Собира (to collect) conjugation

Macedonian
40 examples
This verb can also mean the following: fit, gather, accommodate

Conjugation of eiti

јас
ти
т(ој/аа/оа)
ние
вие
тие
Present tense
собирам
I collect
собираш
you collect
собира
he/she/it collects
собираме
we collect
собирате
you all collect
собираат
they collect
Future tense
ќе собирам
I will collect
ќе собираш
you will collect
ќе собира
he/she/it will collect
ќе собираме
we will collect
ќе собирате
you all will collect
ќе собираат
they will collect
јас
јас
ти
ти
тој
таа
тоа
ние
вие
тие
Conditional mood
би собирал
I (masculine) would have collected
би собирала
I (feminine) would have collected
би собирал
you (masculine) would have collected
би собирала
you (feminine) would have collected
би собирал
he would have collected
би собирала
she would have collected
би собирало
it would have collected
би собирале
we would have collected
би собирале
you all would have collected
би собирале
they would have collected
Past perfect tense
сум собирал
I (masculine) have collected
сум собирала
I (feminine) have collected
си собирал
you (masculine) have collected
си собирала
you (feminine) have collected
е собирал
he has collected
е собирала
she has collected
е собирало
it has collected
сме собирале
we have collected
сте собирале
you all have collected
сум собирале
they have collected
јас
ти
т(ој/аа/оа)
ние
вие
тие
Past impf. tense
собирав
I was collecting
собираше
you were collecting
собираше
he/she/it was collecting
собиравме
we were collecting
собиравте
you all were collecting
собираа
they were collecting
јас
јас
ти
ти
тој
таа
тоа
ние
вие
тие
Past pluperfect tense
бев собирал
I (masculine) had collected
бев собирала
I (feminine) had collected
беше собирал
you (masculine) had collected
беше собирала
you (feminine) had collected
беше собирал
he had collected
беше собирала
she had collected
беше собирало
it had collected
бевме собирале
we had collected
бевте собирале
you all had collected
беа собирале
they had collected
јас
ти
т(ој/аа/оа)
ние
вие
тие
Future perfect tense
ќе собирав
I will have collected
ќе собираше
you will have collected
ќе собираше
he/she/it will have collected
ќе собиравме
we will have collected
ќе собиравте
you all will have collected
ќе собираа
they will have collected
Past aorist tense
Imperative tense
-
собирај
you collect
-
-
собирајте
you all collect
-
јас
јас
ти
ти
тој
таа
тоа
ние
вие
тие
Future reported tense
ќе сум собирал
I (masculine) will collect
ќе сум собирала
I (feminine) will collect
ќе си собирал
you (masculine) will collect
ќе си собирала
you (feminine) will collect
ќе е собирал
he will collect
ќе е собирала
she will collect
ќе е собирало
it will collect
ќе сме собирале
we will collect
ќе сте собирале
you all will collect
ќе сум собирале
they will collect
adjectival participle
adverbial participle
verbal noun
imperfective participle (masculine)
imperfective participle (feminine)
imperfective participle (neuter)
imperfective participle (plural)
aorist participle (masculine)
aorist participle (feminine)
aorist participle (neuter)
aorist participle (plural)
Other
собиран
collecting
собирајќи
collecting
собирање
collecting
собирал
collecting
собирала
collecting
собирало
collecting
собирале
collecting
collected
collected
collected
collected

Examples of собира

Example in MacedonianTranslation in English
Додека непрочистената комунална и индустриска канализациска вода се собира во колектори кои се испразнуваат директно во реката, 45% од чистата градска вода истекува од градските главни водоводни цевки поради протекување од застарените цевки – со тоа снабдувањето со вода станува несигурно, скапо и опасно, како резултат на ризикот од микробиолошка контаминација.While untreated municipal and industrial sewerage gathers in collectors to be poured directly out into the river, 45% of the town's clean water flows out of the town’s mains due to leaks in the obsolete pipes – making water supplies unreliable, expensive and dangerous, due to the risk of microbiological contamination.
Резервоарот што ја собира водата од глечерот обезбедува 80% од водата за пиење во Ел Алто (El Alto) и предградијата на Ла Паз (La Paz).The reservoir that collects the water from the glacier provides 80% of the drinking water to the city of El Alto and the outskirts of La Paz.
Ishki.com собира и организира жалби од локални граѓани за јавниот и приватниот сектор.Ishki.com is a complaint brokerage which collects and organizes complaints from local citizens about the public and private sector.
Прашањето за влада која собира податоци е поврзано со тоа колку податоци ќе бидат споделени со приватни компании.The discussions on government collecting data has to do with what extent the data would be disclosed to private companies.
Исто така, собира потписи од грѓаните во петицијата до општинската власт за започнување на лечењето на платанот кој го чува.He is also collecting citizens' signatures in order to petition the municipal authorities to start treating his plane tree.
Во неодамнешно интервју, објавено од страна на „Глобал војсис“, Аслан изјави: „Најпрво започнав да ги собирам фотографиите без особен мотив.In a recent interview published by Global Voices, Aslan notes: "I started collecting at first without a clear motive.
Извинете, г дине. само ги собирам чевлите на г дин Незбит.Ohh! Beg your pardon, sir. Just collecting Mr. Nesbitt's shoes, sir.
Се чувствувам лошо што го собирам ова.I feel half-bad about collectin' this.
Всушност не собирам странски плочи.I don't really collect foreign. ThoSe are all 78S.
Не собирам скршени плочи.I don't collect cracked recordS.
Ќе почнеш да собираш радио-апарати?Will you start collecting radios?
Ти собираш бродови. Јас собирам души.You collect ships, I collect souls.
Имаш власт да собираш даноци, да унапредуваш војници, да војуваш и да имаш кралски дворец.You have the power to collect taxes, raise troops, make war and hold royal court.
Ти собираш посебни луѓе.You collect special people.
Кога ние започнавме да собираме приказни, сфативме колку сме различни и колку различни се нашите приказни и животи, но на сите нам ни треба место каде ќе бидеме разбрани и каде ќе бидеме поддржани:When we started collecting stories ourselves, we understood how different we are and how different our stories and lives are, but we all need a place where we can be understood and where we can be supported:
И така, собираме извештаи од Твитер за настаните на 15 октомври.And that's how we collected reports on Twitter of the events of October 15.
-Тоа е информација.Ја собираме,ја сложуваме и гледаме што се совпаѓа.It's information. We collect it, put it together, see what fits. Little things.
Единствените сувенири што ги собираме овде се крвави тупаници и скршени коски.The only souvenirs we collect here are bloody knuckles and broken bones.
Ја собираме, ја сложуваме и гледаме што се совпаѓа.We collect it, put it together, see what fits.
Извинете, ако не е тајна, какви камења собирате?Excuse me, if it is no secret, what kind of rocks do you collect?
Колку што разбирам, кога ќе потпишете... ... другите ќе работат, вие само ќе лежите и ќе ги собирате парите.From what I understand, when you sign with a publisher... someone else does all this work for you, and you just sit back and collect.
Можете само дење да собирате вода.You can only collect water in daylight.
Ако се обидете да влезете во терминалот, цел ден ќе собирате делови од тела.If you try to enter the terminal, you will spend the rest of the day collecting body parts.
Содржи детали за човечките и други извори кои се потребни за довршување на задачата и практични информации, на пример, кои држави треба да се посетат и како треба да се собираат ревизорски докази, како и термински план на ревизиите.It includes detailsof the human and other resources needed to complete the task and practical information such as countries to be visitedand how audit evidence is to be collected, as well as the audit timetable.
Тестрањето го вршат дво- или трочлени ревизорски тимови.ревизорско Ревизорите ги собираат доказите во согласност со ревизорската програма, како во институциите на Европската унија, така и на лице место во земјите членки и земјите кориснички.Audit testingis undertaken by audit teams of two or three staff. The auditors collect evidence in accordance withthe audit programme, both within the European Union institutions and on-the-spot in Member and beneficiary States.
Повеќе или помалку, во ноември, започнува дождливо време и тоа е друга можност за соседите да собираат вода.More or less in November, it starts rainy time and it is other possibility for neighbors to collect water.
Исто така ве покануваме да праќате извештаи од својата област преку Твитер со користење на некои од горенаведените хаштагови, кои автоматски се собираат од платформата и потоа ги прегледуваат луѓе од тимот на Ал Џезира и волонтери.We also ask that you all begin reporting from your area on Twitter and using the above-mentioned hashtags on Twitter, which are automatically collected by the platform and then reviewed and verified by Al Jazeera and volunteers.
Секоја година, околу 1.500 волонтери се приклучуваат на настаните за расчистување каде собираат 60.000 парчиња отпадоци.Every year, about 1,500 volunteers are joining the cleanup events that are able to collect 60,000 pieces of litter.
Сентидос Комунис објави пост на Сторифај собирајќи реакции од Твитер.Sentidos Comunies published a Storify post collecting Twitter reactions.
„Бездомник заработува за живот собирајќи хартија.“ Фотографија на Алехандро Рустом, авторски права Демотикс.Photo by Alejandro Rustom, copyright Demotix. "A homeless man who makes a living collecting paper." Photo by Alejandro Rustom, copyright Demotix.
Луѓето од заливскиот регион ја одбележуваат средината на светиот месец Рамазан со прослава, каде децата се облекуваат и одат од врата на врата, посакувајќи им на соседите среќни празници и собирајќи слатки работи и понекогаш пари.People in the Gulf region mark the middle of the Holy Month of Ramadan with a celebration, where children dress up and go door to door, wishing neighbours and collecting treats and sometimes money.
Го минав целиот живот само собирајќи стрипови, а сеrа има време само да кажам...I passed all my life collecting band-drawn books. And now, only there is time to tell: well done life
Можеда луташ по воља, собирајќи бубачки и бубамари колку што ти душа сака. Ти ќе бидеш првиот натуралист кој ќе стапне на островите, се обложувам.I promise you, during that time - several days at least - you can wander at will, collecting bugs and beetles to your heart's content.
Но, ангажирањето на луѓе во собирање податоци и размена на нивните знаења е, дефинитивно, исто толкуProviding access to information is essential for effective governance; but engaging people in collecting data and sharing their lay knowledge is
Таа со години се грижи за улични кучиња, користејќи го бедната заработка од собирање и продажба на ѓубре што може повторно да се искористи.She has been looking after street dogs for years now, on her meager earnings from collecting and selling reusable garbage.
Во Македонија, како и во другите земји на бивша Југославија, постои децениска традицијата за собирање сликички, најмалку од седумдесеттите години, а многу од старите албуми со сликички се предмет на интерес на колекционери.In Macedonia, as in other countries of the former Yugoslavia, the tradition of collecting stickers is decades long, dating back at least to the 1970s and many vintage sticker albums are now valued collectors' items.
Во меѓувреме, министерот за животна средина, Антонио Брак Ег, ја потсети земјата дека некои 65% од земјоделството во Перу зависи од биодиверзитетот во земјата, како извозот на државно производство и собирање на туристичко-генерирани приходи од 8 милијарди долари годишно.Meanwhile, the Minister for the Environment, Antonio Brack Egg, has reminded the country that some 65% of Peruvian agriculture depends upon the country's biodiversity, as exporting national produce and collecting tourism-generated funds raises over 8 billion dollars per year.
Напишав за улогата на Ushahidi, онлајн платформа за собирање и визуелизирање на информации во Хаити и Чиле и образложив дека оваа алатка е многу соодветна за моменталната ситуација во Русија.I wrote of the role of Ushahidi, an online platform for collecting and visualizing information, in Haiti and Chile and argued that using this tool is even more appropriate for the current situation in Russia.
Можеби само... собирале примероци од разни видови од нашата планета.Maybe they were just collecting specimens from our planet.
Со години ги собирале.They spent years collecting them.

More Macedonian verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

избира
choose
одбира
choose

Similar but longer

насобира
accumulate

Other Macedonian verbs with the meaning similar to 'collect':

None found.
Learning languages?