Толкува (to interpret) conjugation

Macedonian
16 examples

Conjugation of eiti

јас
ти
т(ој/аа/оа)
ние
вие
тие
Present tense
толкувам
I interpret
толкуваш
you interpret
толкува
he/she/it interprets
толкуваме
we interpret
толкувате
you all interpret
толкуваат
they interpret
Future tense
ќе толкувам
I will interpret
ќе толкуваш
you will interpret
ќе толкува
he/she/it will interpret
ќе толкуваме
we will interpret
ќе толкувате
you all will interpret
ќе толкуваат
they will interpret
јас
јас
ти
ти
тој
таа
тоа
ние
вие
тие
Conditional mood
би толкувал
I (masculine) would have interpreted
би толкувала
I (feminine) would have interpreted
би толкувал
you (masculine) would have interpreted
би толкувала
you (feminine) would have interpreted
би толкувал
he would have interpreted
би толкувала
she would have interpreted
би толкувало
it would have interpreted
би толкувале
we would have interpreted
би толкувале
you all would have interpreted
би толкувале
they would have interpreted
Past perfect tense
сум толкувал
I (masculine) have interpreted
сум толкувала
I (feminine) have interpreted
си толкувал
you (masculine) have interpreted
си толкувала
you (feminine) have interpreted
е толкувал
he has interpreted
е толкувала
she has interpreted
е толкувало
it has interpreted
сме толкувале
we have interpreted
сте толкувале
you all have interpreted
сум толкувале
they have interpreted
јас
ти
т(ој/аа/оа)
ние
вие
тие
Past impf. tense
толкував
I was interpreting
толкуваше
you were interpreting
толкуваше
he/she/it was interpreting
толкувавме
we were interpreting
толкувавте
you all were interpreting
толкуваа
they were interpreting
јас
јас
ти
ти
тој
таа
тоа
ние
вие
тие
Past pluperfect tense
бев толкувал
I (masculine) had interpreted
бев толкувала
I (feminine) had interpreted
беше толкувал
you (masculine) had interpreted
беше толкувала
you (feminine) had interpreted
беше толкувал
he had interpreted
беше толкувала
she had interpreted
беше толкувало
it had interpreted
бевме толкувале
we had interpreted
бевте толкувале
you all had interpreted
беа толкувале
they had interpreted
јас
ти
т(ој/аа/оа)
ние
вие
тие
Future perfect tense
ќе толкував
I will have interpreted
ќе толкуваше
you will have interpreted
ќе толкуваше
he/she/it will have interpreted
ќе толкувавме
we will have interpreted
ќе толкувавте
you all will have interpreted
ќе толкуваа
they will have interpreted
Past aorist tense
Imperative tense
-
толкувај
you interpret
-
-
толкувајте
you all interpret
-
јас
јас
ти
ти
тој
таа
тоа
ние
вие
тие
Future reported tense
ќе сум толкувал
I (masculine) will interpret
ќе сум толкувала
I (feminine) will interpret
ќе си толкувал
you (masculine) will interpret
ќе си толкувала
you (feminine) will interpret
ќе е толкувал
he will interpret
ќе е толкувала
she will interpret
ќе е толкувало
it will interpret
ќе сме толкувале
we will interpret
ќе сте толкувале
you all will interpret
ќе сум толкувале
they will interpret
adjectival participle
adverbial participle
verbal noun
imperfective participle (masculine)
imperfective participle (feminine)
imperfective participle (neuter)
imperfective participle (plural)
aorist participle (masculine)
aorist participle (feminine)
aorist participle (neuter)
aorist participle (plural)
Other
толкуван
interpreting
толкувајќи
interpreting
толкување
interpreting
толкувал
interpreting
толкувала
interpreting
толкувало
interpreting
толкувале
interpreting
interpreted
interpreted
interpreted
interpreted

Examples of толкува

Example in MacedonianTranslation in English
Нивната суштина била кој смее да ја има моќта да толкува, кој го контролира знаењето и културата достапна на масите.They were about who held the power of interpretation, about who controlled the knowledge and culture available to the masses.
Слоганот во вашите раце, исто така, треба да се толкува во специфичен политички контекст.The slogan in your hands should also be interpreted in a specific political context.
Се чини дека многу земји се здружени со цел да се забрани ловењето на овие видови и бидејќи 80% од ловот се продава на јапонскиот пазар, тоа се толкува како уште еден напад на јапонските културни традиции.It looks like many countries have teamed up to ban the fishing of the species, and since 80% of the catch is sold on the Japanese market, it is being interpreted as yet another attack on Japan’s cultural traditions.
Доколку ИНА и Правната држава немаат еден кандидат, тогаш според дефиниција тие не се во можност да достават „кандидатот на најголемиот блок" наречен според уставот (во еднина!) и без разлика како се толкува концептот на „најголем блог", Иракиа ќе биде задолжена за правење на влада, бидејќи тие имаат барем кандидат.If INA and SLA have no single candidate then by definition they are unable to supply “the candidate of the biggest bloc” called for under the constitution (in the singular!) and no matter how one interprets the concept of “biggest bloc”, Iraqiyya should be charged with forming the government since they at least have a candidate.
Ова е мајка ми, таа е Тса-хик. Таа ја толкува вољата на Еива.That is mother, she is Tsahik, the one who interprets the will of Eywa.
Разбојот наредува, јас толкувам, а ти исполнуваш.The loom provides, I interpret, you deliver.
Не знам ни како да почнам да го толкувам.Nope, just a dream. But I don't even know where to begin interpreting that one.
Погрешно ќе ги толкуваш. јас пробав.You'll misinterpret them. I did. It almost destroyed me.
Погрешно ќе ги толкуваш.You'll misinterpret them. I did.
- Погрешно го толкуваш.- You're misinterpreting it.
Затоа што, исто како апостол, твојата задача не е да толкуваш, туку да исполнуваш.Why not? Because, like an apostle, your task is not to interpret, but to deliver.
Можно ли е погрешно да ги толкувате податоците?Could Houston be misinterpreting the data?
Поради несигурноста, резултатите треба да се толкуваат со претпазливост, само како индикативно рангирање на здравственоеколошките влијанија (6).Due to uncertainties, the results need to be interpreted with caution as an indicative ranking of environmental health impacts only (6).
Лекарите во Кенија често многу „либерално“ ја толкуваат забраната на абортуси, бидејќи знаат дека ако тие не го извршат абортусот, жените ќе бидат принудени да побараат небезбедни абортуси со кои ги изложуваат своите животи на висок ризик."Kenyan doctors often take a very 'liberal' approach to the interpretation of Kenya's restrictive abortion policy, with the knowledge that if they do not, women will be forced to conduct unsafe abortions that place their lives at higher risk."
Не можат да се толкуваат на различен начин.Less open to interpretation.
Блогерот OmegaPassion коментира дека е време да се предефинира зборот „Гио-Пиеон“, нашироко употребуван израз зa позицијата за учителот, но кој буквално значи учителска прачка или учителски камшик, толкувајќи ја насилната практика као криза на демократијата.The blogger OmegaPassion commented that it is time to redefine the word ‘Gyo-Pyeon’, a commonly used term in Korea referring the teacher’s post but which literally means a teacher’s rod or a teacher’s whip, interpreting the violent practice as the crisis of the democracy.

More Macedonian verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

Not found
We have none.

Similar but longer

Not found
We have none.

Other Macedonian verbs with the meaning similar to 'interpret':

None found.
Learning languages?