Voordoen (to occur) conjugation

Dutch
27 examples

Conjugation of eiti

Ik
Jij/Je/U
Hij/Zij/Het
Wij/We
Jullie
Zij
Present tense
doe voor
I occur
doet voor
you occur
doet voor
he/she/it occurs
doen voor
we occur
doen voor
you all occur
doen voor
they occur
Present perfect tense
heb voorgedaan
I have occurred
hebt voorgedaan
you have occurred
heeft voorgedaan
he/she/it has occurred
hebben voorgedaan
we have occurred
hebben voorgedaan
you all have occurred
hebben voorgedaan
they have occurred
Past tense
deed voor
I occurred
deed voor
you occurred
deed voor
he/she/it occurred
deden voor
we occurred
deden voor
you all occurred
deden voor
they occurred
Future tense
zal voordoen
I will occur
zult voordoen
you will occur
zal voordoen
he/she/it will occur
zullen voordoen
we will occur
zullen voordoen
you all will occur
zullen voordoen
they will occur
Ik
Jij/Je/U
Hij/Zij/Het
Wij/We
Jullie
Zij
Conditional mood
zou voordoen
I would occur
zou voordoen
you would occur
zou voordoen
he/she/it would occur
zouden voordoen
we would occur
zouden voordoen
you all would occur
zouden voordoen
they would occur
Subjunctive mood
doe voor
I occur
doe voor
you occur
doe voor
he/she/it occur
doe voor
we occur
doe voor
you all occur
doe voor
they occur
Past perfect tense
had voorgedaan
I had occurred
had voorgedaan
you had occurred
had voorgedaan
he/she/it had occurred
hadden voorgedaan
we had occurred
hadden voorgedaan
you all had occurred
hadden voorgedaan
they had occurred
Future perf.
zal voorgedaan hebben
I will have occurred
zal voorgedaan hebben
you will have occurred
zal voorgedaan hebben
he/she/it will have occurred
zullen voorgedaan hebben
we will have occurred
zullen voorgedaan hebben
you all will have occurred
zullen voorgedaan hebben
they will have occurred
Ik
Jij/Je/U
Hij/Zij/Het
Wij/We
Jullie
Zij
Conditional perfect tense
zou voorgedaan hebben
I would have occurred
zou voorgedaan hebben
you would have occurred
zou voorgedaan hebben
he/she/it would have occurred
zouden voorgedaan hebben
we would have occurred
zouden voorgedaan hebben
you all would have occurred
zouden voorgedaan hebben
they would have occurred
Present bijzin tense
voordoe
I occur
voordoet
you occur
voordoet
he/she/it occurs
voordoen
we occur
voordoen
you all occur
voordoen
they occur
Past bijzin tense
voordeed
I occurred
voordeed
you occurred
voordeed
he/she/it occurred
voordeden
we occurred
voordeden
you all occurred
voordeden
they occurred
Future bijzin tense
zal voordoen
I will occur
zult voordoen
you will occur
zal voordoen
he/she/it will occur
zullen voordoen
we will occur
zullen voordoen
you all will occur
zullen voordoen
they will occur
Ik
Jij/Je/U
Hij/Zij/Het
Wij/We
Jullie
Zij
Conditional bijzin mood
zou voordoen
I would occur
zou voordoen
you would occur
zou voordoen
he/she/it would occur
zouden voordoen
we would occur
zouden voordoen
you all would occur
zouden voordoen
they would occur
Subjunctive bijzin mood
voordoe
I occur
voordoe
you occur
voordoe
he/she/it occur
voordoe
we occur
voordoe
you all occur
voordoe
they occur
Du
Ihr
Imperative mood
doe voor
occur
doet
occur

Examples of voordoen

Example in DutchTranslation in English
Asteroïden en kometen kunnen in planeten inslaan. Er kunnen zich woeste vulkaanuitbarstingen voordoen.Asteroids and comets can pummel into planets, rampant volcanism can occur on planets.
Dat deden we wel meer met onze onderwerpen omdat abnormale gebeurtenissen zich wel eens voordoen tijdens de diepe slaap cyclus.We did this quite often with subjects because anomalous events sometimes occur during the deep-sleep cycle.
De overstromingen die zich voordoen om de vijf of tien jaar.In the flooding that occurs every five or ten years
Deze doelgerichte branden worden elk jaar op Santa Rosa ontstoken... en imiteren de drijvende motivatie... achter het ontstaan van de Nemesis-hypothese... dat extincties zich herhaaldelijk voordoen.These prescribed fires return to Santa rosa every year and imitate the driving motivation behind the creation of the Nemesis hypothesis- - That extinctions occur over and over.
Deze situatie zal zich niet meer voordoen.This situation will not occur again.
- Door de mate van botgroei, de schade had zich voorgedaan in de kindertijd.- By the extent of bone growth, I assume the injury occurred in childhood.
Alle gebeurtenissen in deze film, zelfs de meest extreme... hebben zich voorgedaan in de zomer van 1942.All events in this film, even the most extreme, truly occurred in Summer 1942.
Bovendien denk ik dat het incident dat zich in Mr Marin z'n klas heeft voorgedaan niet rechtstreeks met de leraar te maken heeft.Moreover I think that the incident that occurred in Mr. Marin's class doesn't involve the teacher directly.
Er zijn ernstige bijwerkingen-bloed stolsels, hart falen, immuun systeem-- elk van deze hebben zich in een klein percentage van de patienten voorgedaan.There are serious side effects. Blood clots, heart failure, immune system... Each of which have occurred in a small percentage.
Eén van de catastrofale gebeurtenissen... in de geschiedenis van het heelal heeft zich voorgedaan, en iedereen gedraagt zich alsof er niets is gebeurd.One of the most catastrophic events in the history of the universe has occurred, and everyone's acting as if nothing has happened.
Als een moment waarop je leven verandert zich voordoet, herinner je je dat.When a life-altering moment occurs, people remember.
Bel me als zich een probleem voordoet.Call me when a problem occurs.
Dan weet je precies waar je bent als het grote noodgeval zich voordoet.So you'll be able to tell precisely where you are when the big emergency occurs.
De duizeligheid die zich voordoet- is in feite meer een desoriëntatie, is het niet?The dizziness that occurs- it's actually more of a disorientation, isn't it?
Die zich voordoet als, bij de grootte wil horen...That occurs when, the large wants to hear ...
"Aan wat dacht je toen het incident zich voordeed?""What were you thinking when the incident occurred?"
Alleen als ze er nog in zaten toen het ongeval zich voordeed...Um, actually, we'd only like to speak with the ones that were still in the competition when the accident occurred... ms...
Deze theorie leek een veel groter potentieel van nauwkeurigheid te hebben... toen vandaag ontdekt was dat de explosie zich voordeed... nabij de basis van Yongjiri's Raketbasis... een geheime faciliteit waarvan wordt gedacht dat het een ondergrondse raketlanceersysteem heeft... en die er ook van wordt verdacht... een deel van de D.P.R.K.'s uranium- verrijkingsprogramma te bevatten.This theory took on greater potential for being accurate... when it was discovered today that the explosion occurred... near the site of Yongjiri Missile Base... a secret facility thought to have an underground missile-firing system... and which is also suspected to contain... part of the D.P.R.K.'s uranium-enrichment program.
En waar was je toen dat voorval zich voordeed?And where were you when the incident occurred?
Hoe dan ook, de toekomst plannen van mevrouw Ruiz hebben niets te maken met het feit dat ze hier werkte toen het incident zich voordeed.Either way, Ms. Ruiz's future plans have nothing to do with the fact that she worked here when the incident occurred.
Je kunt iets onverwachts niet uitsluiten, op basis van dat ze zich voordeden tijdens een moordonderzoek.Nonsense. You can't dismiss an unlikely, but possible, set of circumstances on the basis they've occurred during a murder investigation.
Zie waar de incidenten zich voordeden.Note where the various incidents have occurred.
- Dat doet er niet toe. Je wist wat dit kon betekenen, maar je hebt nooit aan mij gedacht.The point is, you knew what this could mean and it didn't occur to you to include me.
- Letsel van fors geweld. Het bloed op de toonbank... doet vermoeden dat hier de eerste klap viel.The blood spatter here on the counter Suggests that this is where the initial blow occurred.
Alles omvattend, soortverliezen doet zich nu voor met een snelheid die 1.000 maal groter is dan de natuurlijke schifting.Overall, species loss is now occurring at a rate 1 ,000 times greater than the natural background rate.
Als de zon krachtig is en de stromen naar het oppervlak rijzen, doet er zich een verbazingwekkend verschijnsel voor, dat zo enorm groot is dat het zichtbaar is vanuit de ruimte, een bloei, een explosie van leven.When the sun is strong and the currents mount to the surface, an astonishing phenomenon occurs, so gigantic that it is visible from space, a blooming, an explosion of life.
Als hij dat doet, weten de Rokers meteen waar we zitten.What should it be? As if chimneysoccurswhereweare,

More Dutch verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

doordoen
do
voorzien
foresee

Similar but longer

voortdoen
continue to do

Other Dutch verbs with the meaning similar to 'occur':

None found.
Learning languages?