Спореди (to compare) conjugation

Macedonian
36 examples

Conjugation of eiti

јас
ти
т(ој/аа/оа)
ние
вие
тие
Present tense
споредам
I compare
споредиш
you compare
спореди
he/she/it compares
споредиме
we compare
споредите
you all compare
споредат
they compare
Future tense
ќе споредам
I will compare
ќе споредиш
you will compare
ќе спореди
he/she/it will compare
ќе споредиме
we will compare
ќе споредите
you all will compare
ќе споредат
they will compare
јас
јас
ти
ти
тој
таа
тоа
ние
вие
тие
Conditional mood
би споредил
I (masculine) would have compared
би споредила
I (feminine) would have compared
би споредил
you (masculine) would have compared
би споредила
you (feminine) would have compared
би споредил
he would have compared
би споредила
she would have compared
би споредило
it would have compared
би споредиле
we would have compared
би споредиле
you all would have compared
би споредиле
they would have compared
Past perfect tense
сум споредил
I (masculine) have compared
сум споредила
I (feminine) have compared
си споредил
you (masculine) have compared
си споредила
you (feminine) have compared
е споредил
he has compared
е споредила
she has compared
е споредило
it has compared
сме споредиле
we have compared
сте споредиле
you all have compared
сум споредиле
they have compared
јас
ти
т(ој/аа/оа)
ние
вие
тие
Past impf. tense
споредев
I was comparing
споредеше
you were comparing
споредеше
he/she/it was comparing
споредевме
we were comparing
споредевте
you all were comparing
споредеа
they were comparing
јас
јас
ти
ти
тој
таа
тоа
ние
вие
тие
Past pluperfect tense
бев споредил
I (masculine) had compared
бев споредила
I (feminine) had compared
беше споредил
you (masculine) had compared
беше споредила
you (feminine) had compared
беше споредил
he had compared
беше споредила
she had compared
беше споредило
it had compared
бевме споредиле
we had compared
бевте споредиле
you all had compared
беа споредиле
they had compared
јас
ти
т(ој/аа/оа)
ние
вие
тие
Future perfect tense
ќе споредев
I will have compared
ќе споредеше
you will have compared
ќе споредеше
he/she/it will have compared
ќе споредевме
we will have compared
ќе споредевте
you all will have compared
ќе споредеа
they will have compared
Past aorist tense
споредив
I compared
спореди
you compared
спореди
he/she/it compared
споредивме
we compared
споредивте
you all compared
споредија
they compared
Imperative tense
-
спореди
you compare
-
-
споредете
you all compare
-
јас
јас
ти
ти
тој
таа
тоа
ние
вие
тие
Future reported tense
ќе сум споредел
I (masculine) will compare
ќе сум споредела
I (feminine) will compare
ќе си споредел
you (masculine) will compare
ќе си споредела
you (feminine) will compare
ќе е споредел
he will compare
ќе е споредела
she will compare
ќе е споредело
it will compare
ќе сме споределе
we will compare
ќе сте споределе
you all will compare
ќе сум споределе
they will compare
adjectival participle
adverbial participle
verbal noun
imperfective participle (masculine)
imperfective participle (feminine)
imperfective participle (neuter)
imperfective participle (plural)
aorist participle (masculine)
aorist participle (feminine)
aorist participle (neuter)
aorist participle (plural)
Other
спореден
comparing
comparing
comparing
споредел
comparing
споредела
comparing
споредело
comparing
споределе
comparing
споредил
compared
споредила
compared
споредило
compared
споредиле
compared

Examples of спореди

Example in MacedonianTranslation in English
Анастас Вангели, Македонец кој студира во Пекинг, ги спореди нивоата на загадување на воздухот помеѓу тој град и неговиот роден град Скопје (анг.).Anastas Vangeli, а Macedonian studying in Beijing, compared the levels of air pollution and policy measures between that city and his hometown Skopje.
На 15 јануари, новинарото Раду Тодор ги спореди (на романски) протестите со „цунами“ што брише сè пред себе:15, journalist Radu Tudor compared the protests to "a tsunami" sweeping everything in its path:
Написот од петок, 3 декември, го спореди „шокантното“ ниво на загадување во Скопје со податоците од базата за загадување на воздухот на СЗО:The article from Friday, December 3, compared the "shocking" level of pollution with the WHO air pollution database:
Еден љубител на историјата ја спореди „визијата“ да се направи величествена национална престолнина , преку масовни и скапи новоградби, со други слични неуспешни амбиции од минатото.A history buff used Wikipedia to compare the "vision" to make the grand national capital through massive and costly rebuilding to similar failed ambitions from the past.
Анадрбаб објави пет фотографии од браќата Ларијани и истите ги спореди со браќата Далтон, фиктивни негативни карактери од стриповите Таличниот Том.Anadrbab has published five photos of the Larijani brothers and compared them with The Dalton brothers, the fictional outlaws of the Lucky Luke comics.
Само тоа сакаме да rо правиме секоја rодина. Тоа е речиси невозможно да се опише. Не можам да rо споредам со ништо.Oh, it's, it's almost impossible to describe there's nothing I can compare it to.
Само тоа сакаме да rо правиме секоја rодина. Тоа е речиси невозможно да се опише. Не можам да rо споредам со ништо.Oh, it's, it's almost impossible to describe there's nothing I can compare it to.
Ќе ги споредам патувањата на Реза со тие на Сајед Али.We'll compare Reza's travel dates with Syed Ali's.
Кога ќе ја споредам со крвта на Танер.I mean, when you compare it with the tanner samples --
Не можам да rо споредам со ништо.There's nothing I can compare it to.
- Ти не можеш ни да се споредиш со неа.- You don't even compare to her.
Еве ти фотографии да споредиш.Here is photo for compare.
И ќе го споредиме стилот на лампата на масло со другите откриени примероци.And we can compare the style of the oil lamp with other contemporary examples.
Ако ги споредиме со тие од лани. На овој предел настанала масовна реконструкција. А што значи тоа за Еван?We compared these with the one taken last year ..we found severe hemorrhage ..and massive reconstruction.
Тогаш ќе пронајдеме каде се наоѓа и ќе го споредиме тоа со ... ...податоците кои ги имаме во досието за Лавот. Информациите за него од авиолиниите.So, we track his whereabouts, compare that to the whereabouts we have in The Lion file, his airline information.
Сега, ако се споредиме со коњ кој што може да трча на првиот ден од својот живот можеме да забележиме дека сме доста неразвиени.Now, if you compare us to a horse... which can run on the first day of life... we see that we are very undeveloped.
Не може ни да го споредиме бројот.You ain't even trying to compare body counts.
Тие мора да мислеле: „Колку паметна проститутка, се заштитила со документи.“ Се искочи добро кога полицајците одлучија да ни ги споредат броевите на личните карти.They must've been thinking: "What a smart prostitute, got herself shielded with documents." It all ended well when the cops decided to compare our ID numbers.
Како дел од регионалната соработка со невладини организации од Босна и Србија, македонските граѓани добија две алатки за носење одлуки врз основа на поголема информираност: „Гласомер“ (на македонски и албански) овозможува граѓаните да ги споредат своите ставови за различни прашања со претходно внесени одговори од политичките партии.As part of the regional cooperation with NGOs from Bosnia and Serbia, Macedonian citizens have two new media tools for making more informed choices: "Votemeter" allows citizens to compare their positions on various issues to the responses by the political parties.
Сега,по прв пат, овие слики ќе се споредат со пророштвата и предупредувања кои ги имале сите древни народи.Now, for the first time, these images are compared with the predictions and warnings of people in ancient times of various origins.
-Тоа е ситница. Тие пари не можат да се споредат со заработката.- That's nothing... ...compared to the money you could make.
Ги споредив нашите животи.I"ve been thinking about my life compared to yours.
Ја споредив формулата во тестирањето со сегашната Евердеу формула.I compared the formula in the testing to the current Everdew formula.
Некогаш се согласувавме, а некогаш не.Разговаравме за нашето искуство во блогирањето... и се споредивме со оние помеѓу арапските блогери кои нѐ имаат надминато.Sometimes we disagreed, and other times we agreed. We talked about our experience with blogging...and we compared ourselves with those who had preceded us amongst Arab bloggers.
Откако ги споредивме ракописите на сите бомбаши кои служат во Стејтсвил најдовме осомничен. Роко Дилон.We compared the handwriting of all bombers serving in Statesville and found a suspect, Rocco Dillon.
Ги споредивме отпечатоците на Феликс од фармата со оние од нашата база...We compared Felix' fingerprint that we got on that farm with our files...
Зедовме отпечатоци од забите на убиениот и ги споредивме со оние од Теренс Стедман.We made an imprint of the deceased's teeth and compared them to the dental records of terrence steadman.
Ги споредивме досиејата на Гард и Денинг.We compared the employee files of Gard and Denning.
Некои може да се прашуваат дали земјите во развој може да си го дозволат товарот од фомирање на знаење преку помали и нови производствени структури, авторите го споредија моменталното производство во овие земји со млади индустрии од минатото:And even if some might wonder whether developing country can afford the growing pains of creating knowledge through smaller and younger production structures, the authors compared software production in those countries now to infant industries in the past:
Некои луѓе на Твитер ги споредија тактиките на турскиот премиер Ердоган со оние на поранешните диктатори на Блискиот Исток:On Twitter, some compared Turkish Prime Minister Erdogan's tactics to those of former dictators in the Middle East: @erdierge: Police violence in #istanbul is worse than #ArabSpring Mubarak's police was better than #turkey's Erdogan #laborday #1mayis
Значи ги споредија времињата на избришаните пораки кои тиг и симна од компјутерот.So, I compared the time stamps to the deleted texts
Потоа споредете ги и да направите контраст меѓу нив.Then compare and contrast them.
Кога би се споредила оваа состојба со ситуацијата во времето на советодавните мисии во 2007, значителни подобрувања се прават во следниве области: кадровско планирање и екипирање, воспоставување на правна рамка на сите нивоа, подготовка на детални внатрешни правила за постапките и постапки за верификација.When compared to the situation at the time of the advisory missions in 2007, significant improvements have been made in the areas of staff planning and recruitment, establishment of legal framework at all levels, preparation of detailed internal rules of procedures and verification procedures.
Со ова се нагласува високиот потенцијал на софтверската индустрија во Египет, кога би се споредила со било која друга индустрија од три причини:The highlighted the high potential for the software industry in Egypt, compared to any other industries for three reasons:
Во меѓувреме, бранителите на човечките права го споредиле љубовниот живот на претседателот сведен на нула со ниското ниво на посветеност на човековите права:Human rights advocates meanwhile compared the president's zero love life to a lackluster commitment to uphold human rights:
Мал број истражувачи кои ги споредиле пророштвата на нострадамус и Хопите мислат дека е можно двете да опишуваат особини на Супер галактички бранови чувство на космичка радијација за која се смета дека има разорна моќ како нуклеарна експлозија!A small number of scientists that the predictions of Nostradamus compared with that of the Hopi, believe that both the characteristics of a galactic super wave have described. A storm of cosmic radiation, assumed the power of a nuclear explosion.

More Macedonian verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

Not found
We have none.

Similar but longer

распореди
arrange

Other Macedonian verbs with the meaning similar to 'compare':

None found.
Learning languages?