Beoefenen (to practice) conjugation

Dutch
29 examples

Conjugation of eiti

Ik
Jij/Je/U
Hij/Zij/Het
Wij/We
Jullie
Zij
Present tense
beoefen
I practice
beoefent
you practice
beoefent
he/she/it practices
beoefenen
we practice
beoefenen
you all practice
beoefenen
they practice
Present perfect tense
heb beoefend
I have practiced
hebt beoefend
you have practiced
heeft beoefend
he/she/it has practiced
hebben beoefend
we have practiced
hebben beoefend
you all have practiced
hebben beoefend
they have practiced
Past tense
beoefende
I practiced
beoefende
you practiced
beoefende
he/she/it practiced
beoefenden
we practiced
beoefenden
you all practiced
beoefenden
they practiced
Future tense
zal beoefenen
I will practice
zult beoefenen
you will practice
zal beoefenen
he/she/it will practice
zullen beoefenen
we will practice
zullen beoefenen
you all will practice
zullen beoefenen
they will practice
Ik
Jij/Je/U
Hij/Zij/Het
Wij/We
Jullie
Zij
Conditional mood
zou beoefenen
I would practice
zou beoefenen
you would practice
zou beoefenen
he/she/it would practice
zouden beoefenen
we would practice
zouden beoefenen
you all would practice
zouden beoefenen
they would practice
Subjunctive mood
beoefene
I practice
beoefene
you practice
beoefene
he/she/it practice
beoefene
we practice
beoefene
you all practice
beoefene
they practice
Past perfect tense
had beoefend
I had practiced
had beoefend
you had practiced
had beoefend
he/she/it had practiced
hadden beoefend
we had practiced
hadden beoefend
you all had practiced
hadden beoefend
they had practiced
Future perf.
zal beoefend hebben
I will have practiced
zal beoefend hebben
you will have practiced
zal beoefend hebben
he/she/it will have practiced
zullen beoefend hebben
we will have practiced
zullen beoefend hebben
you all will have practiced
zullen beoefend hebben
they will have practiced
Ik
Jij/Je/U
Hij/Zij/Het
Wij/We
Jullie
Zij
Conditional perfect tense
zou beoefend hebben
I would have practiced
zou beoefend hebben
you would have practiced
zou beoefend hebben
he/she/it would have practiced
zouden beoefend hebben
we would have practiced
zouden beoefend hebben
you all would have practiced
zouden beoefend hebben
they would have practiced
Du
Ihr
Imperative mood
beoefen
practice
beoefent
practice

Examples of beoefenen

Example in DutchTranslation in English
- We beoefenen ninja.- We practice ninja.
Alleen dan kon je je geloof beoefenen.It was the only time where you could practice your faith.
Als Jezus, moeten we nooit bevreesd zijn om uit te halen tegen hen die 't kwade beoefenen.Like Jesus, we must never be afraid to strike out against those who practice evil.
Als dingen moeilijker worden, of als Lottie iedereen gek maakt, of als je je muziek wilt beoefenen, of naar het meer wil gaan kijken...Things get too hard out there for you, or Lottie starts driving everybody nuts, or, hey, you wanna practice your music, or go look at the lake...
Als ik dacht dat je mijn verdriet zou gebruiken... enkel om toestemming te krijgen je tovenarij te beoefenen...But my lord, I saw him. If I thought you were exploiting my grief just to gain license to practice your sorcery...
- Wat voor geneeskunde beoefen je?- What kind of medicine do you practice?
Als je Kung Fu wilt beoefenen, beoefen dan Kung Fu.If you want to practice kung fu, then practice kung fu
Als je een zwarte ziel hebt, beoefen je zwarte magie.If your soul is dark, you practice black magic.
Ik beoefen de geneeskunst op de eerste hulp.I practice medicine in the er.
Ik beoefen deze regel religieus...I practice the rule religiously...
Callum beoefent de slechte boosaardige juju.Callum practices left-- evil, malicious juju.
Dan moet het een zeer geheime biologie zijn die je beoefent.It must be very top-secret biology that you practice. Oh, yes.
De krijger beoefent verschillende vaardigheden, om zijn geest scherp en soepel te houden.The warrior practices a variety of arts to keep his mind sharp and fluid.
Dr. Stillman, waar beoefent u op dit ogenblik geneeskunde?Dr Stillman, where do you currently practice medicine?
Een dokter gaat eerst medicijnen studeren, krijgt medische scholing, beoefent de medische wetenschap, schrijft medicijnen voor en wordt MD genoemd.A doctor goes to a medical school, gets a medical education, practices medicine, prescribes medicines and is called an MD.
- Mijn oma beoefend brujeria.My grandmother practiced brujeria.
Dus koppelde ik haar met Arlene, waarvan ik een paar dagen geleden ontdekte dat ook zij een alternatieve levensstijl beoefend.So I fixed her up with Arlene... who I discovered practiced an alternative life-style too.
Hij heeft zelf nooit het vak beoefend en denkt dat hij over ethiek kan schrijven.Guy never practiced a day in his life, thinks he can write the book on real-world ethics.
Laat hem dan jullie bescherming zijn... en spoor 't gevreesde kwaad op, daar waar het werkelijk is. In het kasteel op de heuvel... waar de Karnstein's al eeuwenlang alle denkbaar kwaad hebben beoefend... met hun meester de Duivel.Then let Him be your protection, and seek out the evil you fear where it really is... in the castle on the hill, where the Karnsteins have practiced every evil known to man for centuries with their master, the devil.
Liefde is een lelijke, vreselijke zaak... beoefend door dwazen.Love is an ugly, terrible business... practiced by fools.
De magie die mijn moeder beoefende was onnatuurlijk.The kind of magic my mother practiced, it's unnatural.
Dit is de plek waar mijn moeder haar religie beoefende.This is where my mother practiced her religion.
Ik was toen nog maar een kind, thuis in Cornwall. Ik wist dat mijn moeder Iraine de oude religie nog beleed en in het geheim de oude magie beoefende.Back home in Cornwall, l was only a child at the time but l knew my mother, Igraine, was still a follower of the old religion and secretly practiced its ancient magic.
Ik wist niet dat je yoga beoefende.- Didn't know you practiced yoga.
Mijn moeder beoefende het mediumschap.My mother practiced mediumship.
- Ze werden gearresteerd door de koning... omdat ze zwarte magie beoefenden.- They were arrested by the king ... because she practiced black magic.
De Egyptenaren beoefenden dit via het inmetselen van hun mummies.The Egyptians practiced this by immuring sacrificial humans."
De Maya's en de oude Egyptenaren beoefenden hersenchirurgie.The Mayans and the ancient Egyptians practiced brain surgery.
Geen van de mensen van deze verschillende stammen en culturen beoefenden enige vorm van mondhygiene.None of the people on these different tribes and cultures practiced any sort of dental hygiene.

More Dutch verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

Not found
We have none.

Similar but longer

Not found
We have none.

Other Dutch verbs with the meaning similar to 'practice':

None found.
Learning languages?