Wegvluchten (to flee) conjugation

Dutch
33 examples

Conjugation of eiti

Ik
Jij/Je/U
Hij/Zij/Het
Wij/We
Jullie
Zij
Present tense
vlucht weg
I flee
vlucht weg
you flee
vlucht weg
he/she/it flees
vluchten weg
we flee
vluchten weg
you all flee
vluchten weg
they flee
Present perfect tense
ben weggevlucht
I have fled
bent weggevlucht
you have fled
is weggevlucht
he/she/it has fled
zijn weggevlucht
we have fled
zijn weggevlucht
you all have fled
zijn weggevlucht
they have fled
Past tense
vluchtte weg
I fled
vluchtte weg
you fled
vluchtte weg
he/she/it fled
vluchtten weg
we fled
vluchtten weg
you all fled
vluchtten weg
they fled
Future tense
zal wegvluchten
I will flee
zult wegvluchten
you will flee
zal wegvluchten
he/she/it will flee
zullen wegvluchten
we will flee
zullen wegvluchten
you all will flee
zullen wegvluchten
they will flee
Ik
Jij/Je/U
Hij/Zij/Het
Wij/We
Jullie
Zij
Conditional mood
zou wegvluchten
I would flee
zou wegvluchten
you would flee
zou wegvluchten
he/she/it would flee
zouden wegvluchten
we would flee
zouden wegvluchten
you all would flee
zouden wegvluchten
they would flee
Subjunctive mood
vluchte weg
I flee
vluchte weg
you flee
vluchte weg
he/she/it flee
vluchte weg
we flee
vluchte weg
you all flee
vluchte weg
they flee
Past perfect tense
was weggevlucht
I had fled
was weggevlucht
you had fled
was weggevlucht
he/she/it had fled
waren weggevlucht
we had fled
waren weggevlucht
you all had fled
waren weggevlucht
they had fled
Future perf.
zal weggevlucht zijn
I will have fled
zal weggevlucht zijn
you will have fled
zal weggevlucht zijn
he/she/it will have fled
zullen weggevlucht zijn
we will have fled
zullen weggevlucht zijn
you all will have fled
zullen weggevlucht zijn
they will have fled
Ik
Jij/Je/U
Hij/Zij/Het
Wij/We
Jullie
Zij
Conditional perfect tense
zou weggevlucht zijn
I would have fled
zou weggevlucht zijn
you would have fled
zou weggevlucht zijn
he/she/it would have fled
zouden weggevlucht zijn
we would have fled
zouden weggevlucht zijn
you all would have fled
zouden weggevlucht zijn
they would have fled
Present bijzin tense
wegvlucht
I flee
wegvlucht
you flee
wegvlucht
he/she/it flees
wegvluchten
we flee
wegvluchten
you all flee
wegvluchten
they flee
Past bijzin tense
wegvluchtte
I fled
wegvluchtte
you fled
wegvluchtte
he/she/it fled
wegvluchtten
we fled
wegvluchtten
you all fled
wegvluchtten
they fled
Future bijzin tense
zal wegvluchten
I will flee
zult wegvluchten
you will flee
zal wegvluchten
he/she/it will flee
zullen wegvluchten
we will flee
zullen wegvluchten
you all will flee
zullen wegvluchten
they will flee
Ik
Jij/Je/U
Hij/Zij/Het
Wij/We
Jullie
Zij
Conditional bijzin mood
zou wegvluchten
I would flee
zou wegvluchten
you would flee
zou wegvluchten
he/she/it would flee
zouden wegvluchten
we would flee
zouden wegvluchten
you all would flee
zouden wegvluchten
they would flee
Subjunctive bijzin mood
wegvluchte
I flee
wegvluchte
you flee
wegvluchte
he/she/it flee
wegvluchte
we flee
wegvluchte
you all flee
wegvluchte
they flee
Du
Ihr
Imperative mood
vlucht weg
flee
vlucht weg
flee

Examples of wegvluchten

Example in DutchTranslation in English
Als ze maar iets verkeerds bespeurt, kan ze wegvluchten of bellen... en de chemicaliën zullen voor altijd verdwenen zijn als ze deed wat we denken dat ze deed... door gebruik te maken van haar aantrekkelijkheid.If she detects anything off, she could flee or make a call and those chemicals could disappear forever, and if she did what we think she did, she did it by using her allure.
Blijkbaar wou ze hier ook wegvluchten.Looks like she was getting ready to flee here, too.
De placeur sloot gisteravond rond half 12 af toen hij iemand zag wegvluchten.Usher was closing up last night around 11:30, Saw someone fleeing the scene.
De verdachten zijn opgemerkt bij het wegvluchten.Thesuspectswereobservedfleeingthe .
Een getuige zag jullie twee en een andere man wegvluchten van Flynn's huis.A witness saw you two and another man fleeing Flynn's house.
En Doris Coopers zoon vlucht weg van de plaats delict.We have Doris Cooper's son, Timothy Cooper, fleeing the scene.
De klonen vluchten weg.- The clones are fleeing.
Jullie sluiten ze op in de koelkamer en vluchten weg, terwijl Jean-Guy en ikzelf de verkoop vertragen.You lock the employees in the freezer, and flee. While Jean-Guy and I slow down the auction.
De familie veranderde hun naam een eeuw geleden en zijn weggevlucht om de slechte naam kwijt te raken.- The family changed their name a century ago and fled the area to escape the stigma after a village burned to the ground.
De vracht heeft het overleefd en is weggevlucht.Cargo has survived and fled crash site.
En Marc Chagall is weggevlucht uit Parijs.And Marc Chagall has fled from Paris.
Ik hoopte dat ze op tijd waren weggevlucht... maar ging daarna langs het St. Vincent ziekenhuis om... alle gegevens te controleren.I was hoping they fled somewhere, you know, early on, but then I went by St. Vincent's to... check the records.
Is weggevlucht.Has fled.
"en de verdachte vluchtte weg van de plaats van de misdrijf, en gooide het moordwapen in een mesthoop.""And then the suspect fled the scene of the crime, disposing of the murder weapon in a community compost heap."
Abigail vluchtte weg.Abigail fled.
Carmilla vluchtte weg uit de tunnels... door de vlam van jouw fakkel en de ijzeren toppen van deze boog.Carmilla fled the tunnels because of the open flame on your torch and the iron tips to these bolts.
Chambers had motief, hij stal een perspas, hij vluchtte weg.Chambers had motive, he stole a press pass, he fled the shooting.
De Yankee piraten kwamen en iedereen vluchtte weg.The Yankee pirates came and everyone fled.
De berijders van de vrachtwagen vluchtten weg, een man en vrouw met bivakmuts.Occupants of the truck fled the scene, a man and a woman wearing ski masks.
Mensen vluchtten weg.People fled.
Normale mensen vluchtten weg dus de enigen die naar New York... wilden komen waren freaks en gekken.Normal people have fled So the only ones in New York ... wanted to go were the freaks and lunatics.
- Jij bent geen type dat wegvlucht.I never took you for a man who flees from the consequences of his decisions.
Chuck Bass die van de begrafenis van z'n vader wegvlucht en Blair Waldorf die huilt om het vertrek van een dierbare.- Chuck Bass fleeing his father's funeral and Blair Waldorf shedding tears for the dearly departed.
Dan is er de vervelende kwestie dat u wegvlucht na het afvuren van de schoten.Then there's the pesky issue of you fleeing after firing the shots.
En wie pakt dan de opstandelingen aan waar iedereen voor wegvlucht?And who picked the insurgents where everybody flee?
Ik heb een dochter die wegvlucht, en een man die me aanmoedigtI've got a daughter who flees, a husband who jeers.
- Omdat ze wegvluchtte en gijzelaars nam in de tandartspraktijk om de hoek.- Because she fled from the scene and took hostages in a dental office up the street.
Er zijn onbevestigde berichten dat een man in pak wegvluchtte.There are reports, all of them unconfirmed, that a man in a business suit fled the scene.
Hij heeft schande over ons huis gebracht, maar hij liet het achter... toen hij wegvluchtte.He brought dishonor to our House, but he had the grace to leave the sword before he fled from Westeros.
Hij is gezien toen hij wegvluchtte.He had access to the Archbishop's quarters. He was caught as he fled.
Hij zegt dat hij u drie keer in de borst schoot en dat u toen wegvluchtte.Says he shot you three times in the chest and you fled the scene.
We hebben over U gehoord, kolonel hoe U op de brug over de Rappahannock stond zoals Horatius en honderden rond U in paniek wegvluchtten.We've heard about you, colonel and how you stood on the bridge of the Rappahannock like Horatius as hundreds fled in panic round you.
Een blanke man, met de beschrijving van Purcell, in een SUV, die identiek is aan de zijne werd gezien wegvluchtend van de plek en hij heeft geen alibi voor de andere schietpartijen.A white male matching Purcell's description in an SUV identical to the one he owns is seen fleeing a crime scene, and, the defendant has no alibi for any of the shootings.

More Dutch verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

Not found
We have none.

Similar but longer

Not found
We have none.

Other Dutch verbs with the meaning similar to 'flee':

None found.
Learning languages?