Lokować (to invest) conjugation

Polish
7 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Present tense
lokuję
I invest
lokujesz
you invest
lokuje
he/she/it invests
lokujemy
we invest
lokujecie
you all invest
lokują
they invest
Imperfective future tense
będę lokować
I will invest
będziesz lokować
you will invest
będzie lokować
he/she/it will invest
będziemy lokować
we will invest
będziecie lokować
you all will invest
będą lokować
they will invest
Imperative
-
lokuj
you invest!
niech lokuje
let him/her/it invest
lokujmy
let's invest
lokujcie
you all invest
niech lokują
let them invest
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
lokowałam
I invested
lokowałaś
you invested
lokowała
she invested
lokowałyśmy
we invested
lokowałyście
you all invested
lokowały
they invested
Future feminine tense
będę lokowała
I will invest
będziesz lokowała
you will invest
będzie lokowała
she will invest
będziemy lokowały
we will invest
będziecie lokowały
you all will invest
będą lokowały
they will invest
Conditional feminine tense
lokowałabym
I would invest
lokowałabyś
you would invest
lokowałaby
she would invest
lokowałybyśmy
we would invest
lokowałybyście
you all would invest
lokowałyby
they would invest
Conditional perfective feminine tense
lokowałabym była
I would have invested
lokowałabyś była
you would have invested
lokowałaby była
she would have invested
lokowałybyśmy były
we would have invested
lokowałybyście były
you all would have invested
lokowałyby były
they would have invested
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
lokowałem
I invested
lokowałeś
you invested
lokował
he invested
lokowaliśmy
we invested
lokowaliście
you all invested
lokowali
they invested
Future masculine tense
będę lokował
I will invest
będziesz lokował
you will invest
będzie lokował
he will invest
będziemy lokowali
we will invest
będziecie lokowali
you all will invest
będą lokowali
they will invest
Conditional masculine tense
lokowałbym
I would invest
lokowałbyś
you would invest
lokowałby
he would invest
lokowalibyśmy
we would invest
lokowalibyście
you all would invest
lokowaliby
they would invest
Conditional perfective masculine tense
lokowałbym był
I would have invested
lokowałbyś był
you would have invested
lokowałby był
he would have invested
lokowalibyśmy byli
we would have invested
lokowalibyście byli
you all would have invested
lokowaliby byli
they would have invested
Impersonal
lokowano by
there would be invested
lokowano by
there would be invested

Examples of lokować

Example in PolishTranslation in English
Al Zahrani jest zadłużony na 750 tys. dolarów. Nawet ja umiem lepiej lokować pieniądze.Al Zahrani's in debt to the tune of about $750,000, all due to investments even I'd know better than to make.
Czyli nie masz zamiaru lokować w ten sposób swoich pieniędzy.So, you do not propose to invest your money in that manner.
W związku z tym, że z takim kapitałem kojarzone jest obecnie znacznie większe ryzyko związane z niepewnością wynikającą ze spodziewanych mniejszych zysków z tego kapitału, inwestorzy są dziś raczej skłonni lokować środki w bezpieczniejsze aktywa, ponieważ ryzyko takich inwestycji łatwiej jest ocenić niż ryzyko inwestycji kapitału podwyższonego ryzyka.Due to the currently greatly increased risk perception associated with risk capital linked with uncertainties resulting from possibly lower yield expectations, investors are currently tending to invest in safer assets the risks of which are easier to assess as compared to those associated with risk capital investments.
W związku z tym, że z tym kapitałem kojarzone jest obecnie znacznie większe ryzyko w związku z niepewnością wynikającą ze spodziewanych mniejszych zysków z tego kapitału, inwestorzy są dziś raczej skłonni lokować środki w bezpieczniejsze aktywa, ponieważ ryzyko takich inwestycji łatwiej jest ocenić niż ryzyko inwestycji z udziałem niepłynnego kapitału podwyższonego ryzyka.Due to the currently greatly increased risk perception associated with risk capital linked with uncertainties resulting from possibly lower yield expectations, investors are currently tending to invest in safer assets the risks of which are easier to assess as compared to those associated with risk capital investments.
wymogi, które musi spełniać jednostka inicjująca, by zakład ubezpieczeń lub zakład reasekuracji miał prawo lokować w takie papiery wartościowe lub instrumenty finansowe wyemitowane po 1 stycznia 2011 r., w tym wymogi zapewniające zachowanie przez jednostkę inicjującą udziału gospodarczego netto w wysokości przynajmniej 5 %;the requirements that need to be met by the originator in order for an insurance or reinsurance undertaking to be allowed to invest in such securities or instruments issued after 1 January 2011, including requirements that ensure that the originator retains a net economic interest of no less than 5 %;
/z mniej rozwiniętymi istotami. Zaskakujące, /w czym wy ludzie lokujecie swoje uczucia.It's surprising the things you humans choose to invest your emotions in.
Stany Zjednoczone lokują w UE prawie 70% wszystkich swoich inwestycji zagranicznych.The EU is home to almost 70% of total outward US investment.

More Polish verbs

Other Polish verbs with the meaning similar to 'invest':

None found.
Learning languages?