Schoonmaken (to clean) conjugation

Dutch
48 examples

Conjugation of eiti

Ik
Jij/Je/U
Hij/Zij/Het
Wij/We
Jullie
Zij
Present tense
maak schoon
I clean
maakt schoon
you clean
maakt schoon
he/she/it cleans
maken schoon
we clean
maken schoon
you all clean
maken schoon
they clean
Present perfect tense
heb schoongemaakt
I have cleaned
hebt schoongemaakt
you have cleaned
heeft schoongemaakt
he/she/it has cleaned
hebben schoongemaakt
we have cleaned
hebben schoongemaakt
you all have cleaned
hebben schoongemaakt
they have cleaned
Past tense
maakte schoon
I cleaned
maakte schoon
you cleaned
maakte schoon
he/she/it cleaned
maakten schoon
we cleaned
maakten schoon
you all cleaned
maakten schoon
they cleaned
Future tense
zal schoonmaken
I will clean
zult schoonmaken
you will clean
zal schoonmaken
he/she/it will clean
zullen schoonmaken
we will clean
zullen schoonmaken
you all will clean
zullen schoonmaken
they will clean
Ik
Jij/Je/U
Hij/Zij/Het
Wij/We
Jullie
Zij
Conditional mood
zou schoonmaken
I would clean
zou schoonmaken
you would clean
zou schoonmaken
he/she/it would clean
zouden schoonmaken
we would clean
zouden schoonmaken
you all would clean
zouden schoonmaken
they would clean
Subjunctive mood
make schoon
I clean
make schoon
you clean
make schoon
he/she/it clean
make schoon
we clean
make schoon
you all clean
make schoon
they clean
Past perfect tense
had schoongemaakt
I had cleaned
had schoongemaakt
you had cleaned
had schoongemaakt
he/she/it had cleaned
hadden schoongemaakt
we had cleaned
hadden schoongemaakt
you all had cleaned
hadden schoongemaakt
they had cleaned
Future perf.
zal schoongemaakt hebben
I will have cleaned
zal schoongemaakt hebben
you will have cleaned
zal schoongemaakt hebben
he/she/it will have cleaned
zullen schoongemaakt hebben
we will have cleaned
zullen schoongemaakt hebben
you all will have cleaned
zullen schoongemaakt hebben
they will have cleaned
Ik
Jij/Je/U
Hij/Zij/Het
Wij/We
Jullie
Zij
Conditional perfect tense
zou schoongemaakt hebben
I would have cleaned
zou schoongemaakt hebben
you would have cleaned
zou schoongemaakt hebben
he/she/it would have cleaned
zouden schoongemaakt hebben
we would have cleaned
zouden schoongemaakt hebben
you all would have cleaned
zouden schoongemaakt hebben
they would have cleaned
Present bijzin tense
schoonmaak
I clean
schoonmaakt
you clean
schoonmaakt
he/she/it cleans
schoonmaken
we clean
schoonmaken
you all clean
schoonmaken
they clean
Past bijzin tense
schoonmaakte
I cleaned
schoonmaakte
you cleaned
schoonmaakte
he/she/it cleaned
schoonmaakten
we cleaned
schoonmaakten
you all cleaned
schoonmaakten
they cleaned
Future bijzin tense
zal schoonmaken
I will clean
zult schoonmaken
you will clean
zal schoonmaken
he/she/it will clean
zullen schoonmaken
we will clean
zullen schoonmaken
you all will clean
zullen schoonmaken
they will clean
Ik
Jij/Je/U
Hij/Zij/Het
Wij/We
Jullie
Zij
Conditional bijzin mood
zou schoonmaken
I would clean
zou schoonmaken
you would clean
zou schoonmaken
he/she/it would clean
zouden schoonmaken
we would clean
zouden schoonmaken
you all would clean
zouden schoonmaken
they would clean
Subjunctive bijzin mood
schoonmake
I clean
schoonmake
you clean
schoonmake
he/she/it clean
schoonmake
we clean
schoonmake
you all clean
schoonmake
they clean
Du
Ihr
Imperative mood
maak schoon
clean
maakt schoon
clean

Examples of schoonmaken

Example in DutchTranslation in English
" Ik had alleen mijn tanden laten schoonmaken en ik voelde me belabberd de dagen daarna."All I had was my teeth cleaned and I feel lousy for days after that.
"Dit is wat ze zullen doen wanneer ze je in de gevangenis stoppen, ze zullen je alle ramen laten schoonmaken van de toren "This is what they'll make you do when you're prison. They'll make you clean the windows in all the tall towers.
"de klassen die met schoonmaken klaar zijn moeten zich in de aula verzamelen.""Classes finished with cleanup should assemble in the courtyard."
"ik herhaal. klassen die met schoonmaken klaar zijn, moeten zich...""I repeat. Classes finished with cleanup should assemble..."
'Goede scène met vangen en schoonmaken van haai.''Has good scene of catching and cleaning shark. '
- Al goed, prima. Ik maak schoon, jullie gaan naar de winkel.- I'll clean, you guys go to the store.
- Ik graaf niet , ik maak schoon.- I'm not digging, I'm cleaning.
- Ik maak schoon.I got cleanup.
Doe maar, maak schoon, want wij gaan ergens anders heen, en we nemen de vossen met ons mee.Go ahead, clean up, because we will move to another alley, and we'll take the foxes with us.
Ik bak voor iedereen en maak schoon.I bake for everyone and I clean.
- Hij is paranoïde en maakt schoon schip.He's on a paranoid fugue. He's cleaning house.
Boyd gaat terug naar het hotel, maakt schoon, pakt wat van zijn persoonlijke bezittingen.Boyd goes back to the hotel, cleans up, picks up some of his personal effects.
De procureur-generaal maakt schoon schip na die fik bij de Hoffman-broers.The DA's gonna clean things up, following the fire at the Hoffman brothers' place.
Die man daar maakt schoon.Well, that man over there does the cleaning.
Europees team maakt schoon schip?European hit squad cleaning house?
- Deze waardeloze krant spartelt en ze maken schoon schip door ontslagen.- This crappy paper is floundering and they're cleaning house with layoffs.
- We maken schoon voor Pesach.- We make clean for Pesach.
- Zij spuiten grafitti en wij maken schoon.They graffiti and we clean it off.
De meeste moeders koken en maken schoon, en werken niet in een mijn.- Nothing. Just most people's mothers cook and clean. They don't work at the mine.
Heel veel vrouwen maken schoon.Lots of wives clean.
'Ik heb de kamer schoongemaakt en geen krant zien liggen.'"I cleaned the room. There was no newspaper. Otherwise it woulcTve been thrown out."
- Alleen schoongemaakt.- I just cleaned it.
- Dan is alles dus goed schoongemaakt.Well, obviously somebody's cleaned up the crime scene. These..
- En als je klaar bent... moet de voorraadkast worden gecontroleerd en schoongemaakt.- And when you're done, l want the supply locker inventoried and cleaned.
- En mijn koelkast schoongemaakt.- And he cleaned out my refrigerator.
- Ik maakte schoon.- I cleaned.
Helen Jenkins maakte schoon voor Maybury, en gaf hem geld.Helen Jenkins cleaned for Maybury, gave him money.
Hij maakte schoon schip, heeft een nieuwe baan.He's cleaned up. He's got a new job.
Hij zat zelf vaak in de gevangenis, maar... hij maakte schoon schip nadat Thomas stierf.He was in and out of jail himself, but... he cleaned up his act after Thomas died.
Ik kookte, zij maakte schoon.I cooked, she cleaned.
Nee, als wat je zegt waar is, was er een aanval, deze mannen, deze bendeleden, ze maakten schoon.No. If what you say is true, there was an attack, these men, these mobsters, they cleaned it.
'Er is een nieuwe sheriff in de stad, en hij gaat grote schoonmaak houden'.Mr. Mayor, your worries are over 'cause there's a new sheriff in town and he's gonna clean up this mess.
- Allereerst, wil ik me verontschuldigen, voor de schoonmaak en hygiëne van deze hotelsuite.First and foremost, I would like to apologize for the cleanliness and hygiene of this hotel suite.
- Bezig met de grote schoonmaak?You've done a little spring cleaning?
- De grote schoonmaak.-The big cleaning.
- Een grote schoonmaak. - Inderdaad.We do need a big cleanup.
'Als een speler de bal schoonmaakt als die niet op de green ligt... krijgt hij een strafslag.'"If a player cleans his ball during play of a hole except on the putting green, he shall incur a penalty of one stroke." - That's the rule.
- Dan van mij klust zo weinig... dat ik hem nooit op een spijker zie stappen... of zichzelf zie neerschieten als hij z'n wapen schoonmaakt.- Yeah, my Dan does so little work around the house I never get to see him step on a nail or accidentally shoot himself cleaning his gun, or anything.
- Mam wil dat je je kamer schoonmaakt.- Mom wants you to clean your room. - Okay.
-Een hoer die schoonmaakt.- Yeah, a hooker who cleans.
Alle handdoeken gebruiken, ze op de grond laten liggen eten van room service en iemand anders die schoonmaakt.Use all the towels you want, dump them on the floor, and eat bacon from room service while someone else cleans it up. - It's the best.
- Dus als Evan die vitrine schoonmaakte...- So if Evan cleaned the case...
- Toen ik hem schoonmaakte, vond ik geen schrammetje of snee, dus heb ik zijn bloed en dat op zijn shirt getest.Really. When I cleaned him up, I didn't find a scratch or a cut on him, so I tested his blood and the blood on the shirt.
-Dat klopt. En u weet zeker dat het schilderij dat u schoonmaakte... hetzelfde is als door u authentiek werd verklaard?And you're certain that the painting you cleaned on June 3rd is the same one you authenticated eighteen months ago.
Alsof ik straf kreeg als m'n moeder schoonmaakte.and feeling like I was being punished when my mother cleaned the house.
Dat ze nooit werkte bij Dennigs en... m'n huis schoonmaakte en m'n ramen lapte en altijd Norman's overalls waste, en al die onzin.Well, it was to say she'd never worked in Dennigs and I kept me house clean and cleaned me windows and always washed Norman's overalls, and all that malarkey.
Ik denk dat de brandweermannen het virus kregen toen ze de helm schoonmaakten... de frictie activeerde de long rottende Chitauri organismen. Wacht even.I believe the firefighters initially contracted the virus when they cleaned the helmet, the friction activating some long-decaying chitauri organism...
Vraag of toen ze de kamer schoonmaakten ze iets opviel?See when they cleaned the room and if they noticed anything usual. - Will do.

More Dutch verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

Not found
We have none.

Similar but longer

Not found
We have none.

Other Dutch verbs with the meaning similar to 'clean':

None found.
Learning languages?