Księgować (to book) conjugation

Polish
14 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Present tense
księguję
I book
księgujesz
you book
księguje
he/she/it books
księgujemy
we book
księgujecie
you all book
księgują
they book
Imperfective future tense
będę księgować
I will book
będziesz księgować
you will book
będzie księgować
he/she/it will book
będziemy księgować
we will book
będziecie księgować
you all will book
będą księgować
they will book
Imperative
-
księguj
you book!
niech księguje
let him/her/it book
księgujmy
let's book
księgujcie
you all book
niech księgują
let them book
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
księgowałam
I booked
księgowałaś
you booked
księgowała
she booked
księgowałyśmy
we booked
księgowałyście
you all booked
księgowały
they booked
Future feminine tense
będę księgowała
I will book
będziesz księgowała
you will book
będzie księgowała
she will book
będziemy księgowały
we will book
będziecie księgowały
you all will book
będą księgowały
they will book
Conditional feminine tense
księgowałabym
I would book
księgowałabyś
you would book
księgowałaby
she would book
księgowałybyśmy
we would book
księgowałybyście
you all would book
księgowałyby
they would book
Conditional perfective feminine tense
księgowałabym była
I would have booked
księgowałabyś była
you would have booked
księgowałaby była
she would have booked
księgowałybyśmy były
we would have booked
księgowałybyście były
you all would have booked
księgowałyby były
they would have booked
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
księgowałem
I booked
księgowałeś
you booked
księgował
he booked
księgowaliśmy
we booked
księgowaliście
you all booked
księgowali
they booked
Future masculine tense
będę księgował
I will book
będziesz księgował
you will book
będzie księgował
he will book
będziemy księgowali
we will book
będziecie księgowali
you all will book
będą księgowali
they will book
Conditional masculine tense
księgowałbym
I would book
księgowałbyś
you would book
księgowałby
he would book
księgowalibyśmy
we would book
księgowalibyście
you all would book
księgowaliby
they would book
Conditional perfective masculine tense
księgowałbym był
I would have booked
księgowałbyś był
you would have booked
księgowałby był
he would have booked
księgowalibyśmy byli
we would have booked
księgowalibyście byli
you all would have booked
księgowaliby byli
they would have booked
Impersonal
księgowano by
there would be booked
księgowano by
there would be booked

Examples of księgować

Example in PolishTranslation in English
Ktoś musi księgować twoje zlecenia.Someone to book your jobs
Ja tylko księguję wpływy gotówki.l just book the cash receipts.
EBC księguje każdą operację kredytową na następujących rachunkach w euro:The ECB shall record each borrowing and lending operation in its books on the following accounts in euro:
Eksporter zna wówczas wysokość świadczenia, które otrzyma, i księguje je na kontach jako ustaloną należność.The exporter then knows the benefit it will receive and books it into accounts as an amount receivable.
Kwoty wyrównawcze i odpowiadające im zapisy księgowe księguje się na odrębnych wewnętrznych rachunkach Eurosystemu w księgach każdego KBC, z datą waluty odpowiadającą dacie wymiany gotówkowej i z odpowiadającą jej datą waluty dla każdego kolejnego roku w okresie korekty.The compensatory amounts and the accounting entries to balance those compensatory amounts shall be recorded on separate intra-Eurosystem accounts in the books of each NCB with a value date of the cash changeover date and the same value date of each following year of the adjustment period.
Musisz zlokalizować włoskiego bankiera, który księguje dla twojego starego znajomego Albinosa.I need you to locate the Italian accountant who cooks the books for your old friend the Albino.
One i tak niczego nie księgują.They never keep any books.
- Tak, nie księguj tego.Yeah. Don't put it on the books.
Ponadto jedyny współpracujący producent eksportujący księgował środki z DEPBS na zasadzie memoriałowej, jako przychód uzyskany w momencie zawarcia transakcji wywozowej.Furthermore, the sole cooperating exporting producer booked the DEPBS credits on an accrual basis as income at the stage of export transaction.
Ponadto współpracujący producent eksportujący księgował kredyty w ramach DEPBS w ujęciu memoriałowym jako dochód.Furthermore, the cooperating exporting producer booked the DEPBS credits on an accrual basis as income.
Co więcej, współpracujący producenci eksportujący księgowali świadczenia z tytułu DEPBS w ujęciu memoriałowym jako dochód uzyskany w momencie zawarcia transakcji wywozowej.Furthermore, the cooperating exporting producers booked the DEPBS credits on an accrual basis as income at the stage of export transaction.
Ponadto współpracujący producenci eksportujący księgowali kredyty otrzymane z DEPB zgodnie z zasadą memoriałową jako przychód w momencie dokonywania transakcji wywozowej.Furthermore, the cooperating exporting producers booked the DEPB credits on an accrual basis as income at the time of the export transaction.
Ponadto współpracujący producenci eksportujący księgowali środki otrzymane z DDS zgodnie z zasadą memoriałową jako przychód w momencie dokonywania każdej transakcji wywozowej.Furthermore, the cooperating exporting producers booked DDS on an accrual basis as income at the time of each export transaction.
Ponadto współpracujący producenci eksportujący księgowali środki z DEPBS na zasadzie memoriałowej jako przychód uzyskany w momencie zawarcia transakcji wywozowej.Furthermore, the cooperating exporting producers booked the DEPBS credits on an accrual basis as income at the stage of the export transactions.

More Polish verbs

Other Polish verbs with the meaning similar to 'book':

None found.
Learning languages?