Odsłonić (to reveal) conjugation

Polish
25 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Perfective future tense
odsłonię
I will reveal
odsłonisz
you will reveal
odsłoni
he will reveal
odsłonimy
we will reveal
odsłonicie
you all will reveal
odsłonią
they will reveal
Imperative
-
odsłoń
you reveal!
niech odsłoni
let him/her/it reveal
odsłońmy
let's reveal
odsłońcie
you all reveal
niech odsłonią
let them reveal
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
odsłoniłam
I revealed
odsłoniłaś
you revealed
odsłoniła
she revealed
odsłoniłyśmy
we revealed
odsłoniłyście
you all revealed
odsłoniły
they revealed
Future feminine tense
odsłonię
I will reveal
odsłonisz
you will reveal
odsłoni
she will reveal
odsłonimy
we will reveal
odsłonicie
you all will reveal
odsłonią
they will reveal
Conditional feminine tense
odsłoniłabym
I would reveal
odsłoniłabyś
you would reveal
odsłoniłaby
she would reveal
odsłoniłybyśmy
we would reveal
odsłoniłybyście
you all would reveal
odsłoniłyby
they would reveal
Conditional perfective feminine tense
odsłoniłabym była
I would have revealed
odsłoniłabyś była
you would have revealed
odsłoniłaby była
she would have revealed
odsłoniłybyśmy były
we would have revealed
odsłoniłybyście były
you all would have revealed
odsłoniłyby były
they would have revealed
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
odsłoniłem
I revealed
odsłoniłeś
you revealed
odsłonił
he revealed
odsłoniliśmy
we revealed
odsłoniliście
you all revealed
odsłonili
they revealed
Future masculine tense
odsłonię
I will reveal
odsłonisz
you will reveal
odsłoni
he will reveal
odsłonimy
we will reveal
odsłonicie
you all will reveal
odsłonią
they will reveal
Conditional masculine tense
odsłoniłbym
I would reveal
odsłoniłbyś
you would reveal
odsłoniłby
he would reveal
odsłonilibyśmy
we would reveal
odsłonilibyście
you all would reveal
odsłoniliby
they would reveal
Conditional perfective masculine tense
odsłoniłbym był
I would have revealed
odsłoniłbyś był
you would have revealed
odsłoniłby był
he would have revealed
odsłonilibyśmy byli
we would have revealed
odsłonilibyście byli
you all would have revealed
odsłoniliby byli
they would have revealed
Impersonal
odsłonięto by
there would be revealed
odsłonięto by
there would be revealed

Examples of odsłonić

Example in PolishTranslation in English
'A potem spotkaliśmy się do odsłonić nasze poczynania. "'And then met up to reveal our creations.'
Boisz się odsłonić.You're scared to reveal yourself.
Czasem wystarczy moment, by odsłonić nasze prawdziwe oblicze.Sometimes it only take a moment to reveal who we really are.
Dziś jestem gotów odsłonić twarz.Today I'm ready to reveal my face.
Geordi, ale właśnie miałem odsłonić fakt, że on w rzeczywistości jest...I was about to reveal that the "sir" is in fact...
Ach, piaski czasu, odsłońcie przede mną tego, któremu wolno wejść do Jaskini.Ah, sands of time--reveal to me the one who can enter the cave.
Dobra, cóż.. myślę, że już odsłoniłaś swoje karty.Alright, well.. I guess you revealed your cards.
Chłopie, one wszystkie są takie same. Moja Beba mawiała, że wojna odsłoniła moją prawdziwą twarz.My Beba said: "The war has revealed my true face".
Przyroda odsłoniła przede mną swoje tajemnice.The mysteries of the natural world were revealed.
Szczelina, którą zrobiło upadające drzewo, odsłoniła popiersie Apollo, pozbawione całego swojego majestatu.The gash made by the falling tree revealed an ancient head, the bust of Apollo, dislodged with all the weight.
Zmieniła nazwę naszego kraju, a nawet odsłoniła przed nami swój blask.He changed the name of our country, and revealed his likeness.
Chmury się rozeszły i wiele odsłoniły.Clouds parted, and much was revealed.
Niedawne działania mające na celu zebranie danych w ramach rocznych ocen postępu realizacji planu działania UE w sprawie narkotyków i przegląd UNGASS (patrz rozdział 1) odsłoniły złożony obraz dostępności danych, które dotyczą ograniczania podaży.Recent data collection exercises in the framework of the annual progress reviews of the EU action plan on drugs and the Ungass review (see Chapter 1) have revealed a mixed picture regarding the availability of response data in the supply reduction field.
W 2011, badania jego oczu odsłoniły przed nami, Że był drapieżnikiem idealnie dostosowanym, Do polowania zarówno w dzień jak i w nocy.In 2011, a study of the eyes of this creature revealed that it was a predator perfectly capable of hunting equally during day and night.
W łańcuchu Two Medicine w Montanie, Nowe wykopaliska odsłoniły coś naprawdę niesamowitego. Grupę skamieniałości daspletozaurów.In the Two Medicine Formation of Montana, a new dig revealed had unearthed something quite extraordinary... a collection of Daspletosaurus fossils, all buried at the same place at the same time.
Wyodrębnili obce kwadraty, które odsłoniły serię liter i cyfr.They stripped away the extraneous squares, which then revealed a series of letters and numbers.
Generale, przez wszystkie lata ukrywania ściśle tajnych znalezisk pod prześcieradłem, nigdy dramatycznie nie odsłoniłem niczego tak szokującego jak to.General, in all my years of covering top-secret discoveries with sheets I've never dramatically revealed anything as shocking as this.
Czy cyklop się odsłonił?Has the cyclops revealed himself?
Horowitz był magikiem, który odsłonił magię fortepianu... W szczególności jego blask.Horowitz was the magician who revealed all the piano's magic... and especially its sparkle.
Jednakże telegram do Francji odsłonił pewne fakty odnośnie prawdziwej panny Giles pewien wstydliwy fakt w rodzinie Gilesa.However, a cable to France revealed a rather unique fact about the real Miss Giles. Something of an embarrassment to the Giles family, I should think.
Co więcej, fakt, że odsłoniliśmy się przed ludźmi zaowocował w wiele nieprzewidzianych korzyści.It turned out to be a good decision... that we revealed ourselves to the humans that time.
Lecz jednocześnie odsłoniliśmy siebie, a nasze plany zostały odkryte.But as we did so, we revealed ourselves and our plans were uncovered.
Pocałuje mnie, mój drogi, a odsłonię ci mój sekret.Kiss me, my dear, and I will reveal my croissant.
Widma Pah mają swój plan, we właściwym czasie, odsłonią mi go.The Pah-wraiths have a plan. When the time is right, they will reveal it to me.
To odsłoniło te świecące żyły.Well, the quake revealed more of those glowing veins. Yeah.

More Polish verbs

Other Polish verbs with the meaning similar to 'reveal':

None found.
Learning languages?