Drukować (to print) conjugation

Polish
64 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Present tense
drukuję
I print
drukujesz
you print
drukuje
he/she/it prints
drukujemy
we print
drukujecie
you all print
drukują
they print
Imperfective future tense
będę drukować
I will print
będziesz drukować
you will print
będzie drukować
he/she/it will print
będziemy drukować
we will print
będziecie drukować
you all will print
będą drukować
they will print
Imperative
-
drukuj
you print!
niech drukuje
let him/her/it print
drukujmy
let's print
drukujcie
you all print
niech drukują
let them print
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
drukowałam
I printed
drukowałaś
you printed
drukowała
she printed
drukowałyśmy
we printed
drukowałyście
you all printed
drukowały
they printed
Future feminine tense
będę drukowała
I will print
będziesz drukowała
you will print
będzie drukowała
she will print
będziemy drukowały
we will print
będziecie drukowały
you all will print
będą drukowały
they will print
Conditional feminine tense
drukowałabym
I would print
drukowałabyś
you would print
drukowałaby
she would print
drukowałybyśmy
we would print
drukowałybyście
you all would print
drukowałyby
they would print
Conditional perfective feminine tense
drukowałabym była
I would have printed
drukowałabyś była
you would have printed
drukowałaby była
she would have printed
drukowałybyśmy były
we would have printed
drukowałybyście były
you all would have printed
drukowałyby były
they would have printed
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
drukowałem
I printed
drukowałeś
you printed
drukował
he printed
drukowaliśmy
we printed
drukowaliście
you all printed
drukowali
they printed
Future masculine tense
będę drukował
I will print
będziesz drukował
you will print
będzie drukował
he will print
będziemy drukowali
we will print
będziecie drukowali
you all will print
będą drukowali
they will print
Conditional masculine tense
drukowałbym
I would print
drukowałbyś
you would print
drukowałby
he would print
drukowalibyśmy
we would print
drukowalibyście
you all would print
drukowaliby
they would print
Conditional perfective masculine tense
drukowałbym był
I would have printed
drukowałbyś był
you would have printed
drukowałby był
he would have printed
drukowalibyśmy byli
we would have printed
drukowalibyście byli
you all would have printed
drukowaliby byli
they would have printed
Impersonal
drukowano by
there would be printed
drukowano by
there would be printed

Examples of drukować

Example in PolishTranslation in English
"Chcę drukować!"I'm trying to print!
/Myślę o czasie i pieniądzach /zmarnowanych, gdy próbowaliśmy /drukować w garażu rodziców.I think about all the time and money, uh, we wasted trying to print in my parents' garage.
Ale proszę nie drukować tego, co usłyszycie.However, we ask you not to print what you hear today.
Będę musiała je drukować na plastikowych kartach.I'll have to print them on plastic or something.
- Ale teraz ja drukuję.But it's printing my work.
- Proszę chwilę zaczekać, drukuję.Hang on while I print.
A ja ładnie ci mówię, że je drukuję.And I'm telling you nicely, I'm printing them.
Im więcej wiem, tym mniej drukuję.The more l know, the less l print.
Jeden z tych dni, kiedy dostaję fakty i je drukuję.One of these days, I'll get the facts and print them.
- Co działa, drukujesz coś?What's working? You printing something?
- Sam je drukujesz.- You print 'em, don't you?
Caro, czemu drukujesz moje wyniki egzaminu?Caro, why are you printing my exam results?
Co drukujesz?What are you printing?
Dajesz sobie z tym radę, stajesz po słusznej stronie i drukujesz to 2 razy w tygodniu. Po złej też.You manage it and you take on the Right twice a week in print.
Absolutnie. Ale chcę zobaczyć, gdzie Lee drukuje pieniądze.Yeah, absolutely, but I want to see where lee prints the money.
Ale Fritz, ten człowiek drukuje gazetę nazistów.- Yes. But Fritz, this man prints the Nazi papers.
Biuro Publikacji Urzędowych Wspólnot Europejskich drukuje,rozprowadza i sprzedaje Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej.The Office for Official Publications of the European Communitiesprints, circulatesand sells the Official Journal of the European Union.
Chcę wiedzieć, gdzie Masters drukuje i chcę, żebyś mnie tam teraz zabrał.I wanna know where Masters prints and I want you to take me there now.
Co człowiek drukuje, to jego sprawa.What a man prints is his own business.
-My drukujemy tylko to co ludzie myślą.-We only print what the people think.
A ostatnio publikujecie sporo oczerniajacych mnie artykułów. Cóż, po prostu drukujemy prawdę.You guys been printing a lot of detrimental stuff about me.
Ale wciąż drukujemy pieniądze, żeby opóźnić nasz koniec.But we're still printing money, to delay the end.
Charlie, drukujemy za jakieś pół godziny.Oh, God. Charlie, we go to print in about 30 minutes.
Ciągle drukujemy.Still printing.
-To brzmi jak te artykuły które drukujecie.-That sounds like the stuff you've been printing.
Czemu budżety i zyski drukujecie jak wyniki sportowe?Why are budgets and grosses printed in your paper like they're sport scores?
To nie jest jakaś tam historyjka, którą drukujecie w swojej ulotce z okazji 4 lipca.This is not some phony story you people print in your fourth of july circulars.
Wciąż muszę zobaczyć, gdzie drukujecie pieniądze.So, I still need to see where you print the money.
- Prawdopodobnie drukują ich miliony.Probably print a million of them.
Ale jak cię to trochę pocieszy to wiedz, że nie drukują podpisów pod nimi, a więc nie ważne do kogo należy, dobra ?But, hey, if it makes you feel any better they don't print the name, so it doesn't really matter who gets credit, right?
Co dzień drukują ich więcej.They print more every day.
Codziennie drukują menu.They print daily menus.
Czemu drukują takie kłamstwa?Why do they print lies like that?
- Tak, nie ma przycisku drukuj.There's a printer right behind you.
Ale nie drukuj zaproszeń i nie nazywaj tego miłością, jeżeli to zmienia ludzi.Don't print invitations and call it love, as if it transforms people.
Bailey, nie drukuj tego.Bailey, do not print that, okay?
Człowiek ważący 183Ibs zrobiłby naprawdę załóż drukuj głębokość 2.3 mm.A man weighing 183Ibs would indeed establish a print depth of 2.3mm.
Dawaj, drukuj!Run it, print it!
Ale proszę... nie drukujcie przeprosin.Just, can you not print the apology?
Dlatego proszę was, niczego nie drukujcie.That's why I'm asking you: Don't print a word of this.
Kiedy legenda staje się faktem, drukujcie legendę.When the legend becomes fact, print the legend.
W takim razie drukujcie dalej.What can l tell you? We print it cos it's true. ls that the thing?
Przysięgam, że to drukowałam.I swear I printed it out.
Czyli nie takie, jak te ulotki o zaginionym kocie, które ty drukowałaś w zeszłym tygodniu.It is, unlike all those "missing cat" fliers you printed last week.
Kerry drukowała ją na spotkaniu!Kerry printed it out in the meeting.
Gdyby gazety drukowały wyłącznie prawdę, prawnicy jak ja nie mieliby pracy.If newspapers only printed the truth, they needn't employ attorneys like me.
Hej.Ja tylko drukowałem troche ulotek na sobotę.Hey. I just, uh, printed up some fliers for the show on Saturday.
Ja trafiłem do obozu z żoną bo ulotki przeciwko nazistom drukowałem.I got arrested because my wife and I printed Anti-Nazi Flyers,
Najlepszy okres był podczas wojny kiedy drukowałem ulotki.The best time was during the war when I printed leaflets.
Nie drukowałem sprostowania od 20 lat!Haven't printed a retraction in 20 years!
- Ale... nie ma marynarza czy żołnierza, którego bezpieczeństwo nie byłoby zagrożone przez kłamstwa, które latami drukował Penn.But... there's not a single sailor or Marine whose safety wasn't compromised by Penn and the lies he printed over the years.
Nie obchodziły go konwencjonalne media, więc drukował broszury w magazynie.He didn't think much of the conventional media, so he printed pamphlets out of a storage unit.
Nigdy nie drukował ani nie strzelał z takiej broni.No, he had never printed nor fired a gun like that before.
Ostatnim razem drukował zaszyfrowane wiadomości na koszulkach.The last time he printed coded messages on T-shirts.
Taką samą czaszkę Shane Casey drukował na tamtych koszulkach, pamiętasz?That's the same skull that Shane Casey printed on those T-shirts, remember?
Chociaż mogliby to tak nazwać, bo ostatnie 4 zbiórki były tak słabe, że zamiast tego drukowaliśmy pieniądze."So We're Begging For Your Pennies" bond drive, but it didn't have quite the ring. They could've called it that, though, because the last four bond drives came up so short we just printed money instead.
Kiedy drukowaliśmy tą książkę nie wiedziałam czym tanatoskop był w ogóle.When we printed that book I didn't know what a thanatoscope was at all. Neither did I know its origin or what it was for.
On wciskał nam fikcję, którą my drukowaliśmy jako fakty.Because we blew it, Caitlin. He handed us fiction after fiction and we printed them all as fact.
Trafiłem do obozu z żoną, drukowaliśmy razem ulotki anty-nazistowskie.But? I got arrested because my wife and I printed Anti-Nazi Flyers,
Dan, gdybyśmy drukowali każdy list z groźbą, jaki dostajemy...Dan, if we printed every threatening letter we got...
Gdyby Smitty Bacall chciał zostać farmerem w wieku 22 lat, nigdy by tego nie drukowali.If Smitty Bacall wanted to start a farm at twenty-two, they would never have printed that.
Gdybyśmy drukowali takie bzdury, jak ten brukowiec, Inquisitor.If we printed tabloid nonsense like The Inquisitor does.
Hej, drukowali je w Ameryce?Hey, are they printed in America?
Myślisz, że drukowaliby ich nazwiska i zdjęcia, gdyby to nie była prawda?Do you think they would print their name and photo if it was not true?

More Polish verbs

Other Polish verbs with the meaning similar to 'print':

None found.
Learning languages?