Berøre (to touch) conjugation

Norwegian
30 examples
This verb can also mean the following: affect

Conjugation of eiti

Jeg
Bokmål present tense
berører
I touch
Bokmål past tense
berørte
I touched
Bokmål future tense
vil berøre
I will touch
Bokmål conditional tense
ville berøre
I would touch
Jeg
Bokmål imperative tense
berør
I touch
Bokmål present perfect tense
har berørt
I have touched
Bokmål past perfect tense
hadde berørt
I had touched
Bokmål future perfect tense
vil ha berørt
I will have touched
Jeg
Bokmål conditional perfect tense
ville ha berørt
I would have touched

Examples of berøre

Example in NorwegianTranslation in English
Jeg mente ikke å berøre handa di.I didn't mean to touch your hand.
Han har millioner av tilhengere som ville krype over hele verden bare for å berøre folden på plagget hans.He's got millions of followers, who would crawl across the world... just to touch the hem of his garment.
Husker du at du elsket å berøre meg?Charley, we don't even touch each other anymore.
Jeg har savnet å berøre deg.I miss touching you.
Danara. Jeg var aldri redd for å berøre deg.Danara, I was never afraid to touch you.
Jeg mente ikke å berøre handa di.I didn't mean to touch your hand.
Og berøre hver stjerneI'll touch every star
Å berøre er å dø.To touch it is to die.
Alle har noe de ikke vil la andre berøre for... Deres intimitet.Everyone has something they won't let others touch because of their intimate nature.
Han har millioner av tilhengere som ville krype over hele verden bare for å berøre folden på plagget hans.He's got millions of followers, who would crawl across the world... just to touch the hem of his garment.
- Bare når De berører et sårt punkt, sir.- Only when you touch a tender spot, sir.
Når den flammende solen henger lavt på himmelen i vest... når vinden stilner på fjellet... når lerkens sang dør hen... når gresshoppene ikke smeller på engene lenger... og sjøsprøyten sover som en hvilende jomfru... og skumringslyset berører den vandrende jorden... vender jeg hjem.When the blazing sun hangs low in the western sky... when the wind dies away on the mountain... when the song of the meadow lark turns still... when the field locust clicks no more in the field... and the sea foam sleeps like a maiden at rest... and twilight touches the shape of the wandering earth... I turn home.
Men likevel, når den flammende solen henger lavt... når vinden stilner og sjøsprøyten sover... og skumringslyset berører den vandrende jorden... vender jeg hjem.Yet still when the blazing sun hangs low... when the wind dies away and the sea foam sleeps... and twilight touches the wandering earth... I turn home.
Ingenting som skjer, berører meg mer.Nothing that happens can touch me any more.
Stolene berører hverandre nesten.Our chairs are almost touching.
Leppene berørte deg?The lips touched you?
- Han berørte bare bakken to ganger.He only touched the ground two times.
Han så Jesus' ansikt og berørte hans hånd. Han kommer fra Jerusalem.A man who saw Jesus' face and touched his hand,
Men da jeg berørte de tørre skivene med næring, var det som om kroppen min hadde opphørt å eksistere.But even as I touched the dry, flaking crumbs of nourishment... it was as if my body had ceased to exist.
Se dem, kjære, som minner om hendene som berørte leppene vare.See them, yours, dear, as remembrances of our hands that touched our lips.
Men ikke berør begge elektrodene på en gang.But don't touch both the electrodes at the same time.
Ikke berør ham!Don't touch him!
Når dere kommer inn, så kast dere ned og berør gulvet med pannen. Se ham ikke i øynene.Once inside they are crouched and touch the forehead with the floor, they do not watch direct its eyes, no leave its breaths touch it.
Velg et punkt der borte, berør det og beskriv det for meg.Pick a spot over there, touch it, and describe it to me.
Gå bort til veggen igjen og berør et punkt.Now, walk to that wall again, touch a spot.
Men du har berørt øyet.But you have touched the eye.
Under obduksjon er leveren for varm til å bli berørt."During the autopsy, the liver is so hot that it can't be touched by human hands.
Minnenes mystiske strenger vil svulme når de igjen blir berørt, som de helt sikkert vil bli av de beste kreftene i oss.""The mystic chords of memory... "will swell when again touched... "as surely they will be...
Jeg har blitt berørt av hånden til en gud.I have been touched by the hand of a god.
Din mor ville har blitt berørt.Your mother would've been touched.

More Norwegian verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

bevare
conserve

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

assurere
do
avlede
divert
barrikadere
barricade
bedøve
anaesthetise
bera
carry
bergta
lure people into the mountains
beskatte
tax
bestille
order
bety
mean
blinde
blind

Other Norwegian verbs with the meaning similar to 'touch':

None found.
Learning languages?