* Taki tyran, * opuść dom tego tyrana* Such a tyrant, * leave such a tyrant's home
- "Nakazuję ci, opuść to ciało."- "I command you, leave this body."
- Jeszcze dziś opuść ten dom.- You must leave this house tonight.
- Więc opuśćmy to miejsce.Then let's leave this place.
Aby zobaczyć co stało się dalej, opuśćmy naszych odległych przodków żyjących ok. 20,000 lat temu i odwiedźmy całkiem niedawne czasy podczas okresu międzylodowcowego.To see what happens next let's leave our distant ancestors of some 20,000 years ago to visit the more recent past during an intermission in the Ice Age.
Ah-tse, opuśćmy to miejsce.Ah-tse, let's leave this place.
Larten, skończ szybko przedstawienie, opuśćmy to miasto wcześniej.Larten, finish your act quickly, and let's leave this town early.
'Odkąd opuściłam szpital, Kester trzymał mnie w jednym kawałku.Ever since I first left hospital, Kester had kept me together.
*Ojcze...opuściłam Twój dom*"Father... I left your courtyard"
- Ale opuściłam go dla ciebie.Sshh. - But I left it for you.
- Czułam się tak źle...że omal nie opuściłam szkoły.I got so uncomfortable,I finally left school Oh, melinda
- Nie opuściłam twojego domu.I have not left your house.
"Pożałujesz tego dnia... "w którym opuściłaś Oscara Pistoriusa, Blade Runnera"You will rue the day... that you left Oscar Pistorius, the Blade Runner!
- Dlatego go opuściłaś?That's why you left him?
- Ile miałaś lat gdy opuściłaś Argentynę ?- How old were you when you left Argentina?
- Nie. Szczerze mówiąc zadziwia mnie, że sądzisz, że opuściłaś to miejsce.Frankly, I'm quite amazed that you think you ever left.
- Pamiętasz co się stało gdy pierwszy raz opuściłaś dom?- You remember the first time you left home?
"6go grudnia, Pani Matuschek opuściła mieszkanie..."On December 6, Mrs. Matuschek left her residence on vales Street, 23...
"Ale Virginia Sue Moss opuściła miasto z jej siostrą bliźniaczką prawie 20 lat temu."But Virginia Sue Moss had left town with her twin sister almost 20 years ago.
"Jak zapewne wiesz, Verity opuściła nas wczoraj dla kapitana Blameya"."As you may know, Verity left us yesterday for Captain Blamey."
"Jej dusza opuściła ciało i została uwięziona w pudełku. ""Her soul left her body and was imprisoned inside the box. "
"Najdroższa Bree, Zawsze będę Cię kochał, ale wola dalszej walki opuściła mnie, więc postanowiłem... opuścić to życie na moich warunkach. ""Dearest Bree, I will always love you, "but the will to fight on has left me, so I've chosen to... exit life on my own terms."
Nigdy cię nie opuściłyśmy.We never left you, not really.
Składała tyle obietnic... zanim opuściłyśmy ostatnie miasto.She made all those promises before we left the last town.
Zanim opuściłyśmy Nowy Jork, Sara i ja miałyśmy sprzeczkę.Before we left New York, Sarah and I had a fight.
Co się stało, gdy opuściłyście bar?And what happened after you left the bar?
Obie opuściłyście statek o 9.30 z pułkownikiem Clappertonem, tak?Oh it is quite simple, really. You both left the ship this morning at nine-thirty with the Colonel Clapperton, yes?
Według zeznań Tashy obie opuściłyście szkolny bal, ukradłyście samochód twojej mamy i skonfrontowałyście się z Valerie Gilbert w jej domu.Tasha's statement said you two left the homecoming dance, stole your mom's car and confronted Valerie Gilbert at her home.
- Dlaczego gwiazdy opuściły drzewa?'Why have the stars left the trees?
- Oba promy opuściły powierzchnię.Both shuttlepods have left the surface. Is everybody aboard?
- Pieniądze nigdy nie opuściły banku.- The money never left the bank.
- Ptaszki opuściły gniazdko.-The birds have left the nest.
- Rozmawiałem z kapitanami ośmiu statków, które opuściły Quarrę w ciągu ostatnich dwóch tygodni.l've spoken to the captains of eight vessels that left Quarra in the last two weeks.
Myślisz, że opuściłabym go dla kogolwiek, nie mówiąc już dla kogoś, kto zrobił to co ty?You think I would leave him for anybody, let alone somebody who did what you did?
A większość żon opuściłaby swoich mężów, i popatrz, ciągle tu jesteśmy.And many wives would leave their husbands, and yet, here we are.
"Jak słyszałeś od Mitsuaki, opuściłem klan Tokugawa.""As you heard from Mitsuaki, I have left the Tokugawa clan.
"Niespodzianka!" "Wszystkich was opuściłem kiedy oszukałem I.R.S. na 27,000 dolarów!""Surprise!" "I left all you guys holding the bag when I stiffed the I.R.S. to the tune of 27,000 bucks!"
"Po chwili opuściłem szpital i wróciłem w deszczu do hotelu".After a while I went out and left the hospital, and walked back to the hotel in the rain.
"opuściłem świat aby do ciebie przybyć""I have left the world and come to you"
"po prostu opuściłem słowa jak"'Scud"i"'Regiment".{y: I}I simply left out words {y: I}like "Scud"and "The Regiment".
"Nam, których opuściłeś,""For us who are left...
"Numerze 11811, wracaj natychmiast do maszyny i zapomnij o tym, że ją kiedykolwiek opuściłeś, zrozumiano?"No. 11811, get back to the Machine and forget that you ever left it - understood?
"Pamiętam dzień, gdy opuściłeś dom, pełen żalu i wzniosłych ideałów, pewny siebie"."And I remember, too, the day you left home, "so full of bitterness and grandiose ideas, "so full of yourself.
'Tak było, to ty opuściłeś Clair grającą na fortepianie, czyż nie? ''lt was you who left Clair de tune on the piano, wasn't it.'
- Dlaczego ją opuściłeś.Why you left.
" opuścił wyścigi Społeczność i wszyscy zadać pytanie,"left the racing community and everyone else asking the question,
"... gdy osiągnął wiek męski, opuścił swoją matkę""When he was grown, he left his mother..."
"Duch Święty opuścił moje powołanie, przekroczyłem dozwoloną granicę i popełniłem akt, który uczynił mnie niezdolnym do kapłaństwa""The spirit has left my vocation. "I've crossed a line in my discipline "and committed an act that has left me unfit for the priesthood".
"I Rapunzel opuścił swą plastikową bańkę i umarł.""And Rapunzel left her plastic bubble and died."
"I opuścił planetę...""And left the planet Mars
'Po zakończonej robocie, opuściliśmy tor w moim helikopterze.''With our work done, we left the track in my helicopter.'
- A myślałem, że opuściliśmy Chicago.-I thought we left Chicago. Can you see that Count Grazinski gets this, please? Yes, sir.
- Cześć milczki. Nic nie mówiliście odkąd opuściliśmy lotnisko.I haven't heard a word from this end of the plane since we left the field.
- Ma pan rację. Żebyśmy wrócili w tym samym momencie, w którym opuściliśmy dwudziesty trzeci wiek, przyjąłem jako punkt odniesienia moment naszej podróży w czasie, obliczając współczynnik upływu czasu według krzywej przyspieszenia.In order to return us to the exact moment we left the 23rd century
- Minęły wieki, odkąd opuściliśmy Telmo.It's been generations since we left Telmar.
- Już myślałem, że nas opuściliście.- Here you are! I thought you´d left us.
Albany też opuściliście.- Just like you left Albany.
Ale potem dorośliście i opuściliście nas.But then you guys grew up and left.
Ale tak naprawdę nigdy jej nie opuściliście prawda?But you never really left, did you?
Ale wy przybyliście na nasza ziemie 500 lat temu i nigdy jej nie opuściliście.But you came to our land 500 years ago and you've never left.
"Którzy wyszli z rynsztoka, ale tak naprawdę nigdy go nie opuścili"."Who came up from the bottom, but never really left it"
- Marynarze i Żydzi, którzy opuścili samolot, kiedy dołączyli ci inni porywacze.- Navy guys and Jews who left the plane
- Może opuścili to miejsce przez burzę?- Maybe they left because of the storm.
- Mówi, że rebelianci opuścili wioskę.She says they left the village.
- Będzie po wszystkim, a ja opuszczę to więzienie, w którym spędziłem 4 lata.Then it will be done, and I will leave this prison I have lived in for 4 years.
- Dzisiaj opuszczę Paryż.- Today I will leave Paris.
- I opuścisz mnie?- And you will leave me?
'Eiraku-Maru' opuści port o szóstej rano.The 'Eiraku-Maru' will leave the harbour at six 'o clock in the morning.
'opuścimy ATD oraz to miasto, uciekniemy daleko stąd.'We will leave the ATD and this city, and go far away.
A teraz odejdziecie i opuścicie ten ośrodek. Odejdziecie w pięciu innych kierunkach. I nie będziecie się ze sobą komunikować.Now you will walk away, you will leave this compound... and you will walk away in five different directions... and you will have no further communications with each other.
Ale ani pani, ani Mr Bond nie opuścicie tego pomieszczenia, dopóki nie dostanę czeku!But neither you nor Bond will leave here till I get that check!
- Demony mnie opuszczą, prawda?- the devils will leave, won't they?
/Gdy ceremonia się zakończy, /opuszczą to miejsce jako mąż i żona.# The rain is gone # in the covenant and relationship of marriage. When the ceremony has ended, they will leave this place... - # I can see all obstacles # - as husband and wife...
David, wyobrażasz sobie, że widownia uwierzy, że mąż... opuściłby mnie dla tej kobiety?David, do you realize you're asking an audience to believe that my husband... would leave me for this woman?
Każdy chrześcijanin opuściłby bez wahania naszą parafię.Any Christian man would leave our parish without delay.
"Od kiedy tu jesteśmy, żadne z nas nie opuściło Vetno."'None of us has left Vetno since we got here.'
"tego dnia całe szczęście nagle nas opuściło...""That night suddenly all happiness left us..."
- FBI opuściło budynek...The fbi has leftthe building.
- Mówi się, że życie po prostu go opuściło, podobnie jak ja wstanę i opuszczę was.- How did the somebody die? - Said it felt like life just got up and left him, like I'm gonna get up and leave you.
/Cokolwiek to było, opuściło mnie /i weszło do luster.And whatever it was, it left me and entered the mirrors.

More Polish verbs

Other Polish verbs with the meaning similar to 'leave':

None found.
Learning languages?