Wegkwijnen (to languish) conjugation

Dutch
16 examples

Conjugation of eiti

Ik
Jij/Je/U
Hij/Zij/Het
Wij/We
Jullie
Zij
Present tense
kwijn weg
I languish
kwijnt weg
you languish
kwijnt weg
he/she/it languishes
kwijnen weg
we languish
kwijnen weg
you all languish
kwijnen weg
they languish
Present perfect tense
ben weggekwijnd
I have languished
bent weggekwijnd
you have languished
is weggekwijnd
he/she/it has languished
zijn weggekwijnd
we have languished
zijn weggekwijnd
you all have languished
zijn weggekwijnd
they have languished
Past tense
kwijnde weg
I languished
kwijnde weg
you languished
kwijnde weg
he/she/it languished
kwijnden weg
we languished
kwijnden weg
you all languished
kwijnden weg
they languished
Future tense
zal wegkwijnen
I will languish
zult wegkwijnen
you will languish
zal wegkwijnen
he/she/it will languish
zullen wegkwijnen
we will languish
zullen wegkwijnen
you all will languish
zullen wegkwijnen
they will languish
Ik
Jij/Je/U
Hij/Zij/Het
Wij/We
Jullie
Zij
Conditional mood
zou wegkwijnen
I would languish
zou wegkwijnen
you would languish
zou wegkwijnen
he/she/it would languish
zouden wegkwijnen
we would languish
zouden wegkwijnen
you all would languish
zouden wegkwijnen
they would languish
Subjunctive mood
kwijne weg
I languish
kwijne weg
you languish
kwijne weg
he/she/it languish
kwijne weg
we languish
kwijne weg
you all languish
kwijne weg
they languish
Past perfect tense
was weggekwijnd
I had languished
was weggekwijnd
you had languished
was weggekwijnd
he/she/it had languished
waren weggekwijnd
we had languished
waren weggekwijnd
you all had languished
waren weggekwijnd
they had languished
Future perf.
zal weggekwijnd zijn
I will have languished
zal weggekwijnd zijn
you will have languished
zal weggekwijnd zijn
he/she/it will have languished
zullen weggekwijnd zijn
we will have languished
zullen weggekwijnd zijn
you all will have languished
zullen weggekwijnd zijn
they will have languished
Ik
Jij/Je/U
Hij/Zij/Het
Wij/We
Jullie
Zij
Conditional perfect tense
zou weggekwijnd zijn
I would have languished
zou weggekwijnd zijn
you would have languished
zou weggekwijnd zijn
he/she/it would have languished
zouden weggekwijnd zijn
we would have languished
zouden weggekwijnd zijn
you all would have languished
zouden weggekwijnd zijn
they would have languished
Present bijzin tense
wegkwijn
I languish
wegkwijnt
you languish
wegkwijnt
he/she/it languishes
wegkwijnen
we languish
wegkwijnen
you all languish
wegkwijnen
they languish
Past bijzin tense
wegkwijnde
I languished
wegkwijnde
you languished
wegkwijnde
he/she/it languished
wegkwijnden
we languished
wegkwijnden
you all languished
wegkwijnden
they languished
Future bijzin tense
zal wegkwijnen
I will languish
zult wegkwijnen
you will languish
zal wegkwijnen
he/she/it will languish
zullen wegkwijnen
we will languish
zullen wegkwijnen
you all will languish
zullen wegkwijnen
they will languish
Ik
Jij/Je/U
Hij/Zij/Het
Wij/We
Jullie
Zij
Conditional bijzin mood
zou wegkwijnen
I would languish
zou wegkwijnen
you would languish
zou wegkwijnen
he/she/it would languish
zouden wegkwijnen
we would languish
zouden wegkwijnen
you all would languish
zouden wegkwijnen
they would languish
Subjunctive bijzin mood
wegkwijne
I languish
wegkwijne
you languish
wegkwijne
he/she/it languish
wegkwijne
we languish
wegkwijne
you all languish
wegkwijne
they languish
Du
Ihr
Imperative mood
kwijn weg
languish
kwijnt weg
languish

Examples of wegkwijnen

Example in DutchTranslation in English
Als u mij toestaat... Mijn geweten gebiedt mij u te vragen... waarom u mij hebt opgedragen u deze giftige stoffen ter hand te stellen. Zij bewerkstelligen een wegkwijnen tot de dood, traag maar fataal.But I beseech your grace, my conscience bids me ask... wherefore you have commanded of me... these most poisonous compounds... which are the movers of a languishing death... but though slow, deadly?
De sociale dienst wou niet dat de kinderen zouden wegkwijnen als pleegkinderen.Social Services didn't want the children to languish in foster care.
Hij zal wegkwijnen.He will languish.
Ik weet alleen dat de goede mannen die onze koningin dienden, nu als beloning wegkwijnen in de gevangenis.What I know is good men who served our Queen with their all now languish as reward at Her Majesty's Pleasure.
Ik wil weten waarom je blijft wegkwijnen in Gotham City... als een nederige secretaresse.I want to discuss why you insist on languishing in Gotham City as some lowly secretary.
Ik val uiteen, ik kwijn weg, ik doof uit.I fall apart. I languish. I fade away.
Alle leden van de geheime bende kwijnen weg in armoede.All the members of Tong languish in poverty.
Onschuldige mensen kwijnen weg in de gevangenis vanwege onze corrupte rechtssysteem!Innocent people languish in jail because of our corrupt judicial system!
Chilton kwijnde weg in onbekendheid tot "Hannibal de Kannibaal" uitkwam.Chilton languished unrecognized until "Hannibal the Cannibal."
Het arme condoompje kwijnde weg.The poor, humble condom languished.
Terwijl ik hier wegkwijn... bij deze "ga nergens heen", "vermoord niemand" lachertje van een baan.While I languish here in this go-nowhere, no-kill joke of a job.
Ik kan niet toestaan dat iemand die om mij geeft wegkwijnt in onnodige rouw.I cannot allow someone who cares about me to languish away in unnecessary mourning.
Ik ben degene die jarenlang wegkwijnde en alleen aan jou kon denken.It was I who languished for years thinking of nothing but you.
Blackgate Prison... waar duizend mensen wegkwijnden uit naam van deze man.Blackgate Prison where a thousand men have languished...
Hoewel er een wapenstilstand werd ondertekend \h\h\htussen Israël en de Arabische staten bleef een echte vrede onhaalbaar aangezien meer dan 700.000\h\h\h \h\h\hPalestijnse vluchtelingen wegkwijnden in nabijgelegen\h\h\h \h\h\hvluchtelingenkampen niet zelden in het zicht van de huizen\h\h\h \h\h\hwaarvan ze de koopakte nog hadden samen met een diep verlangen\h\h\h terug te keren.Although a truce was declared between Israel and the Arab states, true peace remained elusive, as over 700,000 Palestinian refugees languished in nearby camps, often in sight of homes to which they still held the deeds and a deep desire to return.
Ze vonden me wegkwijnend op half loon na die vreselijke hinderlaag in Ierland - die ondergang, dat verwaarloosde moeras - en ze pikte me op... om me hier te plaatsen zoals ik nu ben.They found me languishing on half pay for being ambushed dreadfully in Ireland, that sink, that cess bog - and they plucked me out... to place me as I now am.

More Dutch verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

Not found
We have none.

Similar but longer

Not found
We have none.

Other Dutch verbs with the meaning similar to 'languish':

None found.
Learning languages?