Motsette (to oppose) conjugation

Norwegian
21 examples
This verb can also mean the following: resist

Conjugation of eiti

Jeg
Bokmål present tense
motsetter
I oppose
Bokmål past tense
motsatte
I opposed
Bokmål future tense
vil motsette
I will oppose
Bokmål conditional tense
ville motsette
I would oppose
Jeg
Bokmål imperative tense
motsett
I oppose
Bokmål present perfect tense
har motsatt
I have opposed
Bokmål past perfect tense
hadde motsatt
I had opposed
Bokmål future perfect tense
vil ha motsatt
I will have opposed
Jeg
Bokmål conditional perfect tense
ville ha motsatt
I would have opposed

Examples of motsette

Example in NorwegianTranslation in English
Så hva ville du at vi skal gjøre å motsette seg Dominion?Then what would you have us do to oppose the Dominion?
En sann seier er å gjøre din fiende se de var galt å motsette deg i første omgang.A true victory is to make your enemy see they were wrong to oppose you in the first place.
Jeg kan bare håpe at han ikke velger å motsette seg dem.I can only hope that he doesn't choose to oppose them.
Visepresidenten kommer til å motsette seg immunitet for ulovlige innvandrere som har vært her i over fem år.You should read... As well as the funding request, we can offer a commitment that the vice president will oppose immunity for any illegal immigrants who have been here for more than five years.
Vi vil naturligvis motsette oss forsøk på adopsjon av denne gutten.Naturally, we will oppose any move to adopt this boy.
Men familien hans vil sikkert motsette seg det.Of both. But his family would certainly oppose the match.
Guvernør Buckley... kan ikke motsette seg en ikke inngitt begjæring.Now, Governor Buckley cannot oppose a request until one is made. He should've learned that in law school.
Så hva ville du at vi skal gjøre å motsette seg Dominion?Then what would you have us do to oppose the Dominion?
En sann seier er å gjøre din fiende se de var galt å motsette deg i første omgang.A true victory is to make your enemy see they were wrong to oppose you in the first place.
Jeg gir ikke etter, jeg motsetter meg det.I will not give in, because I oppose it.
Hvis han motsetter seg den, forårsaker han seg selv store lidelser.If he opposes it, he'll bring great pain on himself.
Vi motsetter oss enhver kausjonsbegjæring.Additionally, the state opposes any request for bail.
Vi motsetter oss den.The state opposes any such request.
lngen sann kommunist motsetter seg de undertryktes vilje.No true communist opposes the will of the oppressed.
Du motsatte deg meg i rådet i dag, Thomas.You opposed me in the Council this morning, Thomas.
Politiet motsatte seg kausjon.The police have opposed bail.
Og det motsatte Brossard seg.No wonder Brossard opposed them.
Å krenke og å dømme er to helt motsatte ting.To offend and judge are distinct offices and of opposed natures.
Hennes far var en embedsmann som motsatte seg Krigsherren.Her father was a government official who opposed the Warlord.
For å motvirke disse penser personen over til diametralt motsatt innstilling.To counter these, the subject has to switch to a diametrically opposed attitude.
Helt motsatt det Truffaut kalte-Were opposed? An to what Truffaut He called Cin?

More Norwegian verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

Not found
We have none.

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

like
like
lute
slouch
marsjere
march
medføre
result in
mekanisere
do
minne
do
motivere
motivate
motsi
gainsay
mæle
utter
navngi
name

Other Norwegian verbs with the meaning similar to 'oppose':

None found.
Learning languages?