Dryfować (to drift) conjugation

Polish
44 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Present tense
dryfuję
I drift
dryfujesz
you drift
dryfuje
he/she/it drifts
dryfujemy
we drift
dryfujecie
you all drift
dryfują
they drift
Imperfective future tense
będę dryfować
I will drift
będziesz dryfować
you will drift
będzie dryfować
he/she/it will drift
będziemy dryfować
we will drift
będziecie dryfować
you all will drift
będą dryfować
they will drift
Imperative
-
dryfuj
you drift!
niech dryfuje
let him/her/it drift
dryfujmy
let's drift
dryfujcie
you all drift
niech dryfują
let them drift
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
dryfowałam
I drifted
dryfowałaś
you drifted
dryfowała
she drifted
dryfowałyśmy
we drifted
dryfowałyście
you all drifted
dryfowały
they drifted
Future feminine tense
będę dryfowała
I will drift
będziesz dryfowała
you will drift
będzie dryfowała
she will drift
będziemy dryfowały
we will drift
będziecie dryfowały
you all will drift
będą dryfowały
they will drift
Conditional feminine tense
dryfowałabym
I would drift
dryfowałabyś
you would drift
dryfowałaby
she would drift
dryfowałybyśmy
we would drift
dryfowałybyście
you all would drift
dryfowałyby
they would drift
Conditional perfective feminine tense
dryfowałabym była
I would have drifted
dryfowałabyś była
you would have drifted
dryfowałaby była
she would have drifted
dryfowałybyśmy były
we would have drifted
dryfowałybyście były
you all would have drifted
dryfowałyby były
they would have drifted
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
dryfowałem
I drifted
dryfowałeś
you drifted
dryfował
he drifted
dryfowaliśmy
we drifted
dryfowaliście
you all drifted
dryfowali
they drifted
Future masculine tense
będę dryfował
I will drift
będziesz dryfował
you will drift
będzie dryfował
he will drift
będziemy dryfowali
we will drift
będziecie dryfowali
you all will drift
będą dryfowali
they will drift
Conditional masculine tense
dryfowałbym
I would drift
dryfowałbyś
you would drift
dryfowałby
he would drift
dryfowalibyśmy
we would drift
dryfowalibyście
you all would drift
dryfowaliby
they would drift
Conditional perfective masculine tense
dryfowałbym był
I would have drifted
dryfowałbyś był
you would have drifted
dryfowałby był
he would have drifted
dryfowalibyśmy byli
we would have drifted
dryfowalibyście byli
you all would have drifted
dryfowaliby byli
they would have drifted
Impersonal
dryfowano by
there would be drifted
dryfowano by
there would be drifted

Examples of dryfować

Example in PolishTranslation in English
/Będzie dryfować, może prosto przez tamto wejście./She's bound to drift. Maybe through that doorway.
Ale kiedy w nich też spadnie moc zaczniemy dryfować.But once they run out we'll start to drift.
Ale kontynent zaczął dryfować na południe.But then the continent started to drift south.
I mówię ci, że gdybym musiała dryfować po tym świecie bez ciebie bez nikogo kto by wiedział, że w ogóle istnieję, wtedy wtedy równie dobrze mogłabym tam wrócić.And I'm telling you that if I had to drift through this world... ..without you... ..with no-one knowing I'm even here, then... then I might as well be back there.
/Wiem, że uważasz, iż nie radzę /sobie ze studiami, że dryfuję."I know you think I'm not handling college well, "that I'm adrift.
Ale teraz, ja... nie wiem... dryfuję.But now, I'm -- I don't know, adrift.
Dzięki tobie dryfuję bez celu.Thanks to you, I'm drifting in vain here.
Ja dryfuję.I am adrift.
Chyba dryfujesz, kochanie.You seem to be drifting, sweetheart.
Dokąd dryfujesz?Where are you drifting to?
Jednak słyszysz ten głos i dryfujesz.But this thing tells you, and you have to start to drift.
Po prostu dryfujesz.You just drift.
Teraz, dryfujesz w stronę tej grubej świni, Masserii. - Nie, Faranzano!Now, you're drifting back to that fat pig, Masseria.
/Mamy możliwość i sprzęt, by zbadać /jak góra dryfuje na północ.We put out our instruments. Now we're gonna have an opportunity to monitor how the iceberg drifts north.
Carl i ja mamy wiele ćwidzeń, jeśli wiesz do czego to dryfuje taa, to zawsze dryfuje do mojego pokojuCarl and I are getting plenty of exercise, if you get my drift. Yeah, it drifts all the way to my room.
- Czyli to oznacza... Jesteśmy na powierzchni i dryfujemy.So does that mean that since we've surfaced, we're drifting.
/Porównał on czas do krętej rzeki, /na której wszyscy dryfujemy w łodzi, /sami, między dwoma wysokimi brzegami,He compared time to a winding river, with all of us in a boat drifting alone between two high banks.
Brody mówi, że po prostu dryfujemy.Brody says we're just drifting.
Co to za karłowata, fioletowa gwiazda, na którą dryfujemy?Say, what's that violet-colored dwarf-like star thing we're drifting into?
Czy my dryfujemy?Are we drifting?
- Stoicie na kotwicy czy dryfujecie?Do you anchor or do you drift?
Więc, przyjaciele dryfujecie jak ja po Berlinie.Well, mes enfants, you are like me, adrift in Berlin.
- Tak. Statki tonąc rozpadają się i dryfują roznosząc szczątki na dnie zanim ostatecznie osiądą.Yeah, ships -- they break apart and drift as they sink, spreading debris over a wide area before the wreckage settles on the ocean floor.
Ale dzieci dryfują z dala od swych rodziców.But children do drift away from their parents.
Czarne chmury o średnicy rzędu lat świetlnych dryfują pomiędzy gwiazdami.Nearby worlds of ice evaporate and form long, comet-like tails driven back by the stellar winds. Black clouds, light years across drift between the stars.
Dla tych z nas którzy dryfują w morzu samotności, wszystko "iskrzy, iskrzy"!Anyway, for those of us adrift on the sea of single-dom, it's "sparkle, neely, sparkle!"
Jak długo dryfują?How long have they been drifting?
Koncentruj się, nie dryfuj.Concentrate, don't drift.
- Discovery, dryfujcie swobodnie.- Discovery, we'd like you to go free drift.
Salvoxia dryfowała jeszcze osiemdziesiąt lat, zanim ktoś ją znalazł.The Salvoxia drifted through space for the next 80 years, until somebody finally found her.
Zawartość tych balonów dryfowała przez Ocean SpokojnyA release of these Fugos drifted across the Pacific Ocean
dryfowały przez stół konferencyjny.drifted across the conference table.
"Jak dryfowałem bez Ciebie"."As l drifted apart from You."
"Jak dryfowałem z dala od Ciebie"."As l drifted apart from You."
tylko dryfowałemI just drifted
Ale powoli dryfowałeś w oczekiwanie za przyczyną wina - i to jakiego wina!But you slowly drifted into expecting from wine - and what wine!
Niektóre obrażenia mogły być skutkiem pobicia, ale znaki na nogach i rękach... mogły powstać po śmierci, kiedy obijał się o kamienie, gdy dryfował z nurtem?Some of the injuries could have come from the beating he took, but the marks on his legs and arms... maybe postmortem,bumping off the rocks as he drifted?
- Ciekawe, jak daleko dryfowaliśmy.- I wonder how much we've drifted.
Ale nie wiedzieliśmy... że dryfowaliśmy daleko od naszych ludzi.But we didn't realise... that we drifted away from our people.
Bez celu dryfowaliśmy w kosmosie, poszukując jakiegoś sygnału, który by nas naprowadził, na votańskie arki, czy cel ich podróży.We drifted aimlessly through space, searching for any signal that would lead us to the Votan arks or their destination.
My... dryfowaliśmy pod lodem wiele dni.We... we drifted under the ice for days.
3 tygodnie później, po tym jak jego nabrzmiałe ciało dryfowało po całej długości rzeki, zgodnie z kierunkiem przypływu, jakby ostatni raz patrolował powierzchnię ziemi, został odkryty i rozpoznany na podstawie swojego ubrania.Three weeks later, after his bloated body had drifted many times up and down the river with the eddying tide, as if on one final patrol of his earthly domain, he was discovered and recognized by his clothing.
Jej ciało dryfowało i spoczęło na szelfie, w dolnej części zbiornika.She drifted someway and came to rest on a shelf at the bottom of the storm water system.
Z którego wynika, że ciało znalazło się wodzie po zachodniej stronie miasta i dryfowało.Shows the body went in the water west of the bridge and drifted out.

More Polish verbs

Other Polish verbs with the meaning similar to 'drift':

None found.
Learning languages?