Создаде (to create) conjugation

Macedonian
66 examples
This verb can also mean the following: produce

Conjugation of eiti

јас
ти
т(ој/аа/оа)
ние
вие
тие
Present tense
создадам
I create
создадеш
you create
создаде
he/she/it creates
создадеме
we create
создадете
you all create
создадат
they create
Future tense
ќе создадам
I will create
ќе создадеш
you will create
ќе создаде
he/she/it will create
ќе создадеме
we will create
ќе создадете
you all will create
ќе создадат
they will create
јас
јас
ти
ти
тој
таа
тоа
ние
вие
тие
Conditional mood
би создал
I (masculine) would have created
би создала
I (feminine) would have created
би создал
you (masculine) would have created
би создала
you (feminine) would have created
би создал
he would have created
би создала
she would have created
би создало
it would have created
би создале
we would have created
би создале
you all would have created
би создале
they would have created
Past perfect tense
сум создал
I (masculine) have created
сум создала
I (feminine) have created
си создал
you (masculine) have created
си создала
you (feminine) have created
е создал
he has created
е создала
she has created
е создало
it has created
сме создале
we have created
сте создале
you all have created
сум создале
they have created
јас
ти
т(ој/аа/оа)
ние
вие
тие
Past impf. tense
создадев
I was creating
создадеше
you were creating
создадеше
he/she/it was creating
создадевме
we were creating
создадевте
you all were creating
создадеа
they were creating
јас
јас
ти
ти
тој
таа
тоа
ние
вие
тие
Past pluperfect tense
бев создал
I (masculine) had created
бев создала
I (feminine) had created
беше создал
you (masculine) had created
беше создала
you (feminine) had created
беше создал
he had created
беше создала
she had created
беше создало
it had created
бевме создале
we had created
бевте создале
you all had created
беа создале
they had created
јас
ти
т(ој/аа/оа)
ние
вие
тие
Future perfect tense
ќе создадев
I will have created
ќе создадеше
you will have created
ќе создадеше
he/she/it will have created
ќе создадевме
we will have created
ќе создадевте
you all will have created
ќе создадеа
they will have created
Past aorist tense
создадов
I created
создаде
you created
создаде
he/she/it created
создадовме
we created
создадовте
you all created
создадоа
they created
Imperative tense
-
создај
you create
-
-
создајте
you all create
-
јас
јас
ти
ти
тој
таа
тоа
ние
вие
тие
Future reported tense
ќе сум создадел
I (masculine) will create
ќе сум создадела
I (feminine) will create
ќе си создадел
you (masculine) will create
ќе си создадела
you (feminine) will create
ќе е создадел
he will create
ќе е создадела
she will create
ќе е создадело
it will create
ќе сме создаделе
we will create
ќе сте создаделе
you all will create
ќе сум создаделе
they will create
adjectival participle
adverbial participle
verbal noun
imperfective participle (masculine)
imperfective participle (feminine)
imperfective participle (neuter)
imperfective participle (plural)
aorist participle (masculine)
aorist participle (feminine)
aorist participle (neuter)
aorist participle (plural)
Other
создаден
creating
creating
creating
создадел
creating
создадела
creating
создадело
creating
создаделе
creating
создал
created
создала
created
создало
created
создале
created

Examples of создаде

Example in MacedonianTranslation in English
- Бројката од 500.000 луѓе е застрашувачка - создава слика на 500.000 кубански работници кои си одат дома со розово ливче, незнаејќи каде ќе одат наредното утро и на економијата на која наеднаш ќе треба да создаде 500.000 нови работни места.- The 500,000 figure is alarming – it conjures up an image of 500,000 Cuban workers going home with a pink slip, not knowing where they will go the next morning, and of the economy suddenly needing to create 500,000 new jobs.
Од огромна важност е да се прошири нашиот дијалог и да се создаде доверба помеѓу оние кои сакаат да зборуваат.It is extremely important to widen our dialog and create trust between those that are willing to talk.
Парадоксално, водечките протести создаваат значаен предизвик. Државта нема со кој да преговара и мора да создаде претставник од другата страна.Paradoxically, the leaderless protests create a significant challenge: the state has no one to negotiate with and it has to create a representative of the other side.
Во вториот круг, Унгарскиот парламент гласаше во понеделник, 15ти декември, 2014, да се создаде национален дистрибутер на тутун и тутунски производи со кој ќе раководи државата.In a second round, Hungarian Parliament voted on Monday, December 15, 2014, to create a state-run national tobacco distributor.
Ова предизвика Анѓела да посвети поголемо внимание на природата околу себе, да се создаде посебен однос и цврста врска со неа.This prompted Angela to pay more attention to the nature around her, to create a special relationship and a strong bond with it.
Бев доволно среќен да успеам како музичар и да имам шанса да создадам позитивна иднина за себе, но овие деца бунтовници сметаат дека немаат никаква иднина.I’ve been fortunate enough to be successful as a musician myself and been able to create my own positive future, but these kids rioting don’t see themselves having a future at all.
Се обидувам да создадам начин на многу лесно промовирање и откривање на содржина.I am trying to create a very smooth way of content discovery and promotion.
Бидејќи ова беше нешто што силно го посакував во мојот живот во тој момент, а и познавав жени кои би го ценеле тоа и би имале корист, одлучив да го создадам магазинот Обасема; името „Обасема“ има голема тежина.Since it was something I strongly desired to have in my life at the time, and knew other women who would appreciate and benefit from it, I decided to create Obaasema magazine; the name "Obaasema" in itself carries a lot of weight.
Но со моето мало стапче и високо развиен мозок, ќе создадам оган.But with my little stick and my highly evolved brain, I shall create fire.
И како мој прв чин со ова ново овластување... ќе создадам огромна армија на Републиката... за да им се спротистави на заканите на сепаратистите.And as my first act with this new authority... I will create a grand army of the Republic... to counter the increasing threats of the separatists.
Лесно е да уништиш отколку да создадеш.Easier to destroy than to create.
Понекогаш во мојот бизнис, мораш да создадеш вредност, за нешто што навистина не е таму.And sometimes in my business... ...you have to create a value for something which really isn't there.
Ќе ми создадеш нова линија на куварот Скинер смрзната храна, а јас за возврат нема да те убијам.You will create for me a new line of frozen of the boss Skiner. I in change do not kill
А за да поминеш неприметливо треба да создадеш цел нов јазик.And to go un-notice, We created a whole new language.
Да го создадеш човекот пак, така да не осеќа болка или лјубов.или симпатија.To re-create a man, so he doesn't feel pain Or love. Or sympathy.
Само соодветно ја боиме сликата за да создадеме одредено расположениеWe only colour correct the photo to create a certain mood okies :-)
Како создаваме национален идентитет, корени и чувство на припадност дури и кога се трудиме да создадеме работни места, можност и даночна основа да плаќаме за понежна, подобра земја?How do we create national identity, roots and a feeling of belonging even as we try to create a city that provide jobs, opportunity and a tax base to pay for a gentler, kinder country?
Така, мора да направиме наша сопствена инфраструктура и центри за податоци, да создадеме работни места и да ги зголемиме даноците тука, во Казахстан.So, we must build our own infrastructure and data centers, create jobs and raise taxes here, in Kazakhstan.
Така, се обидуваме да создадеме платформа на која младите ќе можат да го преобразат наученото во акција и да ги вклучиме во донесувањето одлуки на клучни глобални прашања и прашања за развој.So, we try to create a platform for youth to translate what they have learnt into action and involve them in decision making on key developmental and global issues.
Ние треба да бидеме посвесни во заштитата на нашите продукти и да ја шириме свесноста за да создадеме подобар свет.We should be more aware of safeguarding our creations and spreading the awareness to create a better world.
Минатата недела побарав од вас да се обидете да создадете уметничко дело... кое одговара на нешто за кое поседувате силни чувства.Now, laSt week, I aSked you... to try to create a piece of artwork... that reSpondS to Something you have Strong feelingS about.
Тогаш, г. Претседателе, ќе си создадете непријател од повеќе од една третина од светското население.Then, Mr President, you will have created an enemy of over one third of the world's population.
Ако сте болни, ако се фокусирате на болест и ако разговарате за неа со другите, ќе создадете повеќе заболени клетки.If you have a disease, and you're focusing on it and you're talking to people about it, you're going to create more disease cells.
Вашиот живот ќе биде онаков каков што ќе го создадете и никој нема да го суди. Ниту сега ниту кога и да е. Ми требаа многу години да го сфатам ова.Your life will be what you create it as and no one will stand in judgment of it, now or ever.
Иако многу од непосредните влијанија лежат надвор од директното влијание на Европа, тие имаат значителни последици и ќе создадат потенцијални ризици за рамнотежата и економскиот развој на економијата и општеството на Европа.Even though many of the immediate impacts lie outside Europe's direct influence, they have significant consequences and will create potential risks for the resilience and sustainable development of the European economy and society.
Да се седне заедно и да не се даваат изјави дека некој сам ќе оди на избори или дека некој ќе се инаети до крај и да се разрешат сите прашања што ќе создадат услови за фер избори.Sit together and make no statements that each will go alone to elections, or that someone will remain obstinate till the end, but to solve all issues that would create conditions for fair elections.
Активистите кои, според нив, се бореа „против заборавот“ успејаа да создадат 40 написи во текот на еден ден, со кратки биографии на важни жени, почнувајќи од првите феминистки и активистки за човекови права од почетокот на XX век, преку жени-борци за слобода во НОБ, до современи научнички и уметници.The activists who were, as they put it, "defying oblivion", managed to create 40 articles during the short campaign, with short biographies of important women, from early 20th century feminists and human rights activists to World War 2 freedom fighters, contemporary academics and artists.
На оние кои ќе го создадат 21 век им велиме, од срце: ДА СОЗДАДЕШ Е ДА СЕ СПРОТИВСТАВИШ.To those who are going to create the 21st century, we say, with all our affection: TO CREATE IS TO RESIST.
Четвртиот годишен фестивал за урбана уметност познат како Santurce es Ley (Сантурсе е закон), кој се одржа викендот 5-7 април, е настан за време на кој визуелни, изведувачки и музички уметници се здружуваат за да создадат улична уметност во соседството Сантурсе.The fourth annual urban art festival known as Santurce es Ley (Santurce is Law), an event during which visual, performance, and musical artists come together to create street art in the midst of the Santurce neighborhood, was held during the weekend of April 5-7.
Доцна вчера, додека размислував како да ја одбележам годишнината од уништувачкиот земјотрес во Хаити, ми дојде на памет дека не треба да сторам многу, само треба да се однесувам како преживеан, па ја создадов симболично оваа мала слика.Late last night as I was thinking about a way to commemorate the one year anniversary of Haiti”s devastating earthquake, It came to mind that I didn’t need to do much, I just needed to be a survivor, so I created this little image symbolically.
Тоа е светот, кој што јас го создадов.That is the world which I created.
Гледај што создадов!Look what I have created!
Јас те создадов, јас сум ти во крвта.I have created you, you take me in the blood.
Јас го создадов Матриксот.I created the Matrix.
За почеток, создадовме нова категорија на Глобал Војсес наречена Добри вести.For starters, we've created a new Good News category on Global Voices.
Ја затворивме ситуацијата, создадовме нов, долготраен и стабилен status quo, што е многу поповолен за Европа од претходниотWe've closed the situation, created a new, long-term and stable status quo, which is a lot more convenient for Europe than the previous one.
Срамота е што создадовме вакви штетни појави во нашето општество наместо добро владеење.It is a shame that we created such rogue elements within the society rather than good governance.
Ние ги создадовме тие звуци.We created those sounds.
Не баш. Истеравме едно непотребно и создадовме едно корисно.No, we dispenced with one that was of no use and created another that is.
И последно, но не најмалку важно, кувајтскиот блогер 3ajel напиша пост на неговиот блог Bil Kuwaity Al-Fasih, со кој изрази жалење, и директно му се обрати на премиерот: Ваше височество, се чувствувам тажно заради состојбата на Кувајт, а за вашата состојба, велам, вие самите си ја создадовте и еве сме, се враќаме назад да го гледаме невкусниот филм на Ал-Мохамед од кој се бара да формира седми кабинет по ред.And last, but not least, Kuwaiti blogger 3ajel wrote in his blog Bil Kuwaity Al-Fasih, a post to express his sadness, addressing the Prime Minister directly: Your highness, I feel sad for the condition of Kuwait, and as for your condition, I say, you have created it for yourself and here are we, going back to watching the tasteless movie of Al-Mohammed being asked to form the seventh cabinet in a row.
Дали вие ја создадовте Библијата?Are you the one who created the bible?
Го создадовте новиот елемент.You have created a new element.
Заради тоа не создадовте.This is why you created us.
Овој вид на герила против иселување беше формирана во 2009 во Барселона кога група на жртви ја создадоа Платформата за луѓе-жртви на хипотеки (ПАХ скратено од шпански), со цел да ги осудат овие малтретирања и правната заштита на финансиските субјекти. „Ниту банките, ниту јавната моќ се интересираат за нашата галама“, потврдуваат тие во нивниот блог. „Да пружате отпор на протерувањата значи да ги предизвикате, да им се спротивставите, да гледате на нив како рамноправен на себе (...).This kind of guerrilla against evictions was born in 2009 in Barcelona when a group of victims created the Platform for People Affected by Mortgages (PAH in Spanish), to denounce these abuses and the legal protection of financial entities. "Neither the banks nor public powers are interested in our uproar," they affirm in their blog. "Resisting evictions means challenging them, standing up to them, looking at them as one equal to another (...).
Луѓе од сите делови на светот се пријавија да бидат дел од ова искуство, а многумина создадоа или се вклучија во некоја од 495те групи и заедници коишто се ангажираа околу настанот, од идни родители, до младенци, наставници, и групи од одредена земја или место.People from all over the world have signed up to be a part of this experience, and many have created or joined one of the 495 groups and communities that have cropped up around the event: from parents to be, to weddings, to teachers, and groups around a specific country or location.
По објавата дека на познатиот бугарски фудбалер Стилијан Петров (игра за англискиот тим Астон Вила и е тековен капитен на бугарската репрезентација) му бил дијагностицирана акутна леукемија, корисниците на Интернет создадоа група на Фејсбук (на бугарски) за да искажат морална поддршка: „Ќе победиш, капитену, целата земја е со тебе“ пишува на банерот.After the announcement that the famous Bulgarian football player Stiliyan Petrov (Aston Villa F.C., England, and current captain of the Bulgarian national team) was diagnosed with acute leukaemia, netizens created a Facebook group to show their moral support: "You will win, Captain, the whole country is with you!" reads the banner.
Активистите создадоа и страница на Фејсбук за да ја споделуваат неговата локација и да упатат повик за негово ослободување.Activists have created a Facebook page to share news on his whereabouts and demand his release.
Семејствата кои се засегнати од законот за имиграција кој е во сила создадоа онлајн заедница за поддршка преку блогови и социјални мрежи. Овие лица истовремено го привлекуваат вниманието за нивната ситуација и вршат притисок врз законодавството за нивните семејства да бидат земени предвид во долгоочекуваната реформа за законот за имиграција во САД.Families affected by current immigration laws have created a supportive online community through blogs and social networks, where they also raise awareness about their situation and pressure US legislators to include their families in the much anticipated immigration reform.
Кога ќе стигнеш, создај диверзија.When you get there, create a diversion.
Една работа не ми е јасна, а тоа е како човекот кој ја создал Викиликс и прави навистина сериозни проблеми на Американците е уште жив и на слобода???One thing I don't understand is how come the fellow who created WikiLeaks and who's giving the US some really hard time, is still alive and at large???
Мораме да откриеме каде одат парите пред црвот на исчезне, да можеме да откриеме кој го создал.We have to find out where the money's going before the worm disappears, so we can find out who created it.
И му благодариш на Бога што создал нешто толку совршено.And you thank God he created something so perfect.
Тој создал нов жанр.He created a new genre.
Да уништиш се што тој создал.To destroy everything that he's created.
Фондацијата за слободен софтвер под раководство на Ричард Сталман беше создала одлична алатка наречена „bison“.Well, the Free Software Foundation under Richard Stallman created a great tool called "bison". I needed a tool that worked with C++.
Фондацијата за слободен софтвер под раководство на Ричард Сталман беше создала одлична алатка наречена "bison".Well, the Free Software Foundation under Richard Stallman created a great tool called "bison".
А тоа е и намера да се завладее со природата која ги создала.And it is also the intention to conquer the nature that created them.
Сфатив дека постои сила која го создала универзумот. Бог одненадеж ми се покажа.Assume that there was a Higher Power, that It created the universe, until God set a bush on fire...
Смртта го создала времето, за да ги расте работите што ги убива... И одново си роден, но во истиот живот, во кој отсекогаш си се раѓал.So death created time to grow the things that it would kill... and you are reborn but into the same life that you've always been born into.
Не верувате дека некое возвишено битие ве создало вас и ви подарило љубов... и внимава на вас?You don't believe that a higher being created you and loves you... and looks after you?
"Што го создало Универзумот?" Ќе ви одговори: "Господ"You go to a theologian and you ask the question, "what created the Universe?"
Не биле во состојба повеќе да ги плаќаат сметките, па некои од нив ги напуштиле становите и си создале нивни нелегални колонии, до коишто јавните служби, како што се електричната енергија, канализацијата или пак градската чистота, немале никаков пристап.Unable to pay their bills, some of them left their flats and created illegal colonies, with no access to public services, such as electricity, sewage and garbage collection.
Иронично, нели? Стратегијата на 2000 година ќе биде свртена кон луѓето што ја создале.lronic, isn't it... ...that a 2000-year-old strategy would be turned against the people who created it?
Ќе ги посетам јас клонерите на Камино, хмм... и ќе ја видам армијата што ја создале за Републиката.Visit I will the cloners on Kamino, hmm... and see this army they have created for the Republic.
Ќе ги посетам јас клонерите на Камино. И ќе ја видам армијата што ја создале за Републиката.Visit I will the cloners on Kamino... and see this army they have created for the Republic.
Она што го создале е повеќе од уметност. Она што го создале е повеќе од уметност. Затоа што живееш во тоа.And what they did, what they created... was greater than art because you live your life in it.

More Macedonian verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

се даде
acquiesce
создава
create

Similar but longer

Not found
We have none.

Other Macedonian verbs with the meaning similar to 'create':

None found.
Learning languages?