Nauczyć (to learn) conjugation

Polish
87 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Perfective future tense
nauczę
I will learn
nauczysz
you will learn
nauczy
he will learn
nauczymy
we will learn
nauczycie
you all will learn
nauczą
they will learn
Imperative
-
naucz
you learn!
niech nauczy
let him/her/it learn
nauczmy
let's learn
nauczcie
you all learn
niech nauczą
let them learn
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
nauczyłam
I learned
nauczyłaś
you learned
nauczyła
she learned
nauczyłyśmy
we learned
nauczyłyście
you all learned
nauczyły
they learned
Future feminine tense
nauczę
I will learn
nauczysz
you will learn
nauczy
she will learn
nauczymy
we will learn
nauczycie
you all will learn
nauczą
they will learn
Conditional feminine tense
nauczyłabym
I would learn
nauczyłabyś
you would learn
nauczyłaby
she would learn
nauczyłybyśmy
we would learn
nauczyłybyście
you all would learn
nauczyłyby
they would learn
Conditional perfective feminine tense
nauczyłabym była
I would have learned
nauczyłabyś była
you would have learned
nauczyłaby była
she would have learned
nauczyłybyśmy były
we would have learned
nauczyłybyście były
you all would have learned
nauczyłyby były
they would have learned
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
nauczyłem
I learned
nauczyłeś
you learned
nauczył
he learned
nauczyliśmy
we learned
nauczyliście
you all learned
nauczyli
they learned
Future masculine tense
nauczę
I will learn
nauczysz
you will learn
nauczy
he will learn
nauczymy
we will learn
nauczycie
you all will learn
nauczą
they will learn
Conditional masculine tense
nauczyłbym
I would learn
nauczyłbyś
you would learn
nauczyłby
he would learn
nauczylibyśmy
we would learn
nauczylibyście
you all would learn
nauczyliby
they would learn
Conditional perfective masculine tense
nauczyłbym był
I would have learned
nauczyłbyś był
you would have learned
nauczyłby był
he would have learned
nauczylibyśmy byli
we would have learned
nauczylibyście byli
you all would have learned
nauczyliby byli
they would have learned
Impersonal
nauczono by
there would be learned
nauczono by
there would be learned

Examples of nauczyć

Example in PolishTranslation in English
! Musicie się nauczyć walczyć o swoje.You girls need to learn to stick up for yourselves.
"Alec, musisz nauczyć się jak rozmawiać z ludźmi.""Alec, you need to learn how to talk to people. "
"Latają tam wysoko, muszą się wiele nauczyć."¢Ü Oh, they're flying high up there, they've got a lot to learn
"Musi się pan sporo nauczyć o profesjonalnym środowisku pracy.""You have a lot to learn about a professional work environment."
"Nie przypominam tego sobie." To termin, którego musisz się nauczyć.No. l have no recollection of that. That`s the term you have to learn.
"Zrób zadanie, naucz się grać na skrzypcach"."Do your homework, learn your bloody violin."
* Nigdy* * naucz uśmiechać się i za chwilę * * sprawisz że kłopoty **Until you're there Just learn to smile and in a while You'll find trouble
- * Po prostu naucz się uśmiechać się, a za chwilę * -* Doo, doo *- Just learn to smile and in a while - Doo, doo
- Chirurdzy nie mówią "um", O' Malley, chcesz być chirurgiem, naucz się mówić jak on.Surgeons don't say "um," O'Malley. You want to be a surgeon, learn to speak like one.
- Lydia... naucz się przyjmować zgodę.Lydia, learn to take yes for an answer.
Chodź, kochanie , nauczmy się go . Toimpreza .Come on, darling, let's learn it.
Dobra, nauczmy się trochę małej historii Ameryki.Okay, let's learn a little American history.
Ludzie, nauczmy się czegoś.All right, people, let's learn something.
Będziemy potrzebować właściwych cytatów, więc nauczcie się ich na pamięć.We'll need the actual quotes, so learn them by heart.
Do końca roku się tego nauczcie!by final year u'll learn!
Dobra, dzieci, podejdźcie do uroczych pionierów i nauczcie się czegoś.All right kids, go ahead and visit the charming villagers and learn stuff.
Jeśli musicie, nauczcie się jak uciekać.If you must learn to run
Lepiej nauczcie się jak przetrwać.Y'all better learn how to survive now.
"I nauczyłam się jak sobie radzić."And I learned how to get along
"I stałam się silna." "I nauczyłam się jak sobie radzić."And I grew strong,and I learned how to get along
"Niestety, nie nauczyłam się grać w szachy,"Sadly, I never learned to play chess,
"Zło" to odpowiedź na bycie zranionym, o czym wiem, ponieważ nauczyłam się tego na twoich zajęciach.Anger is a response to being hurt, which I know because I learned it in your classes.
- Ale nauczyłam się czegoś nowego. - Bonnie...But I've learned a few new things.
"Nie denerwuj go". Nie nauczyłaś się."Don't set him off." You never learned.
- Czy naprawdę się tak mało nauczyłaś?Have you really learned so little?
"...nauczyła się również tajnych kodów ..." "do kont klientów Boba."She had learned the secret access code to Bob client's acconts...
"Nauka nauczyła że nie ma rzeczy niemożliwych.""Science has learned that nothing is impossible."
- A wszystko czego miłość nauczyła mnie -## And all I ever learned from love ##
- Amy mnie nauczyła.Oh, I learned how.
- Becca nauczyła się czytać.- And Becca learned how to read.
- I trochę się nauczyłyśmy.-And we learned things.
Ale nauczyłyśmy się, że nie można zmagać się z własnym przeznaczeniem.But we've learned that you cannot fight your destiny.
Chyba czegoś się nauczyłyśmy.I think we've learned our lesson.
Czego się więc nauczyłyśmy?Sorry. So what... have we learned here?
Dzisiaj nauczyłyśmy się:Today we learned:
- Co się gapicie? Wierzę, że jesteście gotowe, by wyruszyć w świat, a to, czego nauczyłyście się tutaj, pomoże wam w dobrych wyborach.Anyway, I hope, as you girls prepare to go out into the world, that the things that you've learned here in Theta Pi will always help to guide you to do the right thing.
Czego się dzisiaj nauczyłyście?What have you learned today?
Dzieci, mam nadzieję, że nauczyłyście się czegoś o życiu i śmierci!I hope you children have learned something about life and death! Yeah!
Mam nadzieję, że czegoś się nauczyłyście.I hope you've learned from it.
Niczego się nie nauczyłyście?Haven't you learned anything?
"A nauczyły się wreszcie"Or have learned aught else at least
/Ptaki nauczyły się mówić/The birds have learned to speak,
/Ryby nauczyły się latać/The fish have learned to fly,
60 lat temu amerykański psycholog B.F. Skinner badał zachowania gołębi, nagradzając je pokarmem, gdy nauczyły się dziobać odpowiedni klawisz w karmniku.60 years ago, the American psychologist B.F. Skinner investigated the behavior of pigeons.. rewarding them with food when they learned to peck a key in the feeding apparatus.
A jeśli jest tam pełno piranii, które nauczyły się chodzić?What if this place is full of piranhas? That have learned how to walk?
"Czego nauczyłem się na tych zajęciach ?" A ty wyskakujesz z tym."What have I learned in this class?" And you come up with this.
"Ja Ibrahim Demirdji, niniejszym zapisuję wszystkie moje dobra Mojżeszowi Schmitt..." "...mojemu synowi Momo, ponieważ wybrał mnie jako swojego ojca." "i dlatego oddaję mu wszystko czego nauczyłem się w tym życiu.""I, Ibrahim Demirdji, hereby leave all my goods to Moses Schmitt, my son Momo because he chose me as his father and because I've given him everything I've learned in this life.
"Jedną z rzeczy jakiej się nauczyłem się odgrywając rolę Dread Pirate Robertsa jest to, że twoje czyny zawsze niektórych zadowolą, a innych doprowadzą do wściekłości.- REEVES SPEAKING AS DPR: "One thing I've learned "playing Dread Pirate Roberts is that your actions
"i dlatego oddaje mu wszystko czego się nauczyłem..."..and because I've given him everything I've learned in... "
# Ale to jest w porządku teraz # # nauczyłem się mojej lekcji dobrze # # widzisz ty może nie proszę każdy ## But it's all right now # # I learned my lesson well # # You see you can't please everyone #
"Teraz wiem, że nie nauczyłeś się niczego z tej lekcji." "Panie Zarozumialcu, powiedz mi."You haven 't learned Mr. Big Stuff, tell me
- A ty się nauczyłeś?- (Patrick) Like you learned?
- Albo nauczyłeś się od maskotki. - Nie.- Or learned at mascotting.
- Chcesz mnie tak zostawić? - Sam mnie tego nauczyłeś.I learned it from you, Mike.
- Chyba się jeszcze tego nie nauczyłeś.- Guess you haven't learned that yet.
"... to, czego się nauczył."...what he has learned.
"namieszało w mózgu". Czy ktokolwiek z was nauczył się czegoś dzisiaj?Now please, one of you has actually learned something today?
- Ale nauczyliśmy się cieszyć sobą.- But we learned to be happy on our own.
- Ale właśnie tego się uczyliśmy. Jestem pewien jak diabli, że nie powiem ci, że się nauczyliśmy o piekle...I sure as hell can't tell you we learned about hell...
- Bo jeśli nauczyliśmy się czegoś przez te lata, to tylko tego, że nie możesz robić tego beze mnie.- Because if we've learned anything over these few years It's that you really can't do it without me.
- Czego się nauczyliśmy.So what have we learned?
- Czego się nauczyliśmy?And so what have we learned?
- Dużo się dzisiaj nauczyliście.You've learned a lesson and you've matured.
- i nieczego nas nie nauczyliście.- and we haven't learned anything.
/Dużo sie nauczyliście będąc na Cyprus-Rhodes, Tylko pamiętajcie, nie ma reklamacji.You've learned a lot in your time here at Cyprus-Rhodes, one would hope.
/Teraz, kiedy już wszyscy nauczyliście się zależnościNow you all have learned reliance
500 lat i niczego się nie nauczyliście!500 years and you've learned nothing!
- Albo sposób lekcje zostały nauczyli.- Either way lessons are being learned.
- Co powiecie na pogłoski, że niektórzy ze szmatławców nauczyli się usuwać oznakowanie i wtapiają się w naszą społeczność?- What about the rumors that some of these tatties have learned how to remove their markings and embed themselves in our society?
- Tak, nauczyli mnie palić trawkę.-Yes, they learned me to smoke weed.
/A teraz po 100 odcinkach /niczego się nie nauczyli.And after 100 episodes, they never learned a single solitary thing.
/Chico i Manuel sprowadzili się /do Beverly Hills, /gdzie szybko nauczyli się /jednego nowego słowa /"świecidełka."Chico and Manuel stowed away to Beverly Hills... where they learned a new English word "bling."
"Boję się, że nauczysz się lekcji piękna i niesprawiedliwości;"I fear that you will learn the lessons of beauty and injustice;
"Być może kiedyś nauczysz się robić muzykę"."Maybe one day you will learn to make music."
"Każdy ma swoją cenę i ty też nauczysz się żyć w kłamstwie.""Everyone has their price, and you too will learn to live the lie."
"Nie musisz być idealny. Poprostu zacznij, a po drodze wszyskiego się nauczysz"You don`t have to get it perfect, just get it started, in the process of doing it, you will learn.
"a Edmund nauczy się wszystkiego obserwując cię.""and Edmund will learn from watching you."
- Jeśli nie jestem szczęśliwa, mój panie, to możesz być pewny, że mój kuzyn Król Francji nauczy cię tego.- If I am not lucky, my lord, you may be sure my cousin King Francis will learn of it.
Ale jestem tu by wam powiedzieć, że dostaniecie codziennie kopa w dupę ale nauczycie się, i wreszcie będziecie robić to po co jesteście na tej ziemi, czyli zarabiać pieniądze.But l'm here to tell you, you will get your asses kicked on a daily basis but you will learn, and ultimately you will do what you were put on this earth to do, which is make money.
Ale się tego nauczycie.But you will learn.
Powiedziałem jego że byłeś serce zespołu... i, że nauczyłbyś się coś od siebie.I told him that you were the heart of the team... and that you would learn something from each other.
W Akademii nauczyłby się naszych zwyczajów, żyłby jak Klingon.There, he would learn our ways. He would live like a Klingon.
"Niestety, wielu nauczyło się że to jest mroczna prawda o grze Mery."Unfortunately, many have learned there is a dark truth to Mary's game.
- Ale ja tak. Powiem ci, co mnie nauczyło 19 lat służby.Well, I'm finished with you, and let me tell you what I learned in all my years on the job...
- Jak nauczyło nas 8 godzin, gdy strzelali nam w tyłki nad Eufratem, wróg ma w sobie ducha walki.As we learned today from the eight hours we spent getting our asses shot at by the Euphrates, the enemy's got some fight in him.
- Przynajmniej, czegoś cię to nauczyło.Well, you learned your lesson.
25 lat bycia najlepszym sprzedawcą luksusowych aut w hrabstwie Orange nauczyło mnie jednego: Nie przyjmuje się odmowy.If I've learned one thing in my 25 years as Orange County's number-one dealer of premium luxury vehicles it's that you don't take no for an answer.

More Polish verbs

Other Polish verbs with the meaning similar to 'learn':

None found.
Learning languages?