Kłaść (to place) conjugation

Polish
12 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Present tense
kładę
I place
kładziesz
you place
kładzie
he/she/it places
kładziemy
we place
kładziecie
you all place
kładą
they place
Imperfective future tense
będę kłaść
I will place
będziesz kłaść
you will place
będzie kłaść
he/she/it will place
będziemy kłaść
we will place
będziecie kłaść
you all will place
będą kłaść
they will place
Imperative
-
kładź
you place!
niech kładzie
let him/her/it place
kładźmy
let's place
kładźcie
you all place
niech kładą
let them place
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
kładłam
I placed
kładłaś
you placed
kładła
she placed
kładłyśmy
we placed
kładłyście
you all placed
kładły
they placed
Future feminine tense
będę kładła
I will place
będziesz kładła
you will place
będzie kładła
she will place
będziemy kładły
we will place
będziecie kładły
you all will place
będą kładły
they will place
Conditional feminine tense
kładłabym
I would place
kładłabyś
you would place
kładłaby
she would place
kładłybyśmy
we would place
kładłybyście
you all would place
kładłyby
they would place
Conditional perfective feminine tense
kładłabym była
I would have placed
kładłabyś była
you would have placed
kładłaby była
she would have placed
kładłybyśmy były
we would have placed
kładłybyście były
you all would have placed
kładłyby były
they would have placed
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
kładłem
I placed
kładłeś
you placed
kładł
he placed
kładliśmy
we placed
kładliście
you all placed
kładli
they placed
Future masculine tense
będę kładł
I will place
będziesz kładł
you will place
będzie kładł
he will place
będziemy kładli
we will place
będziecie kładli
you all will place
będą kładli
they will place
Conditional masculine tense
kładłbym
I would place
kładłbyś
you would place
kładłby
he would place
kładlibyśmy
we would place
kładlibyście
you all would place
kładliby
they would place
Conditional perfective masculine tense
kładłbym był
I would have placed
kładłbyś był
you would have placed
kładłby był
he would have placed
kładlibyśmy byli
we would have placed
kładlibyście byli
you all would have placed
kładliby byli
they would have placed
Impersonal
kładziono by
there would be placed
kładziono by
there would be placed

Examples of kłaść

Example in PolishTranslation in English
"To bardzo istotne z epidemiologicznego punktu widzenia", ponieważ "kładzie nacisk na narażenie matki" — mówi Weisskopf.“This is very important from an epidemiological point of view” because it “places a spotlight on the mother’s exposure,” says Weisskopf.
/a kierowca kładzie na niej /dwójkę małych dzieci.And the driver places two small children on top of it.
/i kładziemy jego ciało na wieczne odpoczywanie...And we commit his body to its resting place...
Hej, my zawsze kładziemy je tam, gdzie trzeba.Hey, we do not misplace evidence.
Ciekawe, że kładziecie nacisk na drugą połowę tego zdania.Interesting that you place all your emphasis on the second half of that sentence.
- Czaszki" Zawsze to kładą przy swoich ofiarach.They always placed these with their victims.
Działania w tym zakresie kładą szczególny nacisk na dobre sprawowanie rządów i są podejmowane zgodnie z prawem międzynarodowym, a zwłaszcza z postanowieniami dotyczącymi praw człowieka oraz z międzynarodowym prawem humanitarnym.Measures in this area shall place particular emphasis on good governance and shall be in accordance with international law, in particular human rights law and international humanitarian law.
Dostarczone przez władze francuskie próbki, jak również wyraźne zaangażowanie Francji w tej sprawie, pozwalają uznać, że reklama nie będzie kładła szczególnego nacisku na pochodzenie przedmiotowych produktów i że każde odniesienie do pochodzenia będzie miało charakter drugorzędny w stosunku do głównego przekazu kampanii reklamowych.On the basis of the samples sent by the French authorities and the explicit undertaking made by France on this matter, it can be concluded that no particular emphasis will be placed on the national origin of the products concerned and that any reference to origin will be secondary to the principal message conveyed by the publicity campaigns.
Poszczególne kraje nie kładły takiego samego nacisku na te trzy obszaryCountries have not placed the same emphasis on these three areas of
/Każdy brał 5 talerzy... /Następnie każdy kładł /ileś tam ziaren soi na środku stołu.Each diner took five plates... then placed a number of soybeans in the center of the table.
Bo wiesz, on tak sprytnie kładł ręce i łokcie pod ciebie ... i spinał nogi razem ze swoimi... że nawet spódnicy nie pobrudził.'Cos you know, he cleverly placed his hands and his elbows under you... and pinched together your legs with his... in a way that not even your skirt got stained.
Część tego sukcesu można wyjaśnić naciskiem, jaki program Jean Monnet kładł na wolność akademicką i na krytyczną niezależną opinię na temat pracy, jaką finansował.Part of this success may be explained by the emphasis the Jean Monnet label placed on academic freedom and on the critical, independent opinion of the work it funded.

More Polish verbs

Other Polish verbs with the meaning similar to 'place':

None found.
Learning languages?