Oczyścić (to clean) conjugation

Polish
42 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Perfective future tense
oczyszczę
I will clean
oczyścisz
you will clean
oczyści
he will clean
oczyścimy
we will clean
oczyścicie
you all will clean
oczyszczą
they will clean
Imperative
-
oczyść
you clean!
niech oczyści
let him/her/it clean
oczyśćmy
let's clean
oczyśćcie
you all clean
niech oczyszczą
let them clean
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
oczyściłam
I cleaned
oczyściłaś
you cleaned
oczyściła
she cleaned
oczyściłyśmy
we cleaned
oczyściłyście
you all cleaned
oczyściły
they cleaned
Future feminine tense
oczyszczę
I will clean
oczyścisz
you will clean
oczyści
she will clean
oczyścimy
we will clean
oczyścicie
you all will clean
oczyszczą
they will clean
Conditional feminine tense
oczyściłabym
I would clean
oczyściłabyś
you would clean
oczyściłaby
she would clean
oczyściłybyśmy
we would clean
oczyściłybyście
you all would clean
oczyściłyby
they would clean
Conditional perfective feminine tense
oczyściłabym była
I would have cleaned
oczyściłabyś była
you would have cleaned
oczyściłaby była
she would have cleaned
oczyściłybyśmy były
we would have cleaned
oczyściłybyście były
you all would have cleaned
oczyściłyby były
they would have cleaned
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
oczyściłem
I cleaned
oczyściłeś
you cleaned
oczyścił
he cleaned
oczyściliśmy
we cleaned
oczyściliście
you all cleaned
oczyścili
they cleaned
Future masculine tense
oczyszczę
I will clean
oczyścisz
you will clean
oczyści
he will clean
oczyścimy
we will clean
oczyścicie
you all will clean
oczyszczą
they will clean
Conditional masculine tense
oczyściłbym
I would clean
oczyściłbyś
you would clean
oczyściłby
he would clean
oczyścilibyśmy
we would clean
oczyścilibyście
you all would clean
oczyściliby
they would clean
Conditional perfective masculine tense
oczyściłbym był
I would have cleaned
oczyściłbyś był
you would have cleaned
oczyściłby był
he would have cleaned
oczyścilibyśmy byli
we would have cleaned
oczyścilibyście byli
you all would have cleaned
oczyściliby byli
they would have cleaned
Impersonal
oczyszczono by
there would be cleaned
oczyszczono by
there would be cleaned

Examples of oczyścić

Example in PolishTranslation in English
"Zdrowe społeczeństwo musi zrobić wszystko, aby oczyścić się ze zła.""that a healthy society... must stop at nothing to cleanse itself of evil."
- Chcę oczyścić Gotham.I want to clean up Gotham.
- Dostałam mnóstwo info na pager by oczyścić Ratunkowy, chyba się tam ktoś zrzygał...- I've been getting power paged to clean the ER office, I think somebody puked in there or something...
- I głos przemówił i rozkazał mi oczyścić łodygę z trucizny.And a voice spoke, commanding me to cleanse the stalk of its poison...
- Ja też. Kiedy chciałam oczyścić mu ranę, odwracałam jego uwagę.When I had to clean out a cut on my dog's leg,
"Odpuść nam nasze winy i oczyść nas z wszelkiej nieprawości." Świetnie."So, he forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness."
"Odpuść nam nasze winy i oczyść nas z wszelkiej nieprawości.""So, he forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness."
"Tinku, oczyść zbiornik.", "Tinku, skończ ze sobą.""Tinku, clean the tank.
"Tinku, oczyść zbiornik.""Tinku, clean the tank."
- Marquez, oczyść sygnał.Marquez, clean up the signal.
Chodź, oczyśćmy twe grzeszne części gorącym piaskiem.Come on let's cleanse your sinful parts with hot sand
Dobrze, najpierw oczyśćmy teren.Good. First let's clean up.
Ale oczyśćcie najpierw siebie. Cześć.But clean yours first.
Chłopaki oczyśćcie przekaz z kamery w przedpokoju.You guys can clean up the camera reception in that hallway?
Dlatego też wy, siedzący tutaj, oczyśćcie swoje wnętrza.So those of you down there should cleanse what's inside you.
Dobrze. Rozwiążcie go i oczyśćcie.Okay... untie him and clean him up.
Hej, oczyśćcie Freddy'ego!Let's clean up Freddie! LEMONHEAD:
Jeśli jest koński, to musiał wpaść dziś rano. Bo oczyściłam układ wczoraj.If it is, it must've fallen in this morning, 'cause, uh, I cleaned the skimmers yesterday.
Usunęłam tkankę, oczyściłam ranę, ale jej stan jest nadal poważny.I debrided the wound, cleaned it as best I could, but she's not out of danger, not by a long shot.
Najpierw dałaś nam Centra Medyczne, później deszcz, i oczyściłaś nasze oceany oraz przywróciłaś życie pustyniom, jednak jaki jest prawdziwy cel ukryty za Twoją hojnością?You gave us the healing centers and then red rain, and you cleaned our oceans and you brought life back to our deserts, but what's the real purpose behind all this generosity?
Wydawało mi się, że rybę oczyściłaś wcześniej.I thought you said you cleaned the fish.
Bill i Sookie uciekli, a Yvetta oczyściła kasę.Bill and Sookie escaped and Yvetta cleaned out the cash. Ow.
Kąpiel w alkoholu cię oczyściła.A simple alcohol bath cleaned you right up.
Matka natura oczyściła kości.Mother Nature cleaned these bones.
Przywróciły ośrodek do poprzedniego stanu, oczyściły książki pokryte warstwą kurzu i położyły wszystko z powrotem na swoim miejscu, jak gdyby nic się nie wydarzyło.They rehabilitated the center, cleaned the books from smoke and put everything back in place, as if nothing had happened.
Zdaje się, że robaki i inne owady oczyściły ciało z tkanek.Maggots and other insect activity seem to have cleaned the bodies of tissue.
A zanim oczyściłem kości,And before I cleaned the bones,
Całego cię oczyściłem.Got you all cleaned up.
Gdy byłem Komisarzem Policji, oczyściłem wydział z wielu czarnych owiec, przez co narobiłem sobie wielu wrogów.Ah. When I was Police Commissioner, I cleaned out a lot of bad apples, which made me a lot of enemies. He must be one of them.
Ja cię tu sprowadziłem, wyciągnąłem z chlania, oczyściłem, załatwiłem ci lekarza i diagnozę.Frances, this... I brought you out here, got you off the booze, cleaned you up, got you a doctor, got you diagnosed.
Ale, tak na marginesie, doktorze, nigdy się nie dowiemy, czy ty oczyściłeś dom tamtej nocy, czy ja to zrobiłam.But,for the record,doctor,we'll never know if youcleaned house here the other night,or I did.
Podobało mi się to jak trochę to oczyściłeś.I like the way you cleaned that up a little.
Chirurg oczyścił ranę a terapia odtruwająca zadba o resztę.Completely. The surgeons cleaned up the wound, and the chelation therapy is taking care of the rest.
#5 dołączył się i strzelał pod mały mostek, a my oczyściliśmy okolicę, znajdując strzelca, o którym mówił Ian.5 joined in and fired a magazine under a little bridge and we cleaned the area and found the shooter Ian mentioned.
Kompletnie oczyściliśmy aleję.We totally cleaned out the mall.
No już, oczyściliśmy cię.There now, we've got you all cleaned up.
O oczyściliśmy miejsce.Oh we cleaned the place out.
- Naprawili je i oczyścili, są lepsze.- They've cleaned it up. It's better. US$ 260,000.
Ah, tak.Naprawdę nas oczyścili.They really cleaned us out.
Apokalipsa was oczyści.The apocalypse will cleanse you all.
,Znajdziesz kilku dobrych mężczyzn i kilka dobrych kobiet." ,I razem, razem... oczyścicie świat."You will find a few good men... and women... and together... together... you will cleanse the world. "
To oczyściło rury!Well, that cleaned the pipes.

More Polish verbs

Other Polish verbs with the meaning similar to 'clean':

None found.
Learning languages?