Oślepić (to blind) conjugation

Polish
48 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Perfective future tense
oślepię
I will blind
oślepisz
you will blind
oślepi
he will blind
oślepimy
we will blind
oślepicie
you all will blind
oślepią
they will blind
Imperative
-
oślep
you blind!
niech oślepi
let him/her/it blind
oślepmy
let's blind
oślepcie
you all blind
niech oślepią
let them blind
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
oślepiłam
I blinded
oślepiłaś
you blinded
oślepiła
she blinded
oślepiłyśmy
we blinded
oślepiłyście
you all blinded
oślepiły
they blinded
Future feminine tense
oślepię
I will blind
oślepisz
you will blind
oślepi
she will blind
oślepimy
we will blind
oślepicie
you all will blind
oślepią
they will blind
Conditional feminine tense
oślepiłabym
I would blind
oślepiłabyś
you would blind
oślepiłaby
she would blind
oślepiłybyśmy
we would blind
oślepiłybyście
you all would blind
oślepiłyby
they would blind
Conditional perfective feminine tense
oślepiłabym była
I would have blinded
oślepiłabyś była
you would have blinded
oślepiłaby była
she would have blinded
oślepiłybyśmy były
we would have blinded
oślepiłybyście były
you all would have blinded
oślepiłyby były
they would have blinded
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
oślepiłem
I blinded
oślepiłeś
you blinded
oślepił
he blinded
oślepiliśmy
we blinded
oślepiliście
you all blinded
oślepili
they blinded
Future masculine tense
oślepię
I will blind
oślepisz
you will blind
oślepi
he will blind
oślepimy
we will blind
oślepicie
you all will blind
oślepią
they will blind
Conditional masculine tense
oślepiłbym
I would blind
oślepiłbyś
you would blind
oślepiłby
he would blind
oślepilibyśmy
we would blind
oślepilibyście
you all would blind
oślepiliby
they would blind
Conditional perfective masculine tense
oślepiłbym był
I would have blinded
oślepiłbyś był
you would have blinded
oślepiłby był
he would have blinded
oślepilibyśmy byli
we would have blinded
oślepilibyście byli
you all would have blinded
oślepiliby byli
they would have blinded
Impersonal
oślepiono by
there would be blinded
oślepiono by
there would be blinded

Examples of oślepić

Example in PolishTranslation in English
- Próbował oślepić mnie ługiem, szeryfie.Leon: He tried to blind me with that lye, sheriff,
- Twój kochaś chciał mnie oślepić!Your lover tried to blind me!
Celowaliśmy w twarz aby drugiego oślepić.You always go for the guys face because you want to blind him
Chce nas oślepić.He wants to blind us.
Chcecie ją oślepić?Are you trying to blind her?
- Będziemy miotać się na oślep.- I fine blind.
- I nie widzą, strzelają na oślep!They're firing blind.
- Na Boga, Jim, gdzie my jesteśmy? - Lecimy bez sterów i na oślep.- Out of control and blind as a bat.
- Nie będziemy pchać się tam na oślep.That's a good sign. Yeah, well we're not going in there blind.
-Um, oślepiłam cię?-um,I've blinded you?
* oślepiła nauką... * * oślepiłaś mnie!* She blinded with science... * * You blinded me! *
- To ty mnie oślepiłaś.You are the one who blinded me.
- Właściwie, to oślepiłaś mnie.- you've blinded me, actually.
Może mnie oślepiłaś.Maybe you've just blinded me.
Skarbie, następnym razem trzymaj mikrofon w prawej ręce, bo prawie oślepiłaś publiczność pierścionkiem.Honey, next time, please hold the mike in your right hand because you nearly blinded the audience with your rock.
* oślepiła nauką... * * oślepiłaś mnie!* She blinded with science... * * You blinded me! *
/Gdy była na zewnątrz, /jasność oślepiła ją /i wymazała przeszłość z jej pamięci.Once outside... the bright sun blinded her and erased her memory.
A Chandra, szwaczka, własnoręcznie się oślepiła.And Chandra, the seamstress, blinded by her own hand?
Już kiedyś w więzieniu, prawda przyszła i oślepiła mnie.Once before, in prison, the truth came and blinded me.
Lecz na drodze do Damaszku, tuż za murami miasta, w środku dnia... poraziła mnie i oślepiła wielka jasność.And on the road to Damascus, just outside the city, in the middle of the day I was struck by a white light that blinded me!
Pani, oślepiłyśmy Poszukiwacza.Mistress, we blinded the Seeker.
Ale chłopca oślepiły potężniejsze wizje... życia w dostatku, sławie i chwale.But the boy was blinded by greater visions of a life... filled with power and glory and beauty.
Medialne rozbłyski słońca mnie tymczasowo oślepiły.Psychic solar flares have temporarily blinded me.
Odłamki go oślepiły.Shrapnel blinded him.
Wydaje mi się, że oślepiły ich pieniądze, które na nich czekały, ponieważ zaczęli wyprawiać głupoty i sprowadzili nanozagładę.I guess they've blinded by money at the end of the tunnel because they cut corners and released a doomsday nanobug.
...oślepiłyby siebie w imię nauki?"Creh-tins"...? ...would blind themselves to the gifts of science?
Chyba oślepiłem psa twojej sąsiadki.- I-I think I blinded one of your neighbor's dogs.
Joy, chyba go oślepiłem. Co, jeżeli jest psem przewodnikiem?Joy, I think I blinded him.
Nawet oślepiłem cię rakietą z butelki.Hell, I even blinded you with a bottle rocket.
Prawie oślepiłem Jaime Lee Curtis w Zakręconym piątku.I almost blinded Jamie Lee Curtis on Freaky Friday, okay?
Umarł, bo oślepiłeś jego komputer.He died because you blinded his computer.
- Dlaczegoś mnie oślepił?- Why hast thou blinded me?
- Sam się oślepił.- He blinded himself.
/Nie tylko nawrócił, /ale i oślepił.And not only converted him, but blinded him.
Albo oślepił go błysk flesza aparatu?Or maybe the camera's flash blinded him?
Błysk go oślepił.Flash blinded.
Mama panda nic z tym nie robi, bo ją oślepili, żeby była bardziej uległa.Yeah! And the mama panda doesn't do anything about it, because she was blinded to make her more submissive.
To oni oślepili go.It was they who blinded him, safely.
Zabili go, a mnie oślepili za przekroczenie granicy.They killed him, and blinded me for crossing the line.
Moja teleportacja oślepi kamery.My teleportation powers will blind the cameras.
Mówiłem Bóg ich dla nas oślepi.God will blind them for us.
Nadmiar promieniowania oślepi ich aktywne i nieaktywne czujniki.The flood of radiation will blind their active and passive sensors.
Nasz ślub, droga Bouboulino, będzie tak przewyborny, że oślepi świat wspaniałością.Our wedding, my dear Bouboulina will be so splendiferous it will blind the world with glory.
Nienawiść... która cię oślepia... oślepi każdego mężczyznę, który stanie na twej drodze.The man-hate that blinds you will blind any man you find in a future life.
/Na początku było ono tak jasne, /że mnie oślepiło,At first I was blinded, it was so bright.
Gdy wracałem słońce świeciło mi w twarz nic nie widziałem oślepiło mnie.When I was going back the sun was on my face I couldn't see anything it blinded me.
I nagle oślepiło mnie światło.And I remember squinting because I was being blinded by this bright light.
Pożądanie mnie oślepiło.I was blinded by lust.

More Polish verbs

Other Polish verbs with the meaning similar to 'blind':

None found.
Learning languages?