Kandydować (to stand) conjugation

Polish
6 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Present tense
kandyduję
I stand
kandydujesz
you stand
kandyduje
he/she/it stands
kandydujemy
we stand
kandydujecie
you all stand
kandydują
they stand
Imperfective future tense
będę kandydować
I will stand
będziesz kandydować
you will stand
będzie kandydować
he/she/it will stand
będziemy kandydować
we will stand
będziecie kandydować
you all will stand
będą kandydować
they will stand
Imperative
-
kandyduj
you stand!
niech kandyduje
let him/her/it stand
kandydujmy
let's stand
kandydujcie
you all stand
niech kandydują
let them stand
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
kandydowałam
I stood
kandydowałaś
you stood
kandydowała
she stood
kandydowałyśmy
we stood
kandydowałyście
you all stood
kandydowały
they stood
Future feminine tense
będę kandydowała
I will stand
będziesz kandydowała
you will stand
będzie kandydowała
she will stand
będziemy kandydowały
we will stand
będziecie kandydowały
you all will stand
będą kandydowały
they will stand
Conditional feminine tense
kandydowałabym
I would stand
kandydowałabyś
you would stand
kandydowałaby
she would stand
kandydowałybyśmy
we would stand
kandydowałybyście
you all would stand
kandydowałyby
they would stand
Conditional perfective feminine tense
kandydowałabym była
I would have stood
kandydowałabyś była
you would have stood
kandydowałaby była
she would have stood
kandydowałybyśmy były
we would have stood
kandydowałybyście były
you all would have stood
kandydowałyby były
they would have stood
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
kandydowałem
I stood
kandydowałeś
you stood
kandydował
he stood
kandydowaliśmy
we stood
kandydowaliście
you all stood
kandydowali
they stood
Future masculine tense
będę kandydował
I will stand
będziesz kandydował
you will stand
będzie kandydował
he will stand
będziemy kandydowali
we will stand
będziecie kandydowali
you all will stand
będą kandydowali
they will stand
Conditional masculine tense
kandydowałbym
I would stand
kandydowałbyś
you would stand
kandydowałby
he would stand
kandydowalibyśmy
we would stand
kandydowalibyście
you all would stand
kandydowaliby
they would stand
Conditional perfective masculine tense
kandydowałbym był
I would have stood
kandydowałbyś był
you would have stood
kandydowałby był
he would have stood
kandydowalibyśmy byli
we would have stood
kandydowalibyście byli
you all would have stood
kandydowaliby byli
they would have stood
Impersonal
kandydowano by
there would be stood
kandydowano by
there would be stood

Examples of kandydować

Example in PolishTranslation in English
- Och, kandydujesz w wyborach?- Oh, are you standing in the by-election?
-Więc kandydujesz?- So you ARE standing?
Neil, mam dosyć cię wszystko razem kandydujesz!Neil, I'm sick of you and all you stand for!
Inni, których właśnie poznałem, kandydują w wyborach, których wyniki mogą być przedmiotem sporu.Others I've just come to know stand candidates in the elections, whose results they know may be moot.
Sºu〉by Komisji upewniaj┕ si┢, sprawdzaj┕c standardowe przepisy umowne (º┕cznie z prze-pisami umów z krajami kandyduj┕cymi i pa┴stwami trzecimi w dziedzinie pomocy ze-wn┢trznej lub uczestnictwa w programach wspólnotowych), 〉e zostaºy w nich zawarte sku-teczne przepisy w zakresie windykacji nale〉no┾ci.The Commission's departments, through standard contracts or conventions (including agreements with candidate and third countries in the area of foreign aid or participation in Community programmes), ensure that effective provisions on recovery are included.
W dziedzinie wydatków bezpo┾rednich nowy model protokoºu ustale┴ w sprawie uczest-nictwa krajów kandyduj┕cych w programach wspólnotowych b┢dzie zawieraº klauzule za-pewniaj┕ce skuteczniejsz┕ ochron┢ interesów finansowych.In the area of direct expenditure, the new model memorandum of understanding for par-ticipation by the candidate countries in Community programmes will include clauses ensuring more effective protection of financial interests.

More Polish verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

kandyzować
confection

Similar but longer

Not found
We have none.

Other Polish verbs with the meaning similar to 'stand':

None found.
Learning languages?