Употреби (to use) conjugation

Macedonian
69 examples
This verb can also mean the following: utilize

Conjugation of eiti

јас
ти
т(ој/аа/оа)
ние
вие
тие
Present tense
употребам
I use
употребиш
you use
употреби
he/she/it uses
употребиме
we use
употребите
you all use
употребат
they use
Future tense
ќе употребам
I will use
ќе употребиш
you will use
ќе употреби
he/she/it will use
ќе употребиме
we will use
ќе употребите
you all will use
ќе употребат
they will use
јас
јас
ти
ти
тој
таа
тоа
ние
вие
тие
Conditional mood
би употребил
I (masculine) would have used
би употребила
I (feminine) would have used
би употребил
you (masculine) would have used
би употребила
you (feminine) would have used
би употребил
he would have used
би употребила
she would have used
би употребило
it would have used
би употребиле
we would have used
би употребиле
you all would have used
би употребиле
they would have used
Past perfect tense
сум употребил
I (masculine) have used
сум употребила
I (feminine) have used
си употребил
you (masculine) have used
си употребила
you (feminine) have used
е употребил
he has used
е употребила
she has used
е употребило
it has used
сме употребиле
we have used
сте употребиле
you all have used
сум употребиле
they have used
јас
ти
т(ој/аа/оа)
ние
вие
тие
Past impf. tense
употребев
I was using
употребеше
you were using
употребеше
he/she/it was using
употребевме
we were using
употребевте
you all were using
употребеа
they were using
јас
јас
ти
ти
тој
таа
тоа
ние
вие
тие
Past pluperfect tense
бев употребил
I (masculine) had used
бев употребила
I (feminine) had used
беше употребил
you (masculine) had used
беше употребила
you (feminine) had used
беше употребил
he had used
беше употребила
she had used
беше употребило
it had used
бевме употребиле
we had used
бевте употребиле
you all had used
беа употребиле
they had used
јас
ти
т(ој/аа/оа)
ние
вие
тие
Future perfect tense
ќе употребев
I will have used
ќе употребеше
you will have used
ќе употребеше
he/she/it will have used
ќе употребевме
we will have used
ќе употребевте
you all will have used
ќе употребеа
they will have used
Past aorist tense
употребив
I used
употреби
you used
употреби
he/she/it used
употребивме
we used
употребивте
you all used
употребија
they used
Imperative tense
-
употреби
you use
-
-
употребете
you all use
-
јас
јас
ти
ти
тој
таа
тоа
ние
вие
тие
Future reported tense
ќе сум употребел
I (masculine) will use
ќе сум употребела
I (feminine) will use
ќе си употребел
you (masculine) will use
ќе си употребела
you (feminine) will use
ќе е употребел
he will use
ќе е употребела
she will use
ќе е употребело
it will use
ќе сме употребеле
we will use
ќе сте употребеле
you all will use
ќе сум употребеле
they will use
adjectival participle
adverbial participle
verbal noun
imperfective participle (masculine)
imperfective participle (feminine)
imperfective participle (neuter)
imperfective participle (plural)
aorist participle (masculine)
aorist participle (feminine)
aorist participle (neuter)
aorist participle (plural)
Other
употребен
using
using
using
употребел
using
употребела
using
употребело
using
употребеле
using
употребил
used
употребила
used
употребило
used
употребиле
used

Examples of употреби

Example in MacedonianTranslation in English
Учесниците ќе научат за најдобрите новинарски употреби на професионални профили на Фејсбук и Твитер, каде да најдат извори и идеи за стории за социјалните медиуми, како да ги верификуваат информациите и други етички прашања, како да култивираат публика и бренд, како и како да развијат стратегија за содржини и да го мерат успехот на социјалните медиуми.Students will learn about the best journalistic uses of professional Facebook and Twitter accounts, where to find sources and story ideas on social media, how to verify information and other ethical considerations, how to cultivate an audience and a brand, developing a content strategy, and measuring success on social media.
Тој го употреби Twitter за да добие информации за случувањата во земјата и за да ги извести пријателите за тековната ситуација.He used Twitter to access information on what has happening back on the mainland and to inform friends about the current situation.
Полицијата употреби пендраци и вода од противпожарни возила за насилно растурање на собирот, но и покрај тоа, речиси илјадници продолжуваат да се собираат околу Мендиола, ден по ден, со цел да се даде силна изјава пред вратата на претседателот Нојној Аќино.Police used batons and water from fire trucks to violently disperse the assembly yet thousands continue to gather around Mendiola day after day to make a strong statement in front of President Noynoy Aquino's own doorsteps.
Таа беше запознаена со случајот на Салинас, каде Зедило ја употреби владината моќ и моќта на јавниот обвинител за да ги отстрани политичките противници, но не научи ништо од тоа.As she had seen with Salinas, she saw Zedillo use the force of the government and the Attorney General to remove political adversaries, but she didn't learn.
„Од вчера, демонстрантите повеќе не се стационирани на нивните протесни пунктови, туку маршираат по улиците“, изјави Абдул Хафез Ал Нехри, еден од водачите на демонстрантите во Худаида. „Околу 400 луѓе беа повредени од солзавецот што полицијата го употреби денес и вчера“, додава Ал Нехри.“The new thing today and yesterday is that the protesters are marching in the streets and not sitting in their sit-in places,” the protester Abdul Hafez Al Nehari, one of the leading protesters in Hudeida, said. “About 400 were injured by the tear gas used by the security forces today and yesterday,” Al Nehari added.
Девојките ми рекоа да употребам обично растително масло (веројатно бидејќи е поевтино), но јас се одлучив за она што е најдобро.The girls told me to just use vegetable oil (probably because it's cheaper), but I opted for the good stuff.
А јас ќе ја употребам метлата.And I'll use the broom.
- Задржи се на стапалото - Можев да употребам рака овде!- Rest on my feet. - I could use a hand here!
Помислив дека еден ден можеби ќе ги употребам.I thought maybe someday I could use it.
Извадив пиштол само три пати со намера да го употребам.I've only taken my gun out... 3 times wanting to use it.
Сакам да ги употребиш сите твои способности и вештини.I want you to use all your powers and all your skills.
Извини, јас мислам дека зборот кој сакаше "да го употребиш Вселенски Ренџер."Excuse me, l-I think the word you're searching for is "Space Ranger."
Ако приметиш да си осетлива на дневна светлина и ако приметиш дека си стално жедна без обзир колку си испила. ти предложувам да го земеш пиштолот и да го употребиш на себеси.If you start getting sensitive to daylight... if you find you're thirsty regardless of how much you had to drink, then I suggest you take that gun and use it on yourself.
Ќе го употребиш овој стетоскоп.You will use this stethoscope.
Ќе мора да го употребиш тоа.You gonna have to use that on me, big boy.
Тоа ме натера да подразмислам: Зошто да не ги употребиме нашите способности, кои беа искористени за „злото“ (маркетиншка работа) и да ги искористиме за „доброто“ (уметнички изложби)?It got me thinking: why not use our skills, which were being used for "evil" (advertising work) and use them for "good" (art shows)?
Ќе го запреме, ќе ги откачиме вагоните, ќе ја смениме шината, ќе ја позајмиме локомотивта и ќе ја употребиме за да го туркаме временското возило.We'll stop it, uncouple the cars, throw the switch track and then hijack... borrow the locomotive and use it to push the time machine.
Што ќе употребиме наместо ливчиња?Whatcan we useto make a bong?
Ќе ги употребиме касетите кога ќе ни бидат потребни.Нека одделението ја работи работата, а овие надвор ќе ги држиме настрана.We take the tapes, use them when we need them, let ClD do theirjob - - and keep all non-military out of this.
Пошироките мерки за употребите на рибите вдолж целиот економски синџир — преработка за храна, трговци на мало, логистика и потрошувачи — одразуваат вистински придобивки за општеството многу пати поголеми од конвенционалниот удел во БДП.Broader measures of the uses of fish acros the economic chain — food procesing, retailers, logistics, and consumers — put the true benefits to society at many times the conventional GDP proportion.
На пример, може да употребите зборови како „хаштаг“ во контекст кој само луѓето свесни за ситуацијата на која се однесува ќе го разберат, во случајот, се однесува на ElSisi.For example, you can use words like "hashtag" in contexts which only people aware of the situation you are referring to would understand, in this case referring to ElSisi.
Ножот може да го употребите за да пресечете јаболко или парче роденденска торта, како и кога јадете парче месо, но има и луѓе кои го користат за да убиваат... зошто не го забраните?A knife can be used to cut an apple or a birthday cake, as well as for eating steak, but there are people who use it to kill... why don't you ban it?
Како стражари, на вас и на г-дин Ноукс ви беше ли дозволено да употребите сила... ...како што вие велите, „да ги држиме момчињата во редици“?- As guards, were you and Mr. Nokes... allowed to use force to, as you put it, keep the boys in line? Wh-What?
Ќе го употребите да ја уништите вселената?They will use it to destroy the universe.
Тие сакаат да ја употребат цензурата и надгледувањето во името на наметнување на авторски права, користејќи ги истите алатки кои се користат за цензура на интернетот во авторитативни земји, како што се Кина, Иран и Сирија.They seek to deploy censorship and surveillance in the name of enforcing copyright, employing the very tools used to censor the Internet in authoritarian countries, such as China, Iran, and Syria.
Според Морс, има малку надеж дека парите за помош ќе стигнат во рацете на оние кои ќе ги употребат правилно:Morse seems to have little faith that relief money will get into the hands of those who will use it properly:
Некои видови на ова растение можат да се употребат за производство на марихуанa, блага, но во најголем број случаи нелегална дрога од која повеќето политичари по секоја цена се држат настрана.Some strains of the plant can be used to produce marijuana, a mild but mostly illegal drug that most politicians are eager to distance themselves from.
Зарем Центарот не може да обезбеди безбедносни сили за да се осигури дека стоката од камионите безбедно ќе пристигне во Манипур или пак, зарем не можат да употребат паравоена или државна сила за да го протера малиот завојуван студентски сојуз?Can’t the Center provide security forces to ensure that the goods-laden trucks reach Manipur safely, or can’t they use paramilitary or state force to crush a tiny warring students union?
Но претпоставувам дека сум малку изненаден што интернетот не беше во можност (сè уште?) да ги спои информациите поделени помеѓу оние кои имале некаква идеа за тоа што можеби ќе се случува (научниците и тие што се веднаш на удар) и оние кои можеби биле во можност да ја употребат таа информација во места каде катастрофата зазема значајно време пред за да се случи."But I guess I'm a bit surprised that the Net wasn't able (yet?) to bridge the information divides between those who had some idea about what might be coming (the scientists and those immediately impacted) and those who might have been able to make some use of that information in the places where the impact took appreciable time to be realized.
Го употребив на мојот.I used it on mine.
Конечно го употребив мојот сет за отклучување врати.You have a problem getting in? Oh, honey, I finally used my lock-pick set!
Ја употребив твојата кредитна.I used your credit card.
Никогаш не го употребив зборот „фантом“.I have never used the word "phantom. "
Па, откако го употребивме уредот, Соларис почна да ја зголемува масата експоненцијално.Well, you know, ever since we used the famous Higgs device, Solaris started taking on mass exponentially.
Во ладниот простор што го употребивме за да излеземе. Ама што бара таму?In the crawl space we used to get out earlier.
Луис и јас ги употребивме 50-те илјади како почетен капитал и сега шампонот со змиски бобинки е најголемото нешто во негата за коса после Видал Сасун.Louis and I used the 50 grand as startup money. And now Snakeskin Lily Berry Shampoo... ...is the biggest thing since Vidal Sassoon.
Во ладниот простор што го употребивме за да излеземе.In the crawl space we used to get out earlier.
Ќе има многу од она што употребивме на она дрво.There's gonna be plenty of what we just used on that tree.
Ја употребивте за мамец.You used her as bait.
Се плашам дека ги употребивте сите мои залихи во испрашувањето на учениците.I'm afraid you've used up all my stores interrogating students.
Се плашам дека ги употребивте сите мои залихи во испрашувањето на учениците, последното на госпоѓица Ченг.I'm afraid you've used up all my stores interrogating students. The last of it on Miss Chang.
Ја употребивте салфетата да го избриштет носот, значи не сте заинтересиран.You used the napkin to blow your nose, so you're not that into her.
На тоа дали мислам дека го употребивте службениот авион за викенд исполнет со забава со вашата помошничка.On what? On if I think you used the corporate jet for a weekend of fun with your assistant.
Опозицијата измените ги нарече обид повторно да се изгради Уставот, меѓутоа најинтересен беше терминот којшто опозицијата го употреби. Тие го употребија арапскиот термин „Terqee“, што значи „враќање на невиноста“.The opposition to this amendments called it trail to rebuild the constitution, but the term used in Arabic was "Terqee'" aka rebuilding the hymen.
Новинските организации блиски до Владата употребија фотографија од демонстрант како фрла молотов коктел за да го пропагираат официјалниот став дека демонстрантите за Денот на трудот биле „радикали“.News organizations close to the government used a picture of a demonstrator throwing a petrol bomb to propagate the official thesis that Labor day's protesters were "radicals."
Твитер активистите ги употребија овие хаштагови за организирање на колективен масовен твит на 10ти септемвриTwitter activists used the former to help organize a collective mass tweet on September 10.
Го употребија Шон.They used Sean.
Како што тие ги употребија нашите сателити против нас, ние можеме нивниот сигнал да го употребиме.Just like they used our satellites against us,... ...we can use their own signal against them.
Кога се тркате со некого и кога ќе го поминете, употребете ги бришачите за да му мавнете чао!When you are racing with someone, and passed him, use the rear wipers to wave him good bye!
И ако некој сака да излезе без мене па... употребете ја фантазијата.And if anyone should come out without me, well... use your imagination.
Ќе се вратиме по вас. Ако нешто се случи, употребете ја својата фантазија.We'll be back for the three of you, and if anyone happens by, use your imagination, OK?
Господине Фредриксен, ако случајно се разделиме, употребете го повикот на истражувач на дивината.Oh, Mr. Fredricksen, if we happen to get separated, use the Wilderness Explorer call.
Добро, мојот одговор е дека сите тие се идиоти. Отпуштете ѓи и употребете средства за мојата машина.My response is they're all idiots, fire them and use the savings to fund my machine.
Кога го неутрализиравме првиот напад, напаѓачот употребил друг ботнет, кој беше многу поголем.When we neutralized the first attack, the attacker used another botnet, which was much bigger.
Припремил опрема за силување и ја употребил.He set up a rape kit, tent pegs and rope, and he used it.
Веќе ти дадовме мал кредит, со долга отплата, но тоа си го употребил за другите работиWe've already given you a small-business loan... ...and a grant that you used on your other businesses.
Мислам дека ја употребил стратегијата: “за мене си никој и ништо“Actually, I think he used the "You're less than nothing to me" strategy.
Дали си употребил? -Не.Have you used one?
Дали си ја употребила таа справа?You ever used that thing?
Бени виде дека си употребила негово движење.- Benny saw that you used his move. - Yeah.
Како божем некогаш би го употребила тоа.-As if you had used it before.
Видете, таа наместо да го дели тој подарок од сонцето, таа жена, мајка Gothel, ја присвоила неговата лековита моќ и го употребила за да се прави млада стотици години.You see instead of sharing the suns gift, this woman, Mother Gothel, hoarded its healing power and used it to keep herself young for hundreds of years.
- Не би го употребила оној мој партал ниту под магарешко седло.I wouldn't have used that rag of mine for a donkey blanket.
Момчето што ги уби децата во школото употребило КГ9-ка.That boy that killed those kids at school... he used a KG-9.
Рамка 4.1 што се употребиле во ЕУ-27 во 2005 година, на минералите, вклучувајќи ги металите, отпаѓало над половина, а на фосилните горива и биомасата по околу една четвртина.Of 8.2 billion tonnes of materials used in the EU-27 in 2007, minerals and including metals accounted for more than half, and fossil fuels and biomass for about a quarter each.
Во текот на последните 15 години, Human Rights Watch документираше стотици случаи во кои полицијата, војската, разузнавачите или затворските чувари употребиле непотребна или прекумерна сила на Папуанците за време на протести.Over the last 15 years, Human Rights Watch has documented hundreds of cases in which police, military, intelligence officers, and prison guards have used unnecessary or excessive force when dealing with Papuans taking part in protests.
Дозволете ми да ве прашам нешто, @NickKristof, дали некогаш сте го употребиле зборот „заостанатост“ за да ја опишете Африка?Let me ask you a question, @NickKristof, have you ever specifically used the word "backward" to describe Africa?
La Jornada исто така вели дека околу 20 офицери од граничната патрола употребиле физичка сила и електричен пиштол врз работникот, што предизивикало мозочна смрт; а наредниот ден Анастасио умрел.La Jornada also says that about 20 officers from the Border Patrol used both physical force and stun guns against the worker, provoking cerebral death; one day later, Anastacio died.
-Синоќа колата не беше кај мене.За што и да ја употребиле крадците треба да дознаете зошто изгледа дека немале добри намери.So whatever the thieves used it for, you should find out... ...because it sounds like they were up to no good.

More Macedonian verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

Not found
We have none.

Similar but longer

Not found
We have none.

Other Macedonian verbs with the meaning similar to 'use':

None found.
Learning languages?